Etkileşimli kaplamalara genel bakış

Etkileşimli nesneler oluşturmak ve bu nesneleri düzenlemek için Overlays panelini kullanın. Overlays panelini açmak için Pencere > Folio Overlays (InDesign CS6/CC/CC 2014) veya Pencere > Overlays (InDesign CC 2015) seçeneklerini belirleyin.

Etkileşimli nesnelere neden kaplama adı veriliyor? Bir folio oluştururken, bir sayfadaki etkileşimli olmayan tüm sayfalar, görüntü formatı ayarlarına bağlı olarak PDF, JPG veya PNG formatında olmak üzere tek bir görüntü halinde sıkıştırılır. Belgeye koyduğunuz etkileşimli kaplamaları maskeler veya kapatırsanız, folioda kaplamalar mizanpajın üst kısmında görünür. Bir kaplamayı sadece başka bir kaplama maskeleyebilir.

Etkileşimli nesne, etkileşimli olmayan öğelerin üzerinde görünür.

Kaplama oluşturma yolları

Farklı kaplamalar, farklı oluşturma yöntemleri gerektirir.

  • Slayt gösterileri, köprüler, ses ve video, görüntüleri kaydırma/yakınlaştırma ve kaydırılabilir içerikler için InDesign belgelerinde nesne oluşturun ya da yerleştirin ve ayarları düzenlemek için Folio Overlays panelini kullanın.

  • Görüntü dizileri, panoramalar ve web içeriği kaplamaları için yer tutucu olarak dikdörtgen bir çerçeve çizin ya da poster olarak kullanmak için bir görüntü yerleştirin. Ardından bu çerçeveyi ya da görüntüyü seçin, kaynağı belirlemek ve ayarları değiştirmek için Folio Overlays panelini kullanın.

Çok durumlu bir nesne seçtiğinizde, Folio Overlays paneli slayt gösterisi ayarlarını görüntüler.

Etkileşimli nesnelerin devamlılığını sağlama

Aynı kaplamayı hem yatay hem de dikey mizanpajlarda kullandığınızda kullanıcı mobil aygıtı döndürdüğü zaman kaplamanın aynı kalmasını istersiniz. Örneğin, slayt gösterisinde üçüncü slayt görüntüleniyorsa, kullanıcı aygıtı döndürdüğünde ekranda hala üçüncü slayt olmalıdır.

Çoğu kaplamada devamlılığı sağlamak için yapılması gereken bir işlem yoktur. Aynı kaynak dosyaları ve kaplama ayarlarını kullanın. Slayt gösterileri için yatay ve dikey mizanpajlarda bulunan çoklu durum nesnelerinin Nesne Durumu panelindeki aynı Nesne Adını kullanın. Ayrıca birbirinden farklı durum adlarının iki mizanpaj arasında birbiriyle aynı olmasına da dikkat edin.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?