Web için en iyileştirilmiş SVG dosyalarını Libraries'den ayıklama

Web için en iyileştirilmiş SVG dosyalarını Libraries'den ayıklayın ve SVG dosyalarının özelliklerini özelleştirin.

Creative Cloud Libraries'de kayıtlı Illustrator veya lisanslanmış Adobe Stock görüntüleriniz varsa bunları web için en iyileştirilmiş SVG dosyaları olarak Dreamweaver web sayfalarına ayıklayabilirsiniz. Bu görüntüleri Libraries panelinden web sayfalarınıza sürüklediğinizde, bunlar varsayılan olarak SVG dosyaları olarak eklenirler. Daha fazla bilgi için bkz. Libraries'de kayıtlı grafikleri yeniden kullanma.

SVG dosyalarının özelliklerini özelleştirmek isterseniz aşağıdaki konumdaki options.json dosyasında yer alan tercihleri düzenleyebilirsiniz:

  • Windows: %appdata%\Adobe\Dreamweaver CC 2015\<yerel_ayar>\Configuration\SVGOptions\
  • Mac: ~/Library/Application Support/Adobe/Dreamweaver CC 2015/<yerel_ayar>/Configuration/SVGOptions/

.ai dosyalarını SVG dosyalarına dönüştürmek için kullanılan JSon Nesnesi şu özellikleri içerebilir:

Özellik Adı Değer Açıklama
trimToArtBounds boole SVG, resim sınırlarını OMG belgesinin boyutundan bağımsız olarak kapsar.
useViewBox boole trimToArtBounds ve useViewBox değerleri "true" olarak ayarlandığında belgenin içeriği kaydırılmaz. Bunun yerine, kök SVG öğesinin viewBox değeri değiştirilerek içeriğin ihtiyaçlara uygun şekilde bölünmesi ve yakınlaştırılması sağlanır.
constrainToDocBounds boole Görünür içeriği belge sınırlarına uygun olarak keser.
preserveAspectRatio dize

SVG belirtimi tarafından tanımlanan boyut oranıdır. preserveAspectRatio değeri ayarlandığında svgWriter hesaplanan değeri geçersiz kılınır. Bu nedenle, bu değerin ayarlanmaması önerilir.

Not: Dosya boyutunu azaltmak isterseniz meet veya xMidYMid meet için eşdeğer dize olan xMidYMid dizesini kullanın.

styling dize

Bu özellik isteğe bağlıdır ve varsayılan olarak class: değerini alır

  • class: Global öğesini kullanın ve stil bloğuna class niteliğiyle başvurun.
  • style: Öğelere stil özelliklerini uygulamak için style niteliğini kullanın.
  • attribute: Öğelere stil özelliklerini uygulamak için sunum niteliklerini kullanın.
prefix dize Tüm kimliklere ve sınıf adlarına eklenecek bir ön ektir. Bu, her SVG belgesi için benzersiz adlandırma modellerini olanaklı kılar. Sağlanan öneklerin benzersiz olması koşuluyla, bir kimlik veya sınıf adı olmadan aynı HTML belgesine birden çok SVG belgesi satır içinde kullanılabilir.
cropRect nesne x, y, width ve height özelliklerine sahip bir dikdörtgendir. x ve y isteğe bağlıdır. SVG belgesinin kırpılacağı dikdörtgeni tanımlar. Boyut kırpılacak dikdörtgenden daha küçükse dolgu kullanılır.
minify   SVG çıktısında girintileri, yeni satırları ve boşlukları önler. Minimum kimlik değerlerini kullanır.
idType dize
  • regular: Kimlikleri oluşturmanın varsayılan yoludur. Uygulamadaki katman/nesne adlarına dayalı olarak tercih edilebilir.
  • minimal: Uygulamadaki kullanıcı tarafından tanımlanan katman/nesne adlarından bağımsız olarak, mümkün olan en kısa kimlikleri oluşturur.
  • unique: rfc4122'ye dayalı olarak, xxxxxxxx-xxxx-4xxx-yxxx-xxxxxxxxxxxx formatında UUID'ler oluşturur.
precision sayı Kayar noktadan sonraki basamak sayısıdır. Bu sayı 0 ile 10 arasında olmalıdır ve aksi bir değer belirtilirse sayı kırpılır. Varsayılanı 3'tür.
isResponsive boole True olarak ayarlanırsa SVG belgesi görüntü kapısı/görüntü alanını doldurur. (SVG kökünde width ve height nitelikleri ayarlanmamıştır.)
carriageReturn  boole svgWriter varsayılan olarak, LF satır sonunu kullanır. carriageReturn değeri true olarak ayarlandığında satır sonları için CRLF kullanılır.
indentation dize Girinti olarak özel bir dize kullanın. Örneğin, sekmeli girinti kullanın. Bu durumda varsayılan olarak 2 boşluk kullanılır.
fillFilter boole Filtreler yalnızca öğenin dolgusuna uygulanır. Kontur etkilenmez ve filtrelenen içeriğin üzerine çizilir.
documentUnits  dize mm | cm | pc | in -  Belirtilen belge birimleri kök öğenin width ve height niteliklerinde kullanılır.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?