Çerçeve ve sayfaların mizanpajını oluşturma

Ayrıntılı bilgi ve talimatlar için aşağıdaki bağlantıları tıklatın.

Yollar ve çerçeveler hakkında

Belgede nesneler çizebilir ve bunları yol veya çerçeve olarak kullanabilirsiniz. Yollar, Adobe Illustrator® gibi çizim programlarında oluşturduklarınıza benzer vektörel grafiklerdir. Çerçeveler tek farkla yollarla aynıdır; metin veya diğer nesneler için kap görevi görebilirler. Çerçeve içeriği olmayan kap kabul edilen yer tutucu olarak da iş görür. Kap ve yer tutucu olarak çerçeveler belge mizanpajının temel yapı taşlarıdır.

Yollar ve çerçeveler

A. Yol B. Grafik kabı olarak çerçeve C. Yerleştirilmiş grafiğin bulunduğu çerçeve 

Yolların ve çerçevelerin her ikisini birden Araç Kutusu'ndaki araçlarla çizebilirsiniz. Bunun yanı sıra, çerçeveleri yalnızca yerleştirerek (içe aktararak) veya içeriği yola yapıştırarak da oluşturabilirsiniz.

Not:

QuarkXPress'te yollar hatlar olarak, çerçeveler de kutular olarak kullanılır.

Çerçeve yolun bir kap çeşidi olduğundan yola ne yapıyorsanız, aynısını çerçeveye de yapabilirsiniz; bunlar arasında dolgu veya konturuna renk ya da degrade ekleme, Kalem aracıyla çerçevenin kendisine ait şekli düzenleme sayılabilir. Her istediğinizde çerçeveyi yol, yolu da çerçeve olarak kullanabilirsiniz. Bu esneklikle tasarımınızı kolayca değiştirebilir ve tasarım seçimlerinin geniş bir yelpazesine sahip olabilirsiniz.

Çerçevelerde metin veya grafik olabilir. Metin çerçevesi metnin kaplayacağı alanı ve mizanpajda metnin nasıl akacağını saptar. Metin çerçevelerini sol üst ve sağ alt köşelerde bulunan kendilerine özgü metin portlarıyla tanıyabilirsiniz.

Çerçeve ızgarası, karakter boyutunu belirleyen bir temel ızgaraya ve ekli çerçeve içinde aralığa sahip bir metin çerçevesidir.

grafik çerçevesi kenarlık ve arka plan olarak iş görür, grafiği kırpabilir veya maskeleyebilir. Boş yer tutucu olara iş gördüğünde grafik çerçevesi bir çarpı görüntüler.

Metin çerçevesi (sol) ve boş grafik çerçevesi (sağ)

Boş grafik çerçevesinde çarpı işareti görmezseniz çerçeve kenarları görüntüsü kapalı olabilir.

Çerçeve kenarlarını gösterme veya gizleme

Yollardan farklı olarak, çerçevelere ait yazdırılmayan konturları (anahatları) varsayılan olarak çerçeveler seçili olmadığında bile görebilirsiniz. Belge penceresi çok kalabalıklaştıysa, çerçeve kenarlarını gizleyerek ekran görüntüsünü sadeleştirmek için Çerçeve Kenarlarını Göster/Gizle komutunu kullanın. Bunu yaparak grafik yer tutucu çerçevesindeki çarpı işaretini de gizlersiniz. Çerçeve kenarları görüntü ayarları metin çerçevelerindeki metin portlarının görüntüsünü etkilemez.

Not:

Çerçeve kenarı, kontur kalınlığının dış kenarı değil çerçeve konturu olarak tanımlanır.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Çerçeve kenarlarını gizlemek veya göstermek için Görünüm > Ekler > Çerçeve Kenarlarını Göster/Gizle'yi seçin.

  • Çerçeve kenarlarını gizlemek için Araç Kutusu'nun altındaki Önizleme Modu'nu  tıklatın.

  • Bir çerçeve ızgarasını göstermek veya gizlemek için Görünüm > Izgaralar ve Kılavuzlar > Çerçeve Izgarasını Göster veya Görünüm > Izgaralar ve Kılavuzlar > Çerçeve Izgarasını Gizle'yi seçin.

Sayfa tasarlamak için yer tutucuları kullanma

Son metin ve grafikleriniz kullanılabilir olduğunda bunları basit bir şekilde belgenize ekleyebilirsiniz; InDesign otomatik olarak bunları içe aktardığınızda çerçeve oluşturur (metni ve grafikleri varolan çerçevelere doğrudan içe aktarmadığınız sürece). Ancak henüz içeriğiniz olmadığında veya metin ve grafikleri eklemeden önce tasarımın taslağını oluşturmak istediğinizde çerçeveleri yer tutucu olarak kullanabilirsiniz.

Yer tutucu türleri

A. Grafik çerçevesi yer tutucusu B. Metin çerçevesi yer tutucusu 

Örneğin, şu stratejilerden istediğinizi kullanabilirsiniz:

 • Yazım aracını kullanarak metin çerçevelerini, çizim araçlarını kullanarak da grafik çerçevelerini çizin. Boş metin çerçevelerini birlikte akıtın; böylece son metnin içe aktarılması yalnızca tek adım olacaktır.

 • Çizim araçlarını kullanarak boş yer tutucu şekilleri çizin. Alanları metin ve grafiklere atamak için hazır olduğunuzda yer tutucuları metin veya grafik çerçeveleri olarak yeniden tanımlayın.

 • Yer tutucu çerçevesi için çerçeveye sığdırma seçeneklerini ayarlayın; böylece, çerçeveye görüntü yerleştirdiğinizde görüntü kırpılıp buna göre sığacaktır.

Yolların ve çerçevelerin amacını yeniden tanımlama

 • Yolu veya metin çerçevesini grafik yer tutucu çerçevesi olarak kullanmak için boş bir yol veya metin çerçevesi belirleyip Nesne > İçerik > Grafik'i seçin.
 • Yolu veya grafik çerçevesini metin yer tutucu çerçevesi olarak kullanmak için boş bir yol veya metin çerçevesi belirleyip Nesne > İçerik > Metin'i seçin.
 • Metin veya grafik çerçevesini yalnızca yol olarak kullanmak için boş bir çerçeveyi belirleyip Nesne > İçerik > Atanmamış'ı seçin.
Not:

Çerçevede metin veya grafik olduğunda Nesne > İçerik menüsünü kullanarak bunu yeniden tanımlayamazsınız. Ancak grafiği metinle değiştirirseniz içerik türü otomatik olarak yeniden tanımlanır.

Otomatik mizanpaj ayarı hakkında

Sütun genişliğini ve sayfa yönünü değiştirme gibi varolan mizanpajda değişiklik yapmak için Belge Ayarları veya Kenar Boşlukları ve Sütunlar komutlarını kullanırsanız, yeni mizanpaja sığdırmak amacıyla nesneleri yeniden yerleştirirken büyük ölçüde zaman ve iş gücü kaybınız olur. Mizanpaj Ayarı özelliği otomatik olarak bu işin büyük bir bölümünü yapabilir. Örneğin, A4 boyutlu kağıt için tasarlanan genişliğine dört sütunlu belgeyi ABD legal boyutlu kağıtta uzunluğuna iki sütunlu format olarak hemen yeniden formatlayabilirsiniz. Mizanpaj Ayarı özelliğiyle metin ve grafik çerçeveleri yeni görece sütun kılavuzları konumları, sayfa kenar boşlukları ve sayfa kenarları esasında gerektiği biçimde taşınır ve yeniden boyutlandırılır.

Not:

Sütun kılavuzlarının sürüklenmesi mizanpaj ayarını tetiklemez.

Mizanpaj Ayarı özelliği, mizanpaj kenar boşlukları, sayfa sütunları, cetvel kılavuzları iskeleti üzerine sıkıca kurulduğunda ve nesnelerin nerede kılavuzlara yapışacağı belirtildiğinde çok daha tahmin edilebilir sonuçlar verir. Nesneler kenar boşluklarına, sütunlara ve kılavuzlara yapışmadığında veya gereksiz cetvel ve sütun kılavuzları boşuna sayfada yer kapladığında sonuç daha az tahmin edilebilir. Mizanpaj ayarı belge ızgarası ya da satır taban çizgisi ızgarası tarafından etkilenmez.

Baskı için dikey tasarlanmış sayfa (sol); ekrandaki görünüm için değiştirilmiş sayfa yönü; burada mizanpaj Mizanpaj Ayarı özelliğiyle otomatik olarak yeniden sığdırılmıştır (sağ)

Mizanpaj Ayarı iletişim kutusunda kuralları değiştirebilirsiniz. Mizanpaj Ayarı özelliği eski mizanpaj oranlarını yeni mizanpaja aşağıdakileri yaparak yaklaştırmaya çalışır:

 • Yeni mizanpaj farklı sayıda sütun belirtirse sütun kılavuzları ekleme veya kaldırma.

 • Sayfa boyutu değiştiyse, cetvelin hareket ettirilmesi sayfa kenarlarından, kenar boşluklarından ve sütun kılavuzlarından orantılı uzaklığı korumaya yönlendirir.

 • Herhangi bir kenar boşluğuna, sütuna, taşma payına/bilgiye veya cetvel kılavuzuna ya da birbirine dik iki kılavuza zaten hizalı olan nesneleri taşıma; böylece nesneler, mizanpaj ayarı sırasında kılavuzlar taşınırsa bu kılavuzlarla kalır. Bunun yanı sıra, zaten herhangi bir sayfa kenarına ya da bir biriyle kesişen sayfa kenarına hizalanmış nesneler taşınır.

 • Birbirine paralel iki kenar boşluğuna, sütuna, taşma payına/bilgiye veya cetvel kılavuzuna ya da üç kenardaki kılavuzlara zaten hizalı olan nesneleri orantılı olarak yeniden boyutlandırma; böylece nesneler, mizanpaj ayarı sırasında kılavuzlar taşınırsa bu kılavuzlarla kalır. Bunun yanı sıra, paralel iki sayfa kenarına ya da üç yandaki sayfa kenarlarına hizalanmış nesneler taşınır.

 • Bağlantılı Nesne Seçenekleri iletişim kutusunda belirtildiği şekilde metne bağlanan nesnelerin görece konumunu koruma.

 • Sayfa boyutu değişirse sayfada nesneleri aynı görece konumlarında tutmak için taşıma.

Not:

Mizanpaj Ayarı metin çerçevesindeki sütunları sayfa sütunlarında yaptığından farklı etkiler. Çerçeve Mizanpaj Ayarı tarafından yeniden boyutlandırılmışsa ve Nesne > Metin Çerçevesi Seçenekleri iletişim kutusunda Sabit Sütun Genişliği seçeneği işaretli değilse metin çerçevesi sütunları orantılı olarak yeniden boyutlandırılır. Sabit sütun Genişliği seçeneği seçiliyse gerektiğinde sütun eklenir veya kaldırılır.

Mizanpaj ayarı seçeneklerini ayarlama

Mizanpaj Ayarı iletişim kutusundaki değiştirme seçeneklerinin hemen değişiklik yapmayacağını unutmayın. Mizanpaj ayarı yalnızca sayfa boyutu, sayfa yönü, kenar boşlukları veya sütun ayarlarında yapılan değişikliklerle ya da yeni kalıp uygulandığında tetiklenir. Mizanpajı önceki durumuna geri yüklemek istediğinizde mizanpaj ayarını tetikleyen eylemi geri almanız gerekir.

 1. Mizanpaj > Mizanpaj Ayarı'nı seçin.

 2. Mizanpaj Ayarını Etkinleştir'i seçin.

 3. Mizanpaj ayarı seçeneklerini belirleyip Tamam'ı tıklatın.

Mizanpaj Ayarı seçenekleri

Mizanpaj Ayarını Etkinleştir

Bu seçeneği belirleyin; böylece sayfa boyutunu, sayfa yönünü, kenar boşluklarını veya sütunları her değiştirdiğinizde mizanpaj ayarı oluşur.

Yapışma Bölgesi

Nesnenin, mizanpaj ayarı sırasında bu öğeye yapışması amacıyla en yakın kenar boşluğu kılavuzu, sütun kılavuzu veya sayfa kenarına ne kadar yakın olacağını belirtmek için bir değer yazın.

Grafik Ve Grupların Yeniden Boyutlandırılmasına İzin Ver

Mizanpaj Ayarı özelliğinin grafikleri, çerçeveleri ve grupları ölçeklendirmesini sağlamak için bu seçeneği belirleyin. Seçili olmadığında grafikler ve gruplar Mizanpaj Ayarı tarafından taşınabilir, ancak yeniden boyutlandırılamazlar.

Cetvel Kılavuzlarının Hareket Etmelerine İzin Ver

Cetvel kılavuzlarının Mizanpaj Ayarı tarafından yeniden yerleştirilmesini istediğinizde bu seçeneği belirleyin.

Cetvel Kılavuzu Hizalamalarını Yoksay

Cetvel kılavuzları mizanpaj ayarı için iyi yerleştirilmediğinde bu seçeneği belirleyin. Nesneler gene de sütun ve kenar boşluğu kılavuzlarına, sayfa kenarlarına hizalanacaktır.

Nesne Ve Katman Kilitlerini Yoksay

Tek tek kilitlenen veya kilitli bir katmanda olduğundan kilitlenen nesnelerini Mizanpaj Ayarı özelliği tarafından yeniden yerleştirilmesini istediğinizde bu seçeneği belirleyin.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın