Not:

  Typekit'in adı Adobe Fonts olarak değiştirildi ve Creative Cloud ve diğer aboneliklere dahil edildi. Daha fazla bilgi alın.

Depolama alanı ve hizmetler içeren bir plan atadığınızda, bu ürün profili için bireysel hizmetleri etkinleştirmeyi veya devre dışı bırakmayı seçebilirsiniz. Hizmetlerin etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması, ürün profilindeki kullanıcıların neye erişip neye erişemeyeceğini tanımlar.

Not:

Hizmetleri belirli kullanıcılar için değil, bütün bir ürün profili için etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilirsiniz.

Hizmetlerin etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması sırasında aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

 • Kullanıcı birden çok ürün profiline aitse veya bir ürün profili içinde birden fazla Tek Uygulama planına erişebiliyorsa ve siz bir plan için belirli bir hizmeti etkinleştirip diğer plan için etkinleştirmezseniz kullanıcı o hizmete erişmeye devam eder. Kullanıcıya yetkilendirilmelerin birleşimi atanır.
 • Hizmetler içeren İşletmeler için Creative Cloud planına sahip bir kullanıcı, bir Adobe ID'si ile bireysel olarak bir Creative Cloud planına kaydolmuş da olabilir. Kullanıcı kendisine ait bireysel planın içermesi halinde, İşletmeler için Creative Cloud planında devre dışı bıraktığınız herhangi bir hizmete erişmeye devam eder. Yetkilendirme senaryosu, depolama alanı ve hizmetler içeren bir Creative Cloud deneme sürümü planına sahip kullanıcılar için de geçerlidir.
 • Masaüstü uygulamalarıyla çalışan bir kullanıcı için hizmetlerin etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılması, uygulamanın sadece kullanıcı tarafından kapatılıp tekrar açıldığı durumlarda gerçekleşir.
 • Bir web hizmeti veya bir Creative Cloud mobil uygulaması ile çalışan bir kullanıcı için hizmetlerin etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılması, sadece kullanıcının oturumunu kapatıp tekrar açtığı durumlarda gerçekleşir.

Creative Cloud kullanıcıları, en iyi sonuçları tüm hizmetler etkinleştirildiğinde alır. Hizmetler devre dışı bırakılırsa Creative Cloud'daki birçok işlev çalışmaz.

Etkin Hizmetler listesini değiştirme

Ürün profili oluştururken veya düzenlerken, o ürün profilinin kullanıcılarına sunulan hizmetlerin listesini değiştirebilirsiniz. Ayrıntılı adımlar için bkz. Ürün profilleri oluşturma ve yönetme.

Daha da açıklamak gerekirse, ürün dosyasını düzenlerken Etkin Hizmetler alanında görüntülenen hizmetlerin listesiyle çalışırsınız ve ürün profiline ait kullanıcıların erişmesini istediğiniz hizmetleri seçersiniz.

1. Örnek: Document Cloud ürün profilini düzenlerken kullanıcıların erişmesini istediğiniz hizmetleri seçebilirsiniz.

Ürün Profili - Document Cloud

2. Örnek: Creative Cloud Tüm Uygulamalar planı - 2 GB ürün profilini düzenlerken, kullanıcıların erişmesini istemediğiniz hizmetlerin seçimini kaldırabilirsiniz.

Etkin Hizmetler listesi

Temel Creative Cloud Hizmetleri

Adobe Admin Console'da görüntülenmeyen belli hizmetler, ürün işlevi açısından hayati niteliktedir ve depolama alanı içeren bir planda mutlaka bulunur. Temel hizmetler yapılandırılamaz. Aşağıda temel hizmetlerin bir listesi yer almaktadır:

 • Dosya Senkronizasyonu
 • Ayarları Eşitleme
 • Ortak Çalışma
 • Depolama
 • Creative Cloud Libraries
 • Creative Cloud Market
 • Color CC

Adobe Admin Console içinden etkinleştirilebilen veya devre dışı bırakılabilen hizmetlerle ilgili bilgi için bkz. İsteğe bağlı hizmetler.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi