XML içeriğini etiketleme

XML etiketlerini oluşturma ve yükleme

Sayfa öğelerini etiketlemeden önce, belgenizdeki her içerik türünü veya öğeyi tanımlamak için etiketler oluşturun (veya yükleyin). Etiketleri sıfırdan oluşturabileceğiniz gibi başka bir kaynaktan, örneğin InDesign belgesinden, InCopy belgesinden veya DTD dosyasından da yükleyebilirsiniz. Belgenize XML etiketleri oluşturmak veya yüklemek için aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanın:

 • Yeni Etiket komutuyla etiketi oluşturun.

 • Etiketleri XML dosyasından veya başka bir belgeden yükleyin.

 • DTD dosyasını içe aktarın.

 • XML'i İçe Aktar komutunu kullanarak etiketleri (ve içeriği) içe aktarın.

Kullanılabilir etiketlerin listesini içeren Etiketler paneli

XML etiketi oluşturma

 1. Pencere > Yardımcı Programlar > Etiketler'i seçerek Etiketler panelini açın.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Etiketler paneli menüsünden Yeni Etiket'i seçin.

  • Etiketler panelinde Yeni Etiket düğmesini  tıklatın.

 3. Etiket için bir ad yazın. Adın XML standartların uygun olması gerekir. Etiket adında boşluk veya geçersiz karakter kullanırsanız, uyarı mesajı gösterilir.
 4. Etiketinizi Etiketler paneli menüsünden oluşturduysanız, etiket için bir renk seçin. (Etiketinizi Yeni Etiket düğmesiyle oluşturduysanız, etiketin rengini değiştirerek renk seçebilirsiniz.)
  Not:

  Farklı etiketlere aynı rengi atayabilirsiniz. Etiketi çerçeveye uygulayıp Görünüm > Yapı > Etiketli Çerçeveleri Göster'i seçtiğinizde veya etiketi çerçeve içindeki metne uygulayıp Görünüm > Yapı > Etiket İşaretlerini Göster'i seçtiğinizde, seçtiğiniz renk gösterilir. (Etiket renkleri içe aktarılan XML dosyalarında gösterilmez.)

 5. Tamam'ı tıklatın.

XML etiketlerini başka bir kaynaktan yükleme

Etiketleri InDesign belgesinden veya InCopy belgesinden yükleyebilirsiniz.

Not:

XML dosyasını yüklediğinizde InCopy otomatik olarak etiketleri Etiketler paneline ekler.

 1. Etiketler paneli menüsünden Etiketleri Yükle'yi seçin.
 2. Etiketler paneline yüklemek istediğiniz etiketlerin bulunduğu dosyayı seçin ve Aç'ı tıklatın.

Etiket adını veya rengini değiştirme

 1. Etiketler panelinde bir etiket adını çift tıklatın veya Etiketler paneli menüsünde Etiket Seçenekleri'ni seçin.
 2. Etiketin adını veya rengini değiştirin ve Tamam'ı tıklatın.
Not:

Kilitli etiketlerin adını değiştiremezsiniz. InCopy yüklenen DTD dosyasında belirtilen etiketleri otomatik olarak kilitler. Bu etiketlerin adını değiştirmek için DTD dosyasını düzenlemeniz ve dosyayı belgeye yeniden yüklemeniz gerekir.

Öğeleri etiketleme

İçeriği XML dosyasına aktarmadan önce, dışa aktarmak istediğiniz metni ve diğer öğeleri (çerçeveler ve tablolar gibi) etiketlemelisiniz. Ayrıca, içe aktarılan XML içeriği için yer tutucu olarak oluşturduğunuz öğeleri de etiketlemeniz gerekir. Etiketli öğeler Yapı bölmesinde öğe olarak gösterilir.

XML öğeleri ve etiketleri

A. Yapı bölmesinde öğeler belirir. B. Etiket uygulandığı işaretçilerle çevrelenmiş metni etiketleyin. 

Sayfa öğelerini etiketlerken aşağıdakileri aklınızda bulundurun:

 • Metin çerçevelerinin içlerindeki metni etiketleyebilmeniz için önce kendilerini etiketlemeniz gerekir.

 • Tek bir çerçeveye tek bir etiket uygulayabilirsiniz.

 • Akıtılan metin çerçeveleri, taşan metin dahil akıtmadaki metnin tümüne uygulanan tek bir etiketi paylaşır.

 • Etiketli bir öğedeki metni etiketlediğinizde (örneğin etiketli bir öyküdeki bir paragrafı etiketlediğinizde), metin, Yapı bölmesinde varolan bir öğenin bir alt öğesi olarak görünür.

 • Çerçevedeki bir öğeyi Otomatik Etiketle düğmesiyle etiketlediğinizde, InCopy çerçeveyi otomatik olarak Hazır Ayar Seçeneklerini Etiketleme iletişim kutusunda belirtilmiş etiket kullanarak etiketler.

Metin çerçevesi içindeki metni etiketleme

 1. Görünüm > Mizanpaj Görünümü'nü seçin.
 2. Metnin içinde gösterildiği metin çerçevesinin etiketlendiğinden emin olun. (Çerçeve çerçevenin içindeki metni etiketlemeye çalıştığınızda etiketlenmezse, InCopy öyküyü varsayılan etiketleri kullanarak etiketler.)
 3. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Yazma aracını kullanarak metin çerçevesi içinde metin seçin, sonra Etiketler panelindeki bir etiketi tıklatın. Çerçevedeki metnin tamamını seçerseniz, (Etiketler panelinde Metin Ekle'yi seçmediyseniz) etiket seçtiğiniz metin bloğuna değil çerçevenin tamamına uygulanır.

  • Etiketlemek istediğiniz metin çerçevesini, tabloyu, tablo hücrelerini veya görüntüyü seçin ve varsayılan bir etiketi uygulamak için Etiketler panelindeki Otomatik Etiketle simgesini tıklatın. (Bkz. Otomatik Etiketle varsayılanlarını belirtme.)

  • Stilleri Etiketlerle Eşle komutu kullanılarak paragraf veya karakter stilleri uygulanmış metni otomatik olarak etiketleyin.

Tablolardaki metni etiketleme

Tabloyu XML olarak dışa aktarmak için etiketlediğinizde, tablo öğesinin yanı sıra tablodaki her hücre için de ayrı bir hücre öğesi oluşturursunuz. Hücre öğeleri tablo öğesinin alt öğeleridir ve otomatik olarak oluşturulur.

 1. Görünüm > Mizanpaj Görünümü'nü seçin.
 2. Tablonun içini tıklatın ve Tablo > Seç > Tablo'yu seçin.
 3. Etiketler panelinde tablo için bir etiket seçin.

  InCopy tablodaki her hücre için bir hücre öğesi oluşturur (bunları Yapı bölmesinde görüntüleyebilirsiniz). Tablo hücresi öğelerine uygulanan etiket, varolan seçenekleri etiketlemenize bağlıdır.

 4. Gerekirse, tablo hücrelerini farklı etiketler kullanarak etiketleyin.

  Örneğin, ilk satırdaki hücrelerin başlık hücreleri olduğunu belirtmek için bunlarda farklı bir etiket kullanabilirsiniz. Hücrelere etiket uygulamak için, belgenizde gerçek tablo hücrelerini seçin ve sonra da bir etiket seçin. (Tablodaki hücrelerin seçilmesi, Yapı bölmesinde bunlara karşılık gelen hücre öğelerinin de seçilmesine neden olur.)

Not:

Tabloyu seçip Etiketler panelinde Otomatik Etiketle simgesini tıklatarak da etiketleyebilirsiniz. Varsayılan Otomatik Etiketle ayarlarınıza bağlı olarak, tabloya hemen Tablo etiketi (veya seçtiğiniz başka bir etiket) uygulanır.

İçeriği stillere göre etiketleme

Metne atadığınız paragraf, karakter, tablo ve hücre stilleri, metni XML için etiketleme yolu olarak kullanılabilir. Örneğin, Gövde adlı paragraf stili ÖyküMetni adlı bir etiketle ilişkilendirilebilir. Sonra, Stilleri Etiketlerle Eşle komutunu kullanarak belgenizdeki Gövde paragraf stiline atanmış tüm paragraflara ÖyküMetni etiketini uygulayabilirsiniz. Birden çok stili aynı etiketle eşleyebilirsiniz.

Not:

Stilleri Etiketlerle Eşle komutu, daha önce etiketli paragraflar ve karakterlerle birlikte tüm içeriği otomatik olarak etiketler. Varolan etiketleri korumak için etiketleri elle uygulayın.

 1. Etiketler paneli menüsünde veya Yapı bölmesi menüsünde Stilleri Etiketlerle Eşle'yi seçin.
 2. Belgenizdeki her stil için, bu stilin eşlenmesini istediğiniz etiketi belirtin.
  Stilleri Etiketlerle Eşle iletişim kutusu

 3. Stil adlarını etiket adlarıyla eşleştirmek için Ada Göre Eşle'yi tıklatın. Etiket adlarıyla tam olarak aynı benzersiz ada sahip stiller iletişim kutusunda seçilir. Ada Göre Eşle büyük/küçük harfe duyarlıdır; örneğin, Başlık1 ve başlık1 farklı etiketler olarak kabul edilir.
 4. InDesign dosyasının stil eşleştirmelerini ayarını kullanmak için, Yükle'yi tıklatın ve dosyayı seçin.
 5. İçer seçeneklerini seçin veya seçimlerini kaldırın:

  Ana Sayfa Öyküleri

  Ana sayfada bulunan stilleri etiketlerle eşler.

  Çalışma Alanı Öyküleri

  Çalışma alanındaki öykülerde bulunan stilleri etiketlerle eşler. (Çalışma alanındaki öykülerin etiketlenmemesi için bu seçeneğin işaretini kaldırın.)

  Boş Öyküler

  Boş öykülerde bulunan stilleri etiketlerle eşler. (Boş öykülerdeki stillerin etiketlenmemesi için bu seçeneğin işaretini kaldırın.)

 6. Tamam'ı tıklatın.

  Yeni XML etiketleri, belgenizin tümünde Stilleri Etiketlerle Eşle iletişim kutusunda belirttiğiniz paragraf, karakter, tablo ve hücre stillerine uygulanır.

Sayfa öğesi etiketini kaldırma

Etiketini kaldırmak ancak ilişkili içeriği korumak için öğenin etiketini kaldırın.

 1. Öğeyi Yapı bölmesi penceresinde seçin veya sayfa öğesini belge mizanpajında seçin.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Yapı paneli menüsünde Öğe Etiketini Kaldır'ı tıklatın.

  • Etiketler panelinde Etiketi Kaldır düğmesini tıklatın.

Sayfa öğesini yeniden etiketleme

Varolan etiketi değiştirmek için öğeyi yeniden etiketleyin (önce etiketi kaldırmanız gerekmez).

 1. Yazım aracını  seçin.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Metni veya metin çerçevesini seçin, sonra Etiketler bölmesinde farklı bir etiketi tıklatın.

  • Ekleme noktasını bir öykü öğesindeki (alt öğe değil) etiketli bir metin çerçevesine yerleştirin. Etiketler bölmesinin en üstünde Yeniden Etiketle'yi seçin ve Etiketler bölmesinde farklı bir etiketi tıklatın.

  • Etiket uygulanmış bir metin bloğunun tamamını seçin, Etiketler bölmesinin en üstünde Yeniden Etiketle'yi seçin ve farklı bir etiketi tıklatın. (Etiketler bölmesinin en üstünde Etiket Ekle'yi seçer ve farklı bir etiketi tıklatırsanız, Yapı bölmesinde yeni bir alt öğe belirir.)

Otomatik Etiketle varsayılanlarını belirtme

Metin çerçevesi, tablo, tablo hücreleri veya görüntü seçip Etiketler bölmesinde Otomatik Etiketle simgesini tıklattığınızda, InDesign seçtiğiniz öğeye varsayılan bir etiket uygular. Bu varsayılan etiketleri Hazır Ayar Seçeneklerini Etiketleme iletişim kutusunda belirtebilirsiniz.

Metin çerçevesi, tablo, tablo hücreleri veya görüntü seçip Etiketler bölmesinde Otomatik Etiketle simgesini tıklattığınızda, InCopy seçtiğiniz öğeye varsayılan bir etiket uygular. Bu varsayılan etiketleri Hazır Ayar Seçeneklerini Etiketleme iletişim kutusunda belirtebilirsiniz.

Not:

Ana öğe gerektiren ancak henüz ana öğesi olmayan bir öğe oluşturduğunuzda, InCopy varsayılan bir etiket uygular. Örneğin, metin çerçevesinin içindeki metni etiketlerseniz ancak çerçevenin kendisi etiketlenmediyse InCopy çerçeveye Hazır Ayar Seçeneklerini Etiketleme'ye uygun bir etiket atar. Varsayılan etiket uygulama yeteneği InCopy'nin doğru XML yapısını korumasına yardımcı olur.

 1. Etiketler paneli menüsünden Hazır Ayar Seçeneklerini Etiketleme'yi seçin.
 2. Metin çerçeveleri, tablolar, tablo hücreleri ve görüntüler için varsayılan etiketi seçin.
  Not:

  Size gereken etiket listelenmiyorsa, menüden Yeni Etiket'i seçip bir etiket oluşturabilirsiniz.

XML etiketlerini stillerle eşleme

XML etiketleri temelde veri açıklamalarıdır; biçimlendirme talimatları barındırmazlar. Bu nedenle, XML içeriğini içe aktarıp yerleştirdikten sonra biçimlendirmeniz gerekir. Bunu yapmanın bir yolu da XML etiketlerini paragraf, karakter, tablo veya hücre stilleriyle eşlemektir. Örneğin, Byline etiketi Yazar karakter stiliyle eşlenebilir ve böylece Byline etiketini taşıyan içe aktarılmış ve yerleştirilmiş tüm XML içeriğine otomatik olarak Yazar karakter stili atanır. Etiketleri stillere eşleme, içe aktarılan XML içeriğinin daha kolay ve daha az zaman harcayarak biçimlendirilmesini sağlar.

Tüm etiketleri bir paragraf veya karakter stiline eşlemeniz gerekmez. Bazı öğeler mizanpajda yer almayabilir ve bazıları da teker teker kolayca biçimlendirilebilir. Üstelik, alt öğeler kendi ana öğelerine atanan paragraf veya karakter stilini aldıklarından, alt ve ana öğeleri ayrı ayrı eşlerken dikkatli olmazsanız bu karışıklığa neden olabilir.

Not:

Etiketleri Stillerle Eşle komutu stilleri tüm belgede yeniden uygular ve bazen istenmeyen sonuçlar elde edilebilir. Etiketi stile eşlediğinizde, daha önce bir stile atanmış olan metin, üzerindeki XML etiketine bağlı olarak başka bir stile yeniden atanabilir. Daha önceden biçimlendirdiğiniz metinler varsa, paragraf ve karakter stili seçimlerinizin geçersiz kılınmasını önlemek için stilleri manuel olarak uygulamayı tercih edebilirsiniz.

 1. Etiketler paneli menüsünde veya Yapı bölmesi menüsünde Etiketleri Stillerle Eşle'yi seçin.
  Etiketleri Stillerle Eşle iletişim kutusunda her etiket için bir stiller menüsü gösterilir

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Stilleri, etiketleri ve eşleme tanımlarını başka bir belgeden içe aktarmak için Yükle'yi tıklatın, bir belge seçin ve Aç'ı tıklatın.

  • Etiketleri stillere tek tek eşlemek için, etikete bitişik Stil sütununu tıklatın ve gösterilen menüden paragraf veya karakter stilini seçin. (Menüde paragraf sembolü paragraf stillerini belirtir; "A" harfiyse karakter stillerini belirtir.) Eşlemek istediğiniz her etiket için işlemi tekrarlayın.

  • Etiketleri aynı adlı stillerle otomatik olarak eşlemek için Ada Göre Eşle'yi tıklatın. Etiket adlarıyla aynı adı taşıyan stiller Stil sütununda seçilir. Etiketin stille eşleştirilmesi için aynı ada sahip olması yetmez, büyük/küçük harf kullanımı da aynı olmalıdır; örneğin, H1 ve h1 eşleşme olarak kabul edilmez. (İki farklı stil grubunda aynı stil adı varsa, Ada Göre Eşle komutu çalışmaz ve stillerden birini yeniden adlandırmanız yönünde uyarılırsınız.)

 3. Tamam'ı tıklatın.

Etiketli çerçeveleri veya etiket işaretçilerini gösterme veya gizleme

Gale ve Hikaye görünümlerinde etiket işaretçileri sayfadaki öğelerin etiketlendiği yerleri gösterir. Mizanpaj görünümünde etiketli çerçeveler tablo ve görüntü gibi öğelerin etiketlendiği yerleri gösterir. Etiket rengi çerçevenin işaretinin rengini belirler.

Bu örnekte başlığı altındaki alt başlık hariç tüm sayfa öğeleri etiketlenmiştir.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Etiketli çerçeveleri renkli görüntülemek için Görünüm > Yapı > Etiketli Çerçeveleri Göster'i seçin.

  • Etiketli çerçevelerin renk kodlamasını gizlemek için Görünüm > Yapı > Etiketli Çerçeveleri Gizle'yi seçin.

  • Etiketli metnin çevresindeki renkli köşeli parantezleri görüntülemek için Görünüm > Yapı > Etiket İşaretlerini Göster'i seçin..

  • Etiketli metnin çevresindeki renkli köşeli parantezleri gizlemek için Görünüm > Yapı > Etiket İşaretlerini Gizle'yi seçin.

Etiketleri ve öğeleri silme

 • Etiketler panelinden etiket silmek için, silinecek etiketi panelin alt kısmındaki Etiketi Sil simgesine  sürükleyin. Etiket içeriğe uygulanmışsa, bir uyarı mesajı gösterilir. Silinen etiketin yenisiyle değiştirmek için başka bir etiket seçin ve Tamam'ı tıklatın.
 • Kullanılmayan tüm etiketleri silmek için, Etiketler paneli menüsünden Tüm Kullanılmayan Etiketleri Seç'i seçin ve ardından panelin alt kısmındaki Etiketi Sil simgesini tıklatın.
 • Yapı bölmesinden bir öğeyi silmek için, öğeyi seçin ve Yapı bölmesi Sil simgesini tıklatın veya Yapı bölmesi menüsünden Sil komutunu seçin. Öğenin içinde içerik varsa, bir uyarı mesajı belirir. Belgedeki içeriği bırakmak için Etiketi Kaldır'ı tıklatın; hem öğeyi hem de içeriğini silmek için Sil'i tıklatın.
Not:

İçe aktarılmış bir DTD dosyasıyla yüklenen etiketler, DTD dosyası silinene kadar silinemez.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi