Kullanıcı Kılavuzu İptal

Dosya ve şablonlarla çalışma

 1. InDesign Kullanıcı Kılavuzu
 2. InDesign'ı tanıyın
  1. InDesign'a giriş
   1. InDesign’daki yenilikler
   2. Sistem gereksinimleri
   3. Yaygın sorular
   4. Creative Cloud kitaplıklarını kullanma
  2. Çalışma alanı
   1. Çalışma alanı ile ilgili temel bilgiler
   2. InDesign'da çalışma alanınızı özelleştirme
   3. Araç kutusu
   4. Tercihleri ayarlama
   5. Dokunmatik çalışma alanı
   6. Varsayılan klavye kısayolları
   7. Belge kurtarma ve geri alma
 3. Belge oluşturma ve mizanpaj işlemleri
  1. Belgeler ve sayfalar
   1. Belge oluşturma
   2. Ana sayfalarla çalışma
   3. Belge sayfalarıyla çalışma
   4. Sayfa boyutu, kenar boşlukları ve taşma payını ayarlama
   5. Dosya ve şablonlarla çalışma
   6. Kitap dosyaları oluşturma
   7. Temel sayfa numaraları ekleme
   8. Sayfaları, bölümleri ve kısımları numaralandırma
   9. QuarkXPress ve PageMaker belgelerini dönüştürme
   10. İçerik paylaşma
   11. Temel bir yönetilen dosya iş akışını anlama
   12. Belgeleri kaydetme
  2. Izgaralar
   1. Izgaralar
   2. Izgaraları formatlama
  3. Mizanpaj yardımcıları
   1. Cetveller
   2. Cetvelleri kullanarak nesneleri hizalama ve dağıtma
   3. Ölçü aracını kullanarak nesneleri ölçme
 4. İçerik ekleme
  1. Metin
   1. Çerçevelere metin ekleme
   2. Metni akıtma
   3. Güney Doğu Asya Dillerinde Oluşturulan Metinler
   4. InDesign'da Arapça ve İbranice özellikler
   5. Yola yazma oluşturma
   6. Madde işaretleri ve numaralandırma
   7. Glifler ve özel karakterler
   8. Metin kompozisyonu
   9. Metin değişkenleri
   10. QR kodları oluşturma
   11. Metni düzenleme
   12. Metni hizalama
   13. Metni nesnelere göre kaydırma
   14. Bağlantılı nesneler
   15. Bağlı içerik
   16. Paragrafları formatlama
   17. Karakterleri formatlama
  2. Tipografi
   1. InDesign'da fontları kullanma
   2. Karakter aralığı ve izleme
  3. Metni formatlama
   1. Metni formatlama
   2. Metne Otomatik Stil uygulama
   3. Stil Paketleri ile çalışma
   4. Sekmeler ve girintiler
  4. Metni gözden geçirme
   1. Değişiklikleri izleme ve gözden geçirme
   2. InDesign'da düzenleme notları ekleme
   3. PDF yorumlarını içe aktarma
  5. Yazım denetimi ve dil sözlükleri
   1. Yazım denetimi, otomatik düzeltme ve dinamik yazım denetimi
   2. Sözlük ve sözcük oluşturma, ekleme ve bunları yönetme
   3. Sözlük tercihlerini değiştirme
   4. Duden sözlüğü
  6. Referans ekleme
   1. İçindekiler bölümü oluşturma
   2. Dipnotlar
   3. Dizin oluşturma
   4. Son notlar
   5. Resim yazıları
  7. Stiller
   1. Paragraf ve karakter stilleri
   2. Stilleri eşleme, dışa aktarma ve yönetme
   3. Nesne stilleri
   4. Gömme ve iç içe stiller
   5. Stillerle çalışma
   6. Satır aralığı
  8. Tablolar
   1. Tabloları formatlama
   2. Tablolar oluşturma
   3. Tablo ve Hücre stilleri
   4. Tabloları seçme ve düzenleme
   5. Tablo konturları ve dolguları
  9. Etkileşim
   1. Köprüler
   2. Dinamik PDF belgeleri
   3. Yer imleri
   4. Düğmeler
   5. Formlar
   6. Animasyon
   7. Çapraz referanslar
   8. PDF'leri yapılandırma
   9. Sayfa geçişleri
   10. Filmler ve sesler
  10. Grafikler
   1. Yolları ve şekilleri anlama
   2. Kurşun Kalem aracıyla çizim yapma
   3. Kalem aracıyla çizim yapma
   4. Çizgi (kontur) ayarlarını uygulama 
   5. Bileşik yollar ve şekiller
   6. Yolları düzenleme
   7. Kırpma yolları
   8. Köşe görünümünü değiştirme
   9. Çerçeveler ve nesneler
   10. Nesneleri hizalama ve dağıtma
   11. Bağlı ve gömülü grafikler
   12. AEM Assets'i entegre etme
  11. Renk ve saydamlık
   1. Renk uygulama
   2. İçe aktarılan grafiklerdeki renkleri kullanma
   3. Renk örnekleriyle çalışma
   4. Mürekkepleri karıştırma
   5. Renk tonları
   6. Spot ve proses renkleri anlama
   7. Renkleri karıştırma
   8. Degradeler
   9. Saydam çizimleri düzleştirme
   10. Saydamlık efektleri ekleme
 5. Bulma ve değiştirme
  1. Metin bulma ve değiştirme
  2. Fontları bulma ve değiştirme
  3. Glifleri bulma ve değiştirme
  4. GREP ifadelerini ve sorgularını kullanarak bulma ve değiştirme
  5. Nesneleri bulma ve değiştirme
  6. Renk bulma ve değiştirme
  7. Bulma ve değiştirme için arama seçenekleri
 6. Paylaşma
  1. InDesign bulut belgeleriyle çalışma (Beta)
  2. InDesign bulut belgeleri hakkında sık sorulan sorular (Beta)
  3. Paylaşma ve iş birliği yapma        
  4. İnceleme için Paylaş
  5. Paylaşılan bir InDesign belgesini inceleme
  6. Geri bildirimleri yönetme 
 7. Yayımlama
  1. Yerleştirme, dışa aktarma ve yayımlama
   1. Publish Online
   2. Publish Online panosu
   3. Grafik ekleme ve kopyalama
   4. İçeriği EPUB için dışa aktarma
   5. Adobe PDF seçenekleri
   6. İçeriği HTML olarak dışa aktarma
   7. Adobe PDF olarak dışa aktarma
   8. JPEG formatında dışa aktarma
   9. HTML olarak dışa aktarma
   10. DPS ve AEM Mobile'a genel bakış
   11. Desteklenen Dosya Formatları
  2. Yazdırma
   1. Kitapçık yazdırma
   2. Yazıcı işaretleri ve taşma payları
   3. Belgeleri yazdırma
   4. Mürekkepler, ayrım ve ekran frekansı
   5. Üst baskı
   6. PostScript ve EPS dosyaları oluşturma
   7. Dosyaları teslim etmeden önce ön kontrolden geçirme
   8. Minik resimleri ve büyük boyutlu belgeleri yazdırma
   9. PDF'leri servis sağlayıcılar için hazırlama
   10. Renk ayrımlarını yazdırmak üzere hazırlama
 8. InDesign'ı genişletme
  1. Otomasyon
   1. Veri birleştirme
   2. Eklentiler
   3. InDesign’da Capture uzantısı
   4. Komut dosyası oluşturma
 9. Sorun giderme
  1. Düzeltilen sorunlar
  2. Başlatma sırasında çökme
  3. Tercih klasörünün salt okunur olması sorunu
  4. Dosya sorunlarını giderme
  5. PDF dışa aktarılamıyor
  6. InDesign belgelerini kurtarma

Adobe InDesign yazılımıyla kullanmak için iyi bir iş akışı oluşturarak performansı artırabilir ve birçok sorunu önleyebilirsiniz.

Temiz bir bilgisayar sistemi sağlama

Zaman içinde yazılım ve donanımda performans kaybına ve sistem sorunlarına yol açabilecek değişiklikler meydana gelir. Sabit diski birleştirmek, yazılımın eski sürümlerini kaldırmak, aygıt sürücülerini güncelleştirmek, belleği en iyi duruma getirmek, virüs koruma yardımcı programlarını çalıştırmak ve diğer bakım işlerini yapmak uygulamaların ve dosyaların zarar görmesini önleyebilir. Bu işleri düzenli olarak gerçekleştirmek InDesign yazılımının belgeleri beklenen şekilde açmasını, görüntülemesini ve yazdırmasını sağlar.

Proje klasörü oluşturma

Projeye başlamadan önce hangi dosyaların gerekli olduğunu ve bunları nasıl depolayacağınızı belirleyin. Kesik bağlarla ilgili sorunlarla karşılaşırsanız bağlı dosyaları belgeyle aynı klasörde tutmayı dikkate alın. InDesign belgeye yerleştirdiğiniz dosyalar için bağlantılar saklar ancak bir bağ kopmuşsa, InDesign dosyayı belgenin klasöründe arar. Belgeyi ve bağlı dosyaların aynı klasörde saklamak bunları bir bilgisayardan diğerine taşımayı kolaylaştırır. Dosyaları bir klasörde depolamak ayrıca InDesign yazılımının belge yazdırırken orijinal grafikleri bulabilmesini sağlar. InDesign bağlı dosyayı bulamazsa, orijinal grafikte yaptığınız değişiklikleri yansıtmaz ve grafiği kötü bir şekilde yazdırabilir veya hiç yazdırmayabilir.

Projeniz birden çok belgeden oluşuyorsa (örneğin, kitaptaki bölümler) her belge ve bağlı dosyaları için bir klasör içeren bir proje klasörü oluşturmanız yararlı olabilir.

Şablon kullanmayı değerlendirme

Sık sık benzer projeler oluşturuyorsanız şablon kullanın. Şablonlar orijinal dosyayı korurken tutarlı belgeleri daha hızlı bir şekilde oluşturabilmenizi sağlar. Örneğin, aylık bir haber bülteni oluşturuyorsanız, şablonunuz her sayıda kullanmak istediğiniz cetvel kılavuzları, sayfa numaraları, haber bülteni ana başlığı ve stiller içerebilir. (Bkz. Belge şablonları kullanma.)

Belgeleri yerel olarak açma

Ağ biriminde veya çıkarılabilir ortamda depolanan bir belgeyi açmadan önce, belgeyi ve tüm bağlı grafiklerini yerel sabi diskinize kopyalayın. Ağ biriminin veya çıkarılabilir ortamın yavaş erişim süresi ve veri aktarma hızı verilerin kaybolmasına ve bozulmasına yol açarak belgenin zarar görmesine neden olabilir. Yerel dosyaları ağ sunucusuna geri kopyalıyorsanız başkalarının çalışmasını geçersiz kılmamaya özen gösterin.

Dosyayı dönüştürmeden önce sorunları çözme

Zarar görmüş Adobe PageMaker veya QuarkXPress® dosyaları, InDesign yazılımında açıldığında da genellikle zarar görmüş olarak kalır. Dönüştürülen bir dosyada hata veya beklenmeyen bir davranış meydana geldiğinde orijinal dosyayı kaynak uygulamada açın ve zarar görüp görmediğini belirlemek için sorun giderme işlemlerini uygulayın.

Dönüştürülen dosyada sorun varsa dosyayı IDML formatına dışa aktarıp IDML dosyasını açın ve dosyayı bir InDesign belgesi olarak kaydedin.

Belgeleri kaydetme

Belgeleri sık sık kaydedin ve önemli dosyaların yedek kopyalarını oluşturun. Farklı Kaydet komutunu kullanarak belgedeki gereksiz verileri temizleyebilirsiniz. Kaydet komutunu kullandığınızda InDesign yazılımı yeni bilgileri belgeye ekler ancak silinmiş bir grafikle ilgili veriler gibi tarihi geçmiş bilgileri kaldırmaz. Ancak, Farklı Kaydet komutunu kullandığınızda, InDesign uygulaması sadece o anda belgede bulunan nesne ve sayfalar hakkındaki bilgileri dahil ederek belgeyi tamamen yeniden yazar. Sadece gerekli verileri içeren bir belge daha az sabit disk alanı kaplar ve daha hızlı bir şekilde yeniden çizer ve yazdırır.

İyi tasarım alışkanlıkları uygulama

 • Belgede stiller oluşturun. Belge açık değilken stiller oluşturmak, yeni belge oluştururken çoğaltılan stillerin görünmesine neden olabilir. Belgelerdeki stilleri paylaşmak için stilleri kaydedin ve bunları yükleyin.

 • Uygun fontları kullanın. Belge için fontlar seçerken metni nasıl formatlamayı veya yazdırmayı istediğinizi belirleyin. InDesign yazılımı en iyi şekilde OpenType®, Type 1 (PostScript de denir) ve TrueType fontlarıyla çalışır. Zarar görmüş veya kötü oluşturulmuş fontlar InDesign belgesine zarar verebilir veya beklenmeyen sonuçlarla yazdırılmasına neden olabilir, bu nedenle önde gelen font tedarikçileri tarafından oluşturulmuş güvenilir fontlar kullanın. Servis bürosuyla çalışıyorsanız font gereksinimlerini öğrenin.

 • Çok fazla metin çerçevesi kullanmaktan kaçının. Belge boyutunu daha küçük ve mizanpajı daha kolay yönetilir tutmak için olabildiğince az metin çerçevesi kullanın.

Resimleri akıllıca kullanma

 • Uygun grafik dosyası formatını kullanın. Proje için grafikler oluştururken belgeyi nasıl yazdırmayı planladığınızı dikkate alın. Belgeyi bir servis bürosunda yazdırmayı düşünüyorsanız, servis bürosuna hangi grafik formatlarının kullandıkları çıktı aygıt ile en iyi şekilde çalıştığını sorun. Servis bürosu ayrıca size görüntüler için en iyi çözünürlük konusunda da öneride bulunabilir.

 • Grafikleri harici olarak depolayın. Grafik dosyasını içe aktardığınızda InDesign yazılımı varsayılan olarak grafiğe bir bağ oluşturur. Bağ oluşturmak belgenin dosya boyutunu en aza düşürmeye yardımcı olur ve InDesign performansını artırır. Belgeyi yazdırdığınızda orijinal grafik dosyası kullanılabilir ve bağlı olmalıdır. InDesign orijinal dosyayı bulamazsa, grafik düşük çözünürlüklü önizleme veya gri kutu olarak yazdırılabilir.

Yazdırmadan önce bağlantıları ve fontları doğrulama

Belgenin doğru şekilde yazdırılmasını sağlamak için tüm bağların sorunsuz olduğunu ve tüm fontların kullanılabildiğini doğrulayın. Orijinal belgeyi sildiğinizde, taşıdığınızda veya yeniden adlandırdığınızda bağ kopar. Dosyaları servis bürosuna teslim etmeden önce Ön Kontrol ve Paket özelliklerini kullanın.

InDesign belgelerini açma

Genellikle belge ve şablon dosyalarını diğer programlarda açtığınız gibi açarsınız. InDesign şablonu açarken şablon varsayılan olarak yeni , başlıksız belge olarak açılır. Belge dosyaları .indd uzantısını, şablon dosyaları .indt uzantısını, parçacık dosyaları .idms uzantısını, kitaplık dosyaları .indl uzantısını, değişim dosyaları .inx uzantısını, işaretleme dosyaları .idml uzantısını ve kitap dosyaları .indb uzantısını kullanır.

Ayrıca, InDesign'ın önceki sürümlerindeki dosyaları, InDesign Interchange (.inx) dosyalarını, InDesign Markup (.idml) dosyalarını, Adobe PageMaker 6.0 ve sonraki sürümlerindeki dosyaları, QuarkXPress 3.3 ve 4.1 dosyalarını ve QuarkXPress Passport 4.1 dosyalarını açmak için Dosya > Aç komutunu da kullanabilirsiniz. Buna ek olarak, diğer yazılım tedarikçileri diğer dosya formatlarını açabilmenizi sağlayan eklenti yazılımları da oluşturabilir.

Not:

InDesign belgesi hakkındaki ek bilgileri görmek için Ctrl tuşunu basılı tutarak Yardım > InDesign Hakkında'yı (Windows) veya Command tuşunu basılı tutarak InDesign > InDesign Hakkında'yı seçin (Mac OS).

Aç komutunu kullanma

 1. Dosya > Aç'ı seçin ve bir veya daha çok belge seçin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın ve Aç'ı tıklatın:

  • Orijinal belgeyi veya şablonun kopyasını açmak için Normal'i (Windows) veya Normal Aç'ı (Mac OS) seçin.

  • Orijinal belgeyi veya şablonu açmak için Orijinal'i (Windows) veya Orijinal Aç'ı (Mac OS) seçin.

  • Belgenin kopyasını veya şablonu açmak için Kopya'yı (Windows) veya Kopya Aç'ı (Mac OS) seçin.

Bir InDesign belgesini açtığınızda aşağıdaki mesajlardan biriyle karşılaşabilirsiniz:

InDesign'ın yeni sürümünü belirten mesaj

InDesign CS6 ve CC sürümlerinde, InDesign'ın eski sürümlerini kullanarak manuel olarak IDML'ye dışa aktarma gibi ekstra adımlar kullanmadan dilediğiniz kişiye belge gönderebilirsiniz. Yerleşik uyumluluk özelliği sayesinde belgeleriniz her zaman tam beklediğiniz şekilde açılır.

InDesign'ın yeni sürümünde oluşturulmuş bir belge açarsanız farklı bir sürümü belirten bir mesaj görüntülenir. Belgeyi InDesign'ın geçerli sürümüne dönüştürmek için aşağıda belirtilenleri yapın:

 1. Belgeyi InDesign'ın geçerli sürümüne dönüştürmek için Dönüştür'ü tıklatın.

  Belge Adobe Creative Cloud'a yüklendikten sonra InDesign'ın geçerli sürümüne dönüştürülür.

  Not:

  Dönüştürme işlemini yapabilmek için Internet'e bağlı olmanız gereklidir.

 2. Belge başarıyla geçerli sürüme dönüştürüldükten sonra Farklı Kaydet iletişim kutusunda belgeyi kaydetmeniz istenir.

Belge renk ayarlarının uygulamadaki renk ayarlarından farklı olduğunu belirten mesaj

Belgedeki renk ayarlarının uygulamadaki renk ayarlarından farklı olduğunu belirten bir uyarı mesajı görüntülenirse bir seçenek belirleyip Tamam'ı tıklatın.

Not:

Renk uyarı mesajları varsayılan olarak kapalıdır, ancak Renk Ayarları iletişim kutusunda (Düzenle > Renk Ayarları) varsayılan ayarları değiştirirseniz uyarıları görüntüleyebilirsiniz.

Belgede eksik veya değiştirilmiş bağlantılar olduğunu bildiren bir uyarı mesajı alırsanız bu bağlantıları düzeltmek için Bağlantılar panelini kullanın. Bkz. Bağları güncelleştirme, geri yükleme ve değiştirme

Eksik fontlar olduğunu belirtilen mesaj

Belgede eksik fontlar olduğunu bildiren bir uyarı mesajı alırsanız aşağıdakilerden birini yapın:

 • Tamam'ı tıklatın. InDesign otomatik olarak metni bir eşdeğerle formatlar.

 • Belgenizde kullanılan fontları aramak ve listelemek için Font Bul'u tıklatın.

  Eksik fontları bulma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Fontları bulma ve değiştirme.

Son belgeyi açma

 1. Dosya > Son Kullanılanları Aç'ı, ardından da son kaydettiğiniz belgelerden birini seçin.

Son kullanılan kaç belgenin görüntüleneceğini belirtmek için Düzenle > Tercihler > Dosya İşleme (Windows) veya InDesign > Tercihler > Dosya İşleme'yi seçip Görüntülenecek Son Öğe Sayısı için bir sayı belirtin. En yüksek sayı 30'dur.

Belgeleri açarken sözcük listeleri seçme

Belge açarken belgedeki sözcük listesini veya kullanıcı sözlüğündeki istisna sözcük listesini kullanmak isteyip istemediğinizi soran bir uyarı mesajı görebilirsiniz. İstisna sözcük listesi, belgenin üzerinde çalışılırken Kullanıcı Sözlüğü'ne eklenen sözcükleri içerir. Hangi istisna sözcük listesini kullandığınızı biliyorsanız listenin düğmesini tıklatın. Emin değilseniz, herhangi bir düğmeyi tıklatın, sözcük listelerini incelemek için Düzenle > Yazım Denetimi > Sözlük'ü seçin ve ardından gerekirse kompozisyon için kullanılan sözcük listesini sıfırlamak için Düzenle > Tercihler > Sözlük'ü (Windows) veya InDesign > Tercihler > Sözlük'ü (Mac OS) seçin. Bkz. Heceleme ve yazım denetimi sözlükleri

InDesign belgelerinin önceki sürümlerini dönüştürme

 1. InDesign belgelerinin önceki sürümlerini güncel sürüme dönüştürmek için Dosya > Aç'ı seçin ve dosyayı açın.

  Aşağıdakileri noktaları dikkate alın:

  • Belgenin önceki bir sürümünü oluşturmak için üçüncü taraf eklentileri kullandıysanız belgeyi dönüştürmeden önce bunların InDesign CS5 için düzgün şekilde yüklendiğinden ve uygulamayla uyumlu olduğundan emin olmak için üreticiye danışın.

  • Belgeyi dönüştürürken kullanıcı sözlüğündeki sözcük listesini mi yoksa kullanıcı belgedeki sözcük listesini mi kullanmak istediğinizi soran bir uyarı mesajı görebilirsiniz. Bu uyarı mesajı hakkında bilgi için bkz. Belge açarken sözcük listeleri seçme.

  • InDesign uygulamasının önceki sürümlerinde oluşturulan kitaplık dosyaları, kitaplık kilitli olsa bile InDesign CS5 içinde açılır ve dönüştürülür. Dönüştürülen kitaplık dosyaları için bir ad ve konum belirtmeniz gerekir; varsayılan adlandırma biçimi dosya adı-X.indl şeklindedir.

  • En son InDesign belgeleri InDesign'ın önceki sürümlerinde doğrudan açılamaz. Örneğin, InDesign CS4'te bir InDesign CS5 belgesini açmak için iki işlem yapmanız gerekir. Öncelikle, belgeyi IDML formatında kaydetmek için InDesign CS5'te Dosya > Dışa Aktar seçeneğini belirleyin. İkinci olarak da InDesign CS4'ü IDML dosyalarını açmanıza izin veren özel eklentilerle güncelleyin. (Bkz. Önceki InDesign sürümüne geriye dönük olarak kaydetme.)

Not:

InDesign'ın önceki sürümlerinde oluşturulmuş bir belgeyle sorun yaşarsanız InDesign CS5'teki Dışa Aktar iletişim kutusunu kullanarak belgeyi InDesign Markup (IDML) formatında kaydedin. Sonra IDML dosyasını açıp belgeyi InDesign belgesi olarak kaydedin.

InDesign ile Adobe Bridge'i Kullanma

Adobe Bridge, Adobe Creative Suite bileşenleriyle birlikte sunulan ve yazdırma, web, video ve ses içeriği oluşturmak için gereken varlıkları bulmanızı, düzenlemenizi ve bunlara göz atmanızı sağlayan bir çapraz platform uygulamasıdır. Adobe Bridge uygulamasını, (Adobe Acrobat® dışında) herhangi bir Creative Suite bileşeninden başlatabilir ve hem Adobe, hem de Adobe dışındaki varlık türlerine erişim sağlamak için kullanabilirsiniz.

Adobe Bridge uygulamasından şunları yapabilirsiniz:

 • Görüntü, film ve ses dosyalarını yönetin: Ayrı ayrı uygulamalar açmadan dosyaların Adobe Bridge'de önizlemesini görüntüleyin, arayın, sıralayın ve işleyin. Dosyaların meta verilerini de düzenleyebilir, dosyaları belgelerinize, projelerinize veya kompozisyonlarınıza yerleştirmek için Adobe Bridge'i kullanabilirsiniz.

 • Adobe Bridge'deyken InDesign'da açık bir InDesign belgesi olmadan bir InDesign belgesindeki bağlantıları görüntüleyin.

 • Varlıkları Adobe Bridge uygulamasından InDesign belge penceresine sürükleyin veya görüntüler oluşturmak için varlıkları belge penceresinden Adobe Bridge uygulamasına sürükleyin. Bkz. Parçacıkları kullanma.

 • Toplu komutlar gibi otomatik görevler gerçekleştirin.

 • Renk yönetimi yapılan Creative Suite bileşenleri arasında renk ayarı senkronizasyonu yapın.

 • Masaüstünüzü paylaşmak ve belgeleri incelemek için gerçek zamanlı bir web konferansı başlatın.

Belge şablonlarını kullanma

Şablonları mizanpaj, grafik veya metin olmadan hazır ayar olarak düzenleyebileceğinizden bunlar standart belgeler için yararlı başlangıç noktalarıdır. Örneğin, aylık bir dergi hazırlıyorsanız, tipik bir sayının mizanpajını içeren bir şablon (cetvel kılavuzları, ızgaralar, kalıp sayfalar, özel stiller ve renk örnekleri, yer tutucu çerçeveleri, katmanlar ve herhangi bir standart grafik veya metin dahil) oluşturabilirsiniz. Bu şekilde her ay sadece şablonu açıp yeni içeriği içe aktarabilirsiniz.

Şablonu normal belgeyle aynı şekilde oluşturursunuz; burada tek fark belgeyi kaydettiğinizde ortaya çıkar. Başkalarının kullanması için bir şablon hazırlarken, şablon hakkında yönergeler içeren bir katman eklemek isteyebilirsiniz; belgeyi yazdırmadan önce katmanı gizleyin veya silin. Bkz. Katmanlar.

Not:

InDesign'ın Çince sürümleri için özel mojikumi kümeleri içeren özel olarak tasarlanmış şablonları açabilirsiniz.

Belgeyi şablon olarak kaydetme

 1. Dosya > Farklı Kaydet'i seçin ve bir konum ve dosya adı belirleyin.
 2. Kayıt türü (Windows) veya Format (Mac OS) olarak InDesign 2019 belgesini seçin ve Kaydet'i tıklatın.

Şablondan yeni belge başlatma

 1. Dosya > Aç'ı seçin.
 2. Şablonu bulun ve seçin.
 3. Normal (Windows) veya Normal Aç'ı (Mac OS) seçin ve Aç'ı tıklatın.
 4. Yeni belgeyi kendi adıyla kaydedin.

Varolan bir şablonu düzenleme

 1. Dosya > Aç'ı seçin.
 2. Şablonu bulun ve seçin.
 3. Orijinal (Windows) veya Orijinal Aç'ı (Mac OS) seçin ve Aç'ı tıklatın.

InDesign belgelerini gözden geçirme

Adobe, InDesign belgelerinin incelenmesi için birkaç yöntem sunar.

Düzenleme değişikliklerini izleme

Değişiklikleri İzle açık olduğunda siz veya başka bir kişi metin düzenlerse, InDesign eklenen metni vurgular veya silinen metnin üzerini çizer. Değişiklikleri görüntülemek için Öykü Düzenleyici'yi kullanın. Belge sahibi bu düzenlemelerin üstünden geçebilir ve değişiklikleri kabul edebilir veya reddedebilir. Bkz. Değişiklikleri izleme ve gözden geçirme.

PDF dosyası incelemek için Acrobat'ı kullanma

InDesign belgesini PDF'ye dışa aktarabilir ve Acrobat.com veya başka bir sunucu üzerinde ortak inceleme veya e-posta incelemesi ayarlamak için Adobe Acrobat'ı kullanabilirsiniz. İnceleyenler Yapışkanlı Not aracını veya diğer işaretleme yöntemlerini kullanarak yorumlarını ekleyebilir. Belge sahibi de daha sonra PDF inceleme yorumlarının üzerinden geçebilir ve orijinal InDesign belgesini düzenleyebilir. Daha fazla bilgi için bkz. Acrobat Yardım.

CS Review uygulamasını kullanma

CS Review, başkalarının hızlı bir şekilde geribildirimde bulunabilmesi için tasarımlarınızı web'de paylaşmanızı sağlayan çevrimiçi abonelik hizmetidir. CS Review panelini kullanarak bir inceleme oluşturduğunuzda, Acrobat.com çalışma alanına dosyanın bir ya da daha fazla anlık görüntüsünü yüklersiniz. Gözden geçirenler daha sonra yorum ekleyebilir.

Bir inceleme oluşturduğunuzda, bu incelemeyi inceleme yorumları için ayrı alanlar sunan bölümlere ayırabilirsiniz. İnceleme, farklı dosyaların ve uygulamaların bölümlerinden oluşabilir. İnceleme devam ederken, dinamik inceleme işleminin bir parçası olarak inceleme bölümleri ekleyebilir ve kaldırabilirsiniz.

Şablonlardan takvim ve kartvizit tasarlama

Takvim, kartvizit, özgeçmiş, CV veya başka bir özel belge oluşturmanın yollarından biri, şablon kullanmaktır.

Adobe, Adobe Marketplace ve Exchange sitesinde birkaç şablon sunar:

www.adobe.com/go/exchange

Özel belgelere ek kaynak bulmak için aramayı kullanın.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın