Sorun

Japonca bir işletim sistemi üzerinde Japonca Illustrator derlemesi kullandığınızda aşağıdaki görevi gerçekleştirmeniz durumunda Illustrator çöküyor:

  1. Yeni bir CMYK belgesi oluşturma.
  2. 4 bayt veya Çift Vekil karakterlerinin bulunduğu bir Spot rengi oluşturma ve bunu Saatler Paneline kaydetme.
  3. Dikdörtgen bir nesne oluşturma ve bu nesne üzerinde Serbest Biçimli degrade uygulama.
  4. Bir renk noktasına çift tıklayarak bunun dolgu rengini değiştirme.
  5. Şimdi Örnekler panelinde, 2. adımda kaydettiğiniz rengi seçin.
  6. Seçilen rengi uygulayın ve Örnekler panelini seçin. 
  7. Çalışma yüzeyinin dışında bir yere tıklayın.

Gözlemler

Şunları gözlemleyebilirsiniz:

  • Adı olmayan çok sayıda yeni spot renginin Örnekler paneline eklenmesi. Windows İşletim Sistemi kullanıyorsanız çalışma yüzeyine tıklandığında döngünün durması. Ancak, macOS işletim sisteminde döngü durmaz. 
  • 4 bayt veya Çift Vekil karakterlerinin bulunduğu bir adla artık başka bir spot rengini diğer bir renk spotuna uyguladığınızda Illustrator'ın çökmesi.
  • Bu sorun yalnızca 4 bayt karakterlerde ve Çift Vekil karakterlerinde görülebilir. İki bayt karakterler düzgün çalışır.