Metin ve metin çerçeveleri oluşturma

Not:

Tarafsız Dil: Adobe'nin temel kapsayıcılık değerlerini yansıtmak için InDesign 2022'den (sürüm 17.0) itibaren kapsayıcı olmayan dili değiştiriyoruz. İngilizce, Danca, Macarca, İspanyolca, İtalyanca, Brezilya Portekizcesi, Portekizce ve Japonca dillerindeki Yardım makalelerimizde Kalıp sayfa referansları, Ana sayfa olarak değiştirildi.

Metin çerçeveleri oluşturma

InDesign'daki metinler metin çerçeveleri adındaki kapsayıcılarda yer alır. (Metin çerçevesi, QuarkXPress uygulamasındaki metin kutusuna ve Adobe PageMaker uygulamasındaki metin bloğuna benzer.)

Çerçeve ızgaraları ve düz metin çerçeveleri olmak üzere iki tür metin çerçevesi bulunur. Çerçeve ızgaraları, karakterin kutu içinde, aralıkların ise kılavuz olarak görüntülendiği Asya dil kompozisyonuna özgü metin çerçeveleridir. İçinde ızgaraların görüntülenmediği boş metin çerçeveleri düz metin çerçeveleridir.

Grafik çerçeveleri gibi metin çerçeveleri de taşınabilir, yeniden boyutlandırılabilir ve değiştirilebilir. Metin çerçevesini seçmek için kullandığınız araç, yapabileceğiniz değişikliklerin türünü belirler:

 • Çerçeveye metin girmek veya metni düzenlemek için Yazım aracını kullanın.

 • Çerçeveyi konumlandırmak ve boyutlandırmak gibi genel mizanpaj görevleri için Seçim aracını kullanın.

 • Çerçevenin şeklini değiştirmek için Doğrudan Seçim aracını kullanın.

 • Çerçeve ızgarası oluşturmak için Yatay Izgara aracını  veya Dikey Izgara aracını  kullanın.

 • Yatay metinlerde düz metin çerçevesi oluşturmak için Yazım aracını , dikey metinlerde düz metin çerçevesi oluşturmak için Dikey Yazım aracını  kullanın. Çerçevede bulunan metni düzenlemek için aynı araçları kullanın.

Metin çerçeveleri diğer metin çerçevelerine de bağlanabilir, böylece bir çerçevedeki metin başka bir çerçeveye akabilir. Bu şekilde bağlanan çerçeveler akıtılan çerçevelerdir. Bir veya daha fazla çerçevede akıtılan metine öykü denir. Sözcük işlemci dosyayı yerleştirdiğinizde (içe aktardığınızda), içerdiği çerçeve sayısına bakılmaksızın belgenize tek öykü olarak gelir.

Metin çerçevelerinin birden fazla sütunu olabilir. Metin çerçeveleri, sayfa sütunlarını temel alabilir ancak bunlardan bağımsızdır. Diğer bir deyişle, iki sütunlu bir metin çerçevesi, dört sütunlu sayfayı kaplayabilir. Metin çerçeveleri, ana sayfalara da yerleştirilebilir ve belge sayfalarındaki metni almaya devam edebilir.

Not:

Aynı türde metin çerçevelerini sıklıkla kullanıyorsanız kontur ve dolgu renkleri, metin çerçevesi seçenekleri, metin sarma ve saydamlık efektleri gibi metin çerçevesi biçimlendirmesi içeren bir nesne stili oluşturabilirsiniz.

Metin yerleştirdiğinizde veya yapıştırdığınızda, metin çerçevesi oluşturmanıza gerek yoktur; InDesign, otomatik olarak sayfanın sütun ayarlarını temel alarak çerçeveler ekler.

Metin yapıştırıldığında, otomatik olarak düz bir metin çerçevesi oluşturulur. Ayrıca manuel olarak boş bir düz metin çerçevesi oluşturabilir ve metin girebilirsiniz.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Yazım aracını seçin ve ardından yeni metin çerçevesinin genişliğini ve yüksekliğini tanımlamak üzere sürükleyin. Çerçeveyi kareyle sınırlamak için sürüklerken Shift tuşuna basın. Farenin düğmesini serbest bıraktığınızda, metin ekleme noktası çerçevede görüntülenir.

  Yeni metin çerçevesi oluşturmak için sürükleme
  Yeni metin çerçevesi oluşturmak için sürükleme

  • Seçim aracını kullanarak başka bir metin çerçevesinin giriş portunu veya çıkış portunu tıklattıktan sonra başka bir çerçeve oluşturmak üzere tıklatın veya sürükleyin.

  • Metin dosyası yerleştirmek için Al ve Yerleştir komutunu kullanın.

  • Yazım Aracı'nı kullanarak boş çerçevenin içini tıklatın. Yazım seçeneklerinde Yazım Aracı Çerçeveleri Metin Çerçevelerine Dönüştürür seçeneğini belirlenmişse, boş çerçeve metin çerçevesine dönüştürülür.

Metin çerçevelerini taşıma ve yeniden boyutlandırma

Metin çerçevelerini taşımak veya yeniden boyutlandırmak için Seçim aracını kullanın.

Not:

Yazım aracından seçim aracına geçmeden metin çerçevesini taşımak veya yeniden boyutlandırmak istiyorsanız Ctrl (Windows) veya Command (Mac OS) tuşunu basılı tutarak çerçeveyi sürükleyin.

Metin çerçevesini taşıma

 • Seçim aracını kullanarak çerçeveyi sürükleyin.
 • Yazım aracını kullanarak Ctrl (Windows) veya Command (Mac OS) tuşunu basılı tutun ve çerçeveyi sürükleyin. Tuşu serbest bıraktığınızda Yazım aracı hala seçilidir.

Metin çerçevesini yeniden boyutlandırma

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Yazım aracını kullanarak yeniden boyutlandırmak için Ctrl (Windows) veya Command (Mac OS) tuşunu basılı tutun ve çerçeve tutamacını sürükleyin. Sürüklemeye başlamadan önce fare düğmesini bir saniye basılı tutarsanız, metin, siz çerçeveyi yeniden boyutlandırırken yeniden oluşturulur.

   Not: Metin çerçevesini sürüklemek yerine tıklatırsanız metin seçimin veya ekleme noktası konumu kaybolur.

  • Seçim aracını kullanarak yeniden boyutlandırmak için çerçevenin kenarındaki çerçeve tutamaçlarından herhangi birini sürükleyin. Çerçeve içindeki metni ölçeklendirmek için Ctrl (Windows) veya Command (Mac OS) tuşunu basılı tutun. (Bkz. Ölçek türü.)

  • Çerçeveyi içeriğine hızlıca sığdırmak için metin çerçevesini seçmek üzere Seçim aracını kullanın ve herhangi bir tutamacı çift tıklatın. Örneğin, alt orta tutamacı çift tıklatırsanız çerçevenin altı metnin altına yaslanır. Orta sağ tutamacı çift tıklatırsanız, çerçeveyi doldurmak için genişlik daralırken yükseklik korunur.

   İpucu: Çerçeve içindeki tüm metni sığdırmak üzere yüksekliği veya genişliği artırmak için taşan metin çerçevesinde bir tutamacı da çift tıklatabilirsiniz. Metin çerçevesi, sayfaya kabul edilebilir biçimde sığabileceğinden daha fazla taşan metin içeriyorsa metin çerçevesi yeniden boyutlandırılmaz.

  Metin çerçevesini yeniden boyutlandırmak için tutamacı çift tıklatın
  Metin çerçevesini yeniden boyutlandırmak için tutamacı çift tıklatın

  • Metin çerçevesini içeriğe sığdırmak için Seçim aracını kullanarak çerçeveyi seçin ve Nesne > Sığdırma > Çerçeveyi İçeriğe Sığdır'ı bildirin. Metin çerçevesinin altı, metin içeriğine uyar. Metin çerçevesi, sayfaya kabul edilebilir biçimde sığabileceğinden daha fazla taşan metin içeriyorsa metin çerçevesi yeniden boyutlandırılmaz.

  • Ölçek aracını kullanarak yeniden boyutlandırmak için çerçeveyi yeniden boyutlandırmak üzere sürükleyin. (Bkz. Ölçek türü.)

Ana sayfalarda metin çerçeveleri kullanma

Yeni bir belge oluşturduğunuzda Birincil Metin Çerçevesi seçeneğini belirleyerek boş metin çerçevesinin, belgenin varsayılan ana sayfasına yerleştirilmesini sağlayabilirsiniz. Bu çerçevenin sütun ve kenar boşluğu nitelikleri, Yeni Belge iletişim kutusunda belirtilenlerle aynıdır.

Ana sayfalarda metin çerçeveleri kullanmak için aşağıdaki yönergeleri izleyin:

 • Belgenizdeki her sayfanın içine metin akıtabileceğini veya yazabileceğiniz sayfa boyutunda metin çerçevesi olması için birincil metin çerçeveleri ayarlayın. Belgenizde farklı sayıda çerçeveler ya da farklı uzunlukta çerçeveler olan sayfalar gibi daha fazla çeşitleme gerekiyorsa Birincil Metin Çerçevesi seçeneğini seçilmeden bırakın ve asıl öğelerde metin çerçeveleri oluşturmak için Yazım aracını kullanın.

 • Birincil Metin Çerçevesi seçeneğinin belirlenmiş olup olmadığına bakılmaksızın, ana sayfaya yer tutucu olarak metin çerçeveleri ekleyebilirsiniz. Akış oluşturmak için bu boş yer tutucu çerçevelerini birlikte işleyebilirsiniz.

 • Belge sayfalarında oluşturulan çerçevelerde kullanacağınız yordamları kullanarak metni birincil metin çerçevelerine akıtın.

 • Belge sayfasında birincil metin çerçevesine metni yazmanız gerekiyorsa belge sayfasında metin çerçevesini tıklatırken Ctrl+Shift (Windows) veya Command+Shift (Mac OS) tuşlarını basılı tutun. Ardından, Yazım aracını kullanarak çerçevenin içini tıklatın ve yazmaya başlayın.

 • Metni yazarken veya düzenlerken otomatik olarak sayfa eklemek ya da kaldırmak için Akıllı Yeniden Metin Akışı'nı kullanabilirsiniz. Varsayılan olarak, ana sayfaya göre ilişkilendirilmiş metin çerçevesinin sonuna metin yazdığınızda yeni metin çerçevesinde yazmaya devam etmenize izin verilerek yeni bir sayfa eklenir. Akıllı Yeniden Metin Akışı ayarlarını düzenleyebilirsiniz.

 • Sayfa kenar boşluklarını değiştirirseniz, metin çerçeveleri yalnızca Mizanpaj Ayarını Etkinleştir seçeneği belirlenmişse, yeni kenar boşluklarına ayarlanır.

 • Birincil Metin Çerçevesi seçeneğinin belirlenmesi, metni otomatik akıttığınızda yeni sayfaların eklenip eklenmeyeceğini etkilemez.

Metin çerçevesi özelliklerini değiştirme

Çerçevedeki sütun sayısı, çerçeve içindeki dikey hizalama veya metin ile çerçeve arasındaki kenar boşluklarının mesafesi olaniç metin aralığı gibi ayarları değiştirmek için Metin Çerçevesi Seçenekleri'ni kullanın.

Önce (sol) ve sonra (sağ) iç metin ayarlama ve metin çerçevesinde iki sütun oluşturma

Not:

Birden fazla metin çerçevesi için aynı metin çerçevesi özelliklerini kullanmanız gerekiyorsa metin çerçevelerinize uygulayabileceğiniz nesne stili oluşturun.

 1. Seçim aracını kullanarak bir çerçeve seçin veya Yazım aracını kullanarak metin çerçevesinin içine tıklatın ya da metin seçin.
 2. Nesne > Metin Çerçevesi Seçenekleri'ni belirleyin veya Alt (Windows) ya da Option (Mac OS) tuşunu basılı tutun ve ardından seçim aracını kullanarak metin çerçevesini çift tıklatın.
 3. Metin çerçevesi seçeneklerini değiştirin ve Tamam'ı tıklatın.

Bu metin çerçevesi seçenekleri, metin kutuları için nesne stili tanımladığınızda kullanılabilir. Bkz. Nesne stilleri.

Metin çerçevesine sütunlar ekleme

Metin Çerçevesi Seçenekleri iletişim kutusunu kullanarak metin çerçevesi içinde sütunlar oluşturabilirsiniz.

Not:

Metin çerçevesinde eşit olmayan genişlikte sütunlar oluşturamazsınız. Eşit olmayan genişlik ve yükseklikte sütunlar oluşturmak için belge sayfasında veya ana sayfada yan yana akıtılan metin çerçeveleri ekleyin.

 1. Seçim aracını kullanarak bir çerçeve seçin veya Yazım aracını kullanarak metin çerçevesinin içini tıklatın ya da metin seçin.
 2. Nesne > Metin Çerçevesi Seçenekleri'ni seçin.
 3. Sütun sayısını, her sütunun genişliğini ve metin çerçevesinin her sütununun arasındaki boşluğu (cilt payı) belirtin.
 4. (İsteğe bağlı) Çerçeveyi yeniden boyutlandırırken sütun genişliğini korumak için Sabit Sütun Genişliği'ni seçin. Bu seçenek işaretlenmişse, çerçeveyi yeniden boyutlandırdığınızda sütun sayısı değişir ancak sütun genişlikleri değişmez.
  Sabit sütun genişliği

  A. Orijinal 2 sütunlu metin çerçevesi B. Sabit Sütun Genişliği seçili değilken yeniden boyutlandırılmış (yine 2 sütunlu) C. Sabit Sütun Genişliği seçiliyken yeniden boyutlandırılmış (4 sütunlu) 

 5. (İsteğe Bağlı) Çok sütunlu metin çerçevesinin altında metin oluşturmak için Dengeli Sütunlar'ı seçin.
  Sütunları dengeledikten önce ve sonra
  Sütunları dengeledikten önce ve sonra

Metin çerçevesi iç metin aralığını (kenar boşluklarını) değiştirme

 1. Seçim aracını kullanarak bir çerçeve seçin veya Yazım aracını kullanarak metin çerçevesinin içini tıklatın ya da metin seçin.
 2. Nesne > Metin Çerçevesi Seçenekleri'ni seçin.
 3. Genel sekmesinin İç Metin Boşluğu bölümünde Üst, Sol, Alt ve Sağ için istediğiniz kenar uzaklığını yazın. (Tüm kenarlarda aynı aralığı kullanmak için Tüm Ayarları Benzer Hale Getir simgesini tıklatın.)

Seçtiğiniz çerçevenin dikdörtgen olmayan bir şekli varsa Üst, Sol, Alt ve Sağ seçenekleri soluk renklidir ve İç Metin seçeneği bunun yerine kullanılabilir.

İlk satır taban çizgisi kaydırma seçenekleri

Seçili metin çerçevesinin ilk satır taban çizgisi seçeneklerini değiştirmek için Nesne > Metin Çerçevesi Seçenekleri'ni seçin ve Satır Taban Çizgisi Seçenekleri sekmesini tıklatın. İlk Satır Taban Çizgisi'nin altındaki Kaydırma menüsünde aşağıdaki seçenekler görüntülenir:

Harfin Üst Çıkıntısı

Fonttaki “d” karakterinin yüksekliği, metin çerçevesinin üst iç metninin altına gelir.

Büyük Harf Yüksekliği

Büyük harflerin üstü, metin çerçevesinin iç satırının üstüne değer.

Satır Aralığı

Metnin satır aralığı değerini, ilk metin satırının satır taban çizgisiyle çerçevenin iç satırının üstü arasındaki mesafe olarak kullanın.

X Yüksekliği

Fonttaki “x” karakterinin yüksekliği, çerçevenin üst iç metninin altına gelir.

Sabit

İlk metin satırının satır taban çizgisiyle çerçevenin iç satırının üstü arasındaki mesafeyi belirleyin.

En Az

Satır taban çizgisi kaydırması için en az değeri seçin. Örneğin, Satır Aralığı seçildiyse ve en az değer olarak 1p belirlediyseniz, InDesign satır aralığı değerini yalnızca 1 pikadan büyük olduğunda kullanır.

Not:

Metin çerçevesinin üstünü ızgaraya yaslamak istiyorsanız Satır Aralığı'nı veya Sabit'i seçin, böylece metin çerçevelerindeki metnin ilk satır taban çizgisinin konumunu kontrol edebilirsiniz.

Metin çerçevesi için satır taban çizgisi ızgaralarını ayarlama

Bazı durumlarda, bir satır taban çizgisi ızgarasını tüm belge yerine bir çerçeve için kullanmak isteyebilirsiniz. Satır taban çizgisi ızgarasını metin çerçevesine uygulamak için Metin Çerçevesi Seçenekleri iletişim kutusunu kullanın. Metin çerçevesi için satır taban çizgisi ızgarası ayarladığınızda aşağıdakilere dikkat edin:

 • Belgenin satır taban çizgisi ızgarası, kendi satır taban çizgisi ızgaralarını kullanan metin çerçevelerinin arkasında veya önünde görüntülenmez.
 • Izgara Tercihleri'nde Izgaralar Arkada seçiliyse ızgara tabanlı taban çizgisi belge tabanlı taban çizgisi ızgaralarına göre önceliklidir. Izgaralar Arkada seçili değilse Belge tabanlı taban çizgisi ızgara tabanlı taban çizgisi ızgaralarına göre önceliklidir.
 1. Metin çerçevesindekiler de olmak üzere tüm satır taban çizgisi ızgaralarını görüntülemek için Görünüm > Izgaralar ve Kılavuzlar > Satır Taban Çizgisi Izgarasını Göster'i seçin.
 2. Metin çerçevesini seçin veya ekleme noktasını metin çerçevesine yerleştirin, ardından Nesne > Metin Çerçevesi Seçenekleri'ni belirleyin.

  Satır taban çizgisi ızgarasının akıştaki tüm çerçevelere uygulanmasını istiyorsanız (bir veya daha fazla akıtılan çerçevede metin olmasa bile), ekleme noktasını metne yerleştirin, Düzenle > Tümünü Seç'i belirleyin ve ardından satır taban çizgisi ızgarası ayarlarını Metin Çerçevesi Seçenekleri iletişim kutusunda uygulayın.

 3. Satır Taban Çizgisi Seçenekleri sekmesini tıklatın.
 4. Satır Taban Çizgisi Izgarası altında, Özel Satır Taban Çizgisi Izgarası Kullan'ı seçin ve aşağıdakilerden birini yapın:

  Başlangıç

  Göreli Olarak menüsünde belirlediğiniz seçeneğe bağlı olarak ızgarayı sayfanın üstünden, sayfanın üst kenar boşluğundan, çerçevenin üstünden veya çerçevenin üst iç satırından kaydırmak için bir değer yazın.

  Göreli Olarak

  Satır taban çizgisi ızgarasının sayfanın üstüne, sayfanın üst kenar boşluğuna, metin çerçevesinin üstüne ya da metin çerçevesinin iç satırının üstüne göre mi başlamasını istediğinizi belirtin.

  Artım Aralığı

  Izgara çizgileri arasındaki aralık için bir değer yazın. Çoğu durumda, metnin satırlarının ızgaraya tam olarak hizalanması için gövde metninizin satır aralığına eşit bir değer yazın.

  Renk

  Izgara çizgileri için bir renk seçin veya metin çerçevesinin görüntülendiği katmanla aynı rengi kullanmak üzere (Katman Rengi) seçeneğini belirleyin.

Not:

Metin çerçevesinde satır taban çizgisi ızgarasını göremiyorsanız satır taban çizgisi ızgaralarının gizli olmadığından emin olmak için Görünüm > Izgaralar ve Kılavuzlar > Satır Taban Çizgisi Izgarasını Göster'i seçin. Satır taban çizgisi ızgarası yine de görüntülenmiyorsa Tercihler iletişim kutusunun Izgaralar bölümünde satır taban çizgisi ızgaralarını görmek için eşiği kontrol edin. Izgarayı görmek için çerçeveyi yakınlaştırmanız veya eşik düzeyini azaltmanız gerekebilir.

Sözcük ve karakter sayılarını belirleme

 1. Çerçeve akışlarının (öykü) tümündeki sayıları görmek için ekleme noktasını metin çerçevesine yerleştirin veya yalnızca seçili metnin sayısını görmek üzere metni seçin.
 2. Bilgi panelini görüntülemek için Pencere > Bilgi'yi seçin.

Bilgi panelinde, metin çerçevesindeki karakter, sözcük, satır ve paragraf sayısı görüntülenir. Metin çerçevesi içindeki ekleme noktasının konumu da görüntülenir.

İlave dillerle çalışma

Farklı metinlere dil atayabilirsiniz. Metne doğru dili atamak, yazım denetimi ve tirelemede özellikle kullanışlıdır. (Bkz. Metne dil atama.)

Asya dillerinde metinlerle çalışmanız gerekiyorsa, InDesign'ın Japonca, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince ve Korece için özel sürümleri kullanılabilir. Bu sürümler, çok baytlı karakterler oluşturmak için mizanpaj ızgaraları ve çerçeve ızgaraları oluşturmanıza izin verir ve ek fontların yanı sıra çok baytlı metinleri formatlamak için bir dizi özellik içerir.

InDesign'ın benzer şekilde İbranice, Arapça, Farsça ve Urdu dili gibi sağdan sola metin formatlaması kullanan Orta Doğu dillerini formatlamak için de özel bir sürümü vardır. Bu sürümün adı InDesign ME'dir.

InDesign ME'yi veya InDesign'ın Asya dilleri sürümünü satın alma hakkında daha fazla bilgi için Adobe web sitesine bakın.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın