InDesign'da yazdırma ve PDF'ye dışa aktarma hatalarını çözme

InDesign'da yazdırma veya PDF olarak dışa aktarma sırasında oluşan hataları çözmeyi öğrenin.

İlk sorun giderme

Sorunun doğasını anlamak için çözümleri aşağıda listelenen sırayla deneyin. Gelişmiş sorun giderme adımlarına geçmenize gerek kalmadan sorun bu işlemlerle çözülebilir.

Çözüm

Açıklama

Bilgisayarınızı yeniden başlatın

Hata oluşmaz: Geçici bir iletişim hatası, düşük sistem kaynakları veya fırtına gibi çevre faktörleri hataya neden olmuş olabilir. 

Yeniden başlatıldıktan sonra yazdırma veya dışa aktarma sırasında hata tekrar oluşuyor: Sistem düzeyindeki sorunlar sekmesindeki çözümleri uygulayın.

Yazıcınızı yeniden başlatın

Hata tekrar oluşmuyor: Yazıcı belleğindeki bir sorun bu probleme neden olmuş olabilir.

Yeni bir örnek belge oluşturun

Yeni bir belgeyi yazdırabiliyor veya dışa aktarabiliyorsanız ancak orijinal belgeyi yazdıramıyorsanız belge düzeyindeki sorunlar sekmesindeki çözümleri uygulayın.

Farklı bir uygulama kullanarak yazdırın veya dışa aktarın

Başka bir uygulamadan (ör. WordPad, TextEdit) yazdırabiliyor veya başka bir uygulamadan (ör. Illustrator, Photoshop) PDF olarak dışa aktarabiliyor/kaydedebiliyor ve hatalarla karşılaşıyorsanız uygulama düzeyindeki sorunlar sekmesindeki çözümleri uygulayın.

Farklı bir yazıcıya yazdırın

Başka bir yazıcı varsa belgeyi bu yazıcıya yazdırmayı deneyin. Bu çözüm işe yararsa orijinal yazıcının açık ve çevrimiçi durumda olduğundan emin olun. Yazıcı kablolarını söküp yeniden takın ve ardından mekanik arızayı veya hasarlı kabloları kontrol etmek için yazıcıda bir otomatik test gerçekleştirin. Sorun devam ederse sistem düzeyindeki sorunlar sekmesindeki çözümleri uygulayın.

PDF dosyasını oluşturmak için farklı bir yöntem kullanın

Sorun oluşursa:

 • InDesign'dan Acrobat Standard, Pro veya Pro Extended için PDF'ye dışa aktarırken Adobe PDF Yazıcı'ya yazdırmayı deneyin. (Acrobat 9 yüklü macOS v10.6 veya sonraki bir sürümü kullanıyorsanız Acrobat 9'daki Adobe PDF Olarak Kaydet desteği bölümüne bakın.)
 • PDF dosyanızı oluşturmak için Yazdır işlevini kullanırken Dosya > PDF Olarak Dışa Aktar'ı seçin.

Aşağıdaki sekmelerden sorununuzu seçin ve çözümlerle devam edin.

Yeni bir belgeyi yazdırdığınızda veya dışa aktardığınızda sorun oluşuyorsa orijinal belgenin yazdırma veya dışa aktarma ayarları geçersiz olabilir, belgede kullanılan belirli bir nesne veya font ya da belge yapısı bozulmuş olabilir. Aşağıdaki adımlardan birini veya daha fazlasını deneyin.

 Kullandığınız yazıcıya bağlı olarak, ayarların konumu farklılık gösterebilir ve aşağıdaki prosedürlerde belirtilenlerden farklı olabilir. Yazıcınızın belgelerini kontrol edin.

Çözüm 1: IDML (InDesign CS4 ve üstü) veya INX (InDesign CS3 ve öncesi) olarak dışa aktarın.

Belge, InDesign veya QuarkXpress belgelerinin önceki sürümlerinden uygun şekilde dönüştürülmediği için büyük olasılıkla bozulmuştur. 

Öneri: InDesign İşaretleme Dili (IDML) veya InDesign Interchange formatında (INX) dışa aktararak sorunlu verileri ortadan kaldırabilirsiniz.

Çözüm 2: (Yalnızca PostScript yazıcılar) PostScript hata işlemeyi etkinleştirin.

Windows

macOS

 1. Dosya > Yazdır'ı seçin.

 2. Ayarlar düğmesini tıklatın.

 3. Şu iletişim kutusu açılırsa Tamam'ı tıklatın: “İstenilen yazdırma ayarı InDesign Yazdır iletişim kutusunda kullanılabilir durumdaysa, yazdırma çakışmalarını önlemek için lütfen oradan ayarlayın.”

 4. Yazıcıyı sağ tıklatın ve Özellikler'i seçin.

 5. Genel sekmesinde Yazdırma Tercihleri'ni tıklatın.

 6. Gelişmiş'i tıklatın.

 7. Belge Seçenekleri'ni ve ardından PostScript Seçenekleri'ni genişletin. PostScript Hata İşleyici Gönder, Evet olarak ayarlı değilse bu seçeneği tıklatın ve açılır menüden Evet'i seçin.

 1. Dosya > Yazdır'ı seçin.

 2. Yazıcıyı seçin.

 3. Hazır Ayarlar menüsünün altından Hata İşleme'yi seçin.

 4. Ayrıntılı Rapor Yazdır'ı seçin ve ardından Yazdır'ı tıklatın.

Sorun bir PostScript hatası nedeniyle oluşuyorsa PostScript hata işleyicisi, hata bilgilerini içeren bir sayfa yazdırır. PostScript hatalarını çözme bölümüne bakın.

Çözüm 3: Belgeden grafikleri yazdırmayın.

Yazdırma sırasında

PDF olarak dışa aktarma sırasında

 1. Dosya > Yazdır'ı seçin.

 2. Grafikler'i tıklatın ve Verileri Gönder menüsünden Yok'u seçin.

 3. Yazdır'ı tıklatın.

 1. Dosya > Dışa Aktar'ı seçin, format olarak Adobe PDF (Yazdır) veya Kayıt Türü'nü seçin.

 2. Bir konum seçin ve Kaydet'i tıklatın.

 3. Gelişmiş'i tıklatın ve ardından OPI için Atla onay kutularının üçünü de seçin: EPS, PDF ve Bitmap.

 4. Görüntülerinin atlanmasına izin vermek için PDF standardını Yok olarak değiştirin.

 5. Dışa Aktar'ı tıklatın.

Belge başarılı bir şekilde yazdırılır veya dışa aktarılırsa sayfadaki grafik öğelerinden biri veya daha fazlası hasar görmüş olabilir. İlerlemek için şu adımları izleyin:

 1. Grafiğin bir bölümünü kaldırıp yazdırmayı deneyin. Hataya neden olan grafiği tespit edene kadar bu işlemi tekrarlayın.

 2. Sürekli olarak hata üreten grafikleri belirledikten sonra silin veya değiştirin. Oluşturduğunuz uygulamadan grafiği tekrar dışa aktarmanız gerekebilir.

Grafik olmadan başarılı bir yazdırma işi, yazıcı belleğinin yetersiz olduğunu da gösterebilir. Fontların değiştirilmesi, eksik grafikler veya eksik çıktı gibi belirtilerle karşılaşabilirsiniz. İlerlemek için şu adımları izleyin:

 1. Sayfa aralığı kullanarak yazdırın.

 2. Grafik sayısını azaltarak yazdırın.

 3. Daha düşük bir çözünürlükte yazdırın.

 Belge sadece grafik öğeleri içeriyorsa, sadece InDesign'da boş sayfaları yazdırma seçeneği etkin durumdayken yazdırdığınızda boş bir sayfa alırsınız. Yazdır iletişim kutusunun Genel bölümünde Boş Sayfaları Yazdır'ı seçin.

Çözüm 4: Fontları hariç tutun veya en aza indirin.

Yazdırma sırasında

PDF olarak dışa aktarma sırasında

 1. Dosya > Yazdır'ı seçin.

 2. Grafikler'i tıklatın.

 3. Fontlar bölümünde İndir menüsünden Yok seçeneğini belirleyin.

 4. Yazdır'ı tıklatın.

Dışa aktarma yaparken fontları hariç tutamazsınız ancak kullanılan font sayısını en aza indirebilirsiniz.

 1. YazımFont Bul'u seçin.

 2. Belgedeki Fontlar listesinde Shift tuşunu basılı tutarak, listedeki fontların tamamını seçmek için ilk ve son fontları tıklatın.

 3. Font Ailesi ile Değiştir listesinde Arial veya Verdana gibi diğer belgelerde çalıştığını bildiğiniz bir font seçin.

 4. Tümünü Değiştir'i tıklatın.

 5. Bitti'yi tıklatın.

 6. Dosya > Dışa Aktar'ı seçin ve format olarak Adobe PDF (Yazdır) seçeneğini belirleyin.

 7. Bir konum seçin ve Kaydet'i tıklatın.

 8. Dışa Aktar'ı tıklatın.

Belgenin bir kopyasını oluşturun ve ardından bozuk veya hasarlı fontu tespit etmek için fontları tek tek test edin. Bozuk fontları üreticinin sitesinden tekrar indirerek değiştirebilirsiniz.

Çözüm 5: Geçersiz bağlantıları kontrol edin.

Bağlantıların durumunu görüntülemek için Pencere > Bağlantılar'ı seçin. Dosya adının önünde bir soru işareti veya başka bir simge olan tüm dosyaların bağlantısını kaldırın veya yeniden bağlantı oluşturun. InDesign bağlantıları hakkında daha fazla bilgi için grafik bağlantılarını yönetme bölümüne bakın.

Çözüm 6: Ayarları devre dışı bırakın.

Mümkün olduğunca çok ayarı devre dışı bırakın. Ayarları devre dışı bırakarak sorunu çözemezseniz sorunu belirli bir ayarla sınırlamak için gruplar halinde etkinleştirmeyi deneyin.

 Bu ayarların kullanılabilirliği, kullandığınız yazıcıya bağlıdır.

Yazdır iletişim kutusunu açmak için Dosya > Yazdır'ı seçin. Ardından, ilgili bölmedeki ayarları değiştirin:

Genel bölmesi

 • Kopya adedini 1 olarak ayarlayın.
 • Formalar'ı devre dışı bırakmak için Sayfalar'ı seçin.
 • Kalıp Sayfaları Yazdır, Yazdırılmayan Nesneleri Yazdır ve Görünür Kılavuzları ve Satır Taban Çizgisi Izgaralarını Yazdır seçimlerini kaldırın.
 • Yazdırılacak katmanları Görünür ve Yazdırılabilir Katmanlar olarak ayarlayın.

Kurulum bölmesi

 • Kağıt boyutunu Sürücü tarafından Tanımlanmış'a ayarlayın.
 • Ölçek genişliği ve yüksekliğini %100'e ayarlayın.
 • Minik Resimler ve Döşeme'yi devre dışı bırakın.

İşaretler ve Taşma Payı bölmesi

 • İşaretler, Taşma Payı ve Bilgi Alanı seçeneklerini devre dışı bırakın.

Çıktı bölmesi

 • Renk'i Bileşik Değiştirilmemiş Olarak Bırak'a ayarlayın.
 • Bindirme, Siyah Metin ve Üst Baskıyı Benzet'i devre dışı bırakın.
 • Mürekkep Yöneticisi altından Mürekkep Örtüşme'yi devre dışı bırakın.

Grafikler bölmesi

 • Görüntüleri Verileri Hiçbirine veya Tümüne Gönder olarak ayarlayın.
 • Fontları Hiçbirine veya Tümüne Yükle olarak ayarlayın.
 • PostScript'i Düzey 2'ye ayarlayın.
 • Veri formatı'nı ASCII olarak ayarlayın.

Renk Yönetimi bölmesi

 • Renk işlemeyi, PostScript Yazıcının Renkleri Belirlemesini Sağla'ya ayarlayın.
 • CMYK Numaralarını Koru'yu etkinleştirin.

Sayfalar paneli (Yazdırma iletişim kutusu dışında)

Tüm sayfaları seçin, sağ tıklayın ve ardından Sayfa Özellikleri > Forma Düzleştirme > Yok (Saydamlığı Yoksay)'ı seçin.

Çözüm 7: Eklenti sorunlarını giderin.

InDesign Eklentileri klasöründen üçüncü taraf eklentileri kaldırın ve ardından InDesign'ı yeniden başlatın. Sorun yinelenirse, eklentileri InDesign Eklentiler klasörüne geri taşıyın. Sorun yinelenmezse, çakışan eklentileri tespit edin:

 1. Yardım > Eklentileri Yapılandır (Windows) veya InDesign > Eklentileri Yapılandır (macOS) seçeneğini belirleyin.

 2. Set için Tüm Eklentiler seçeneğini belirleyin ve ardından Göster bölümünde Üçüncü Taraf hariç tüm seçeneklerin seçimini kaldırın. Bu eklentilerin bir listesini oluşturun.

 3. InDesign'dan çıkın ve bu eklentileri Eklenti klasörü dışına taşıyın:

  • Windows: /Program Files/Adobe/Adobe InDesign [Sürüm]/Plug-Ins
  • macOS: /Applications/Adobe InDesign [Sürüm]/Plug-Ins
 4. InDesign'ı yeniden başlatın, sorunu yeniden oluşturmaya çalışın ve şu adımları izleyin:

  • Sorun yeniden oluşmazsa 3. ve 4. adımları tekrarlayın ve Eklentiler klasörüne bir dizi üçüncü taraf eklenti ekleyin.
  • Sorun oluşursa, son taşıdığınız eklentinin geliştiricisi ile irtibat kurarak bir güncelleme olup olmadığını sorun.

Daha fazla bilgi için InDesign'da üçüncü taraf eklentilerle ilgili sorunları giderme bölümüne bakın.

Çözüm 8: Yeni bir kullanıcı hesabından yazdırın veya dışa aktarın.

Zaman zaman kullanıcı hesapları bozulabilir ve uygulamanın belirli dosya ve klasörlere yazma veya okuma erişimini önleyebilir. Yeni bir kullanıcı hesabı oluşturun (orijinal hesabınızı silmeyin), yeni hesabınızda oturum açın ve belgeyi tekrar yazdırmaya veya dışa aktarmaya çalışın.

Windows

macOS

Başlat > Denetim Masası > Kullanıcı Hesapları'nı seçin.

Apple menüsü > Sistem Tercihleri > Kullanıcılar ve Gruplar'ı seçin.

Çözüm 9: Belgenin hasarlı olup olmadığını belirleyin.

Herhangi bir InDesign belgesini yazdırırken bir hata alırsanız uygulama düzeyindeki sorunun nedenini belirlemek için aşağıdaki işlemlerden birini veya daha fazlasını deneyin.

Çözüm 1: InDesign tercihlerini yeniden oluşturun

InDesign kararsız davrandığında tercihlerin silinmesi ( "tercihleri atma" veya "tercihleri kaldırma" olarak da bilinir) çoğunlukla sorunu çözer.

Tercihleri yeniden oluşturmanın iki yolu vardır:

Otomatik olarak

Bu yöntem, mevcut tercih dosyalarınızı hızla siler ve ardından yeni bir dizi varsayılan tercih dosyası oluşturur. Ancak özel ayarlarınız değişmiş olabilir.

Manuel olarak

Özel ayarlarınızı kaybetmek istemiyorsanız yeni bir varsayılan tercih dosyaları oluşturmadan önce mevcut tercih dosyalarınızı yeniden adlandırın. Bu şekilde yeni tercihler yazdırma veya dışa aktarma sorununuzu çözmüyorsa, yeni tercih dosyalarınızla değiştirmek için kullanabileceğiniz orijinal tercih dosyalarının (özel ayarlar dahil) yedeğine sahip olursunuz.

InDesign tercih dosyalarını otomatik olarak yeniden oluşturma

 InDesign tercih dosyaları yeniden oluşturulduğunda, özel ayarlar dahil olmak üzere önceki tercih verileri silinir. Özel ayarlarınızı kaybetmek istemiyorsanız tercih dosyalarınızı manuel olarak yeniden oluşturun.

 1. InDesign'dan çıkın.

 2. InDesign'ı yeniden başlatın ve İşletim Sisteminiz için ilgili tuşları hemen basılı tutun:

  • macOS: Control+Option+Command+Shift
  • Windows: Control+Alt+Shift
 3. InDesign tercih dosyalarını silmek isteyip istemediğinizin sorulduğu iletişim kutusunda Evet'i tıklatın. InDesign yeniden oluşturulan varsayılan tercihlerle başlatılır.

InDesign tercih dosyalarını manuel olarak yeniden oluşturun

İki tercih dosyalarının adını değiştirin (ör. "InDesign SavedData"yı "InDesign SavedData backup" olarak veya "InDesign Defaults"u "InDesign Defaults backup" olarak değiştirin). Tercih dosyaları burada yer alır:

macOS

InDesign Defaults
Users/[kullanıcı]/Library/Preferences/Adobe InDesign/Version [sürüm]/[dil]/InDesign Defaults

 

InDesign SavedData:

Users/[kullanıcı]/Library/Caches/Adobe InDesign/Version [sürüm]/[dil]/InDesign SavedData

Windows XP

InDesign Defaults:
/Documents and Settings/[kullanıcı]/Application Data/Adobe/InDesign/Version [sürüm]/InDesign Defaults

Varsayılan olarak gizlidir. Gizli dosyaların nasıl gösterileceğini öğrenin.

InDesign SavedData:
/Documents and Settings/[kullanıcı]/Local Settings/Application Data/Adobe/InDesign/Version[sürüm]/Caches/InDesign SavedData

WIndows 7 ve 8

InDesign Defaults:

C:\Users\DC-work\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\Version 11.0\[dil]\InDesign Defaults

Varsayılan olarak gizlidir. Gizli dosyaların nasıl gösterileceğini öğrenin.

InDesign SavedData:

/Users/[kullanıcı]/AppData/Local/Adobe/InDesign/Version[sürüm]/[dil]/Caches/InDesign SavedData

InDesign'ı yeniden başlatın. InDesign yeni bir dizi varsayılan tercih dosyası oluşturur.

Yazdırma veya dışa aktarma sorununuz devam ederse, eski tercih dosyalarını tekrar orijinal adlarıyla değiştirerek orijinal tercihlerinizi geri yükleyebilirsiniz: InDesign SavedData ve InDesign Defaults.

Çözüm 2: (Yalnızca Windows) Yazıcı sürücünüzün güncel olduğundan emin olun.

Yazıcınız için en güncel sürücüyü yükleyin:

Çözüm 3: (Windows, yalnızca PostScript yazıcı) PostScript'i hız için optimize edin.

 1. Dosya > Yazdır'ı seçin.

 2. Kurulum'u tıklatın, bir yazıcı seçin, Tercihler'i tıklatın ve ardından Gelişmiş'i tıklatın.

 3. Belge Seçenekleri'ni ve ardından PostScript Seçenekleri'ni genişletin.

 4. PostScript Çıkış Seçeneği'ni belirleyin.

 5. Açılır menüden Hız için En İyileştir'i seçin ve Tamam'ı tıklatın.

 6. Tamam'ı ve ardından Yazdır'ı tıklatın.

Çözüm 4: Yazıcınızda sayfa korumasını devre dışı bırakın.

Bu özelliğin nasıl devre dışı bırakılacağıyla ilgili talimatlar için yazıcınızın belgelerine bakın.

Çözüm 6: Yerel bir sabit diske PDF olarak kaydedin.

Sorun PDF dosyası olarak bir ağ konumuna gönderdiğinizde oluyorsa, bir yerel sabit diske PDF olarak kaydetmeyi deneyin.

Bağlı ağ birimlerine dışa aktarma sırasında ağ dengesizliği veya izin sorunları problemlere neden olabilir. Dosyayı bir yerel sürücüye dışa aktarabiliyorsanız ancak istediğiniz ağ konumuna aktarılamıyorsa, BT biriminizden sorunu araştırmasını isteyin.

Bir PostScript yazıcıya yazdırma sırasında sorun yaşarsanız, aşağıdaki işlemlerden birini veya birkaçını yapın. Her bir işlemin ardından yazdırın.

Çözüm 1: Güncel bir yazıcı sürücüsü kullanın.

macOS veya Windows için en güncel PostScript yazıcı sürücüsünü yükleyin.

 Bir ağ yazıcısı kullanıyorsanız, yazıcı sunucusunun işletim sistemiyle uyumlu ancak bilgisayarınızın işletim sistemiyle uyumlu olmayan bir yazıcı sürücüsü kullanıyor olabilirsiniz. İşletim sisteminizle uyumlu bir yazıcı sürücüsü yüklemek isterseniz Yazıcı Ekle sihirbazını kullanarak ağ yazıcısını yeniden yapılandırın.

Çözüm 2: Güncel bir PPD dosyası kullanın.

Bir PostScript Yazıcı Tanımla (PPD) dosyası, kenar boşlukları, renk ve çözünürlük gibi ayarlar için PostScript yazıcısının özelliklerini tanımlar. Yanlış veya güncel olmayan PDD dosyaları, yazdırma süresini uzatabilir. Yazıcı üreticisinin tavsiye ettiği PPD dosyası ile yazıcınızı yapılandırın.

PPD dosyasını almak için yazıcı üreticisiyle iletişim kurun veya Adobe web sitesinden yükleyin.

Çözüm 3: (Yalnızca Windows) Yazıcıyı optimize PostScript kodu sağlayacak şekilde ayarlayın.

Windows 7 için:

 1. Başlat > Cihazlar ve Yazıcılar'ı seçin.

 2. Sağ tıklatın ve Yazdırma Tercihleri > Gelişmiş'i seçin.

 3. Belge seçeneklerini ve ardından PostScript seçeneklerini genişletin.

 4. PostScript çıkış seçeneğini Taşıma için En Uygun Duruma Getir olarak ayarlayın.

Çözüm 4: Daha fazla boş disk alanı oluşturun.

Yeterli boş sabit disk alanınız olduğundan emin olun. Toplam sabit disk alanınızın en az yüzde 10'unu boş tutmaya çalışın. Daha fazla alan oluşturmak için, bilgisayarınızda geçici (.tmp) dosyaları arayıp silin ve web tarayıcısının kullandığı önbelleği temizleyin. Disk önbelleğini temizleme hakkında talimatlar için, tarayıcınızın belgelerine bakın.

Çözüm 5: Bir yerel yazıcıdan yazdırın.

Bir ağ yazıcısına yazdırdığınızda, dosyayı yerel yazıcıya bağlı bir bilgisayardan yazdırmaya çalışın. Dosya doğru yazdırılırsa, sorununuzun nedeni ağla ilgili sorunlar olabilir. Yardım için ağ yöneticisine başvurun.

Çözüm 6: (Yalnızca Windows) İşletim sisteminizle uyumlu bir yazıcı sürücüsü yükleyin.

Bir ağ yazıcısı kullanırsanız işletim sisteminizle uyumlu bir yazıcı sürücüsü yükleyin. Yazıcı sunucuları her zaman istemci bilgisayarlardaki işletim sistemleri için sürücü sağlamaz. Bu nedenle, yazıcı sunucusunun işletim sistemine uygun ancak bilgisayarınızın işletim sistemiyle uyumlu olmayan bir yazıcı sürücüsü kullanıyor olabilirsiniz.

Windows 7 için:

 1. Başlat > Cihazlar ve Yazıcılar'ı seçin.

 2. Yazıcı Ekle'yi tıklatın.

 3. Yerel Yazıcı Ekle'yi seçin.

 4. Yeni Bağlantı Noktası Oluştur > Yerel Bağlantı Noktası > İleri'yi seçin.

 5. Bağlantı noktası adını (ör. \\[yazıcısunucusuadı]\[yazıcıadı]) girin ve Tamam'ı tıklatın.

 6. Ağ yazıcısının markası ve modeli ile uyumlu bir sürücü yüklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.

PostScript dışında bir yazıcıya yazdırma sırasında sorun yaşarsanız, aşağıdaki işlemlerden birini veya birkaçını yapın. Her bir işlemin ardından yazdırın.

 Bu çözümlerden bazıları, yazıcı sürücüsü özelliklerini değiştirmenizi gerektirir. Belirli özelliklerin konumu, yazıcıya ve yazıcı sürücüsüne göre değişir. Daha fazla bilgi için yazıcı üreticisi ile iletişim kurun veya yazıcı belgelerine bakın.

Çözüm 1: Bit eşlem olarak yazdırın.

 1. Dosya > Yazdır'ı seçin.

 2. PostScript olmayan bir yazıcının seçili olduğundan emin olun ve ardından Gelişmiş bölmesini seçin.

 3. Bit Eşlem Olarak Yazdır onay kutusunu seçin ve yazıcınız için uygun bir çözünürlük seçin.

Çözüm 2: Yazıcının yeterli belleğe sahip olduğundan emin olun.

300 dpi çözünürlükte yazdırmak için yazıcının en az 2 MB boş RAM'e sahip olması gerekir. 600 dpi çözünürlükte yazdırmak için, yazıcının en az 4-6 MB RAM'e sahip olması gerekir. Boş yazıcı belleğinin tespit edilmesiyle ilgili talimatlar için, yazıcı belgelerine bakın.

Çözüm 3: Varsa yazıcının PostScript modunu kullanın.

Ayrıntılar için yazıcı belgelerine bakın.

Çözüm 4: (Yalnızca Windows) Standart SVGA sürücüsüne geçin.

Üçüncü taraf video sürücüsünün soruna neden olup olmadığını belirlemek için standart Windows SVGA sürücüsüne geçin. Standart SVGA sürücüsünü kullandığınızda hata oluşmazsa, güncellenen sürücü için video kartı üreticisi ile iletişim kurun. Mevcut sürümü zaten kullanıyorsanız, farklı bir video çözünürlüğü kullanmayı deneyin (örneğin daha yüksek bir şey yerine 1024 x 768).

Herhangi bir uygulamadan herhangi bir şeyi yazdıramıyor veya PDF olarak dışa aktaramıyorsanız, Apple Teknik Destek, Microsoft Teknik Destek veya yazıcı üreticisi ile iletişim kurun. Sorun gevşek bir kabloyu takmak kadar basit olabileceği için aramadan önce yazıcınızla bilgisayarınız arasındaki fiziksel bağlantıyı daima kontrol edin.

Ayrıca yazdırma veya dışa aktarma işlemini etkileyebilecek şekilde kısa zaman önce sistemde ne tür değişiklikler yapılmış olabileceğini düşünün. Örneğin yakın zamanda aşağıdaki işlemlerden herhangi biri gerçekleştirildi mi?

 • Donanımı yükseltme veya donanım bileşenleri ekleme ya da kaldırma
 • Yazılım yükleme, güncelleme veya silme
 • Fontları yükleme veya silme
 • Bir ağa bağlanma
 • Sabit sürücüyü temizleme veya dosyaları silme
 • Rastgele sistem hatalarıyla veya diğer uygulamalarda hatalarla karşılaşma

Genellikle bir sistemdeki değişiklik doğrudan yazdırma sorunu görünümüne uygundur. Yazdırma ve diğer sorunları gidermek için bir kaynak olarak sistemde yapılan değişikliklerin kaydını tutun.

İlgili kaynaklar

Bizimle iletişime geçin

Görüşlerinizi almak isteriz. Adobe InDesign Topluluğu ile düşüncelerinizi paylaşın. 

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın