Document Cloud kullanıcı tarafından oluşturulmuş içerik ve iş akışlarını yönetme

Bir Adobe Yönetici Konsolu yöneticisi olarak, kullanıcıları kuruluşunuza ekleyebilir veya kuruluşunuzdan kaldırabilirsiniz. Ayrıca ürün yetkilerini (örneğin, Belge Bulutu) ve kullanıcıları gruplar halinde de ilişkilendirebilirsiniz.

Genel olarak, kullanıcılar ile onların yetkilendirmesi arasındaki ilişkiyi ayırdığınızda, kullanıcıların başlattığı kullanıcı tarafından oluşturulan içerik veya iş akışları da birbiriyle bağlantılı hale gelir. Document Cloud kullanıcı tarafından oluşturulmuş içerik ve iş akışlarını yönetme

  • Dosya depolama
  • Dosyaları paylaş
  • formlarını doldurma ve imzalama
  • İmza için gönderme

Kimlik türüne bağlı olarak, kullanıcılar, yetkilendirme kaldırıldıktan sonra bile kullanıcı tarafından oluşturulan içeriklere ve iş akışlarına erişebilir. Adobe ID kullanıcıları hala Document Cloud hizmetlerinde oturum açabilir ve kullanıcı tarafından oluşturulan içerik ve iş akışlarına "ücretsiz" veya "salt okunur" durumda erişebilir. Ancak, Enterprise ID veya Federated ID kullanıcıları artık Creative Cloud hizmetlerinde oturum açamaz. Daha fazla bilgi için bkz. Kimlikleri Yönetme

Kullanıcıları, kullanıcı tarafından oluşturulan içerik ve iş akışlarıyla yeniden ilişkilendirmek de mümkündür. Örneğin, bir kullanıcıyı Document Cloud yetkisi içeren bir gruptan çıkarırsanız VEYA bir kullanıcıdan bir Document Cloud yetkisi içeren bir grubu kaldırırsanız, kullanıcıyı daha sonra yetkilendirmeyle yeniden ilişkilendirebilirsiniz. Bunu yaptığınızda, kullanıcılar bir kez daha kullanıcı tarafından oluşturulan içerik ve iş akışlarına erişebilir.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın