Admin Console, İşletmeler veya Ekipler yöneticisi olarak kullanıcı hesapları oluşturmanızı, aramanızı, güncellemenizi ve kaldırmanızı sağlar. Bu kullanıcı hesapları, kuruluşunuzdaki son kullanıcıların Adobe ürünlerine ve hizmetlerine erişebilmesini sağlar.

Kullanıcı ekleme

Kuruluşunuzun ayarlarını yapmaya kullanıcılar ekleyerek başlayabilirsiniz. İşletmeler için Creative Cloud söz konusu olduğunda şu üç kimlik türünden birini seçebilirsiniz: Federated ID, Enterprise, ID ve Adobe ID. Adobe, hesap ve veri sahipliğini kontrol etmek için Enterprise ID veya Federated ID seçilmesini önerir. Ekipler için Creative Cloud yalnızca Adobe ID'yi destekler.

Bireysel kullanıcı

 1. Admin Console’da, Kullanıcılar > Kullanıcılar bölümüne gidin.

 2. Kullanıcı Ekle’yi tıklatın.

 3. Kullanıcının e-posta adresini girin ve açılır menüden bir kimlik türü seçin.

  Her bir kimlik türü hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki tabloya bakın.

  Kimlik türü

  Hesap sahipliği

  Veri sahipliği

  İşletme özellikleri

  Adobe ID

  Bireysel kullanıcı

  Bireysel kullanıcı

  Hayır

  Enterprise ID

  İşletme

  İşletme

  Evet

  Federated ID

  İşletme

  İşletme

  Evet

  Not:

  Adobe, işletmelere kuruluşlarındaki Adobe ID sayısını en aza indirmelerini önemle önerir. Enterprise ve Federated ID hesapları, şirket etki alanlarınızdan kullanıcılarınız üzerinde daha fazla kontrol sunar. Bu en az ayrıcalıklı kimlik türlerini uygulamak her zaman tavsiye edilir.

 4. Enterprise ID için kullanıcının Ülke ayarını seçin. Federated ID için SSO Kullanıcı Adı’nı girin ve kullanıcının Ülke ayarını seçin.

  İsteğe bağlı olarak, kullanıcının Adı ve Soyadı bilgilerini girin.

  Not:

  SSO Kullanıcı Adı, SSO yapılandırmanıza bağlı olarak değişir ve ilgili kullanıcının kuruluş LDAP’si veya kuruluş e-posta adresi olabilir.

 5. Kullanıcıya ürünler atamak için Ürünleri Ata sekmesine gidin.

  Görüntülenen ürünlerin listesi, kuruluşunuzun satın alma planını temel alır.

 6. Kurumsal hesaplar için ilgili ürünü tıklatın ve ürün için bir profil seçin. Ekipler hesapları için kullanıcıya atanacak ürünü seçin.

  Ürünler ve profiller ile ilgili ayrıntılar için bkz. Ürünleri ve profilleri yönetme.

 7. Kullanıcıyı bir kullanıcı grubuna eklemek için Kullanıcı Grupları Ata sekmesine gidin ve kullanıcı gruplarını seçin. Seçili kullanıcı gruplarıyla ilişkilendirilmiş ürünler kullanıcıya atanır.

 8. Kaydet’i tıklatın.

  Kullanıcı eklenir ve Kullanıcılar listesinde görüntülenir.

Kullanıcılara bir yönetici rolü veya ürün profili atarsanız bir e-posta bildirimi alırlar. Kullanıcıların profillerini tamamlamak üzere bu bağlantıyı izlemesi gerekir.

Talep edilmiş etki alanının dışındaki e-posta adresleri için, kullanıcıların Adobe ID’si yoksa kaydolarak bir Adobe ID oluşturabilirler. Erişim yalnızca e-postanın gönderildiği e-posta adresi için geçerlidir.

Birden çok kullanıcı

Virgülle ayrılmış bir liste yükleyerek kuruluşunuza aynı anda birden fazla kullanıcı ekleyebilir ve bunları ürün profilleri için hazırlayabilirsiniz. Kullanıcıları İçe Aktar iletişim kutusundan örnek bir CSV dosyası indirip ilgili bilgileri doldurduktan sonra bu dosyayı geri yükleyebilirsiniz. Aynı anda en fazla 5000 kullanıcıyı içe aktarabilirsiniz.

Ürün profilleri veya yönetici hakları atanmazsa Federated ID’ler, Enterprise ID’ler ve Adobe ID’ler hiçbir iletişim öğesi almaz ve işletmeye otomatik olarak eklenirler. Aksi durumda, bir karşılama e-postası alırlar.

Admin Console'a toplu yükleme ile ilgili sorun giderme ipuçları için bkz. Toplu kullanıcı yükleme ile ilgili sorunları giderme.

Not:

Bu özellik virgül (,) ve noktalı virgül (;) gibi özel karakterler içeren kullanıcı adlarını desteklemez.

Birden çok kullanıcıyı toplu olarak eklemek için:

 1. Admin Console'da kullanıcılar üzerinde çalışırken, Kullanıcılar sayfasının sağ üst köşesindeki  simgesini tıklatın.

  Not:

  Birden çok kullanıcı yüklemek için Admin Console'da Ürünler sayfasındaki Kullanıcılar sekmesi içinden bu toplu yükleme prosedürünü kullanamazsınız. Daha fazla bilgi için bkz. Ürünleri ve ürün profillerini yönetme.

 2. Açılır listede, Kullanıcıları CSV ile Ekle seçeneğini belirleyin.

 3. Kullanıcıları CSV ile Ekle iletişim kutusunda, CSV Şablonunu İndir’i tıklatın ve Geçerli kullanıcı listesi (önerilir) veya Standart şablon seçeneklerinden birini belirleyin.

  Kullanıcıları CSV ile Ekle

  İndirilen dosyanın alanlarına dair bir açıklama için bkz. CSV Dosyası formatı.

 4. İndirilen CSV dosyasını, profile eklemek istediğiniz kullanıcıların verileriyle güncelleyin.

 5. Güncellenmiş CSV dosyasını Kullanıcıları CSV ile Ekle iletişim kutusuna sürükleyin ve ardından Yükle’yi tıklatın.

  Not:

  Boyutu 10 MB’a kadar bir CSV dosyası yükleyebilirsiniz.

  Toplu işlem tamamlandıktan sonra bir e-posta alırsınız. Ayrıca, Toplu İşlem Sonuçları aracılığıyla işlemin ayrıntılı bir raporunu görüntüleyebilirsiniz.

CSV dosyası formatı

İndirdiğiniz şablon dosyası bir kılavuz olarak kullanabileceğiniz örnek veriler içerir.

Alan Adı Açıklama

Geçerli uygulamalar

(İşletme veya Ekipler hesapları)

Kimlik türleri için gerekli/isteğe bağlı 
Identity Type

Eklenecek kullanıcı türünü girin.

Bu değerler, kullanıcıya atanan ID türünü kontrol eder. Büyük/küçük harf duyarlı değildir. ID türü, etki alanı için geçerli olmalıdır.

Geçerli değerler:

 • Federated ID
 • Enterprise ID
 • Adobe ID
Yalnızca İşletme  
Username

ASCII ile sınırlıdır.

İlgili kullanıcı ID'sine karşılık gelen kullanıcı adı.

Adobe ID türü kullanıcılar için, ilgili kullanıcının Adobe ID'si için tanımlanmışkullanıcı adıdeğeridir.

Yalnızca Kurumsal olarak yönetilen etki alanlarda kullanılır. Bu kullanıcı için kullanılacak hesap adı. Bir e-posta adresine yönelik kısıtlamalar ve aynı e-posta adresi, etki alanı sahibi tarafından uygulanabilir. 

Maksimum uzunluk 255 karakterdir.

Yalnızca İşletme Zorunlu için zorunludur.
Domain

Enterprise ID'ye veya Federated ID'ye karşılık gelen etki alanı.

 

Yalnızca İşletme Kimlik türü Federated ID ise zorunludur.
Email

Geçerli bir e-posta adresi.

Maksimum 60 karakter.

Bir ad ve etki alanı. Kimlik türü Enterprise ID veya Federated ID ise etki alanının, kuruluş tarafından talep edilmesi ve etkinleştirilmesi gerekir. Burada kullanıcı adı hesap adını belirler. 

Diğer hesap türleri için, kullanıcı ve hesap adı için kullanılan e-posta adresidir. 

Bkz. RFC 2822 bölüm 3.4.1

Tümü Tüm kimlik türleri için gereklidir: Enterprise ID, Federated ID veya Adobe ID.
First Name

Kullanıcının adıdır.

ASCII ile sınırlıdır.

Adobe ID türü kullanıcılar için, kullanıcının Adobe ID’sine tanımlanan addır.

Maksimum uzunluk 255 karakterdir.

 

Tümü Kimlik türü Enterprise ID veya Federated ID ise zorunludur.
Last Name

Kullanıcının soyadıdır.

ASCII ile sınırlıdır.

Adobe ID türü kullanıcılar için, kullanıcının Adobe ID’sine tanımlanan soyadıdır.

Maksimum uzunluk 255 karakterdir.

 

Tümü Kimlik türü Enterprise ID veya Federated ID ise zorunludur.
Country Code

Bu, iki harfli bir ülke kodudur (örneğin, Birleşik Devletler = “US”).

Adobe ID türü kullanıcılar için, kullanıcının Adobe ID’sine tanımlanan ülke kodunu girin.

Varsa, kullanıcının Adobe'nin iş yaptığı bir ülkeden olduğundan emin olun. Kurumsal olarak yönetilen hesaplar için mevcuttur.

Ülke Kodunu belirlemek için bkz. https://www.iso.org/obp/ui/#home.

Daha fazla bilgi için bkz. ISO 3166-1 alpha-2 Ülke Kodları

Tümü Federated ID için zorunludur.
Product Configurations

Kullanıcıya atamak istediğiniz Ürün Profilleri adıdır.

Kullanıcıyı atamak istediğiniz ürün profilleri takma adıdır. Kullanıcıyı aynı anda birden çok ürün profiline atamak için istenen tüm Ürün Profillerini tırnak işaretleri içinde, virgülle ayrılmış olarak girin.

Örneğin, “Hedef Kitle Yönetimi: Hedef Kitle Yöneticisi: Varsayılan Erişim, Yalnızca özel plan: Özel plan: Tasarım”.

Yalnızca İşletme Enterprise ID ve Federated ID için zorunludur.
Team Products

Kullanıcıya atamak istediğiniz Ekip Ürünleri adıdır.

Kullanıcıyı aynı anda birden fazla ekip ürününe atamak için istenen tüm ürün adlarını tırnak işaretleri içinde, virgülle ayrılmış olarak girin.

Örneğin, “Hedef Kitle Yönetimi: Hedef Kitle Yöneticisi: Varsayılan Erişim, Yalnızca özel plan: Özel plan: Tasarım”.

Not: Ekip ürünlerini Product Configurations alanına girin ve alanın adını Team Products olarak değiştirin.

Yalnızca Ekipler  
Admin Roles

Kullanıcıya atanacak yönetici rolü.

Geçerli değerler:

 • Sistem
 • Dağıtım
Tümü  
Product
Profiles Administered

Kullanıcıya yönetici ayrıcalıkları vermek için kullanılan Ürün Profilleri adıdır.

Aynı anda birden fazla ürün profiline yönetici ayrıcalıkları atamak için istenen tüm profil adlarını tırnak işaretleri içinde, virgülle ayrılmış olarak girin.

Yalnızca İşletme İsteğe bağlı
User Groups

Kullanıcıyı eklemek istediğiniz Kullanıcı Grupları adıdır.

Kullanıcıyı aynı anda birden fazla gruba eklemek için istenen tüm grup adlarını tırnak işaretleri içinde, virgülle ayrılmış olarak girin.

Tümü İsteğe bağlı
User Groups Administered

Kullanıcıya yönetici ayrıcalıkları vermek için kullanılan Kullanıcı Grupları adıdır.

Aynı anda birden fazla gruba yönetici ayrıcalıkları atamak için istenen tüm grup adlarını tırnak işaretleri içinde, virgülle ayrılmış olarak girin.

Tümü İsteğe bağlı
Products Administered

Kullanıcıya yönetici ayrıcalıkları vermek için kullanılan Ürünler adıdır.

Aynı anda birden fazla ürüne yönetici ayrıcalıkları atamak için istenen tüm ürün adlarını tırnak işaretleri içinde, virgülle ayrılmış olarak girin.

Yalnızca İşletme

İsteğe bağlı

Dikkat:

CSV dosyasında her e-posta+kimlik türü bileşimi için yalnızca bir sütun olmalıdır.

Kullanıcı ayrıntılarını düzenleme

Yönetici olarak yalnızca kuruluşunuzun sahibi olduğu bir etki alanına ait olan kullanıcıların ayrıntılarını güncellemek üzere erişiminiz olur. Kuruluşunuzun güvendiği ancak sahibi olmadığı bir etki alanına ait kullanıcıların ayrıntılarını güncelleyemezsiniz. Kullanıcının aşağıdaki ayrıntılarını değiştirebilirsiniz:

 • Kullanıcının adı
 • Kullanıcı ile ilişkilendirilmiş Kullanıcı Grupları ve Ürünler
 • Yönetim hakları

Not:

 • Federated ID veya Enterprise ID türü kullanıcılar için kullanıcı ayrıntıları Admin ConsoleKullanıcı Eşitleme aracı veya Kullanıcı Yönetimi API'si kullanılarak değiştirilebilir. Değişiklikler hemen uygulanır ancak kullanıcı bilgilendirilmez. Kullanıcının e-posta adresini değiştirirseniz kullanıcıyı, Adobe kurumsal hesabına bağlanmak istediğinde yeni e-posta adresini kullanması konusunda bilgilendirin.
 • Federated ID türü kullanıcıların e-posta adresinde yapılan değişiklikler, yalnızca e-posta adresleri Adobe ile kuruluşun Kimlik Sağlayıcısı arasındaki SAML tesliminde tanımlayıcı olarak kullanılırsa kullanıcının oturum açma bilgilerini etkiler. Kuruluşunuz ileti tesliminde e-posta adreslerini kullanıyorsa, e-posta adreslerindeki değişikliğin her iki tarafta da aynı anda yapılması gerekir; aksi halde, kullanıcılar kendi kurumsal hesaplarında oturum açamaz.

Bireysel kullanıcılar

 1. Admin Console’da Kullanıcılar Kullanıcılar bölümüne gidin.

 2. Kullanıcılar listesinden bir kullanıcının adını tıklatın.

 3.  Kullanıcının adını düzenlemek için Kullanıcı Ayrıntıları bölümünün sağ üst köşesinde  simgesini tıklatın ve Kullanıcı Profilini Düzenle seçeneğini belirleyin.

  Kullanıcı Profilini Düzenle

  Kullanıcı Profilini Düzenle sayfasında, kullanıcı ayrıntılarını düzenleyin ve Kaydet’i tıklatın.

 4. Benzer şekilde, kullanıcıyla ilişkilendirilmiş ürünleri, kullanıcı gruplarını ve yönetici haklarını ilgili bölümün sağ üst köşesindeki  simgesini tıklatarak düzenleyebilirsiniz.

  Not:

  Bir kullanıcı grubu atadığınızda, ilişkilendirilmiş ürün profilleri de kullanıcıya atanır.

Birden çok kullanıcı

Bir dizi kullanıcının ürün, rol ve kullanıcı nitelikleri gibi kullanıcı ayrıntılarını düzenleyebilirsiniz. Örneğin, BT Yöneticiniz çok sayıda yeni kullanıcıyı içe aktarıyor olabilir. Sistem Yöneticisi olarak, bu kullanıcıların ürün hazırlama işlemlerini tek bir toplu güncellemeyle yapabilirsiniz. Kuruluşun üyelerine lisans, destek veya dağıtım yönetici ayrıcalıklarını toplu olarak atayabilirsiniz. Ayrıca kullanıcılara atanan kullanıcı gruplarını da değiştirebilirsiniz.

Admin Console'a toplu yükleme ile ilgili sorun giderme ipuçları için bkz. Toplu kullanıcı yükleme ile ilgili sorunları giderme.

 1. Admin Console'da kullanıcılar üzerinde çalışırken, Kullanıcılar sayfasının sağ üst köşesindeki  simgesini tıklatın.

 2. Açılır listede, Kullanıcı Ayrıntılarını CSV ile Düzenle seçeneğini belirleyin.

 3. Kullanıcıları CSV ile Düzenle iletişim kutusunda, CSV Şablonu’nu İndir’i tıklatın ve Geçerli kullanıcı listesi (önerilir) veya Standart şablon seçeneklerinden birini belirleyin.

  Kullanıcıları CSV ile Düzenle

  İndirilen dosyanın alanlarına dair bir açıklama için bkz. CSV Dosyası formatı.

 4. İndirilen CSV dosyasındaki kullanıcı ayrıntılarını güncelleyin.

  Kullanıcı ayrıntılarını toplu düzenleme işlevi, aşağıdaki kullanıcı bilgilerini düzenlemenizi sağlar:

  • Ürün Profilleri
  • Yönetilen ürün Profilleri
  • Yönetici Rolleri
  • Kullanıcı Grupları
  • Yönetilen Kullanıcı Grupları
  • Yönetilen Ürünler
 5. Güncellenmiş CSV dosyasını Kullanıcıları CSV ile Düzenle iletişim kutusuna sürükleyin ve Yükle’yi tıklatın.

  Toplu işlem tamamlandıktan sonra bir e-posta alırsınız. Ayrıca, Toplu İşlem Sonuçları aracılığıyla işlemin ayrıntılı bir raporunu görüntüleyebilirsiniz.

Kullanıcıları kaldırma

Bir kullanıcıyı kaldırdığınızda kuruluş tarafından bu kullanıcıya verilen tüm izinler ve hizmetlere erişim iptal edilir. Örneğin, ürün lisansları iptal edilir ve kullanıcılar bundan sonra ilgili ürünleri kullanamaz.

Adobe ID türü kullanıcılar kendi Adobe ID’lerini edinir ve yönetir, bu nedenle Adobe ID’si olan bir kullanıcı kaldırıldığında yalnızca kullanıcının kendisi kuruluştan kaldırılmış olur. Kullanıcılar, Creative Cloud’a ve diğer Adobe hizmetlerine ücretsiz bir üye olarak erişmeye devam edebilir. Kullanıcı, Creative Cloud’da depolanan dosyaları ve klasörleri kullanmaya devam edebilir.

Öte yandan, Federated ID ve Enterprise ID'ler kuruluşunuza aittir ve kuruluşunuz tarafından yönetilir. Bir yönetici bir kullanıcıyı sildiğinde ID kalıcı olarak silinir. Kullanıcılar tüm ilişkili verilere erişimlerini kaybeder ve yöneticiler dahi kullanıcının hesabına veya verilerine erişim sağlayamaz. Örneğin, InDesign kullanılarak çevrimiçi yayımlanan bir belgenin URL'sine, bu belgeyi yayımlayan kullanıcı silindikten sonra artık erişilemez. Bu basit nedenden ötürü Adobe, Yöneticilere yalnızca Federated ID ve Enterprise ID'lerle kullanıcı eklemelerini önerir.

İlgili verileri silmeden yalnızca ürünlere ve hizmetlere erişimi iptal etmek istiyorsanız kullanıcıyı silmeyin ve bunun yerine yetkilendirme verildiği tüm ürün profillerinden kaldırın.

Bireysel kullanıcılar

Etki alanı sahibi veya güvenilen kuruluş olarak sahibi olduğunuz bir kuruluşun parçası olan kullanıcıları kaldırmak için aşağıdakileri yapın.

 1. Admin Console’da Kullanıcılar Kullanıcılar bölümüne gidin.

 2. Görüntülenen kullanıcılar listesinden, kullanıcıların adlarının solundaki onay kutusunu tıklatarak kullanıcıları seçin.

 3. Kullanıcıları Kaldır’ı tıklatın.

 4. Görüntülenen Kullanıcıları Kaldır iletişim kutusunda, Kullanıcıları Kaldır’ı tıklatın.

  Kullanıcı, Admin Console’dan kaldırılır ve kuruluş tarafından bu kullanıcıya verilen tüm izinler ve hizmetlere erişim iptal edilir.

Birden çok kullanıcı

Birden çok kullanıcıyı Admin Console’dan kaldırabilirsiniz. Örneğin, kuruluşunuz sözleşmeyle başka şirketlere iş verir ve Admin Console’daki ürünlere ve hizmetlere erişim sağlar. Sözleşme sona erdiğinde tüm bu kullanıcıları kaldırmanız gerekir.

Birden çok kullanıcıyı toplu olarak kaldırmak için:

 1. Admin Console’da kullanıcılar üzerinde çalışırken, Kullanıcılar sayfasının sağ üst köşesindeki  simgesini tıklatın.

 2. Açılır listede, Kullanıcıları CSV ile Kaldır seçeneğini belirleyin.

 3. Kullanıcıları CSV ile Kaldır iletişim kutusunda, CSV Şablonu’nu İndir’i tıklatın ve Geçerli kullanıcı listesi (önerilir) veya Standart şablon seçeneklerinden birini belirleyin.

  Kullanıcıları CSV ile Kaldır

  İndirilen dosyanın alanlarına dair açıklama için bkz. CSV Dosyası formatı.

 4. CSV dosyasını Excel’de açın ve yalnızca kaldırmak istediğiniz kullanıcıların satırları kalacak şekilde dosyayı düzenleyin.

 5. Güncellenmiş CSV dosyasını Kullanıcıları CSV ile Kaldır iletişim kutusuna sürükleyin ve Yükle’yi tıklatın.

  Toplu işlem tamamlandıktan sonra bir e-posta bildirimi alırsınız. Ayrıca, Toplu İşlem Sonuçları aracılığıyla işlemin ayrıntılı bir raporunu görüntüleyebilirsiniz.

Kullanıcı verilerini dışa aktarma

Sistem yöneticisi olarak, şu anda Admin Console’da kayıtlı olan kullanıcıların verilerini bir CSV dosyasına indirebilirsiniz. Böylece CSV dosyasındaki kullanıcı verilerinde gerekli güncellemeleri yapabilir ve CSV dosyasını tekrar Admin Console’a yükleyebilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi için bkz. Birden çok kullanıcıyı düzenleme.

İndirdiğiniz CSV dosyası, daha önce belirtilen CSV Dosyası formatı bölümünde tanımlanan verileri içerir.

Kullanıcı verilerini indirmek için Admin Console'da Kullanıcılar > Kullanıcılar'a gidin. Kullanıcılar sayfasının sağ üst köşesinde,  simgesini tıklatın ve “Kullanıcı listesini CSV’ye dışa aktar” seçeneğini belirleyin.

Dosya indirme prosedürü kullanmakta olduğunuz tarayıcıya ve bu tarayıcıya özgü ayarlara bağlı olarak değişir. İndirme işlemi tamamlandığında görsel bir işaret alırsınız.

Toplu İşlem Sonuçları

Birden çok kullanıcı ekleme veya düzenleme gibi bir toplu işlem gerçekleştirdikten sonra bu işlemin ayrıntılarını içeren bir e-posta alırsınız. Ayrıca bu ayrıntıları Toplu İşlem Sonuçları sayfasında görüntüleyebilirsiniz.

Not:

Sonuçlar sayfasında bir toplu işlem görüntülenmiyorsa tarayıcı sayfanızı en son sonuçları gösterecek şekilde yenileyin.

 1. Admin Console’da, Kullanıcılar > Kullanıcılar’a gidin ve Kullanıcılar sayfasının sağ üst köşesindeki  simgesini tıklatın.

 2. Açılır listede, Toplu İşlem Sonuçları’nı seçin.

  Toplu İşlem Sonuçları sayfası görüntülenir.

 3. Bir işlemin ayrıntılarını görüntülemek için ilgili işlemin adını tıklatın.

  Not:

  Yükleme dosyasında belirtilen ürünlerin bazıları VIP programı kapsamında satın alındıysa ve bu ürünlerin lisansları kullanılmışsa bu ürün lisansları kullanıcılara atanmaz. Eksik ürün lisansları hakkında ayrıntılı bilgi için Eksik raporunu görüntüle’yi tıklatın.

 4. Sonuçları bir CSV dosyası olarak indirmek için Sonuçları İndir’i tıklatın.

 5. Bir sonucu kaldırmak için işlem adının solundaki onay kutusunu ve ardından Sonucu Kaldır’ı tıklatın.

  Ayrıca tüm toplu işlem sonuçlarını Tüm Sonuçları Temizle’yi tıklatarak da temizleyebilirsiniz.

Not:

Toplu İşlem Sonuçları sayfasında 90 gün veya daha yeni olan raporlar görüntülenir. 90 günden daha eski raporlar otomatik olarak kaldırılır.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi