Yönetilen dosyalarla çalışma

Paylaşılan içeriği açma

Atama dosyalarını (.inca) yalnızca InCopy kullanıcıları açabilir. InCopy kullanıcısı atama içeren bir InDesign dosyasını açarsa atamalardan bağımsız olarak tüm yönetilen içeriğe erişim kazanır.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın.
  • InCopy'de Dosya > Aç'ı seçin, atama dosyasını (.icma veya .inca) seçin ve Aç'ı tıklatın.

  • InDesign'da ya da InCopy'de Dosya > Aç'ı seçin, atanan içeriğin bulunduğu InDesign dosyasını (.indd) seçin ve Aç'ı tıklatın.

  • Atama paketini açın. Bkz. Paketleri alma (InCopy).

Atama adları ve bunların içerikleri Atamalar panelinde görünür.

İçerik teslim alma

Öğeyi teslim aldığınızda dosya sistemine gizli bir kilit dosyası (.idlk) yerleştirilir. İçerik teslim alındıktan sonra içerik üzerinde ayrıcalıklı kontrole sahip olursunuz ve diğer kullanıcıların değişiklik yapması önlenir. Yalnızca InCopy içeriğini teslim alabilirsiniz; mizanpaj bilgileri bulunan InDesign belgelerini teslim alamazsınız.

Size teslim alınmış bir ya da daha fazla InCopy içerik dosyasının bulunduğu bir InDesign belgesini kapatmaya çalışırsanız tüm içeriği teslim etmenizi isteyen bir uyarı mesajı görüntülenir. İçerik dosyalarını teslim etmeden belgeyi kapatırsanız, InDesign belgesini bir sonraki açışınızda bu dosyalar size teslim alınır. InDesign belgesini otomatik olarak kaydetmek, düzenlenebilir her InCopy içerik dosyasını kaydeder.

İçerik teslim alma (InDesign)

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Mizanpajda, düzenlenecek metin ya da grafik çerçevelerini seçin ve Düzenle > InCopy > Teslim Al'ı seçin.

  • Atamalar panelinde dosyaları seçin ve panel menüsünden Teslim Al'ı seçin.

InDesign'daki kullanılabilir içeriği teslim aldığınızda InDesign çerçevesinde Düzenleme simgesini  görebilirsiniz. InCopy'de, atama dosyaları yerel bir sunucuda depolanmışsa InCopy çerçevesinde ve Atamalar panelinde Kullanımda simgesi  görünür.

İçerik teslim alma (InCopy)

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • İstediğiniz içerik bir atamanın parçasıysa, Dosya > Aç'ı seçin ve atama dosyasını (.icma veya .inca) seçin.

  • İstediğiniz içerik ayrı ayrı dosyalar olarak dışa aktarılmışsa, Dosya > Aç'ı seçin ve InCopy dosyasını (.icml veya .incx) seçin. Kopyayı sığdırmak için mizanpajı görmek üzere InDesign belgesini seçin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Tek bir InCopy içerik dosyasını teslim almak için Dosya > Teslim Al'ı seçin.

  • Atamadaki tüm içeriği bir defada teslim almak için Atamalar panelinde atamayı seçin ve panel menüsünden Teslim Al'ı seçin.

  • Atamadaki öğeleri ayrı ayrı teslim almak için Atamalar panelinde atamalar listesini açın, bir ya da daha fazla öğe seçin ve panel menüsünden Teslim Al'ı seçin.

  Atamalar panelindeki öğe ya da öğelerin yanında içeriği ayrıcalıklı kullanımınız için içeriğin size teslim alındığını belirten Düzenleme simgesi  görünür.

 3. Sizden istenirse içeriği değişikliklerle güncelleştirin ve Tamam'ı tıklatın.

InCopy'deki kullanılabilir içeriği teslim aldığınızda, InCopy çerçevesinde ve Atamalar panelinde Düzenleme simgesini  görürsünüz. InDesign'da, InDesign çerçevesinin yanında Kullanımda  simgesi görünür.

Yönetilen dosyaları açma (InCopy)

Yönetilen içerik dosyasını (.icml veya .incx) doğrudan InCopy'de açmak ve bu dosyayla Öykü görünümünde çalışmak, hızla yazma ve düzenleme için daha uygun olabilir. Tek bir yönetilen dosyayı düzenlemek için teslim almanız gerekmez, InCopy dosyayı otomatik olarak teslim alır. Dosyayı kaydedip kapattığınızda InCopy içeriği otomatik olarak teslim eder. Ayrı ayrı dosyalar açtığınızda, Kaydet komutları farklıdır.

Atama dosyalarını güncelleştirme (InDesign)

Atamalara yapılan değişiklikleri elle ya da mevcut belgeyi kapatırken kaydedebilirsiniz. Atama dosyasını güncelleştirmek, mizanpaj değişikliklerini InCopy kullanıcıları için kullanılabilir yapmanın tek yoludur.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Seçilen atamaları güncelleştirmek için öğeyi Atamalar panelinde seçin ve Atamalar paneli menüsünden Seçili Atamaları Güncelleştir'i seçin.

  • Geçerli belgedeki güncelliğini yitirmiş tüm atamaları güncelleştirmek için Atamalar paneli menüsünden Güncelliğini Yitirmiş Atamaları Güncelleştir'i seçin. Yalnızca güncelliğini yitirmiş atamalar güncelleştirilir.

  • Mevcut belgedeki tüm atamaları güncelleştirmek için Atamalar paneli menüsünden Tüm Atamaları Güncelleştir'i seçin.

Not:

Atamayı güncelleştirdiğinizde bir InCopy kullanıcısının açık bir ataması varsa InCopy Atamalar panelindeki atamanın yanında Güncel Değil simgesi  görünür.

İçeriği güncelleştirme

Her zaman en güncel içerikle çalıştığınızdan emin olmak için, Atamalar panelindeki Güncel Değil simgelerine dikkat edin ve içeriği bunlara göre güncelleştirin. InCopy atama dosyasını ve içeriğini ya da ayrı ayrı dosyaları güncelleştirmek, verileri en son dosya sistemi kopyasından kopyalar, böylece bilgisayarınızda görüntülenen sürüm dosya sistemindeki sürümle aynı olur. Güncelleştirme işlemi, teslim etme ya da teslim alma gerektirmez ve size düzenleme hakları vermez. Ancak, başka bir kullanıcı kilidinizi silmişse güncelleştirme sorunlara neden olabilir.

Not:

İçeriği güncelleştirmek, geri döndürülmeyen atama paketlerindeki içeriği güncelleştirmez.

Normal bir güncelleştirme iş akışı aşağıdaki gibidir:

 1. InCopy kullanıcısı atama dosyasını açar ya da tek bir içerik dosyasını teslim alır ve içeriği düzenler.

 2. InCopy kullanıcısı içerik dosyasını kaydeder, bu da dosya sistemindeki kopyanın güncelleştirilmesine neden olur; kullanıcı çalışmasına devam eder.

 3. InDesign kullanıcısı hem Atamalar panelinde hem de Bağlantılar panelinde seçimin yanında Güncel Değil Simgesini  ve ilgili çerçevede Kullanımda  ve Metin İçeriği Güncel Değil simgesini  ya da Grafik İçeriği Güncel Değil simgesini  görür.

  Kullanımda ve Güncel Değil simgelerinin göründüğü Atamalar paneli (sol) ve güncelliğini yitirmiş içerik bulunan Mizanpaj (sağ)

 4. InDesign kullanıcısı içeriği güncelleştirir.

Yönetilen belgeyi açarken içeriği güncelleştirme (InDesign)

 1. Dosya > Aç'ı seçin, açmak istediğiniz dosyayı bulun ve Aç'ı tıklatın.
 2. Belgeyi dosya sistemindeki değişiklik yapılmış içerikle güncelleştirmeniz istendiğinde Evet'i tıklatın.
 3. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • InDesign'ın bağları güncelleştirmesi için Bağları Otomatik Olarak Onar'ı tıklatın.

  • Bağları elle onarmak için, Onarma'yı tıklatın ve sonra Bağlantılar panelinde güncelleştirilecek dosyayı seçin ve panel menüsünden Bağı Güncelleştir'i seçin.

Çalışırken içeriği güncelleştirme (InDesign)

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Mizanpajdaki metin ya da grafik çerçevelerini seçin ve Düzenle > InCopy > İçeriği Güncelleştir'i seçin.

  • Bağlantılar panelinde metin ya da grafik çerçevelerini seçin ve Bağı Güncelleştir düğmesini  tıklatın ya da Atamalar paneli menüsünden Bağı Güncelleştir'i seçin.

Çalışırken içeriği güncelleştirme (InCopy)

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Metin çerçevesini seçmek için çerçevedeki bir ekleme noktasını tıklatın ve sonra Dosya > İçeriği Güncelleştir'i seçin.

  • Atamalar panelinde içeriği seçin ve sonra İçeriği Güncelleştir düğmesini  tıklatın ya da Atamalar paneli menüsünden İçeriği Güncelleştir'i seçin.

İçeriği ayrıca Bağlantılar panelini kullanarak da güncelleştirebilirsiniz.

Çalışmanızı yanlışlıkla güncelleştirme

Çoğu durumda, teslim aldığınız içeriğe ilişkin güncelleştirme komutları devre dışı bırakılır çünkü o içerik her zaman günceldir. Ancak farklı bir kullanıcı teslim alınan içerikteki kilidi silerse (kilit dosyasını [.idlk] Geri Dönüşüm Kutusu'na [Windows] ya da Trash klasörüne [Mac OS] sürükleyerek) ve içeriği değiştirirse istenmeyen bir durum ortaya çıkabilir. Bu durumda, içerik size teslim alınmışken bile güncelleştirme komutları etkinleşebilir ve böylece içeriği iki kişinin aynı anda düzenlemesine izin verilmiş olur. İçeriği güncelleştirmek çalışmanın kaybıyla sonuçlanır. En iyi sonuçları almak için kilit dosyalarını silmeyin.

InDesign mizanpajını güncelleştirme

InDesign mizanpajda değişiklik yapabilir (örneğin bir öykünün metin çerçevelerinin boyutunu ve konumunu değiştirebilir) ve yaptığı değişiklikleri, InCopy kullanıcıları bu çerçevelerdeki metinde değişiklik yaparken kaydedebilir. Paylaşılan sunucu kullanılan bir iş akışında, InCopy kullanıcılarının mizanpaj değişiklikleri hakkında uyarılma şekli atama dosyası açıp açmadıklarına ya da ayrı ayrı içerik dosyaları teslim alıp almadıklarına ve ayrıca bağlı InDesign dosyasını açıp açmadıklarına bağlıdır.

Aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

 • InDesign kullanıcısı atamadaki çerçevelerin mizanpajını değiştirirse, tasarım değişikliklerini InCopy kullanıcıları için kullanılabilir yapmak üzere atamayı güncelleştirmelidir. Belge kaydedildiğinde InDesign atama dosyalarını otomatik olarak güncelleştirmez.

 • InDesign kullanıcısı paylaşılan bir sunucuda depolanmış atamayı güncelleştirdikten sonra, InCopy Atamalar panelinde atamanın yanında Güncel Değil simgesi  görünür. Mevcut mizanpajı görebilmesi için InCopy kullanıcısının tasarımı güncelleştirmesi gerekir.

 • InDesign kullanıcısı atamanın parçası olmayan dışa aktarılmış içeriğin mizanpajını değiştirirse, Atamalar panelinde InDesign belgesinin adının yanında Güncel Değil simgesi görünür; belge başlığı çubuğu mizanpajın güncelliğini yitirdiğini belirtir. InCopy kullanıcıları halen etkin olan InDesign belgesini en son mizanpaj ve stil değişiklikleriyle güncelleştirebilirler.

Mizanpajı InCopy'de güncelleştirmek kopya sığdırma işlemleri için kullanışlıdır, çünkü Mizanpaj ve Gale görünümlerinde en son görünüm ve satır sonları görülebilir.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Açık bir atama dosyanız varsa ve Atamalar panelinde atama adının yanında Güncel Değil simgesi  görünüyorsa Tasarımı Güncelleştir düğmesini  tıklatın ya da Dosya > Tasarımı Güncelleştir'i seçin. Bu komutu geri alamazsınız.

  • Atama dosyalarıyla çalışmıyorsanız ve birden fazla açık InDesign belgeniz varsa etkinleştirmek istediğinizi seçin ve Dosya > Tasarımı Güncelleştir'i seçin.

İçerik teslim etme

Yönetilen bir içerik dosyasını teslim ettiğinizde, bu dosyayı dosya sisteminde, düzenlemek ya da başka değişiklikler yapmak için diğer kullanıcılar tarafından teslim alınabileceği bir paylaşılan konuma kaydetmiş olursunuz. InDesign'dan bir metin ya da grafik çerçevesi dışa aktarmak çerçeveyi aynı zamanda otomatik olarak teslim eder.

Teslim edilen bir dosya düzenlenebilir olsa da, (içeriği InCopy'de bağımsız modda düzenlemedikçe) aslında teslim alınana kadar düzenlenemez. İçeriği teslim etmek düzenleme kontrolünü ortadan kaldırır ancak dosyayı kapatmaz. İçerik ekranınızda salt okunur durumda kalır.

LiveEdit İş Akışı eklentileri birden fazla dosya sürümü oluşturmaz. Bunun yerine, dosyalar InCopy ya da InDesign'da güncelleştirildiğinde dosyaların üzerine yazılır.

Atama paketi üstünde çalışıyorsanız, atama paketini teslim ettikten sonra geri döndürün ya da iletin.

Yönetilen içeriği teslim etme (InDesign)

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Mizanpajdaki içeriği seçin ve Düzenle > InCopy > Teslim Et'i seçin.

  • Atamalar panelinde içeriği seçin ve panel menüsünden Teslim Et'i seçin.

Yönetilen içeriği teslim etme (InCopy)

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Mizanpaj görünümünde içeriği seçin ve Düzenle > Teslim Et'i seçin.

  • Atamalar panelinde içeriği seçin ve panel menüsünden Teslim Et'i seçin.

  Not:

  İçeriği teslim etmeden önce en son yapılan değişiklikleri geri alabilirsiniz.

  Not:

  Dosya teslim ettiğinizde, InDesign mizanpajında, InCopy Mizanpaj görünümünde Atamalar panelinde ve öykü çubuğundaki (InCopy) metin ya da grafik çerçevesinde Kullanılabilir simgesi görünür.

Değişiklikleri kaydetme (InDesign)

Teslim aldığınız içeriğin üstünde çalışırken değişikliklerinizi kaydedebilir ve dosya sistemi kopyasını güncelleştirebilirsiniz.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Değişiklikleri InDesign belgesine ya da bağlı dosyalarından hiçbirine kaydetmeden seçili içeriği kaydetmek için mizanpajda içeriği seçin ve Düzenle > InCopy > İçeriği Kaydet'i seçin.

  • Size teslim alınan her içerik dosyasını kaydetmek için Dosya > Kaydet'i seçin. Bu türde kaydetme, InCopy'deki atama dosyalarını ya da teslim alınan içerik dosyalarını otomatik olarak güncelleştirmez. Ancak InCopy'deki teslim alınan dosyalar Atamalar panelinde Güncel Değil simgesi  görüntüler.

  • InDesign belgesini varolan tüm InCopy dosyalarına bağlarla birlikte yeni bir adla kaydetmek için Dosya > Farklı Kaydet'i seçin. Bu eylem InDesign dosyasında atamaların, güncelleştirilene kadar kayıp olarak görüntülenir.

  • Halen etkin olan belgenin bir kopyasını kaydetmek için Dosya > Kopyasını Kaydet'i seçin. Varolan tüm InCopy dosyalarına bağlarla birlikte bu kopyaya yeni bir ad ve konum vermeyi seçebilirsiniz.

Değişiklikleri kaydetme (InCopy)

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • InCopy dosyasını dosya sistemindeki aynı ad ve konumla kaydetmek için Dosya > İçeriği Kaydet'i seçin. Dosya size teslim alınır.

  • InCopy içerik dosyasını yeni bir adla kaydetmek için Dosya > İçeriği Farklı Kaydet'i seçin. Yeni oluşturulan içerik dosyası iş akışında yönetilmez. İçeriği Farklı Kaydet komutu yalnızca InCopy içerik dosyasını (.icml veya .incx) doğrudan açtıysanız kullanılabilir.

  • Halen etkin olan InCopy içerik dosyasının bir kopyasını kaydetmek için Dosya > İçerik Kopyasını Kaydet'i seçin. Bu kopyaya yeni bir ad ve konum vermeyi seçebilirsiniz. Kaydedilen kopya iş akışında yönetilmez. İçerik Kopyasını Kaydet komutu yalnızca InCopy içerik dosyasını (.icml veya .incx) doğrudan açtıysanız kullanılabilir.

  • Açık olan ve teslim alınmış tüm InCopy içerik dosyalarını kaydetmek için Dosya > Tüm İçeriği Kaydet'i seçin. Bu, tüm dosyaları geçerli konumlarına kaydeder. Tüm İçeriği Kaydet komutu yalnızca bir atama ya da InDesign dosyası açtıysanız kullanılabilir.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın