Belge oluşturma

Not:

Tarafsız Dil: Adobe'nin temel kapsayıcılık değerlerini yansıtmak için InDesign 2022'den (sürüm 17.0) itibaren kapsayıcı olmayan dili değiştiriyoruz. İngilizce, Danca, Macarca, İspanyolca, İtalyanca, Brezilya Portekizcesi, Portekizce ve Japonca dillerindeki Yardım makalelerimizde Kalıp sayfa referansları, Ana sayfa olarak değiştirildi.

Çalışma alanı ve kılavuzları özelleştirme

Çalışma alanındaki taşma payı ve bilgi alanlarına ait kılavuzların yanı sıra sayfa kenar boşlukları ve sütunlarına ait kılavuzların da görüntülenmesinde renkleri kontrol edebilirsiniz. Normal ve Önizleme modlarını kolayca ayırt etmek için önizleme arka planının rengini değiştirebilirsiniz.

InDesign ayrıca nesnenin kılavuza yaslanmak için ne kadar yakın olacağını, kılavuzların önde mi yoksa arkada mı olacağını ve çalışma alanının boyutunu da kontrol eder.

 1. Düzenle > Tercihler > Kılavuzlar ve Çalışma Alanı (Windows) veya InDesign > Tercihler > Kılavuzlar ve Çalışma Alanı'nı (Mac OS) seçin.
 2. Renk altında, aşağıdaki menülerden istediğiniz rengi seçin ya da renk seçiciyi kullanarak özel bir renk belirtmek için Özel'i seçin.

  Kenar Boşlukları

  Sayfa kenar boşluklarının rengini ayarlar.

  Sütunlar

  Sayfadaki sütun kılavuzlarının rengini ayarlar.

  Taşma Payı

  Taşma payı alanının rengini ayarlar (Belge Ayarları iletişim kutusundan ayarlanır).

  Bilgi

  Bilgi alanının rengini ayarlar (Belge Ayarları iletişim kutusundan ayarlanır).

  Önizleme Arkaplanı

  Önizleme modunda çalışma alanı rengini ayarlar.

 3. Nesnenin kılavuza veya ızgaraya e kadar yakın olacağını ayarlamak için Bölgeye Yasla için piksel cinsinden bir değer girin.
 4. Kılavuzları nesnenin arkasında görüntülemek için Kılavuzlar Arkada'yı seçin.
 5. Çalışma alanının sayfa veya forma (veya belirtilirse, taşma payı ya da bilgi alanı) dışına ne kadar uzanacağını belirtmek için Yatay Kenar Boşlukları ve Dikey Kenar Boşlukları için değerler girin.
 6. Tercihler iletişim kutusunu kapatmak için Tamam'ı tıklatın.
Not:

Kağıdınızın ekrandaki rengini değiştirebilirsiniz. Hiçbir metin veya nesne seçili değilken Renk Örnekleri panelinde (Pencere > Renk Örnekleri'ni seçin) Kağıt rengini çift tıklatın. Kağıt rengi yalnızca ekranda görüntülenir, çıkışı etkilemez; beyaz olmayan kağıdın tasarımına benzetmek amacıyla tasarlanmıştır.

Belge ayarlarını, kenar boşluklarını ve sütunları değiştirme

Belgeyi oluşturduktan sonra bunu ayarlamak istediğiniz biçim hakkında fikrinizi değiştirmek isteyebilirsiniz. Örneğin, karşılıklı sayfalar yerine tek sayfa halinde olmasını ya da sayfa boyutu veya kenar boşluğu ayarlarını değiştirmek isteyebilirsiniz.

Belge ayarlarını değiştirme

Belge Ayarları iletişim kutusundaki seçeneklerin değiştirilmesi belgedeki her sayfayı etkiler. Sayfalara nesneler eklendikten sonra sayfa boyutunu veya yönünü değiştirirseniz mevcut nesnelerin düzenlenmesi için gereken süreyi azaltmak için Mizanpaj Ayarı'nı kullanabilirsiniz. Bkz. Otomatik mizanpaj ayarı hakkında.

 1. Dosya > Belge Ayarları'nı seçin.

 2. Belge seçeneklerini belirleyip Tamam'ı tıklatın. (Bkz. Yeni Belge seçenekleri.)

Sayfa kenar boşluğunu ve sütun ayarlarını değiştirme

Sayfalar veya formalar için sütun ve kenar boşluğu ayarlarını değiştirebilirsiniz. Ana sayfada sütun ve kenar boşluğu ayarlarını değiştirdiğinizde asıl öğenin uygulandığı tüm sayfalarla ilgili ayar da değiştirilir. Normal sayfaların sütunlarını ve kenar boşluklarını değiştirmek yalnızca Sayfalar panelinde seçili bu sayfaları etkiler.

Not:

Kenar Boşlukları ve Sütunlar iletişim kutusu, metin çerçeveleri içindeki sütunları değiştirmez. Metin çerçevesi sütunları tek tek metin çerçevelerinde vardır, sayfanın kendisinde yoktur. Metin Çerçevesi Seçenekleri iletişim kutusunu kullanarak tek tek metin çerçevelerinde sütunları ayarlayabilirsiniz. (Bkz. Metin çerçevesine sütunlar ekleme.) Metin çerçevesi sütunları da Mizanpaj Ayarı özelliğinden etkilenebilir.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Tek bir forma veya tek sayfayla ilgili kenar boşluğu ve sütun ayarlarını değiştirmek için değiştirmek istediğiniz formaya gidin veya Sayfalar panelinden bir forma ya da sayfa seçin.

  • Birden fazla sayfayla ilgili kenar boşluğu veya sütun ayarlarını değiştirmek için bu sayfaları Sayfalar panelinden seçin ya da değiştirmek istediğiniz sayfaları kontrol eden asıl öğeyi seçin.

 2. Mizanpaj > Kenar Boşlukları ve Sütunlar'ı seçip aşağıdaki seçenekleri belirleyin ve Tamam'ı tıklatın.

  Kenar Boşlukları

  Kenar boşluğu kılavuzları ve her sayfanın kenarı arasındaki uzaklığı belirtmek için değerleri yazın. Yeni Belge veya Belge Ayarları iletişim kutusunda Karşılıklı Sayfalar seçiliyse Sol ve Sağ kenar boşluğu seçeneği adı İç ve Dış olarak değişir; böylece ciltlemeye uygun hale gelmesi için ek iç kenar boşluğu belirtebilirsiniz.

  Sütunlar

  Sütun sayısını belirleyin.

  Sütun yönünü belirtmek için Yatay veya Dikey seçeneğini belirleyin. Bu şekilde, belge satır taban çizgisi ızgarasının yönü de belirlenmiş olur.

Eşit olmayan sütun genişlikleri oluşturma

Sayfada birden fazla sütun varsa ortadaki sütun kılavuzları çift görüntülenir. Sütun kılavuzlarından birini sürüklerseniz çift hareket eder. Sütun kılavuzları arasındaki boşluk, belirttiğiniz cilt payı değeridir; bu değeri korumak için çift birlikte hareket eder.

Not:

Metin çerçevesinde eşit olmayan sütun genişlikleri oluşturamazsınız. Bunun yerine, farklı sütun genişliğine sahip yan yana metin çerçeveleri işleyebilirsiniz.

 1. Değiştirmek istediğiniz asıl öğeye veya formaya gidin.

 2. Sütun kılavuzları kilitliyse açmak için Görünüm > Izgaralar ve Kılavuzlar > Sütun Kılavuzlarını Kilitle'yi seçin.

 3. Seçim aracını kullanarak  sütun kılavuzunu sürükleyin. Bunu komşu sütun kılavuzu veya sayfa kenarı ötesine sürükleyemezsiniz.

Eşit olmayan sütun genişlikleri oluşturmak için sütun kılavuzunu sürükleme

Not:

Eşit olmayan cilt payına sahip sütunlar oluşturmak için eşit boşluklu cetvel kılavuzları oluşturup tek tek kılavuzları istediğiniz konuma sürükleyin. (Bkz. Cetvel kılavuzları oluşturma.)

Benzer konular

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?