Kaplama oluşturmak için en iyi uygulama yöntemleri

Kaynak dosyalar

 • Kaplamalar için kaynak varlıkları oluştururken, hangi kaplamaların yeniden örneklendiğini (sıkıştırıldığını), hangilerinin yükleme sırasında iletildiğini bilmek yararlıdır. Slayt gösterilerinin, kaydırılabilir çerçevelerin ve düğmelerin kaynak varlıkları PNG görüntüleri olarak yeniden örneklenir. Bu kaplamalar için dilediğiniz görüntü formatını kullanabilirsiniz. En iyi sonuçlar için, yükleme sırasında sıkıştırılan görüntülerde en az 108 etkili ppi kullanın.
 • Panoramaların, görüntü dizilerinin, görüntü kaydırmaların ve yakınlaştırmaların ve ses temalarının kaynak varlıkları yükleme sırasında yeniden örneklenmez, sadece iletilir. Bu kaplamalar için JPEG veya PNG görüntü formatlarını kullanın. Photoshop'ta Web için Kaydet seçeneğinin kullanılması dosya boyutunun küçültülmesi ve dosya botunu artıran gereksiz meta verilerin çıkarılmasına yönelik harika bir yoldur.
 • Dosya boyutunu küçültme amacıyla kaynak dosyalar için orta sıkıştırmalı (%50-80 aralığı) JPEG görüntüler kullanın. Görüntülerde saydamlık varsa, sadece PNG dosyalarını kullanın. Kaplama görüntülerini ve videolarını sıkıştırmak folionun boyutunu önemli ölçüde azaltır.
 • Panoramaların, görüntü dizilerinin, satır içi videoların, görüntü kaydırma ve yakınlaştırmanın veya ses denetleyicilerinin kaynak dosyalarını piksel ve 72 ppi cinsinden tam boyutlar kullanarak oluşturun. Doğrudan geçişli kaplamalarda yaygın bir hata, gerektiğinden daha büyük görüntüler oluşturmak ve ardından kaplama çerçevesi ölçeğini InDesign'da küçültmektir.
Not:

Photoshop ve Illustrator'da bulunan Dosya> Web için Kaydet komutu, özellikle özel piksel boyutları olan görüntü dosyalarını kaydederken kullanabileceğiniz faydalı bir komuttur. Görüntü kaydederken, meta veriler için Hiçbiri seçeneğini belirleyin. Özellikle görüntü dizisi dosyaları için meta veriler dosya boyutunu gereksiz şekilde büyütebilir.

Not:

Lightroom'da, Dosya > Dışa aktar seçeneğini belirleyip ardından sRGB renk uzayını kullanan bir sıkıştırılmış JPEG formatı seçerek görüntü boyutunu küçültün. Dosya boyutunu küçültmek için meta verileri küçültün. En iyi sonuçlar için bir hazır ayar oluşturun.

 • Yoğun bellek kullanan kaplamalar oluşturduğunuzda, görüntüleyicinin performansı bu kaplamaların ön yüklemesini yapmak için önemli ölçüde yavaşlayabilir. Mümkünse, aynı anda birden çok kaplamanın ön yüklenmesini önlemek için kaplamaları tasarımınızın içinde dağıtın. Örneğin, kaydırılabilir çerçevelerde iç içe kaplamalar içeren iki makaleniz varsa, iki makale arasına bir reklam veya temel bir makale yerleştirmeyi göz önünde bulundurun. Kaplamalardaki veya PDF makalelerindeki saydamlık sayfa yükleme sürelerini artırabilir.
 • Görüntü dizileri için, görüntü sayısı ve düzgünlük miktarı arasındaki doğru dengeyi bulun. Çok az görüntü kullanılması düzgünlüğü azaltır. Çok fazla görüntü kullanmak, folio boyutunu ve bellek kullanımını artırır. Görüntü dizisi dosyalarından oluşan grubunuzda gereksiz görüntülerin olmasından kaçının.
 • PDF dosyalarını slayt gösterisi durumunuza veya kaydırılabilir çerçeve içeriğinize yerleştirdiğinizde, beyaz çizgilerden kaçınmak için düzleştirilmemiş PDF 1.4 veya sonraki sürümleri kullanın.

Kurulum

 • Panoramalar, görüntü dizileri, ses dış görünümleri ve yerel web içeriği kaplamaları için kaplama dosyalarına ayrı klasörler oluşturun. Bu klasöre bağlantı oluşturmak için Folio Overlays panelini kullanın.
 • Etkileşimli nesneleri taşma alanında çalıştırmayın. Etkileşimli nesneleri sayfa boyutu alanında tutun.
 • Analiz verilerini yorumlamayı kolaylaştırması açısından mümkünse kaplamalarınıza gerçek adlar verin. Örneğin, “Düğme 4” yerine “Twitter Bağlantısı” ve “çok durumlu nesne 2” yerine “Kriket Slayt Gösterisi” adlarını kullanın.

İpuçları ve kılavuzlar

 • Kaplamalarla çalışırken etkileşimli panelleri daha erişilebilir hale getirmek için Pencere > Çalışma Alanları > Digital Publishing öğesini seçin.

 • Kullanıcıların hangi nesnelerin etkileşimli olduğunu bilmeleri için tutarlı bir yöntem kullanın. Örneğin, farklı etkileşim türlerini belirtmek için simgelerden yararlanan poster görüntüleri oluşturabilirsiniz.

 • Çerçeve boyutu, kaplama dosyalarını InDesign'a yerleştirdiğinizde etkileşimli içeriği etkinleştirmek için nereye dokunacağınızı belirler.

 • Etkileşimli içerikte, yalnızca opaklık ve çoğalt gibi saydamlık efektleri desteklenir. Karıştırma modları ise desteklenmez.

 • Bazı durumlarda, bir görüntünün, bir video maskesi gibi kaplamanın üzerinde görüntülenmesini tercih edebilirsiniz. Bunun için, “göstermelik” bir kaplama oluşturun. Bu ipucuna ilişkin örnekler için Bob Bringhurst tarafından geliştirilen ücretsiz DPS Learn uygulamasındaki örneklere bakın.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi