Bindirme hazır ayarları

Bindirme Hazır Ayarları paneline genel bakış

A Bindirme hazır ayarı, belgedeki bir sayfaya ya da sayfa aralığına uygulayabileceğiniz bindirme ayarları grubudur. Bindirme Hazır Ayarları paneli bindirme ayarlarını girmek ve bindirme hazır ayarları kaydetmek için bir arabirim sağlar. Mevcut belgedeki herhangi bir sayfaya ya da tüm sayfalara bindirme hazır ayarları uygulayabilir veya başka bir InDesign belgesindeki hazır ayarları içe aktarabilirsiniz. Bindirme sayfa aralığına bindirme hazır ayarı uygulamazsanız, o sayfa aralığı [Varsayılan] bindirme hazır ayarını kullanır.

Bindirme hazır ayarlarını görüntüleme

 1. Bindirme Hazır Ayarları paneli açık değilse Pencere > Çıktı > Bindirme Hazır Ayarları'nı seçin.
 2. Bindirme Hazır Ayarları panelinde aşağıdakilerden birini yapın:
  • Hazır ayarı çift tıklatın.

  • Hazır ayarı seçin ve panel menüsünde Hazır Ayar Seçenekleri'ni seçin.

Bindirme hazır ayarları listesini sıkıştırma

 1. Bindirme Hazır Ayarları panelinde, panel menüsünden Küçük Panel Satırları'nı seçin.

Kullanılmayan bindirme hazır ayarlarını belirleme

 1. Bindirme Hazır Ayarları panelinde, panel menüsünden Tüm Kullanılmayanları Seç'i seçin. Bindirme altyapısı, mevcut belgeye atanmamış tüm hazır ayarları vurgular ([Varsayılan] ve [Bindirme hazır ayarı yok] dışında). Bu hazır ayarları kolayca silebilirsiniz.

Bindirme hazır ayarları oluşturma veya değiştirme

 1. Bindirme Hazır Ayarları paneli açık değilse Pencere > Çıktı > Bindirme Hazır Ayarları'nı seçin.
 2. Hazır ayar oluşturmak için panel menüsünden Yeni Hazır Ayar'ı seçin ya da düzenlemek için bir hazır ayarı çift tıklatın.
  Not:

  Bindirme Hazır Ayarları panelinin altındaki Yeni Hazır Ayar düğmesi [Varsayılan] bindirme hazır ayarının ayarlarını temel alarak bir hazır ayar oluşturur.

 3. Aşağıdaki seçenekleri belirleyin ve ardından Tamam'ı tıklatın.

  Ad

  Hazır ayar için bir ad yazın. [Varsayılan] bindirme hazır ayarının adını değiştiremezsiniz.

  Bindirme Genişliği

  Mürekkeplerin üst üste binme miktarını belirlemek için değerleri yazın.

  Bindirme Görünümü

  Bindirmelerin biçimini denetlemek için seçenekleri belirleyin.

  Görüntü

  Bindirmenin bit eşlem görüntüleri içe nasıl aktaracağını belirleyen ayarları yapın.

  Bindirme Eşikleri

  Hangi koşullar altında bindirme işleminin gerçekleşeceğini belirtmek için değerleri yazın. Buraya girdiğiniz değerleri birçok değişken etkileyebilir. Daha fazla bilgi edinmek için baskı öncesi servis sağlayıcınıza danışın.

Bindirme hazır ayarlarını yönetme

Bindirme hazır ayarlarını çoğaltabilir, silebilir, içe aktarabilir ve özelleştirebilirsiniz.

Bindirme hazır ayarını çoğaltma

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Bindirme Hazır Ayarları panelinde, bir hazır ayar seçin ve panel menüsünden Hazır Ayarı Çoğalt'ı seçin.

  • Panelin altındaki Yeni Hazır Ayar düğmesine bir hazır ayar sürükleyin.

Bindirme hazır ayarını silme

 1. Bindirme Hazır Ayarları panelinde, hazır ayarları seçin ve aşağıdakilerden birini yapın:
  • Sil düğmesini tıklatın.

  • Panel menüsünden Hazır Ayarları Sil'i seçin.

 2. Bindirme hazır ayarını değiştirmeniz için uyarılırsanız, görüntülenen Bindirme Hazır Ayarını Sil iletişim kutusundan bir tane seçin. Bu iletişim kutusu, seçilen hazır ayarlardan en az bir tanesi sayfaya atanmışsa görüntülenir.
 3. Silme işlemini onaylamak için Evet'i tıklatın.
Not:

İki dahili hazır ayarı silemezsiniz: [Varsayılan] ve [Bindirme hazır ayarı yok].

Başka bir InDesign belgesinden hazır ayar içe aktarma

 1. Bindirme Hazır Ayarları panelinde, panel menüsünden Bindirme Hazır Ayarlarını Yükle'yi seçin.
 2. InDesign dosyasını seçin ve Aç'ı tıklatın.

Sayfalara bindirme hazır ayarını atama

Belgeye veya belge içindeki sayfa aralığına bindirme hazır ayarı atayabilirsiniz. Bitişik renklerin olmadığı sayfalar, bu sayfalarda bindirmeyi devre dışı bırakırsanız daha hızlı yazdırılır. Belgeyi yazdırana kadar bindirme gerçekte uygulanmaz.

Bindirme atamaları çeşitli sayfalara uyguladığınız hazır ayarları listeler; Ata düğmesini her tıklattığınızda bindirme atamaları güncelleştirilir.

 1. Bindirme Hazır Ayarları panelinde, panel menüsünden Bindirme Hazır Ayarı Ata'yı seçin.
 2. Bindirme Hazır Ayarı için, uygulamak istediğiniz hazır ayarı seçin.
 3. Bindirme hazır ayarını uygulamak istediğiniz sayfaları seçin.
 4. Ata'yı ve ardından Bitti'yi tıklatın.
Not:

Ata düğmesini tıklatmadan Bitti'yi tıklatırsanız, iletişim kutusu bindirme atamalarında herhangi bir değişiklik yapmadan kapatılır. Daha önce Ata düğmesiyle yapılan bindirme atamaları korunur.

Bindirme sayfa aralıklarını ayarlama

 1. Bindirme Hazır Ayarları panelinde, panel menüsünden Bindirme Hazır Ayarı Ata'yı seçin.
 2. Bindirme Hazır Ayarı için, sayfa aralıklarına uygulamak istediğiniz hazır ayarı seçin.
 3. Aralık'ı seçin ve her aralık için bir tire kullanarak ve sayfaları ve aralıkları virgüllerle ya da virgül ve boşluklarla ayırarak, artan sırada bir veya daha fazla aralık yazın. Örneğin 2-4, 6, 9-10, 12- geçerli bir aralıktır.
 4. Ata'yı ve ardından Bitti'yi tıklatın.

Bindirme sayfa aralığını geçersiz kılmak için panel menüsünde Bindirme Hazır Ayarını Ata'yı seçin, sayfa aralığını yazın ve Bindirme Hazır Ayarı menüsünde [Bindirme Hazır Ayarı Yok] öğesini seçin. Ata'yı ve ardından Bitti'yi tıklatın.

Bindirme hazır ayarı seçenekleri

Bindirme hazır ayarı oluşturduğunuzda veya düzenlediğinizde, bindirme hazır ayarı seçeneklerini değiştirebilirsiniz. Acrobat ve InDesign uygulamalarında aynı bindirme hazır ayarı seçenekleri vardır. Acrobat uygulamasında bindirme hazır ayarlarını, Araçlar > Baskı Üretimi > Bindirme Hazır Ayarları'nı seçerek görüntüleyebilirsiniz. InDesign uygulamasında, Pencere > Çıktı > Bindirme Hazır Ayarları'nı seçin.

Bindirme genişlikleri

Bindirme genişliği her bindirme için çakışma miktarıdır. Kağıdın özelliklerindeki, tram ölçeklerindeki ve basımevi şartlarındaki farklar, farklı bindirme genişlikleri gerektirir. Her iş için uygun bindirme genişliğini saptarken ticari basımevinize danışın.

Varsayılan

Saf siyah içerenler dışındaki tüm renkler için yapılacak bindirmelerde, punto cinsinden bindirme genişliğini belirler. Varsayılan değer 0p0,25 değeridir.

Siyah

Mürekkeplerin saf siyah içine ne kadar yayılacağını veya geri çekme miktarını (zengin siyahlardaki bindirmede siyah kenarlarla alttaki mürekkepler arasındaki mesafeyi) belirtir. Varsayılan değer 0p0,5 değeridir. Bu değer çoğunlukla, varsayılan bindirme genişliği değerinin 1,5 - 2 katına ayarlanır.

InDesign uygulamasında, Siyah Renk için ayarladığınız değer, saf siyah veya zengin siyahın değerini saptar; opaklığı artırmak ve daha zengin renk elde etmek için, proses siyah (K) mürekkep, renkli mürekkeplerle karıştırılır.

Not:

(InDesign) Uygulama Yerleşik bindirmesini seçerseniz ve bir Varsayılan bindirme genişliği veya 4 puntodan daha geniş bir Siyah bindirme genişliği belirlerseniz elde edilen bindirme genişliği 4 puntoyu aşamaz. Ancak belirttiğiniz değer görüntülenmeye devam etse de, Adobe In‑RIP Bindirmeye geçtiyseniz 4 noktadan büyük bindirmeler belirttiğiniz gibi uygulanır.

Bindirme görünümü

Birleşme, bindirme kenarlarının, ortak bir uç noktada bir araya geldiği yerdir. İki bindirme parçasının dış birleşiminin ve üç bindirmenin kesişmesinin şeklini kontrol edebilirsiniz.

Birleştirme Stili

İki bindirme parçasının dış birleşmesinin şeklini kontrol eder. Gönye, Yuvarlak ve Eğik arasında seçim yapın. Varsayılan değer Gönyedir; Adobe Bindirme Motoru'nun önceki sürümleriyle uyumluluğu korumak için, daha önceki bindirme sonuçlarıyla eşleştirme yapar.

Soldan sağa, bindirme birleştirme örnekleri: gönye birleşmesi, yuvarlak birleşme, eğik birleşme

Uç Stili

Üçlü bindirmelerin kesişmesini kontrol eder. Gönye (varsayılan değer), bindirmenin ucunu, kesiştiği nesneden uzak tutacak şekilde şekillendirir. Çakışma, iki veya daha çok sayıda kendinden koyu renkte nesneyle kesişen en açık renkteki nötr yoğunlukta nesne tarafından oluşturulan bindirmenin şeklini etkiler. En açık renkli bindirmenin ucu, üç nesnenin kesiştiği noktanın etrafına sarılır.

Bindirme ucunun yakından görünüşüne örnekler: gönye (solda) ve çakışma (sağda)

Bindirme eşikleri

Adım

Bindirme motorunun hangi renk değişim eşiğinde bindirme oluşturacağını belirler. Bazı işlerde sadece en aşırı renk değişimlerinin bindirilmesi gerekirken, bazılarında daha hafif renk değişimleri için bindirme gerekir. Adım değeri, bindirme gerçekleşmesi için bitişik renklerdeki bileşenlerin (sözgelimi CMYK değerlerinin) göstermesi gereken değişiklik derecesini belirtir.

Bitişik renklerdeki bileşen mürekkeplerinin bu renklerin bindirilmesine neden olmadan ne kadar çeşitlenebileceğini değiştirmek için Yeni Bindirme Hazır Ayarı ya da Bindirme Hazır Ayarı Seçeneklerini Değiştir iletişim kutusundaki Adım değerini artırın ya da azaltın. Varsayılan değer %10'dur. En iyi sonucu almak için, % 8 ile % 20 arasında bir değer kullanın. Düşük yüzdeler, renk farklarına karşı hassasiyeti artırır ve daha fazla bindirmeye neden olur.

Siyah Renk

Siyah bindirme genişliği ayarının uygulanması için gereken minimum siyah mürekkep miktarını belirtir. Varsayılan değer % 100'dür. En iyi sonucu almak için, % 70'ten daha düşük bir değer kullanmayın.

Siyah Yoğunluğu

InDesign uygulamasının, hangi değere ulaşıldığında veya aşıldığında bir mürekkebi siyah olarak kabul edeceğini belirten nötr yoğunluk değeri. Örneğin, koyu renkli bir spot mürekkebin Siyah bindirme genişliği değerini kullanmasını istiyorsanız, burada nötr yoğunluk değerini girin. Bu değer tipik olarak, varsayılan değer olan 1,6 değerine yakın olarak ayarlanır.

Kayan Yakalama

Bindirme altyapısının, renk sınırının orta çizgisini ne zaman yaymaya başlayacağını belirler. Bu değer, daha açık olan rengin nötr yoğunluk değerinin daha koyu, bitişik bir rengin nötr yoğunluk değerine oranını ifade eder. Örneğin, Kayan Bindirme değeri % 70'e ayarlandığında, bindirmenin orta çizgiyi yaymaya başladığı nokta, daha açık olan rengin nötr yoğunluğunun, daha koyu olan rengi nötr yoğunluğunun % 70'ini geçtiği yere kaydırılır (açık rengin nötr yoğunluğu bölü koyu rengin nötr yoğunluğu > 0,70). Kayan Yakalama değeri % 100 olarak ayarlanmadıkça, özdeş nötr yoğunluktaki renklerin bindirmelerinin yayılacağı yer tam orta çizgi olacaktır.

Bindirme Renginin Azaltılması

Bitişik renklerdeki bileşenlerin, bindirme rengini azaltmakta kullanılacağı dereceyi belirtir. Bu ayar, belirli bitişik renklerin (sözgelimi pastel renklerin) her iki renkten de daha koyu renkte, rahatsız edici görünümde bir bindirme oluşturmasını önlemek için yararlıdır. % 100'den düşük bir Bindirme Renginin Azaltılması değeri belirlendiğinde bindirmenin rengi açılmaya başlar; % 0'lık bir Bindirme Renginin Azaltılması değeriyse bindirmenin nötr yoğunluğunu koyu rengin nötr yoğunluğuna eşit yapar.

İçe aktarılan grafikleri bindirme

Görüntüler içindeki bindirmeleri kontrol etmek için, ayrıca bit eşlem görüntüler (sözgelimi fotoğraflar ve raster PDF dosyalarında kayıtlı görüntüler) arasındaki bindirmeleri ve vektör nesneleri (sözgelimi bir çizim programının nesnelerini ve vektör PDF dosyalarını) kontrol etmek için bir bindirme hazır ayarı oluşturabilirsiniz. Her bindirme motoru, içe aktarılan grafikleri farklı şekilde işler. Bindirme seçeneklerini ayarlarken bu farkların bilincinde olmak önemlidir.

Bindirme Yerleşimi

Vektör nesnelerini (InDesign uygulamasında çizilen nesneler dahil) bit eşlem görüntülere bindirdiğinizde bindirmenin nereye düşeceğini saptayan seçenekler sunar. Nötr Yoğunluk haricindeki bütün seçenekler, görsel açıdan tutarlı bir kenar oluşturur. Orta, nesnelerle görüntüler arasındaki kenara yayılan bir bindirme oluşturur. Boğ, nesnelerin bitişik görüntüyle çakışmasına neden olur. Nötr Yoğunluk, belgedeki geri kalan yerlerde kullanılan bindirme kurallarını uygular. Nötr Yoğunluk ayarıyla bir nesnenin bir fotoğrafa bindirilmesi durumunda, bindirme kenarın bir tarafından diğerine geçeceğinden dolayı, belirgin bir şekilde pürüzlü kenarlara neden olabilir. Yay, bit eşlem görüntünün, bitişik nesneyle çakışmasına neden olur.

Nesneleri Görsellere Bindir

Vektör nesnelerinin (sözgelimi anahtar çizgiler olarak kullanılan çerçeveler), Bindirme Yerleşimi ayarları kullanılarak görüntülere bindirilmesini sağlar. Vektör nesneleri bindirme uygulanan bir sayfa aralığında görüntüleri çakıştırmazsa, o sayfa aralığına bindirme uygulanmasını hızlandırmak için, bu seçeneği kapatmayı düşünün.

Görselleri Görsellere Bindir

Çakışan veya bitişik bit eşlem görüntülerin sınırları boyunca bindirmeyi açar. Bu ayar varsayılan değer olarak açıktır.

Görselleri İçsel Olarak Bindir

Tek tek her bit eşlem görüntü içindeki renkler arasındaki bindirmeyi açar (sadece vektör resimlerle ve metinlerle bitiştikleri yerlere değil). Bu seçeneği sadece, yakalanmış ekran görüntüleri veya karikatürler gibi basit, yüksek kontrastlı görüntüler içeren sayfa aralıkları için kullanın. Sürekli tonlu veya diğer karmaşık görüntülerde kötü bindirmeler oluşturacağından, bu gibi görüntülerde bu seçeneği kullanmayın. Bu seçenek işaretli değilken bindirme daha hızlı gerçekleşir.

1 Bitlik Görüntüleri Bindir

1 bitlik görüntülerin bitişik nesnelere bindirilmesini sağlar. Bu seçenek, 1 bitlik görüntüler yalnızca tek renk kullandığından görüntü Bindirme Yerleşimi ayarlarını killanmaz. Çoğu durumda bu seçeneği işaretli bırakın. Bazı durumlarda, piksellerin geniş alanlar kapladığı 1 bitlik görüntülerle olduğu gibi, bu seçeneğin belirlenmesi görüntüyü koyulaştırıp bindirmeyi yavaşlatır.

Kayan bindirme ayarlama

 1. Hazır ayar oluşturmak için panel menüsünden Yeni Hazır Ayar'ı seçin ya da düzenlemek için bir hazır ayarı çift tıklatın.
 2. Bindirme Eşikleri bölümünde, Kayan Bindirme için 0 - 100 arasında bir yüzde girin ya da %70 varsayılan değerini kullanın. %0'da tüm bindirmeler varsayılan olarak orta çizgiye yapılır, %100'deyse bitişik renklerin nötr yoğunluk ilişkisinden bağımsız şekilde tek bir rengin bir diğerine tümüyle yayılması zorunlu kılınarak kayan bindirmeler kapatılır.

Siyah bindirme hakkında

Hazır ayarları oluştururken veya düzenlerken, Siyah Renk için yazdığınız değer, neyin saf siyah ve zengin siyah kabul edileceğini saptar. Zengin siyah, destek tarama yani siyahı güçlendirmek için bir veya birden çok proses mürekkeple eklenen yüzdeler kullanan herhangi bir siyah renktir.

Siyah Renk ayarları, aşırı nokta kazancını dengelemeniz gerektiğinde (örneğin düşük kaliteli kağıt kullandığınızda) yararlıdır. Bu durumlar % 100'den daha düşük yüzdedeki siyahların saf alanlar olarak basılmasına neden olur. Arka plan siyahlarına veya zengin siyahlara (saf siyah tonları kullanılarak) tarama uygulanması ve Siyah Renk ayarlarının varsayılan % 100'lük değerinden düşürülmesiyle, nokta kazancını dengeleyebilir ve bindirme motorunun siyah nesnelere uygun bindirme genişliği ve yerleştirmesi uygulamasını sağlamış olursunuz.

Bir renk Siyah Renk değerine eriştiğinde, bitişik renkler dışındaki bütün renklere Siyah bindirme genişlik değeri uygulanır ve Siyah bindirme genişlik değerini kullanan zengin siyah alanlara uzak tutma bindirmeleri uygulanır.

Destek taramalar bir siyah alanın kenarına kadar uzanıyorsa, hatalı kayıtlar, destek taramalarının kenarlarının görünür olmasına neden olarak, istenmeyen bir hale veya nesnelerin kenarlarında deformasyon oluşturur. Destek taramalarını önplandaki ters çevrilmiş veya açık renkteki öğelerin kenarlarından belirli bir mesafe kadar uzak tutarak açık renkteki öğelerin netliğini korumasını sağlamak için, bindirme motoru, bir uzak tutma veya geri çekme kullanır. Siyah bindirme genişliği değerini belirleyerek, siyah alanların kenarlarından destek ekranlarının uzaklığını kontrol edebilirsiniz.

Not:

Bindirdiğiniz öğe, örneğin grafiklerin etrafındaki siyah bir anahtar çizgi gibi ince bir öğeyse bindirme altyapısı Siyah bindirme genişlik ayarını geçersiz kılar ve bindirmeyi ince öğenin yarı genişliğiyle sınırlar.

Siyaha bitişik renkler için bindirme genişliğini ayarlama

 1. Hazır ayar oluşturmak için panel menüsünden Yeni Hazır Ayar'ı seçin ya da düzenlemek için bir hazır ayarı çift tıklatın.
 2. Bindirme Genişliği bölümünde, Siyah için diğer renklerin siyahın içine yayılmasını ya da destek ekranlarının siyahın altında boğulmasını istediğiniz uzaklığı (punto olarak) girin. Normalde, Siyah bindirme genişliği Varsayılan bindirme genişliği değerinin 1,5 - 2 katı olarak ayarlanmıştır.
 3. Siyah Renk ve Siyah Yoğunlu değerlerini belirleyin.
Not:

Siyah bindirme özelliklerini kullanmak için, renkli bir alan Siyah Yoğunluğu değerinden büyük ya da bu değere eşit nötr yoğunluğa sahip bir mürekkep kullanmalıdır ve mürekkep Siyah Renk değerinden büyük veya buna eşit yüzdelerde bulunmalıdır.

Çakışan bindirme hazır ayarlarına sahip kitapları yazdırma

Tek sayfa gibi bir çıktıya bir bindirme hazır ayarı uygulayabilirsiniz. Normalde bu sorun oluşturmaz. Ancak bir kitaptaki birden fazla belgeyi yazdıracaksanız ve her belge ya da sayfanın farklı bir bindirme hazır ayarı varsa InDesign belgeler arasında hazır ayar senkronizasyonu yaparak bazı bindirme hazır ayarı çakışmalarını giderebilir.

 • Kitaptaki belgeler aynı ada sahip farklı bindirme hazır ayarları kullanıyorlarsa, Senkronizasyon Seçenekleri iletişim kutusunda Bindirme Hazır Ayarı'nı seçmiş olmanız koşuluyla InDesign ana belgede kullanılan bindirme hazır ayarını atar.

 • Senkronizasyon özelliği tüm ana belge hazır ayarlarını kitaptaki diğer belgeler için kullanılabilir duruma getirir ancak bunları atamaz; bindirme hazır ayarlarını her belgeye atamanız ya da [Varsayılan] bindirme hazır ayarını kullanmanız gerekir. Hazır ayar, belgenin Bindirme Hazır Ayarları Ata iletişim kutusunun Bindirme Hazır Ayarı menüsünde görünür.

Not:

Formadaki sayfalara farklı bindirme hazır ayarları uygulanmışsa InDesign her bindirme hazır ayarını kabul eder.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın