Kullanıcı Kılavuzu İptal

İçerik paylaşma

 1. InDesign Kullanıcı Kılavuzu
 2. InDesign'ı tanıyın
  1. InDesign'a giriş
   1. InDesign’daki yenilikler
   2. Sistem gereksinimleri
   3. Yaygın sorular
   4. Creative Cloud kitaplıklarını kullanma
  2. Çalışma alanı
   1. Çalışma alanı ile ilgili temel bilgiler
   2. InDesign'da çalışma alanınızı özelleştirme
   3. Araç kutusu
   4. Tercihleri ayarlama
   5. Dokunmatik çalışma alanı
   6. Varsayılan klavye kısayolları
   7. Belge kurtarma ve geri alma
 3. Belge oluşturma ve mizanpaj işlemleri
  1. Belgeler ve sayfalar
   1. Belge oluşturma
   2. Ana sayfalarla çalışma
   3. Belge sayfalarıyla çalışma
   4. Sayfa boyutu, kenar boşlukları ve taşma payını ayarlama
   5. Dosya ve şablonlarla çalışma
   6. Kitap dosyaları oluşturma
   7. Temel sayfa numaraları ekleme
   8. Sayfaları, bölümleri ve kısımları numaralandırma
   9. QuarkXPress ve PageMaker belgelerini dönüştürme
   10. İçerik paylaşma
   11. Temel bir yönetilen dosya iş akışını anlama
   12. Belgeleri kaydetme
  2. Izgaralar
   1. Izgaralar
   2. Izgaraları formatlama
  3. Mizanpaj yardımcıları
   1. Cetveller
   2. Cetvelleri kullanarak nesneleri hizalama ve dağıtma
   3. Ölçü aracını kullanarak nesneleri ölçme
 4. İçerik ekleme
  1. Metin
   1. Çerçevelere metin ekleme
   2. Metni akıtma
   3. Güney Doğu Asya Dillerinde Oluşturulan Metinler
   4. InDesign'da Arapça ve İbranice özellikler
   5. Yola yazma oluşturma
   6. Madde işaretleri ve numaralandırma
   7. Glifler ve özel karakterler
   8. Metin kompozisyonu
   9. Metin değişkenleri
   10. QR kodları oluşturma
   11. Metni düzenleme
   12. Metni hizalama
   13. Metni nesnelere göre kaydırma
   14. Bağlantılı nesneler
   15. Bağlı içerik
   16. Paragrafları formatlama
   17. Karakterleri formatlama
  2. Tipografi
   1. InDesign'da fontları kullanma
   2. Karakter aralığı ve izleme
  3. Metni formatlama
   1. Metni formatlama
   2. Metne Otomatik Stil uygulama
   3. Stil Paketleri ile çalışma
   4. Sekmeler ve girintiler
  4. Metni gözden geçirme
   1. Değişiklikleri izleme ve gözden geçirme
   2. InDesign'da düzenleme notları ekleme
   3. PDF yorumlarını içe aktarma
  5. Yazım denetimi ve dil sözlükleri
   1. Yazım denetimi, otomatik düzeltme ve dinamik yazım denetimi
   2. Sözlük ve sözcük oluşturma, ekleme ve bunları yönetme
   3. Sözlük tercihlerini değiştirme
   4. Duden sözlüğü
  6. Referans ekleme
   1. İçindekiler bölümü oluşturma
   2. Dipnotlar
   3. Dizin oluşturma
   4. Son notlar
   5. Resim yazıları
  7. Stiller
   1. Paragraf ve karakter stilleri
   2. Stilleri eşleme, dışa aktarma ve yönetme
   3. Nesne stilleri
   4. Gömme ve iç içe stiller
   5. Stillerle çalışma
   6. Satır aralığı
  8. Tablolar
   1. Tabloları formatlama
   2. Tablolar oluşturma
   3. Tablo ve Hücre stilleri
   4. Tabloları seçme ve düzenleme
   5. Tablo konturları ve dolguları
  9. Etkileşim
   1. Köprüler
   2. Dinamik PDF belgeleri
   3. Yer imleri
   4. Düğmeler
   5. Formlar
   6. Animasyon
   7. Çapraz referanslar
   8. PDF'leri yapılandırma
   9. Sayfa geçişleri
   10. Filmler ve sesler
  10. Grafikler
   1. Yolları ve şekilleri anlama
   2. Kurşun Kalem aracıyla çizim yapma
   3. Kalem aracıyla çizim yapma
   4. Çizgi (kontur) ayarlarını uygulama 
   5. Bileşik yollar ve şekiller
   6. Yolları düzenleme
   7. Kırpma yolları
   8. Köşe görünümünü değiştirme
   9. Çerçeveler ve nesneler
   10. Nesneleri hizalama ve dağıtma
   11. Bağlı ve gömülü grafikler
   12. AEM Assets'i entegre etme
  11. Renk ve saydamlık
   1. Renk uygulama
   2. İçe aktarılan grafiklerdeki renkleri kullanma
   3. Renk örnekleriyle çalışma
   4. Mürekkepleri karıştırma
   5. Renk tonları
   6. Spot ve proses renkleri anlama
   7. Renkleri karıştırma
   8. Degradeler
   9. Saydam çizimleri düzleştirme
   10. Saydamlık efektleri ekleme
 5. Bulma ve değiştirme
  1. Metin bulma ve değiştirme
  2. Fontları bulma ve değiştirme
  3. Glifleri bulma ve değiştirme
  4. GREP ifadelerini ve sorgularını kullanarak bulma ve değiştirme
  5. Nesneleri bulma ve değiştirme
  6. Renk bulma ve değiştirme
  7. Bulma ve değiştirme için arama seçenekleri
 6. Paylaşma
  1. InDesign bulut belgeleriyle çalışma (Beta)
  2. InDesign bulut belgeleri hakkında sık sorulan sorular (Beta)
  3. Paylaşma ve iş birliği yapma        
  4. İnceleme için Paylaş
  5. Paylaşılan bir InDesign belgesini inceleme
  6. Geri bildirimleri yönetme 
 7. Yayımlama
  1. Yerleştirme, dışa aktarma ve yayımlama
   1. Publish Online
   2. Publish Online panosu
   3. Grafik ekleme ve kopyalama
   4. İçeriği EPUB için dışa aktarma
   5. Adobe PDF seçenekleri
   6. İçeriği HTML olarak dışa aktarma
   7. Adobe PDF olarak dışa aktarma
   8. JPEG formatında dışa aktarma
   9. HTML olarak dışa aktarma
   10. DPS ve AEM Mobile'a genel bakış
   11. Desteklenen Dosya Formatları
  2. Yazdırma
   1. Kitapçık yazdırma
   2. Yazıcı işaretleri ve taşma payları
   3. Belgeleri yazdırma
   4. Mürekkepler, ayrım ve ekran frekansı
   5. Üst baskı
   6. PostScript ve EPS dosyaları oluşturma
   7. Dosyaları teslim etmeden önce ön kontrolden geçirme
   8. Minik resimleri ve büyük boyutlu belgeleri yazdırma
   9. PDF'leri servis sağlayıcılar için hazırlama
   10. Renk ayrımlarını yazdırmak üzere hazırlama
 8. InDesign'ı genişletme
  1. Otomasyon
   1. Veri birleştirme
   2. Eklentiler
   3. InDesign’da Capture uzantısı
   4. Komut dosyası oluşturma
 9. Sorun giderme
  1. Düzeltilen sorunlar
  2. Başlatma sırasında çökme
  3. Tercih klasörünün salt okunur olması sorunu
  4. Dosya sorunlarını giderme
  5. PDF dışa aktarılamıyor
  6. InDesign belgelerini kurtarma

InDesign'dan içerik dışa aktarma

InDesign'dan InCopy'ye içerik dışa aktarma iki uygulama arasında bağ oluşturur. InDesign metin çerçevelerini, grafik çerçevelerini ve bunların içeriklerini iki yöntemden birini kullanarak InCopy'ye dışa aktarırsınız:

 • Kap dosyası (*.icma) oluşturun (atama olarak adlandırılır) ve atamaya belge öğelerinden oluşan ilgili grupları (örneğin bir öykünün metin ve grafikleri) ekleyerek bunların üstünde birlikte çalışılmasını sağlayın. Atamalardaki içerik *.icml dosyaları olarak dışa aktarılır.

 • Düzenle > InCopy > Dışa aktar menü komutlarını kullanarak metin ve grafikleri (yer tutucu çerçeveler de dahil) ayrı ayrı dışa aktarın. Dışa aktarılan içerik *.icml dosyası olarak kaydedilir.

İçerik dışa aktarıldıktan sonra, InDesign ve InCopy'de ve Atamalar panelinde dışa aktarılan çerçevelerin sol üstünde küçük simgeler görünür. Dışa aktarılan dosyaya ait bağ Bağlantılar panelinde görüntülenir. Bu simgeler yönetilen çerçevelerin durumunu belirtirler ve yönetilen çerçeveleri iş akışının parçası olmayan çerçevelerden farklı kılarlar. Dışa aktarılan tüm içerik Atamalar panelinde görünür. Dışa aktar menü komutlarını kullanarak dışa aktarılan içerik Atamalar paneli listesinin Atanmamış InCopy İçeriği bölümünde görünür. Her iki yöntem de InCopy içeriği ve bir InDesign belgesi arasında kontrollü bir bağlantı oluştursa da birincil yöntem atama dosyalarını kullanmaktır.

İçeriği dışarı aktarmak içeriğin kullanıcılar tarafından teslim alınabilir duruma gelmesini sağlarken aynı zamanda orijinal InDesign belgesine de bir bağ oluşturur. (Bu bağ InDesign'ın içinden yapılır, bu bağı InCopy'den oluşturamazsınız.)

İçerik dışa aktarıldıktan sonra, InCopy kullanıcıları sayfa mizanpajlarını, stilleri ve diğerlerini InDesign belgesinde göründükleri şekilde görebilirler (ancak değiştiremezler).

Not:

InCopy uygulamasını kullanarak metin ve bağlantılı grafikler de oluşturabilir ve bunları InDesign'a yerleştirebilirsiniz.

Atamalar paneline genel bakış

Atamalarla çalışmanın öncelikli aracı Atamalar panelidir (InCopy'de Pencere > Atamalar, InDesign'da Pencere > Düzenleme > Atamalar). Atamalar paneli halen etkin olan InDesign belgesinden dışa aktarılan dosyaları görüntüler ve bir simge bu dosyaların durumunu belirtir. Atamalar paneli menüsü InCopy ve InDesign arasındaki içe aktarılan sürümü ve dosya yönetimi işlevlerini kontrol eden komutlar da içerir. InCopy'de bir atama açtığınızda, atamanın adı ve içeriği Atamalar panelinde görünür. Metin ve grafik çerçevelerini belge penceresinde seçmek için bunları Atamalar panelinde çift tıklatabilirsiniz.

Not:

Ayrıca, InCopy'ye dışa aktarılan veya bir atamaya eklenen tüm içerik de Bağlantılar panelinde listelenir. İçerik teslim almak ve teslim etmek gibi bazı iş akışı yönetimi görevlerini yapabilseniz de, bu görevler için önerilen panel Atamalar panelidir.

InDesign Atamalar paneli

A. InCopy içerik adları B. InDesign belge adı C. Atama Güncel Değil durumu D. Kullanılabilir Ve Metin Güncel durumu E. Kullanımda ve Metin Güncel Değil durumu F. Düzenleme ve Metin Güncel durumu G. Atanmamış içerik H. Kullanıcı adı I. İçeriği Güncelleştir düğmesi J. Teslim Alma/Teslim Etme Seçim düğmesi K. Yeni Atama düğmesi L. Seçilen Atamaları Sil/Kaldır düğmesi 

InCopy Atamalar paneli

A. InCopy içerik adları B. Atama Güncel Değil durumu C. Atama adı D. Kullanılabilir Ve Metin Güncel durumu E. Kullanımda ve Metin Güncel Değil durumu F. Düzenleme ve Metin Güncel durumu G. Kullanıcı adı H. Tasarımı Güncelleştir düğmesi I. İçeriği Güncelleştir düğmesi J. Teslim Alma/Teslim Etme Seçim düğmesi 

Atama dosyaları

InDesign'da, atama dosyaları sayfa öğeleri gruplarını düzenlemek amacıyla kullanılan kaplardır. Örneğin bir öyküdeki tüm öğeleri (başlık, yazar adı satırı, kopya, grafikler ve resim yazıları) seçmek ve sonra bunları tek bir InCopy kullanıcısına atamak isteyebilirsiniz. Bu öğeleri bir atamaya eklemek InCopy kullanıcılarının yalnızca sorumlu oldukları içeriğe erişmeleri için kullanışlı bir yol sağlar. Atama dosyaları (*.icma) dosya sisteminde, InCopy öykü çubuğunda ve durum mesajlarında görünür. Yalnızca InDesign kullanıcıları atama dosyası oluşturabilir ve bu dosyaları yalnızca InCopy kullanıcıları açabilir.

Atama oluşturduğunuzda, varsayılan olarak InDesign belgesiyle aynı konumda bir klasör oluşturulur. Bu atama klasörü *.icma atama dosyalarını ve görüntülerin ya da diğer kaynakların parçası olan, dışa aktarılmış tüm InCopy öykü dosyalarını (.icml formatında) içeren bir alt klasör bulunur. Atama oluşturulduktan sonra proje klasörünü tüm kullanıcıların erişebildiği bir konumda depolayın veya bir atama paketi oluşturun ve dağıtın. İçerik bir atamaya eklenmeden dışa aktarılırsa diskteki dosyalar atama dosyasının içerik klasörüne taşınmaz.

Atama dosyaları aşağıdakileri içerir:

 • Yer tutucu çerçeveleri de dahil, ilgili sayfa öğelerine bağlantılar ya da işaretçiler. Bu öğeler InCopy kullanıcısının InCopy'de tek bir dosya açmasını ve birden fazla sayfa öğesine, bu öğeleri düzenleyebilecek şekilde erişime sahip olmasını sağlar.

 • Atamaya dahil edilen grafiklerdeki taşıma, ölçekleme, döndürme veya kırpma gibi tüm dönüşümler.

 • Sayfa geometrisi; böylece InCopy kullanıcıları InDesign dosyasının tamamını açmadan, düzenledikleri çerçevenin mizanpajını görebilirler.

 • Belgedeki atanmış çerçevelerin renk kodu.

   

InCopy'de bir sayfanın sayfa geometrisini ve renk kodunu gösteren resim

Atama oluşturma ve içerik ekleme (InDesign)

Yalnızca InDesign kullanıcıları atama oluşturabilir ve bunlara içerik ekleyebilir. Atama oluşturmanın birkaç yolu vardır. Seçtiğiniz yöntem genellikle atamayı oluşturduğunuzda ekleyeceğiniz içeriğini olup olmamasına bağlıdır.

 • Boş atama dosyaları oluşturun. InDesign belgenizden, daha sonra eklenecek içerik için şablon görevi yapacak bir dizi boş atama oluşturabilirsiniz.

 • Atama oluşturun ve aynı zamanda içerik ekleyin.

 • Varolan bir atama dosyasına içerik ekleyin. Bağlı içerik ekleyebilir (InCopy içeriği olarak dışa aktarılmış olan metin ve grafikler) ya da bağlı InCopy içeriği durumuna gelmeleri için seçili sayfaları ekleyebilirsiniz. Seçili çerçevelerden bir ya da daha fazlasında zaten InCopy içerik dosyaları varsa ve bunların hiçbiri atamanın parçası değilse, bunları yeni veya varolan bir atama dosyasına ekleyebilirsiniz.

Oluşturduğunuz atama klasörü, varsayılan olarak InDesign belgesiyle aynı konuma kaydedilir. Daha sonra bu klasörü bir sunucuya yerleştirebilir ya da bir paket oluşturup gönderebilirsiniz.

Not:

InCopy kullanıcılarının grafik yerleştirmesini ve sığdırmasını istemiyorsanız atamaya grafik çerçevesi eklemeyin.

Boş atama dosyaları oluşturma (InDesign)

 1. InDesign'da belgeyi kaydedin.
 2. Atamalar panelinde panel menüsünden Yeni Atama'yı seçin.
 3. Yeni Atama iletişim kutusunda atama dosyası seçeneklerini belirtin ve Tamam'ı tıklatın.

Atama oluşturma ve içerik eklemeyi aynı zamanda yapma (InDesign)

 1. InDesign'da, bir veya daha fazla metin çerçevesi, grafik çerçevesi ya da yer tutucu öğe bulunan bir belge oluşturun ve sonra belgeyi kaydedin.
 2. Eklemek istediğiniz metin ve grafik çerçevelerini seçin.
 3. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Atamalar paneli menüsünden Atamaya Ekle'yi seçin ve sonra Yeni'yi seçin.

  • Düzenle > InCopy > Seçimi Atamaya Ekle > Yeni'yi seçin.

 4. Yeni Atama iletişim kutusunda atama dosyası seçeneklerini belirtin ve Tamam'ı tıklatın.

Yeni oluşturulan atama dosyası, belge penceresinde seçilen tüm çerçeveleri içerir.

Varolan atamalara içerik ekleme (InDesign)

 1. InDesign belgesini kaydedin.
 2. Eklemek istediğiniz metin ve grafik çerçevelerini seçin.
 3. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Atamalar paneli menüsünden Atamaya Ekle'yi seçin ve sonra atamayı seçin.

  • İçeriği, Atamalar panelinin Atanmamış InCopy İçeriği bölümünden varolan bir atamaya sürükleyin.

  • Seçim aracıyla sayfa öğelerini seçin ve Atamalar panelindeki varolan bir atamaya sürükleyin.

  • Düzenle > InCopy > Seçimi Atamaya Ekle >'yi ve sonra atamayı seçin.

 4. İçeriği InCopy kullanıcıları için kullanılabilir duruma getirmek üzere Atamalar paneli menüsünden Tüm Atamaları Güncelleştir'i seçin.
Not:

Yalnızca aynı belgedeki atamalara içerik ekleyebilirsiniz. Ancak aynı içeriği birden fazla belgeye içe aktarabilir ve o belgelerin her birindeki bir atamaya ekleyebilirsiniz.

Atama dosyası seçenekleri (InDesign)

Atama dosyası oluşturduğunuzda ya da dosyada değişiklik yaptığınızda aşağıdaki seçenekleri ayarlayabilirsiniz:

Atama Adı

Atamalar panelinde atamanın benzersiz adı; örneğin “Okyanus makalesi”. Bu ad işletim sisteminin dosya adlandırma yöntemleriyle uyumlu olmalıdır.

Atanmış:

Bu dosyalara atanan kullanıcının benzersiz kimliği. Kullanıcı adı Atamalar panelindeki atama adından sonra parantez içinde görünür. Buraya ad girmek yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, kullanıcıya özel haklar ya da izinler sağlamaz.

Renk

Belge penceresindeki mevcut atamanın çerçevelerine ve Atamalar panelindeki atama adlarına ayrıt edici vurgular eklemek için bir renk listesi görüntüler. Bu renk kodlaması bir atamaya ait çerçevelerin başka bir atamaya ait çerçevelerden ve atanmamış çerçevelerden ayırt edilmesini sağlar. Bu renk kodlamasının görüntülenmesinde geçiş yapmak için Görünüm > Ekler > Atanmış Çerçeveleri Göster/Gizle'yi seçin. InCopy'de, renk kodlaması yalnızca Mizanpaj görünümünde görülebilir.

Not:

Atanmış çerçeveleri gösterme ya da gizleme beklenmedik sonuçlar verirse o çerçeveler XML için etiketlenmiş olabilir ve Görünüm > Yapı > Etiketlenmiş Çerçeveleri Göster seçeneği etkinleştirilebilir. Atanmış çerçeveleri ve etiketlenmiş çerçeveleri aynı anda gösteremezsiniz.  

Değiştir

Atamalar klasörünün konumunu belirtmek için Değiştir düğmesini tıklatın. Varsayılan olarak atamalar klasörü InDesign dosyasıyla aynı konumda oluşturulur.

Yer tutucu Çerçeveleri

InCopy kullanıcılarının atamadaki metin ve grafik çerçevelerini ve o InDesign sayfalarındaki tüm diğer çerçeveleri temsil eden kutuları (ya da diğer şekilleri) görmelerini sağlar. Tüm çerçeveler ve yer tutucular InDesign orijinallerinin boyutunu, şeklini ve konumunu tam doğru şekilde yansıtırlar. Yer tutucu çerçeveleri InDesign belgesindeki içeriğin hiçbir kısmını göstermeyen boş şekillerdir. Yer Tutucu Çerçeveleri seçeneği en az miktarda aslına uygunluk sağlar ve bu nedenle en hızlı performansı sağlar. InCopy'de, yer tutucu çerçeveleri yalnızca Mizanpaj görünümünde görülebilir. InCopy kullanıcıları yer tutucu çerçevelerini teslim alamaz ve düzenleyemezler.

Atanmış Formalar

InCopy kullanıcılarının tüm çerçeveleri ve aynı formada bulunan ancak atamanın bir parçası olmayan diğer çerçevelerin tüm içeriğini görmelerini sağlar. InCopy'de, atamanın dışındaki çerçevelerde bulunan içerik düzenlemez ve yalnızca Mizanpaj görünümünde görülebilir.

Tüm Formalar

InDesign belgesindeki tüm içeriği atama dosyasına dışa aktarır. Bu seçenek en fazla miktarda aslına uygunluk sağlar; ayrıca atama dosyası, kullanıcının düzenlediği bölümle ilgili olmayan sayfalar da dahil, her sayfanın tasarımını ve mizanpajını görüntülediği için en yavaş performansı sağlar.

Paketleme Sırasında Bağlanan Görüntü Dosyaları

Bağlı görüntülerin kopyasını atama paketine ekler. Bu seçeneği işaretlemek InCopy kullanıcılarının görüntülere erişmesini sağlar ancak paketin dosya boyutunu artırır. InCopy kullanıcıları paketi geri döndürürken görüntüleri dahil edebilir.

İçeriği ayrı InCopy dosyaları olarak dışa aktarma (InDesign)

Çalışma grubunuz atama kullanmak yerine ayrı ayrı dosyalarla çalışmayı tercih ediyorsa, InCopy içeriğini atama dosyası kullanmadan dışa aktarabilirsiniz. Birden fazla içerik dosyasına ve mizanpaj bilgisine referansı olan tek bir atama dosyası oluşturmayla karşılaştırıldığında, bu yöntem belgede belirttiğiniz her metin ya da grafik çerçevesi için ayrı bir dosyası (.icml) oluşturur. Düzenlediğiniz içeriğin bağlamını görmek için, ayrıca ilgili InDesign belgesini de (.indd) açmanız gerekir.

InDesign belgesinin iş akışı gereksinimlerinize uymasını sağlayın. Örneğin, düzenleyici yorumlarının tümünün tek dosyaya dışa aktarılmasını isterseniz yorum yapmak amacıyla düzenleyici için katman oluşturun. Artık seçili katmandaki tüm içeriği dışa aktarabilirsiniz.

Not:

İçeriği ayrı bir InCopy dosyası olarak dışa aktarmanın hızlı bir yolu, seçilen çerçeveleri Atamalar panelindeki Atanmamış InCopy İçeriği'ne sürüklemek için Seçim aracını kullanmaktır.

 1. InDesign'da, bir veya daha fazla metin çerçevesi, grafik çerçevesi ya da yer tutucu öğe bulunan bir belge oluşturun.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Tek bir öykünün metin ya da grafik çerçevesini seçin veya birden fazla çerçeve seçmek için Shift tuşu basılıyken tıklatın.

  • Öyküdeki bir ekleme noktasını tıklatın ya da bir metin çerçevesinden bir miktar metin seçin.

 3. Düzenle > InCopy > Dışa Aktar'ı seçin ve sonra aşağıdaki seçeneklerden birini seçin.

  Seçim

  Tüm seçili metin ve grafik çerçevelerini dışa aktarır.

  Katman

  Seçili katmandaki tüm içeriği dışa aktarır.

  Tüm Öyküler

  Henüz dışa aktarılmamış tüm öyküleri dışa aktarır.

  Tüm Grafikler

  Henüz dışa aktarılmamış tüm grafikleri dışa aktarır.

  Tüm Grafikler Ve Öyküler

  Henüz dışa aktarılmamış tüm öyküleri ve grafikleri dışa aktarır.

  Not:

  Belgedeki tüm içeriği dışa aktarırsanız ve sonra aynı belgeye başka metin ya da grafik çerçeveleri eklerseniz Dışa Aktar > Tüm Öyküler (ya da Tüm Grafikler ya da Tüm Grafikler ve Öyküler) komutunu tekrar kullanarak, yenileri dışa aktarırken zaman kazanabilirsiniz. InDesign yalnızca yeni içeriği dışa aktarır.

 4. Dosyalar için bir ad ve konum girin ve sonra Kaydet'i tıklatın.

  Dışa aktarılan her içerik dosyasını dosya sisteminde tanımlamak için, belirttiğiniz dosya adı önek olarak kullanılır. Birden fazla metin çerçevesi dışa aktarırsanız metnin ilk birkaç karakteri dosya adına otomatik olarak eklenir; örneğin “öyküm-Yaklaşan spor etkinlikleri.icml.” Birden fazla grafik çerçevesi için dosya adları “öyküm-graphic”, öyküm-graphic-1” ve benzer şekilde oluşturulur. Dosya adı dosya sisteminde, InCopy öykü çubuğunda ve durum mesajlarında görünür.

 5. İstendiğinde InDesign dosyanızı kaydedin.

InCopy içeriği şimdi yönetilir olmuştur ve iş akışındaki diğer kullanıcılar tarafından teslim alınabilir ve düzenlenebilir.

Paylaşılan içerik, tıpkı içe aktarılan grafikler gibi Bağlantılar panelinde görünür. Paylaşılan bir dosyayı elle taşırsanız bağını güncelleştirmek için Bağlantılar panelini kullanabilirsiniz.

Not:

İçeriği dışa aktardığınızda, metin çerçevesinde (InDesign ve InCopy) ve Atamalar panelinde (InCopy) Kullanılabilir simgesini  görürsünüz. Öykü çubuğunda (InCopy), [Düzenleme] sözcüğü görünür.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?