Cetvel kılavuzları oluşturma

Cetvel kılavuzları sayfada veya çalışma alanında serbestçe konumlandırılabilen ızgaralardan farklıdır. İki cins cetvel kılavuzu oluşturabilirsiniz: yalnızca bunları oluşturduğunuz sayfada sayfa kılavuzları veya çok sayfalı formanın çalışma alanına veya tüm sayfalarına yayılan forma kılavuzları. İstediğini cetvel kılavuzunu çalışma alanına sürükleyebilirsiniz. Cetvel kılavuzu oluşturulduğu katmanla birlikte görüntülenir veya gizlenir.

Yeni cetvel kılavuzları her zaman hedef formada görüntülenir. Örneğin, belge penceresinde birçok forma görünür haldeyse ve pencereye yeni kılavuz sürüklerseniz yeni kılavuz yalnızca hedef formada görünür olur.

Belge penceresinde kılavuzlar
Belge penceresinde kılavuzlar

A. Forma kılavuzu B. Sayfa kılavuzu 

Cetvel kılavuzu oluşturma

 1. Cetvellerin ve kılavuzların her ikisinin birden görünür olduğundan, doğru formanın hedef olduğundan ve belgenin Önizleme modunda değil, Normal modda olduğundan emin olun.
 2. Belgede birden çok katman varsa katmanı hedef katman yapmak için Katmanlar panelinde katman adını tıklatın.
 3. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Sayfa kılavuzu oluşturmak için işaretçiyi yatay veya dikey cetvelin içine yerleştirip hedef formada istediğiniz konuma sürükleyin. Kılavuzu çalışma alanına bırakırsanız çalışma alanı ve formaya yayılır; daha sonra sayfaya sürüklerseniz sayfa kılavuzu gibi iş görür.

  • Forma kılavuzu oluşturmak için işaretçiyi çalışma alanında tutup kılavuzu hedef formada istediğiniz konuma yerleştirerek yatay veya dikey cetvelden sürükleyin.

  • Yatay ve dikey kılavuzlar arasında geçiş yapmak için kılavuzu seçin ve Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutun.

  • Çalışma alanı görünür olmadığında (örneğin, yakınlaştırdığınızda) forma kılavuzu oluşturmak için yatay veya dikey cetvelden hedef formaya sürüklerken Ctrl (Windows) ya da Command (Mac OS) tuşunu basılı tutun.

  • Sürüklemeden forma kılavuzu oluşturmak için yatay veya dikey cetvelde belirli bir konumu çift tıklatın. Kılavuzu en yakın çentik işaretine yapıştırmak istiyorsanız cetveli çift tıklatırken Shift tuşunu basılı tutun.

  • Yatay ve dikey kılavuzları ayna anda oluşturmak istiyorsanız hedef formanın cetvel kesişimini istediğiniz yere sürüklerken Ctrl (Windows) veya Command (Mac OS) tuşunu basılı tutun.

Dikey ve yatay kılavuz
Eşzamanlı oluşturulan yatay ve dikey kılavuz

Not:

Cetvel kılavuzunun yerini sayılarla değiştirmek için kılavuzu seçip Kontrol panelinde X ve Y değerlerini girin.

Eşit boşluklu sayfa kılavuzu kümesi oluşturma

 1. Belgede birden çok katman varsa katmanı hedef katman yapmak için Katmanlar panelinde katman adını tıklatın.
 2. Mizanpaj > Kılavuzlar Oluştur'u seçin.
 3. Sayı için, oluşturmak istediğiniz satır veya sütun sayısını belirtmek için bir değer yazın.
 4. Cilt Payı için, satırlar ve sütunlar arasındaki boşluğu belirtmek için bir değer yazın. 1 pika gibi küçük bir değerle başlayın; büyük cilt payları sütunlar için küçük alan bırakır.

  Kılavuzlar Oluştur komutuyla oluşturulan sütunlar Mizanpaj > Kenar Boşlukları Ve Sütunlar komutuyla oluşturulanlarla aynı değildir. Örneğin, Kılavuzlar Oluştur kullanılarak oluşturulan sütunlar metin dosyası yerleştirildiğinde metin akışını kontrol edemez. Otomatik akışlı metinlere uygun büyük sütun bölümleri oluşturmak için Kenar Boşlukları Ve Sütunlar komutunu, sütun kılavuzları ve diğer mizanpaj desteklerini oluşturmak için de Kılavuzlar Oluştur komutunu kullanın.

 5. Kılavuzları Buna Sığdır seçeneğiyle ilgili olarak sayfa kenar boşlukları içinde kılavuz oluşturmak için Kenar Boşlukları'nı, sayfa kenarları içinde kılavuz oluşturmak için de Sayfa'yı tıklatın.
  Eşit boşluklu cetvel kılavuzları
  Sayfa kenar boşlukları içinde (sol) ve sayfa kenarları içinde (sağ) eşit boşluklu cetvel kılavuzları

 6. Varolan kılavuzları silmek için (kilitli veya gizli katmanlardaki kılavuzlar dahil) Mevcut Cetvel Kılavuzlarını Kaldır'ı seçin.
 7. İsterseniz, ayarlarınızın sayfadaki etkisini görmek için Önizleme'yi seçip Tamam'ı tıklatın.

Not:

Kılavuzlar oluştur komutu yalnızca sayfa kılavuzları oluşturabilir; forma kılavuzları oluşturamaz.

Not:

Varolan kılavuzlarda tek tip uzaklık bırakmak için kılavuzları seçin (sürükleyerek ya da fareyle tıklatırken Shift tuşuna basarak). Ardından, Kontrol panelinden Boşluk Kullan'ı seçip metin kutusuna boşluk değerini yazın; onaylamak için de Enter veya Return tuşuna basın. Boşluk Kullan seçeneğinin solundaki Yatay Merkezleri Dağıt  veya Dikey Merkezleri Dağıt  seçeneğini tıklatın.

Kılavuzları gösterme veya gizleme

 • Tüm kenar boşluğunu, sütunu ve cetvel kılavuzlarını göstermek veya gizlemek için Görünüm > Izgaralar ve Kılavuzlar > Kılavuzları Göster/Gizle'yi seçin.
 • Yalnızca tek katmanda, katmana ait nesnelerin görünürlüğünü değiştirmeden cetvel kılavuzlarını göstermek veya gizlemek için Katmanlar panelinde katman adını çift tıklatıp Kılavuzları Göster'i seçin veya seçimini kaldırın ve Tamam'ı tıklatın.
 • Kılavuzları ve diğer yazdırılmayan tüm öğeleri göstermek veya gizlemek için Araç Kutusu altındaki Önizleme Modu simgesini  tıklatın.

Cetvel kılavuzlarıyla çalışma

Tek tek cetvel kılavuzlarına ait nitelikleri değiştirebilir, aynı anda birden çok cetvel kılavuzunu taşıyabilir, kesebilir, kopyalayabilir, yapıştırabilir veya silebilirsiniz. Kesilmiş veya kopyalanmış cetvel kılavuzları başka sayfalara veya belgelere yapıştırılabilse de başka programlara yapıştırılamaz. Belirli kılavuzların niteliklerini değiştirmek için değiştirmek istediğiniz kılavuzları seçmeniz gerekir. Hiç kılavuz seçili değilse Cetvel Kılavuzları komutu yalnızca yeni kılavuzlar için varsayılanları ayarlar.

Cetvel kılavuzları seçme

Seçilmemiş cetvel kılavuzları varsayılan olarak açık mavi görüntülenir. Seçili cetvel kılavuzları kendi katman renginde vurgulanır. Kılavuz seçildiğinde Kontrol panelindeki Referans Noktası simgesi seçili kılavuzu belirterek  veya  olarak değişir.

 • Tek cetvel kılavuzu seçmek için Seçim aracını  veya Doğrudan Seçim aracını  kullanın ve kılavuzu, kendi katman renginde vurgulamak için tıklatın.

Not:

Cetvel kılavuzu seçemiyorsanız ve Görünüm > Izgaralar ve Kılavuzlar > Kılavuzları Kilitle komutu zaten seçili değilse kılavuz bu sayfanın kalıbında ya da kılavuzların kilitli olduğu bir katmanda olabilir.

 • Birden çok cetvel kılavuzu seçmek için Seçim veya Doğrudan Seçim aracını kullanarak kılavuzları tıklatırken Shift tuşunu basılı tutun. Seçim işareti diğer nesnelere dokunmadığı veya içinde kalmadığı sürece birden çok kılavuzu da sürükleyebilirsiniz.
 • Hedef formada tüm cetvel kılavuzlarını seçmek için Ctrl+Alt+G (Windows) veya Command+Option+G (Mac OS) tuşlarına basın.

Cetvel kılavuzlarını taşıma

 1. Seçim aracını  veya Doğrudan Seçim aracını  kullanarak aşağıdakilerden birini yapın:
  • Cetvel kılavuzunu taşımak için sürükleyin.

  • Birden çok cetvel kılavuzu taşımak için Shift tuşunu basılı tutarak taşımak istediğiniz kılavuzları seçin ve sürükleyin.

   Seçili kılavuzları seçtiğiniz diğer nesne gibi taşıyın; ok tuşlarıyla itelemek ve Kontrol ve Dönüştür panellerin kullanmak da buna dahildir.

  • Kılavuzu cetvelin çentik işaretine yapıştırmak için sürüklerken Shift tuşuna basın. Bunun yerine kılavuzu seçip Shift tuşunu basılı tutarak fare düğmesini tıklatabilirsiniz.

  • Formanın kılavuzunu taşımak için, kılavuzun çalışma alanında kalan parçasını sürükleyin ya da sayfanın içinden kılavuzu sürüklerken Ctrl (Windows) veya Command (Mac OS) tuşunu basılı tutun.

  • Kılavuzları başka bir sayfa veya belgeye taşımak için bir veya daha fazla kılavuz seçin, Düzen > Kopyala ya da Düzen > Kes'i seçip başka bir sayfaya gidin ve Düzen > Yapıştır'ı seçin. Kılavuzun orijinal sayfasıyla aynı boyutta ve yönde bir sayfaya yapıştırıyorsanız kılavuzlar aynı korumda görüntülenir.

Not:

Yapıştır Katmanları Anımsar seçeneği yapıştırılan kılavuzların görüntülendiği katmanı etkiler.

Cetvel kılavuzlarını silme

 • Tek tek kılavuzları silmek için cetvel kılavuzlarından birini veya daha fazlasını seçip Delete tuşuna basın. (Silmek için cetvel kılavuzlarını sürükleyip cetvele de bırakabilirsiniz.)
 • Hedef formada tüm cetvel kılavuzlarını silmek için seçili kılavuz ya da cetveli sağ tıklatıp (Windows) veya Ctrl tuşu basılı olarak tıklatıp (Mac OS) Formadaki Tüm Kılavuzları Sil'i tıklatın.

Kılavuzu silemiyorsanız kilitli olabilir; kalıp sayfada olabilir ya da kilitli katmanda olabilir.

Cetvel kılavuzlarını özelleştirme

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Varolan cetvel kılavuzlarından birini veya daha fazlasını değiştirmek için bu cetvel kılavuzlarını seçin.

  • Yeni cetvel kılavuzlarıyla ilgili varsayılan seçenekleri ayarlamak için boş bir alanı tıklatarak tüm seçimleri kaldırın.

 2. Mizanpaj > Cetvel Kılavuzları'nı seçin.
 3. Görünüm Eşiği için hangi cetvel kılavuzlarının altında büyümenin görünmeyeceğini belirtin. Böylece, düşük büyütmede cetvel kılavuzlarının çok yakın görüntülenmesi engellenir.
 4. Renk alanında bir renk seçin ya da sistem renk seçicide özel bir renk belirtmek için Özel'i seçin. Sonra Tamam'ı tıklatın.

Not:

Seçtiğiniz cetvel kılavuzlarını sürüklerken Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşuna basarak geçerli büyütmeyi yeni cetvel kılavuzlarının görünüm eşiği olarak ayarlayabilirsiniz.

Cetvel kılavuzlarını kilitleme veya kilitlerini açma

 • Tüm cetvel kılavuzlarını kilitlemek veya kilitlerini açmak için Görünüm > Izgaralar ve Kılavuzlar > Kılavuzları Kilitle menü komutunu seçin ya da seçimini kaldırın.
 • Yalnızca tek katmanda, katmana ait nesnelerin görünürlüğünü değiştirmeden cetvel kılavuzlarını kilitlemek veya kilitlerini açmak için Katmanlar panelinde katman adını çift tıklatıp Kılavuzları Kilitle'yi seçin veya seçimini kaldırın ve Tamam'ı tıklatın.

Cetvel kılavuzu yığın düzenini değiştirme

Varsayılan olarak cetvel kılavuzları diğer tüm kılavuzların ve nesnelerin önünde görüntülenir. Ancak bazı cetvel kılavuzları, dar kontur genişliği olan çizgiler gibi nesnelerin görüntülenmesini engelleyebilir. Cetvel kılavuzlarını diğer tüm nesnelerin önünde veya arkasında görüntülemek için Kılavuzlar Arkada tercihini değiştirebilirsiniz. Ancak, Kılavuzlar Arkada ayarını dikkate almadan nesneler ve cetvel kılavuzları her zaman kenar boşlukları ve sütun kılavuzlarının önünde yer alır. Ayrıca, kılavuzların farklı katmanlara konulması bunları yapısal olarak düzenlese de görünen yığın düzenlerini etkilemez; Kılavuzlar Arkada tercihi tüm sayfa nesneleriyle ilişkili olarak tüm cetvel kılavuzlarını tek küme gibi yığınlar.

Varsayılan yığma düzeni
Varsayılan yığma düzeni

A. Cetvel kılavuzları B. Sayfa nesneleri C. Kenar boşlukları ve sütun kılavuzları D. Sayfa 
 1. Düzen > Tercihler > Kılavuzlar ve Çalışma Alanı (Windows) veya InDesign > Tercihler > Kılavuzlar ve Çalışma Alanı'nı (Mac OS) seçin.
 2. Kılavuzlar Arkada'yı seçip Tamam'ı tıklatın.

Nesneleri kılavuzlara ve ızgaralara yapıştırma

Nesneleri kılavuzlara tam olarak hizalamak için Kılavuzlara Yasla ve Belge Izgarasına Yasla komutlarını kullanın. Nesneleri çizdiğinizde, taşıdığınızda veya yeniden boyutlandırdığınızda nesne kenarları en yakın ızgara kesişimine veya kılavuza yapışır (itilir).

İçinde nenenin kılavuzlara yapıştığı tam aralık ayarlayabildiğiniz bölgeye yapış olarak da bilinir. Kılavuzlara Yasla ve Belge Izgarasına Yasla komutlarının ikisini birden seçtiğinizde ızgaranın önceliği vardır.

Nesneleri kılavuzlara ve ızgaralara hizaladığınızda şunları unutmayın:

 • Nesneyi kılavuza yapıştırmak için nesneyi bir veya daha fazla kenarı kılavuz yapışma bölgesine girene kadar kılavuza doğru sürükleyin.

 • Izgaraların kendilerine yapışacak nesneler için görünür olması gerekir. Ancak, ızgaralar ister görünür olsun, ister olmasın nesneler belge veya satır taban çizgisi ızgaralarına yapışabilir.

 • Tek bir katmandaki nesneler diğer katmanlarda görünür olan cetvel kılavuzlarına yapışır. Nesnelerin belirli bir katmandaki kılavuzlara yapışmasını istemiyorsanız bu katmanın kılavuzlarını gizleyin.

 • Metin taban çizgisini satır taban çizgisi ızgarasına yapıştırmak için Kontrol paneli menüsü veya Paragraf paneli menüsünden Izgara Hizalama > Latin Satır Taban Çizgisi'ni seçin. Alternatif olarak sütun tarzı Izgara Ayarları'ndan Izgara Hizalama'yı Latin Satır Taban Çizgisi olarak ayarlayın.

 • Satır taban çizgisi ızgarasına yapışacak metnin satır taban çizgisi için Satır Taban Çizgisi Izgarasına Hizala düğmesine  tek tek paragraflar veya paragraf stilleriyle ilgili olarak basın.

 1. Görünüm > Izgaralar ve Kılavuzlar'ı seçip Kılavuzlara Yapış'ın seçili (işaretli) olduğundan emin olun.

  Not:

  Kılavuzlara Yapış komutu hem kılavuzlara yapışmayı, hem de satır taban çizgisi ızgarasına yapışmayı kontrol eder.

 2. Bölgeye yapışmayı belirtmek için Düzen > Tercihler > Kılavuzlar ve Çalışma Alanı (Windows) veya InDesign > Tercihler > Kılavuzlar ve Çalışma Alanı'nı (Mac OS) seçip Bölgeye Yapış için bir değer yazın ve Tamam'ı tıklatın. Bölgeye Yapış değeri her zaman piksel cinsindendir.

Akıllı kılavuzları kullanma

Akıllı Kılavuzlar özelliği, nesneleri mizanpajınızda öğelere yapışmayı kolaylaştırıyor. Nesneyi sürüklediğinizde ya da oluşturduğunuzda, nesnenin sayfa kenarı ya da ortasıyla veya başka bir sayfa öğesiyle hizalandığını belirten geçici kılavuz görüntülenir.

Varsayılan olarak Akıllı Kılavuzlar özelliği seçilidir. Akıllı kılavuzları ya da akıllı kılavuz kategorilerinden istediğinizi kapatabilirsiniz.

Akıllı Nesne Hizalaması

Akıllı nesne hizalaması sayfa öğesi ortalarına ve kenarlarına kolay yapışma sağlar. Yapışmaya ek olarak akıllı kılavuzlar dinamik olarak hangi nesnenin yapışacağını belirtmek üzere çizer.

Akıllı Boyutlar

Akıllı boyut geribildirimi sayfa öğelerini yeniden boyutlandırdığınızda, oluşturduğunuzda ya da döndürdüğünüzde görüntülenir. Örneğin, sayfanızda bir nesneyi 24 derece döndürdüğünüzde, başka bir nesneyi 24 dereceye yakın döndürdüğünüzde döndürme simgesi görüntülenir. Bu ipucu nesnenin, komşu nesnenin aynı dönüş açısına yapışmasını sağlar. Benzer olarak, başka bir nesnenin yanında nesneyi yeniden boyutlandırdığınızda her iki ucunda da ok olan bir çizgi parçası nesneyi bitişik nesneyle aynı genişlikte ve yükseklikte yapıştırmanızı sağlar.

Akıllı Aralık

Akıllı boşluk, nesneler arasındaki boşluğun ne zaman eşit olacağını belirten geçici kılavuzların yardımıyla sayfa öğelerini hemen düzenlemenizi sağlar.

Akıllı İmleçler

Akıllı imleç geri bildirimi, nesneyi taşıdığınızda ya da yeniden boyutlandırdığınızda ya da ölçü olarak değerleri döndürdüğünüzde X ve Y değerleri olarak gri bir kutuda görüntülenir. Arabirim tercihlerindeki Dönüştürme Değerlerini Göster seçeneği akıllı imleçleri açıp kapatmanızı sağlar.

Akıllı kılavuzları kullanma hakkında bir video eğitimi için bkz. www.adobe.com/go/lrvid4029_id.

Akıllı kılavuzları açma veya kapama

 1. Görünüm > Izgaralar ve Kılavuzlar > Akıllı Kılavuzlar'ı seçin.

Akıllı kılavuz kategorilerini açma veya kapatma

 1. Izgaralar ve Çalışma Alanı tercihlerini açın.
 2. Nesne Ortasına Hizala, Nesne Kenarına Hizala, Akıllı Boyutlar ve Akıllı Aralık'ın açık mı, yoksa kapalı mı kalmasını istediğinize karar verip belirtin ve Tamam'ı tıklatın.

Not:

Fareyi üzerine götürdüğünüzde nesnenin X ve Y değerlerini gösteren akıllı imleçleri kapatmak için Arabirim tercihlerindeki Dönüştürme Değerlerini Göster seçeneğinin seçimini kaldırın.

Akıllı kılavuzların görünümünü değiştirme

 1. Tercihler iletişim kutusunun Kılavuzlar ve Çalışma Alanı kısmını açın.
 2. Akıllı Kılavuzlar menüsünden bir farklı bir renk seçin ve Tamam'ı tıklatın.

Akıllı Kılavuzları kullanmak için araç ipuçları

 1. Akıllı Kılavuzlar yalnızca geçerli sayfa görünümündeki sayfa öğelerinde ve kesişimlerde etkin olurlar. Çok sayıda nesneniz varsa ve bir nesneyi bir diğer nesne veya nesnelere hizalamaya çalışıyorsanız, özel olarak o bölgeye yakınlaştırma uygulayın. Akıllı Kılavuzları sütun kılavuzlarına yapıştırmak istemiyorsanız, Görünüm > Izgaralar ve Kılavuzlar > Kılavuzlara Yapış'ı geçici olarak kapatın. Akıllı Kılavuzlar özelliği yakınlaştırma yüzdesine bakmaksızın kesin sonuç verir, böylece mesela iki nesne gerçekten sol kenarlarından hizalanmışlar mı diye görmek için yakınlaştırma yapmanız gerekmez.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi