Dosya > Belge Ayarları iletişim kutusunda Karşılıklı Sayfalar'ı seçtiğinizde belge sayfaları karşılıklı olarak düzenlenir. Karşılıklı sayfalar çifti, kitap veya dergi açtığınızda görünen iki sayfa gibi birlikte görüntülenen sayfa kümesidir. Her InDesign formasında kendi çalışma alanı vardır; sayfa dışında olan bu alanda henüz sayfaya konmamış nesneleri saklayabilirsiniz. Her formaya ait çalışma alanı taşan veya sayfa kenarını geçip uzayan nesnelere uyması için alan sağlar.

Sayfalar paneli
Sayfalar paneli

A. Sayfa simgeleri B. “A” kalıbı uygulanmış sayfa C. Seçili forma 

Belge Ayarları iletişim kutusunda Ciltleme seçeneğini Sağdan Sola Doğru olarak ayarladığınızda, rakamlar Sayfalar panelinde sayfa simgelerine sağdan sola doğru eklenir.

Not:

Uzun belgelerde Mizanpaj > Sayfaya Git'i seçerek istediğiniz sayfaya hemen gidebilirsiniz.

Sayfa ve forma görünümünü değiştirme

Sayfalar paneli sayfalar, formalar ve kalıplar (diğer sayfa ve formaları otomatik olarak formatlayan sayfalar veya formalar) hakkında bilgi verir, üzerlerinde kontrol sağlar. Varsayılan olarak Sayfalar paneli sayfaların içeriğini gösteren minik resimler görüntüler.

 1. Sayfalar paneli görünür değilse Pencere > Sayfalar'ı seçin.

 2. Sayfalar paneli menüsünde Panel Seçenekleri'ni seçin.

 3. Simgeler kısmında, Sayfalar panelinde sayfa minik resimlerinin yanında hangi simgelerin görüntüleneceğini belirtin. Bu simgeler formaya saydamlık mı, yoksa sayfa geçişleri mi ekleneceğini ve forma görünümünün dönüp dönmeyeceğini belirtir.

 4. Sayfalar ve Kalıplar bölümlerinde:

  • Sayfalar ve kalıplar için simge boyutu seçin.

  • Formaları tek dikey sütunda görüntülemek için Dikey Olarak Göster'i seçin. Formaların yan yana görüntülenmesi için bu seçimi kaldırın.

  • Her sayfa veya kalıp içeriğine ait minik resim sunumlarını görüntülemek için Minik Resimleri Göster'i seçin. (Simge Boyutu için bazı seçenekler belirlenmişse bu seçenek kullanılamaz.)

 5. Panel Mizanpajı bölümünde sayfa simgesi bölümünü kalıp simgesi bölümünün üstünde görüntülemek için Sayfalar Üstte'yi, kalıp simgesi bölümünü sayfa simgesi bölümünün üstünde görüntülemek için de Kalıplar Üstte'yi seçin.

 6. Paneli yeniden boyutlandırdığınızda bölümlerin nasıl görüntüleneceğini kontrol etmek için Yeniden Boyutlandır menüsünden bir seçenek belirleyin:

  • Paneldeki Sayfalar ve Kalıplar bölümlerinin ikisini birden boyutlandırmak için Orantılı'yı seçin.

  • Sayfalar bölümünün boyutunu koruyup yalnızca Kalıplar bölümünü yeniden boyutlandırmak için Sabit Sayfalar'ı seçin.

  • Kalıplar bölümünün boyutunu koruyup yalnızca Sayfalar bölümünü yeniden boyutlandırmak için Sabit Kalıplar'ı seçin.

Sayfa veya formayı hedefleme veya seçme

Gerçekleştirdiğiniz göreve bağlı olarak sayfaları veya formaları seçin ya da hedefleyin. Diğerleri hedef sayfayı veya formayı etkilerken bazı komutlar da seçili geçerli sayfayı etkiler. Örneğin, cetvel kılavuzlarını yalnızca hedef sayfaya veya formaya sürüklerken Sayfalar panelindeki Formayı Çoğalt ya da Sayfayı Sil gibi sayfayla ilgili komutlar seçili sayfa veya formayı etkiler. Örneğin, belge penceresinde birçok forma görünür durumdayken ve bir nesneyi belirli bir formaya yapıştırmak istediğinizde, sayfa veya formayı etkinleştiren hedefleme yardımcı olur.

 1. Sayfalar panelinde:

  • Sayfa veya formayı hem hedeflemek, hem de seçmek için simgesini ya da simgenin altındaki sayfa numarasını çift tıklatın. Sayfa veya forma belge penceresinde görünür değilse görüntüden kayar.

   İpucu: Belge penceresinde bir sayfayı, sayfadaki bir nesneyi ya da sayfanın çalışma alanını tıklatarak sayfa veya formayı hedefleyebilir ve seçebilirsiniz.

   Dikey cetvel hedeflenen sayfa veya formanın dışında her yerde soluklaşır.

  • Sayfayı seçmek için simgesini tıklatın. (Seçmek ve görünüme taşımak istemediğiniz sürece çift tıklatmayın.)

  • Bir formayı seçmek için ilgili forma simgesinin altındaki sayfa numaralarını tıklatın.

  Not:

  Sayfalar paneli menüsünde olduğu gibi bazı forma seçenekleri yalnızca tüm forma seçiliyse kullanılabilir.

Belgeye yeni sayfa ekleme

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Etkin sayfa veya formanın arkasına sayfa eklemek için Sayfalar panelinde Yeni Sayfa düğmesini tıklatın veya Mizanpaj > Sayfalar > Sayfa Ekle'yi seçin. Yeni sayfa etkin sayfayla aynı kalıbı kullanır.

  • Belgenin sonuna birden çok sayfa eklemek için Dosya > Belge Ayarları'nı seçin. Belge Ayarları iletişim kutusunda belge için toplam sayfa sayısı belirtin. InDesign son sayfa veya formanın arkasına sayfaları ekler.

  • Sayfaları ekleyip belge kalıbını belirtmek için Sayfalar paneli menüsünden Araya Sayfa Ekle'yi veya Mizanpaj > Sayfalar > Araya Sayfa Ekle'yi seçin. Sayfaların nereye ekleneceğini ve uygulamak için kalıbı seçin.

Sayfa minik resimleri için renk etiketleri oluşturma

Sayfalar panelini kullanarak renk etiketlerini sayfa minik resimlerine atayabilirsiniz. Örneğin, Tam formalar için yeşil bir etiket, üzerinde çalışılan formalar için sarı bir etiket ve henüz başlanmamış formalar için kırmızı bir etiket gibi sayfa durumlarını belirtmek için renk etiketlerini kullanabilirsiniz.

 1. Sayfalar panelinde, renk etiketleri uygulamak istediğiniz sayfaları seçin.

 2. Sayfalar paneli menüsünden, Renk Etiketi'ni seçin ve ardından atanacak rengi seçin.

Renk etiketi, Sayfalar panelindeki minik resmin altında görünür.

Kalıp sayfalara bir renk etiketi uygulamak kalıbın uygulandığı tüm sayfaları etkiler. Ancak, tek belge sayfalarına bir renk etiketi uyguladığınızda, belge sayfaları için renk etiketi kullanılır. Kalıp sayfalar için bir renk etiketi kullanmak amacıyla değiştirmek istediğiniz belge sayfalarını seçin ve Sayfalar paneli menüsünden Renk Etiketi > Kalıp Rengini Kullan'ı seçin.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi