Bağlantıları paylaşırken veya ortak çalışanları Creative Cloud ya da Document Cloud varlıklarına davet ederken neden aşağıdaki gibi hatalar aldığınızı merak ediyor musunuz?

“Kurumsal Paylaşım Kısıtlamaları Etkin. Kuruluşunuzda paylaşım kısıtlamaları bulunduğundan bu kullanıcı davet edilemiyor. Daha fazla bilgi edinin.”

Bu mesajı neden alıyorsunuz?

Kurumsal paylaşım kısıtlamaları BT yöneticinizin kuruluşunuza ait varlıkların güvenlik denetimini güçlendirmek için kullandığı Varlık Ayarları adlı yeni bir özelliktir. Kuruluşunuzun veri sahipliğini ve güvenlik ilkelerini yanlışlıkla ihlal etmenizi önleyebilir.

Bu özellik, bireysel Adobe ID'si olan kullanıcılar için geçerli değildir.

BT yöneticiniz, Varlık Ayarları içinden her biri farklı düzeylerde paylaşım kısıtlamalarını belirten üç seçenek arasından seçim yapabilir.

  • Kısıtlama yok: Bu, varsayılan ayardır. Kullanıcıların, genel bağlantıları paylaşmalarına ve paylaşılan klasörler ve belgeler üzerinde kuruluşunuzun içindeki veya dışındaki kişilerle iş birliği yapmalarına izin verilir.
  • Genel bağlantı paylaşımı yok: Genel bağlantı paylaşımını ve diğer genel yayımlama seçeneklerini sınırlar (tam liste aşağıda yer alıyor). Kullanıcılar yine de kuruluşunuz dışındaki kişilerle klasörler ve belgeler üzerinde iş birliği yapabilir.
  • Yalnızca etki alanı kullanıcıları ile paylaşılıyor: Genel bağlantı paylaşımını ve diğer genel yayımlama seçeneklerini kısıtlar. Ayrıca talep edilmiş etki alanları, güvenilen etki alanları ve izin verilen harici etki alanları dışındaki kişilerle davete dayalı klasörlerin ve belgelerin paylaşılmasını engeller. BT yöneticiniz bu iş birliği kısıtlamasını şirket dışından her birey için değil, her harici kuruluş (veya etki alanı) için ayrı ayrı yapar.

Creative Cloud ve Document Cloud içindeki aşağıdaki yayımlama işlevleri, Genel bağlantı paylaşımı yok veya Yalnızca etki alanı kullanıcıları ile paylaşılıyor seçildiğinde devre dışı bırakılır. Paylaşılan klasörler ve belgeler üzerinde iş birliği, kuruluşun talep edilmiş etki alanları, güvenilen etki alanları ve izin verilen etki alanlarındaki kullanıcılar için devre dışı bırakılamaz.

Creative Cloud

Uygulama Etkilenen özellikler
Creative Cloud Assets İş Birliği Yap, Slack’te Paylaş, Bağlantıyı Gönder
Creative Cloud Libraries İş Birliği Yap, Slack’te Paylaş, Bağlantıyı Gönder
Adobe XD Yayımlama Hizmetleri
InDesign Çevrimiçi Yayımla
Spark Yayımla
Capture Paylaş ve İş Birliği Yap
Creative Cloud mobil uygulaması Bağlantı oluştur, İş Birliği Yap
Behance Proje oluştur
Portfolio Portfolio sitesine erişme, taslak oluşturma ve yayımlama

Document Cloud

Uygulama Etkilenen özellikler
Acrobat ve Reader masaüstü uygulamaları Paylaş
Web hizmetleri (cloud.acrobat.com)
Paylaş
Microsoft Outlook için Adobe Document Cloud Paylaş
Mobile uygulamalar (Adobe Scan ve Acrobat dahil) Bağlantıyı Paylaş, Document Cloud Bağlantısını Paylaş

Not:

Adobe Sign özellikleri etkilenmez. Bu özellikler beklendiği gibi çalışmaya devam eder.

Varlık Ayarları'nın kısıtlayıcı olmasının sonuçları

Genel bağlantı paylaşımı yok seçeneği, mevcut tüm genel bağlantıları devre dışı bırakıp siler ve bu bağlantılara sahip kullanıcıların bağlantılı içeriğe erişimlerini engeller. Yalnızca etki alanı kullanıcıları ile paylaşılıyor seçeneği, mevcut genel bağlantıları devre dışı bırakır ve siler. Bu ayar tüm mevcut klasör veya belge iş birliklerini iptal eder ve kaldırır. Her iki durumda da BT yöneticisi ilgili ayarı seçtikten sonra silme işlemini durduramaz veya geri alamazsınız.

BT yöneticisi, gelecekteki paylaşım yeteneklerini değiştirmek için ilgili ayarı daha az kısıtlayıcı bir seçeneğe değiştirebilir.

Olası eylemler

Kurumsal paylaşım kısıtlamalarıyla ilgili sorunlarla karşılaşırsanız kuruluşunuzun varlık ayarını ve izin verilen harici etki alanlarını öğrenmek için BT yöneticinizle iletişime geçin. Kuruluşa ait varlıkları belirli harici kuruluşlarla veya bireylerle paylaşmaya devam etmek isterseniz BT yöneticinizden aşağıdakileri isteyebilirsiniz.

  • Ajans gibi harici bir kuruluş için: BT yöneticinizden ajansın etki alanına erişim izni vermesini isteyin.
  • Serbest çalışanlar için: BT yöneticinizden size şirkete ait bir kimlik vermesini isteyin.