Grafik çerçevelerini kullanarak nesnelerde değişiklik yapma

Adobe InDesign nesneleri; yollar, kapatılmış yollar, bileşik şekiller ve yollar, yazım, rasterleştirilmiş resimler, 3B nesneler ve görüntü gibi yerleştirilmiş tüm dosyalar dahil olmak üzere belge penceresine ekleyebileceğiniz ya da bu pencerede oluşturabileceğiniz tüm öğeleri içerir.

Çerçevenin içinde grafik varsa (içe aktarılmış grafikler dahil), aşağıdaki örneklerde olduğu gibi, çerçeveyle ilişkisini değiştirerek grafikte değişiklik yapabilirsiniz:

 • Çerçevesini küçülterek grafiği kırpın.

 • Çerçeveye bir nesne yapıştırarak çeşitli maskeleme ve mizanpaj efektleri oluşturun.

 • Çerçevesinin kontur ağırlığını ve rengini değiştirerek grafiğe anahtar satır ya da anahat ekleyin.

 • Çerçevesini büyüterek ve çerçevenin dolgu rengini ayarlayarak grafiği bir arka plan dikdörtgende ortalayın.

Çerçeveye nesne yapıştırma

Grafikleri çerçevelere iç içe yerleştirmek için Buraya Yapıştır komutunu kullanın. Grafikleri iç içe çerçevelerin içine de iç içe yerleştirebilirsiniz.

Çerçeveye yapıştırılmış arka plan görüntüsü
Çerçeveye yapıştırılmış arka plan görüntüsü

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Çerçevenin içine nesne yapıştırmak için nesneyi seçin.

  • Çerçeve yalnızca bir nesne içerebildiği için çerçevenin içine iki ya da daha fazla nesne yapıştırmak için önce nesneleri gruplayın.

  • Çerçeve içine metin çerçevesi yapıştırmak ve mevcut görünümünü korumak için Yazım aracını değil Seçim aracını  ya da Doğrudan Seçim aracını kullanarak metin çerçevesinin tamamını seçin.

 2. Düzenle > Kopyala seçeneğini belirleyin (veya özgün dosyayı saklamak istemiyorsanız Düzenle > Kes'i seçin).

 3. Yol veya çerçeve seçin ve ardından Düzenle > Buraya Yapıştır'ı seçin.

Çerçevenin içeriğini kaldırma

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Grafiği ya da metin çerçevesini kaldırıyorsanız nesneyi Doğrudan Seçim aracıyla seçin. İsterseniz de, görüntünün içerik kavrayıcısını tıklatmak için Seçim aracını kullanın.

  • Kaldıracağınız metin karakterlerini Yazım aracıyla seçin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • İçeriği kalıcı olarak kaldırmak için Delete veya Backspace (Geri Al) tuşuna basın.

  • İçeriği mizanpajda başka bir yere yerleştirmek için Düzenle > Kes'i seçin, çerçevenin işaretini kaldırın ve Düzenle > Yapıştır'ı seçin.

Not:

İçe aktarılmış bir görüntü çerçevesiz olamaz. İçe aktarılmış bir görüntüyü çerçevesinden kesip belge içindeki başka bir yere yapıştırdığınızda, görüntü için otomatik olarak yeni bir çerçeve oluşturulur.

Nesneleri çerçevelere sığdırma

Farklı boyutlardaki çerçeve ve içeriği en iyi şekilde sığdırmak için Sığdırma komutlarını kullanabilirsiniz.

Çerçeve hizalama seçenekleri grafik ya da başka bir metin çerçevesi (başka bir çerçeve içinde iç içe metin çerçeveleri) içeren çerçevelere uygulanır ancak bir metin çerçevesinin içindeki paragrafları etkilemezler; metnin hizalamasını ve konumlandırmasını Metin Çerçevesi Seçenekleri komutunu ve Paragraf, Paragraf Stilleri ve Öykü panellerini kullanarak siz kontrol edersiniz.

Nesneyi çerçevesine sığdırma

 1. Nesnenin çerçevesini seçin.

 2. Nesne > Sığdırma'yı seçin ve aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

  Çerçeveyi Orantılı Doldur

  İçeriği tüm çerçeveyi dolduracak şekilde yeniden boyutlandırır ve içerik oranlarını korur. Çerçevenin boyutları değiştirilmez. İçerik ve çerçeve farklı oranlara sahipse çerçevenin sınırlayıcı kutusu tarafından bir miktar içerik kırpılır.

  İçeriği Orantılı Sığdır

  İçeriği çerçeveye sığacak şekilde yeniden boyutlandırır ve içerik oranlarını korur. Çerçevenin boyutları değiştirilmez. İçerik ve çerçeve farklı oranlara sahipse bir miktar boş alan kalır.

  İçeriğe Uygun Sığdırma

  Görüntü içeriğine ve çerçeve boyutuna bağlı olarak öğeyi karenin içine otomatik olarak sığdırır. Çerçevenin boyutları değiştirilmez. Bunu varsayılan çerçeve sığdırma seçeneği olarak belirlemek için Tercihler > Genel'e gidin ve İçeriğe Uygun Sığdırmayı varsayılan çerçeve sığdırma seçeneği olarak belirle'yi seçin.

  Not:

  • İçeriğe Uygun Sığdırma özelliğiyle görüntüye uygulanan Ölçekleme, Döndürme, Çevirme veya Yamultma gibi dönüştürme efektleri kaldırılır. Ancak çerçeveye uygulanan dönüştürmeler kaldırılmaz.
  • İçeriğe Uygun Sığdırma, 32 bit Windows sistemlerinde kullanılamaz.

  Çerçeveyi İçeriğe Sığdır

  Çerçeveyi içerik sığacak şekilde yeniden boyutlandırır. Gerekiyorsa çerçevenin oranları değiştirilir ve içeriğin oranlarına uydurulur. Yanlışlıkla değişiklik yaptığınız grafik çerçevelerini sıfırlamak için bu kullanışlı bir özelliktir.

  İçeriği Çerçeveye Sığdır

  İçeriği çerçeveye sığacak şekilde yeniden boyutlandırır ve içerik oranlarının değiştirilmesine izin verir. Çerçeve değişmez ancak içerik ve çerçevenin oranları farklıysa içerik uzatılmış şekilde görünebilir.

  Not:

  Çerçevenin içeriği hızla sığdırmasını sağlamak için çerçevedeki herhangi bir köşe tutamacını çift tıklatın. Çerçeve tıklattığınız noktadan uzağa doğru yeniden boyutlandırılır. Kenar tutamacını tıklatırsanız çerçeve yalnızca o boyutta yeniden boyutlandırılır.

  Grafik çerçevesi içindeki nesneleri hizalama
  Grafik çerçevesi içindeki nesneleri hizalama

  A. Orijinal B. İçeriği sığdırmak için yeniden boyutlandırılmış çerçeve C. Çerçeveye sığmak için yeniden boyutlandırılmış içerik 

  İçeriği Ortala

  İçeriği çerçeve içinde ortalar. Çerçevenin ve içeriğinin oranları korunur. İçeriğin ve çerçevenin boyutu değiştirilmez.

  Not:

  Sığdırma komutları içeriğin dış kenarlarını çerçevenin konturunun ortasına sığdırır. Çerçeve kalın bir kontura sahipse içeriğin dış kenarları gizlenir. Çerçevenin kontur hizalamasını çerçeve kenarının ortasına, içine ya da dışına yapabilirsiniz. (Bkz. Konturları ayarlama.)

  Otomatik Sığdır özelliğiyle uygulanmış istemediğiniz sığdırma ayarlarını kaldırmak için Nesne > Sığdırma> Çerçeveye Sığdırma Seçeneklerini Temizle'yi tıklatın.

Otomatik Sığdırmayı Kullanma

Otomatik Sığdır seçili değilken bir görüntü çerçevesini yeniden boyutlandırdığınızda, çerçeve yeniden boyutlandırılır ancak görüntü boyutu aynı kalır. Otomatik Sığdır seçiliyse, görüntü de çerçeveyle birlikte yeniden boyutlandırılır. Görüntüyü kırpmaya veya dönüştürmeye karar verirseniz görüntünün kendisini dönüştürmek için Doğrudan Seçim aracını kullanın. Dilerseniz Otomatik Sığdır'ın işaretini kaldırın, görüntüyü dönüştürün ve yeniden Otomatik Sığdır'ı seçin.

Otomatik Sığdır seçeneğini Kontrol çubuğundan ve Çerçeveye Sığdırma Seçenekleri iletişim kutusundan seçebilirsiniz.

Çerçeveye sığdırma seçeneklerini ayarlama

Çerçeveye her yeni içerik yerleştirildiğinde sığdırma komutunun uygulanması için yer tutucu bir çerçeveyle bir sığdırma seçeneğini ilişkilendirebilirsiniz.

 1. Çerçeveyi seçin.

 2. Nesne > Sığdırma > Çerçeveye Sığdırma Seçenekleri öğesini seçin.

 3. Aşağıdaki seçenekleri belirleyip Tamam'ı tıklatın:

  Otomatik Sığdır

  Çerçeve yeniden boyutlandırıldığında görüntünün otomatik olarak yeniden boyutlandırılmasını istiyorsanız bu seçeneği belirleyin.

  Referans Noktası

  Kırpma ve sığdırma işlemleri için bir referans noktası belirleyin. Örneğin referans noktası için sağ üst köşeyi seçerseniz ve İçeriği Orantılı Sığdır'ı seçerseniz, görüntü sol ya da alt kenarından (referans noktasından uzaktaki) kırpılabilir.

  Kırpma Miktarı

  Görüntünün sınırlayıcı kutusunun konumunu çerçeveye göre belirleyin. Görüntüyü kırpmak için artı değerler kullanın. Örneğin yerleştirilen görüntüyü çevreleyen bir kenarlığı hariç tutmak isteyebilirsiniz. Görüntünün sınırlayıcı kutusu ve çerçeve arasına boşluk eklemek için eksi değerler kullanın. Örneğin görüntü ve çerçeve arasında beyaz boşluk olmasını isteyebilirsiniz.

  Görüntünün görünmez olmasına neden olan kırpma değerleri girerseniz bu değerler dikkate alınmaz ancak sığdırma seçeneği yine de uygulanabilir.

  Boş Çerçeveye Sığdır

  İçeriği çerçeveye sığdırmak istediğinizi (görüntünün eğrilmesine neden olabilir), içeriği orantılı olarak sığdırmak istediğinizi (bir miktar boş alan oluşabilir) ya da çerçeveye orantılı olarak doldurmak istediğinizi belirtin.

Sığdırma eylemi yalnızca içerik çerçeveye yerleştirildiğinde uygulanır. Çerçeveyi yeniden boyutlandırırsanız, yalnızca Otomatik Sığdır seçeneği seçiliyse sığdırma seçeneği otomatik olarak yeniden uygulanır.

Grafik çerçevesini ya da içeriğini taşıma

Bir grafik çerçevesi seçmek için Seçim aracını kullandığınızda, çerçevenin içindeki çerçeveyi ya da görüntüyü seçebilirsiniz. İçerik kavrayıcının dışını tıklatırsanız ve seçimi sürüklerseniz, çerçevenin içeriği çerçeveyle birlikte taşınır. İçerik kavrayıcıyı sürüklerseniz, çerçevenin içindeki görüntü taşınır.

Aşağıdaki teknikler çerçeveyi ya da içeriğini birbirinden bağımsız olarak taşıma yollarını içerir. Bu teknikler, kendi çerçevesi içinde kırpılmış veya maskelenmiş bir grafiği ayarlarken faydalıdır.

Not:

Seçim aracı beklediğiniz şekilde çalışmazsa önce tüm seçimleri kaldırmayı deneyin. Bunu Ctrl+Shift+A (Windows) ya da Command+Shift+A (Mac OS) tuşlarına basarak yapın.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Çerçeveyi içeriğiyle birlikte taşımak üzere içerik kavrayıcının dışındaki görüntüyü tıklatmak için Seçim aracını  kullanın.

  • Çerçeveyi taşımadan içe aktarılan içeriği taşımak için (bu, içeriği çerçevesinin ötesine yatay kaydırmaktır) içerik kavrayıcıyı sürükleyin. Ayrıca, görüntüyü seçmek ve sürüklemek için Doğrudan Seçim aracını  kullanabilirsiniz.

  Çerçeveyi taşımadan içeriği taşıma
  Çerçeveyi taşımadan içeriği taşıma

  Not:

  Grafiği taşımadan fare düğmesini grafiğin üstünde basılı tutarsanız çerçevenin dışının dinamik bir grafik önizlemesi (flu arka plan görüntüsü) görünür ancak çerçevenin içinde taşınan içeriğin önizlemesi flu değildir. Böylece görüntüyü çerçevenin bütünü içinde nasıl konumlandırdığınızı görmeniz kolaylaşır.

  • Bir çerçeveyi, içeriğini taşımadan taşımak için Seçim aracını kullanarak çerçeveyi seçin, Doğrudan Seçim aracına geçin ve orta noktayı sürükleyin.
  İçeriği taşımadan çerçeveyi taşıma
  İçeriği taşımadan çerçeveyi taşıma

  • Birden çok çerçeveyi taşımak için nesneleri seçmek üzere Seçim aracını kullanın ve sonra nesneleri sürükleyin. Birden fazla nesne seçmek için Doğrudan Seçim aracını kullanırsanız yalnızca sürüklediğiniz nesne etkilenir.

Kenarlık ya da arka plan oluşturma

Grafik çerçevesi, konturu değiştirilebildiği ve içerikten bağımsız olarak dolgu uygulanabildiğinden içeriği için kenarlık ya da arka plan olarak kullanılmak amacıyla çok uygundur.

Grafik çerçevelerine kenarlık ekleme
Grafik çerçevelerine kenarlık ekleme

A. Grafik çerçevesi içinde fotoğraf B. Kontur uygulanmış çerçeve C. Hem kontur hem de dolgu uygulanarak genişletilmiş çerçeve 
 1. Seçim aracını  kullanarak bir grafiğin çerçevesini seçmek için içerik yakalayıcının dışındaki içe aktarılmış grafiği tıklatın.
 2. Grafiği yeniden boyutlandırmadan çerçeveyi genişletmek için herhangi bir sınırlayıcı kutu tutamacını dışarıya doğru sürükleyin. Çerçeve oranlarını korumak için sürüklerken Shift tuşunu basılı tutun.
 3. Kontur ve dolgu rengini uygulamak için Renk Örnekleri panelini ve araç kutusunu kullanma.
 4. Çerçevenin kontur kalınlığını, stilini ya da hizalamasını ayarlamak için Kontur panelini kullanma.

Not:

Dönüştür ya da Kontrol panelini kullanarak çerçeveyi tüm kenarlarından eşit olarak hızla genişletebilirsiniz. Doğrudan Seçim aracıyla çerçeveyi seçin, panel referans noktası konumlandırıcıyı  orta noktaya ayarlayın ve genişlik ya da yükseklik için yeni değerleri girin.

Nesneleri kırpma ya da maskeleme

Kırpma ve maskeleme, nesnenin bir kısmını gizlemeyi ifade eden terimlerdir. Aralarındaki fark genel anlamda, kırpmanın görüntünün kenarlarını kırpmak için bir dikdörtgen kullanması ve maskelemenin nesnenin arka planını saydam yapmak için düzensiz bir şekil kullanmasıdır. Maske için yaygın bir örnek olarak, belli bir görüntü için yapılmış bir maske olan kırpma yolu gösterilebilir.

Nesneleri kırpmak ya da maskelemek için grafik çerçevelerini kullanın. İçe aktarılmış bir grafik otomatik olarak çerçeve içine alındığından, bu grafik için çerçeve oluşturmadan hemen kırpabilir ya da maskeleyebilirsiniz. İçe aktarılan bir grafik için manuel olarak bir çerçeve oluşturmadıysanız grafiğin boyutuyla aynı boyutta bir çerçeve otomatik olarak oluşturulur, dolayısıyla çerçeve belirgin şekilde görünmez.

Not:

Verimli yazdırma için, belgenin çıktısını alırken, kırpılan ya da maskelenen görüntünün yalnızca görünür kısmının verileri gönderilir. Ancak, görüntüleri belgenize içe aktarmadan önce istenen şekil ve boyutlarda kırptığınızda ya da maskelediğinizde disk alanından ya da RAM'den tasarruf etmiş olursunuz.

 • İçe aktarılmış bir görüntüyü veya dikdörtgen bir çerçeve içinde yer alan başka bir grafiği kırpmak için Seçimaracını kullanarak nesneyi tıklatın vegörünen sınırlayıcı kutudaki herhangi bir tutamacı sürükleyin. Çerçevenin orijinal oranlarını korumak için sürüklerken Shift tuşuna basın.


  Grafik çerçevesi kullanarak görüntüyü kırpma

 • Herhangi bir nesneyi kırpmak ya da maskelemek için Seçim veya Doğrudan Seçimaracınıkullanarakmaskelemek istediğiniz nesneyi seçin. Düzenle > Kopyala'yı seçin, nesneden daha küçük boş bir yol ya da çerçeve seçin ve Düzenle > Buraya Yapıştır seçeneğini belirleyin.
 • Çerçeve içeriğini tam ölçülerle kırpmak için çerçeveyi Doğrudan Seçim aracıyla seçin ve çerçevenin boyutunu değiştirmek için Dönüştür ya da Kontrol panelini kullanın.
 • Boş bir yer tutucu çerçeveye ilişkin kırpma ayarlarını belirlemek üzere Nesne > Sığdırma > Çerçeveye Sığdırma Seçenekleri'ni seçin ve kırpma miktarını belirleyin.

Not:

İçe aktarılmış bir grafikle, grafiğin mevcut çerçevesinin şeklini değiştirmek için çizim araçlarını kullanarak da maske oluşturabilirsiniz.

Nesne dışa aktarma seçenekleri

Nesne dışa aktarma seçeneklerine giriş

Nesne dışa aktarma seçenekleri, EPUB, HTML veya erişilebilir PDF'ler gibi farklı formatlara dışa aktardığınızda gerekli olan dışa aktarma parametrelerini belirlemek için kullanılabilir.

 

Nesne dışa aktarma seçenekleri, metin çerçeveleri ve grafik çerçevelerinin yanı sıra gruplara da uygulanabilir. Şunlar için Nesne dışa aktarma seçeneklerini kullanın:

 • Yerleştirilen görüntü ve grafikler için Alt metin tanımlamak.

 • Etiketli PDFler için etiket ve güncel metin ayarlarını uygulamak.

 • Nesnelerin farklı ekran boyutlarında ve piksel yoğunluklarında iyi işlenebilmeleri amacıyla her bir nesne için farklı dönüştürme ayarları oluşturmak. Mizanpajı HTML veya EPUB formatına dışa aktardığınızda alt gölge, eğim gibi metin efektlerine uygulanan rasterleştirme kalitesini kontrol etmek için bu seçenekleri kullanın.

Not:

Bir nesne, köprü uygulanmışsa dışa aktarma sırasında desteklenir.

Nesne dışa aktarma seçeneklerini uygulama

 1. Mizanpajdaki çerçeveyi veya grubu seçin.
 2. Nesne > Nesne Dışa Aktarma Seçenekleri öğesini seçin.

  veya

  Nesneyi sağ tıklatın ve Nesne Dışa Aktarma Seçenekleri öğesini seçin.

 3. Ayarları uygulayın.

Not:

Ayarları uygulamak üzere mizanpajdaki diğer nesneleri seçerek Nesne Dışa Aktarma Seçenekleri iletişim kutusundan çıkabilirsiniz.

Alt-metin seçenekleri

Alternatif metin (Alt metin), bir görüntü veya grafiğin metin tabanlı kısa bir açıklamasıdır. Bu metin, görüntünün işlenmediği durumlarda veya ekran okuyucularına yardım etmek amacıyla kullanılır.

Alt-metin Kaynakları

Seçili çerçevelere veya gruplara Alt metin atamak için kaynağı seçin.

Not:

İçeriği Microsoft Word'den içe aktardığınızda, InDesign görüntülere uygulanan alt-metni de içe aktarır.

Özel

Metni manuel olarak girin.

Yapıdan

XMP'den (Başlık |Açıklama |Ön Başlık)

Ortak XMP alanlarında saklanan verileri kullanın. XMP verileri, Adobe Bridge gibi farklı bir uygulama kullanılarak güncellendiyse, bağı güncellediğinizde metin de otomatik olarak güncellenir.

Diğer XMP'den

Metin dizesi farklı bazı XMP alanlarında saklanıyorsa, tam ad alanını ve özellik adını <ns>:<property> formatında girin. Örneğin, Adobe Bridge kullanıcı arabirimi "IPTC Konu Kodu" başlıklı bir alan içeren IPTC Çekirdeği'ni destekler. Bu alan metin dizesi saklamak üzere kullanıldıysa, Özellik değeri "Iptc4xmpCore:SubjectCode[1]" olur.

Etiketli PDF seçenekleri

Etiketi Uygula

Seçili çerçevelere veya gruplara PDF Etiketi atamak için kaynağı seçin.

Yapıdan

Yapıda belirtilen metni kullanın.

Artifact

Bir ekran okuyucu tarafından yüksek sesle okunduğunda önemli bir anlamı olmayan grafik öğeleri için kullanın.

Nesneye Göre

Çerçevenin içeriğini otomatik olarak belirler ve "Öykü" veya "Şekil" etiketini uygular.

Gerçek Metin Kaynağı

PDF, Alt metnin yanı sıra gerçek metni de destekler. Gerçek metin, görsel olarak metin gibi görünen grafik öğelerine uygulanabilir. Örneğin, taranmış bir TIFF görüntüsü. Gerçek metin, resme dönüştürülen sözcükleri temsil etmek için kullanılır. Gerçek metin, yalnızca etiketli PDF'ler için uygulanabilirdir.

Özel

Metni manuel olarak girin.

Yapıdan

XMP'den (Başlık |Açıklama |Ön Başlık)

Ortak XMP alanlarında saklanan verileri kullanın. XMP verileri, Adobe Bridge gibi farklı bir uygulama kullanılarak güncellendiyse, bağı güncellediğinizde metin de otomatik olarak güncellenir.

Diğer XMP'den

Metin dizesi farklı bazı XMP alanlarında saklanıyorsa, tam ad alanını ve özellik adını <ns>:<property> formatında girin. Örneğin, Bridge kullanıcı arabirimi "IPTC Konu Kodu" başlıklı bir alan içeren IPTC Çekirdeği'ni destekler. Bu alan metin dizesi saklandığı yerdeyse, Özellik değeri "Iptc4xmpCore:SubjectCode[1]" olur.

EPUB ve HTML seçenekleri

Tek tek nesnelerin dönüştürme ayarlarını belirtmek için EPUB ve HTML seçeneklerini kullanın. Bu ayarlar belirtilmezse, EPUB dışa aktarma sırasındaki görüntü dönüştürme ayarları kullanılır. Bkz. EPUB Görüntü seçenekleri.

Nesne Dışa Aktarma Seçenekleri
Nesne Dışa Aktarma Seçenekleri

epub: type

Ok simgesini tıklatarak okuyucunun belgeyi okuyabileceği düzeni seçin.

Mizanpajdaki Görünümü Koru

Seçili çerçevelerin özel görüntü dönüştürme ayarlarını belirtmek için işaretleyin.

Varsayılan

Dışa aktarma ayarları iletişim kutusuna eşlenmiş varsayılan ayarlar.

Grafik Nesneler için Varolan Görüntüyü Kullan

Grafik nesneler için varolan bir görüntüyü kullanır

Kabı Rasterleştir

Nesneyi görüntüye dönüştürür. Örneğin, bir metin çerçevesi bir görüntüye dönüştürülebilir.

İçeriği Rasterleştir

Görünüm CSS ile korunur. 

Özel Rasterleştirme

Seçili çerçevelerin özel görüntü dönüştürme ayarlarını belirtmek için işaretleyin.

Format

Belgenizdeki iyileştirilmiş görüntülerin GIF, JPEG veya PNG'ye dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğini seçmenizi sağlar.

Çözünürlük (ppi)

Görüntülerin inç başına piksel sayısı cinsinden (ppi) çözünürlüğünü belirtin. İşletim sistemleri, 72 ppi veya 96 ppi değerlerini standart olarak alırken, mobil aygıtlar için bu değer 132 ppi (iPad), 172 ppi (Sony Reader) ve 300 ppi (iPhone 4) değerinin üzerinde olabilir. Seçilen her bir nesne için bir değer belirtebilirsiniz. Değerler 72, 96, 150 (şu anki tüm eKitap aygıtları için ortalama) ve 300'dür.

Palet

GIF dosyalarını en iyileştirirken InDesign'ın renkleri nasıl işleyeceğini kontrol etmenize olanak sağlar. GIF formatı, 256 rengi aşmayan sınırlı bir renk paleti kullanır.

Renk taklidi (ek renkleri taklit etmek için küçük renk noktalarını karıştırma) olmaksızın grafikteki renklerin temsili rengini kullanan bir palet oluşturmak için Bağdaşık'ı seçin. Windows ve Mac OS sistem renklerinin bir alt kümesi olan web uyumlu bir renk paleti oluşturmak için Web'i seçin. Yerleşik sistem renk paletini kullanarak palet oluşturmak için Sistem (Win) veya Sistem (Mac) seçeneğini belirleyin. Bu tercih, beklenmeyen sonuçlara neden olabilir.

Kayıp çizgileri doldurarak yavaşça yüklenen görüntüleri aşamalı olarak görüntülemek için Tarama'yı seçin. Bu seçenek seçili değilse, görüntü bulanık görünür ve görüntü tam çözünürlüğe ulaştıkça aşamalı olarak netleşir.

Kalite

Oluşturulan her bir JPEG görüntüsü için sıkıştırma (daha küçük dosya boyutları için) ve görüntü kalitesi arasındaki dengeyi belirler. Düşük, en düşük görüntü kalitesine sahip en küçük dosyayı oluşturur.

Yöntem

Görüntüyü içeren dosya web'de açıldığında JPEG grafiklerinin ne kadar hızlı görüntüleneceğini belirler. JPEG görüntülerinin aşamalı olarak görüntülenmesi ve ayrıntılarının görüntü indirildikçe artması için Aşamalı'yı seçin. (Bu seçenekle oluşturulan dosyalar biraz daha büyük olur ve görüntülenmesi için daha fazla RAM gerekir.) Her bir JPEG dosyasının, dosya görüntülenene kadar yerinde bir yer imi görünmesi ve indirildikten sonra görüntülenmesi için Aşamasız'ı seçin.

Özel Mizanpaj

Açılır listeden mizanpaj tercihinizi belirleyin.

 • Hizalama ve Aralık: Görüntünün hizalamasını, sol, orta, sağ veya üst ve alt dolgusu olarak seçin.
 • Sola Kaydır: Sol hizalamayı kaydırmak için bu seçeneği işaretleyin.
 • Sağa Kaydır: Sağ hizalamayı kaydırmak için bu seçeneği işaretleyin.

Sayfa Sonu Ekle

Görüntülere sayfa sonları eklemek için bu seçeneği seçin. Sayfa sonları, Görüntüden Önce, Görüntüden Sonra veya Görüntüden Önce ve Sonra eklenebilir.

Boyut

Aşağıdaki seçenekler arasından özel CSS genişliği ve yüksekliğini seçin:

 • Yok: Nesneye CSS genişliği ve yüksekliği uygulanmaz.
 • Varsayılan: Varsayılan CSS genişliği ve yüksekliği kullanılır.
 • Sabit: Sabit bir CSS genişliği ve yüksekliği uygulanır.
 • Metin Akışına Göre: Yalnızca CSS genişliği için geçerlidir. CSS genişliği metnin akışına uyum sağlar.
 • Metin Boyutuna Göre: Yalnızca CSS genişliği için geçerlidir. CSS genişliği metnin akışına uyum sağlar.
 • Özel Genişlik: Bu seçeneği, özel bir genişlik değeri girmek için işaretleyin.
 • Özel Yükseklik: Bu seçeneği, özel bir yükseklik değeri girmek için işaretleyin.

Not:

Boyut açılır listesi, yalnızca EPUB Yeniden Akıtılabilir ve HTML Mizanpajı için geçerlidir. EPUB Sabit Mizanpaj için geçerli değildir.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi