Slayt gösterisi kaplamaları

Slayt gösterisine görüntü dizileri oluşturmak için Nesne Durumları panelini kullanın. Her durum ya da slayt birden fazla nesne içerebilir. Örneğin, her görüntüde farklı bir metin çerçevesi istiyorsanız, görüntü ve metin çerçevesini aynı durumda birleştirin.

Slayt gösterisi durumları, slayt gösterileri dışındaki tüm etkileşimli kaplamaları destekler.

Nesne Durumları panelini kullanarak slayt gösterisi oluşturma

Hot Spot Button Workaround (Etkin Nokta Düğmesi Geçici Çözümü)

Slayt gösterisi görüntüleri, folioda PNG görüntülerine dönüştürülür.

Şimdilik, slayt gösterileri HTML kullanılmadan tam ekran modunda oynatılamamaktadır.

 1. InDesign'da slayt gösterisi oluşturmak için Nesne Durumları panelini (Pencere > Etkileşimli > Nesne Durumları) kullanın. (Ayrıntılar için InDesign Yardım'da bulunan "Çoklu durum nesnesi slayt gösterisi oluşturma" sayfasına göz atın.)

  Çok durumlu nesne oluşturduğunuzda nesneye görüntü ekleyebilir, bu görüntüleri makalede hizalayabilir ve makaleyi çok durumlu nesneye dönüştürebilirsiniz.

 2. Nesne Durumları panelinde bir nesne adı belirleyin.

  Yatay ve dikey belgelerde bulunan çoklu durum nesnelerinizin hem adı hem de bireysel durum adı aynı olduğunda, iPad döndürüldüğü zaman slayt gösterisi devam eder. Ayrıca, açıklayıcı bir ad kullanıldığında analiz raporlarını anlamak kolaylaşır.

  Not:

  Hataları önlemek için, nesne adına veya nesne durum adına noktalama işareti veya dile özgü karakterler koymayın.

 3. Çok durumlu nesnelerde bulunan durumlar arasında gezinen gezinme düğmeleri oluşturun.

  Belirli bir slayta gitmek için Duruma Git eylemini kullanın. Slaytlar arasında gezinmek için Sonraki Duruma Git ve Önceki Duruma Git eylemlerini kullanın.

  Not:

  InDesign'da bulunan Örnek Düğmeler panelinde gezinme düğmeleri kitaplığı bulunmaktadır. Bu örnek düğmeleri kullandığınızda mevcut eylemi silin ve Sonraki Duruma Git ya da Önceki Duruma Git eylemlerinden biriyle değiştirin.

 4. Dokunulduğu zaman düğme görünümünün değişmesini istiyorsanız Görünüm'ün altında bulunan [Tıklat] öğesini tıklatın ve görünümü değiştirin.

  Düğme Duruma Git eylemini kullanıyorsa belirtilen durum seçildiğinde [Tıklat] durumu görüntülenir. Örneğin [Normal] durum düğmesinde siyah bir çerçeve, [Tıklat] durumunda da kırmızı bir çerçeve olabilir. iPad'de düğmeye dokunulduğunda kırmızı çerçeve belirir. ([Rollover] durumu mobil aygıtlarda desteklenmez.)

 5. Slayt gösterisi ayarlarını değiştirmek için, çok durumlu nesneyi seçin ve Overlays/Folio Overlays panelinde aşağıdaki ayarları belirleyin:

  Otomatik Oynat

  Bu ayar seçildiğinde kullanıcı sayfayı çevirdiği zaman slayt gösterisi başlar.

  Oynat/Duraklat'a Bas

  Bu ayar seçildiğinde kullanıcılar otomatik olarak oynatılan bir slayt gösterisini duraklatabilir ve oynatabilir. Çift dokunulduğunda slayt gösterisinin ilk haline dönülür.

  Gecikme

  Otomatik Oynat öğesini seçtiğinizde sayfanın yüklenmesi ve slayt gösterisinin başlaması arasındaki süreyi belirleyebilirsiniz. 0 - 60 saniye arasında bir değer belirleyin.

  Aralık

  Otomatik Oynat ya da Oynat/Duraklat'a Bas öğeleri seçildiğinde Aralık değeri her slaytın görüntülenme süresini belirler.

  Oynatma Sayısı

  Otomatik Oynat ya da Oynat/Duraklat'a Bas seçildiğinde slayt gösterisinin kaç defa oynatılacağını belirleyebilirsiniz. Döngü öğesi seçildiğinde bu seçenek soluk görünür.

  Döngü

  Otomatik Oynat ya da Oynat/Duraklat'a Bas öğelerinden biri seçildiğinde kullanıcı slayt gösterisine çift dokunana ya da sayfayı çevirene kadar slayt gösterisinin oynatılması için Döngü öğesini seçin.

  Son Görüntüde Dur

  Otomatik Oynat veya Oynatmak/Duraklatmak İçin Dokun seçiliyse, slayt gösterisinin birinci görüntüsü yerine son görüntüsünde durdurmak için Son Görüntüde Dur seçeneğini belirleyin.

  Çapraz Geçiş

  Bu ayar seçildiğinde sonraki slayta solarak geçilmesini sağlar. Değer varsayılan olarak 0,5 saniyedir. 0,125 ile 60 saniye arası bir değer belirleyebilirsiniz. Bu değer hem otomatik yürütülen hem de manuel olarak ilerletilen slayt gösterileri için geçerlidir.

  Görüntüyü Değiştirmek için Kaydır

  Bu ayar etkinleştirildiğinde kullanıcının bir slayttan diğerine geçmek için sürüklemesine olanak sağlar.

  İlk/Son Görüntüde Dur

  Bu ayar baştan sona doğru gidilirken son slayta gelindiğinde ya da sondan başa doğru gidilirken ilk slayta gelindiğinde slayt gösterisinin devam edip etmeyeceğini belirler. Bu seçenek yalnızca kaydırmayı etkiler.

  Oynatmadan Önce Gizle

  Bu ayar seçildiğinde kullanıcı herhangi bir slaytı görüntülemek için bir düğmeye dokunana kadar slayt gösterisi görüntülenmez.

  Ters Sırayla Oynat

  Bu ayar etkinleştirildiğinde slayt gösterisi görüntüleri ters sırayla oynatır.

  PDF Makalelerinde Dışa Aktarma Formatı

  Slayt gösteriniz PDF formatını kullanan bir makalede görünüyorsa, Bit Eşlem veya Vektör seçeneğini belirleyebilirsiniz. Özellikle hem SD hem de HD iPad veya iPhone aygıtları için tek bir folio oluştururken Vektör seçeneğini belirlemek kullanışlı bir yöntemdir. Vektör seçeneği folio bir HD iOS aygıtında görüntülendiğinde daha net metinler sağlar, ancak yüklenmesi biraz daha uzun sürer. En iyi sonuçları elde etmek için yoğun metin içeren slayt gösterilerinde Vektör seçeneğini, görüntü tabanlı slayt gösterilerinde veya SD ve HD iOS aygıtları için farklı yorumlamalar oluştururken de Bit Eşlem seçeneğini kullanın. Bit eşlem slayt gösterileri, en fazla 72 ppi olarak yeniden örneklenir.

Çoklu durum nesnelerini başka bir belgeye kopyaladığınızda nesne yeniden adlandırılır. Örneğin, 'deniz tavşanı', 'deniz tavşanı2' olarak yeniden adlandırılır. Aygıt döndürüldüğünde slayt gösterisinin devam etmesi için yatay ve dikey belgelerinizdeki nesne adlarının aynı olduğundan emin olun. Nesne adının sonunda boşluk bırakmayın. Ayrıca, her bir mizanpajdaki ilgili durum adları aynı olmalıdır.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?