Tercihler ve varsayılanlar hakkında

Tercihler, grafikler ve tipografi için panel konumları, ölçüm seçenekleri ve görüntüleme seçeneklerini içerir. Tercih ayarları InDesign belgelerinin ve nesnelerinin başlangıçta nasıl davranacağını belirler.

Genel tercihleri ayarlama

Bu kısım Tercihler iletişim kutusunun Genel sekmesindeki tercih ayarlarını kapsar. Diğer tercihler hakkında bilgi için uygun ayarı arayın.

 1. Düzen > Tercihler > Genel (Windows) veya InDesign > Tercihler> Genel (Mac OS) seçeneğini belirleyip belirtmek istediğiniz tercih türünü seçin.
 2. Sayfa Numaralandırma kısmında Görünüm menüsünden bir sayfa numaralandırma yöntemi seçin. (Bkz. Sayfalar panelinde mutlak veya bölüm numaralaması görüntüleme.)
 3. Font İndirme ve Gömme kısmında, bir fontun içerdiği glif sayısına bağlı olarak font altkümesi oluşturmayı tetikleyecek bir eşik ayarlayın. Bu ayar Yazdır ve Dışarı Aktar iletişim kutularındaki indirme seçeneklerini etkiler.
 4. Ölçeklerken kısmında, seçili nesnelerin panellerde nasıl yansıtılacağını ve ölçeklenen çerçevelerin içeriğinin nasıl davranacağını saptayabilirsiniz.
  • Metin çerçevesi ölçeklendiğinde punto boyutunun değişmesini isterseniz İçeriğe Uygula'yı seçin. (Bkz. Ölçek türü.) Grafik çerçevesi ölçeklendiğinde bu seçenek seçiliyse görüntünün yüzde boyutu değişir; ancak çerçeve kendi yüzde değerine %100 olarak döner. (Bkz. Nesneleri ölçekleme.)

  • Metni ölçeklediğinizde orijinal punto boyutunu parantez içindeki yeni punto boyutuyla birlikte görüntülemek için Ölçek Yüzdesini Ayarla'yı seçin. Grafik çerçevelerini ölçeklediğinizde bu seçenek belirlenirse çerçeve ve görüntünün her ikisinin de yüzde boyutu değişir.

 5. Görüntülememek üzere işaretledikleriniz de dahil olmak üzere tüm uyarıları görüntülemek için Tüm Uyarı İletişim Kutularını Sıfırla'yı tıklatın. (Uyarılar göründüğünde, uyarının tekrar görüntülenmesini önleyecek bir onay kutusunu işaretleyebilirsiniz.)

Varsayılanları ayarlama

Hiçbir belge açık değilken ayarları değiştirirseniz değişiklikleriniz yeni belgeler için varsayılanları belirler. Ayarları değiştirdiğinizde açık bir belge varsa değişiklikler yalnızca o belgeyi etkiler.

Benzer şekilde, hiçbir nesne açık değilken ayarları değiştirirseniz değişiklikleriniz yeni nesneler için varsayılanları belirler.

Yeni belge için varsayılan ayarları değiştirme

 1. Tüm belgeleri kapatın.
 2. Menü öğesi, panel ya da iletişim kutusu ayarlarını değiştirin.

Not:

Belgelerinizin çoğunda aynı sayfa boyutunu ve dilini kullanıyorsanız bu varsayılan ayarları hiçbir belge açık değilken yapabilirsiniz. Örneğin varsayılan sayfa boyutunu değiştirmek için tüm belgeleri kapatın, Dosya > Belge Ayarları'nı seçin ve istediğiniz sayfa boyutunu belirleyin. Varsayılan bir sözlük ayarlamak için tüm belgeleri kapatın, Düzen > Tercihler > Sözlük (Windows) ya da InDesign > Tercihler > Sözlük (Mac OS) seçeneğini belirleyin ve Dil menüsünden bir dil seçin.

Belgedeki yeni nesnelere ilişkin varsayılan ayarları belirleme

 1. Belge açıkken Düzen > Tüm Seçimleri Kaldır'ı seçin.
 2. Menü öğesi, panel ya da iletişim kutusu ayarlarını değiştirin.

Tüm tercihleri ve varsayılan ayarları geri yükleme

InDesign kararsız davrandığında tercihlerin silinmesi ( “tercihleri atma” veya “tercihleri kaldırma” olarak da bilinir) çoğunlukla sorunu çözer.

InDesign Defaults ve InDesign SavedData adlı tercih dosyalarının bir kopyasını yedeklemek iyi olabilir. Tercihlerinizi kaldırmak yerine, bu yedek dosyaları sorunlu bozuk tercih dosyasının üzerine kopyalayabilir ve özelleştirdiğiniz tercihlerinizi kaybetmeyebilirsiniz.

Mike Witherell, Adobe InDesign Presets (Adobe InDesign Hazır Ayarları) (PDF, Yalnızca İngilizce) bağlantısında tercihleri geri yüklediğinizde etkilenen dosyaların ayrıntılı bir listesini sunmaktadır.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • (Windows) InDesign'ı başlatın ve sonra Shift+Ctrl+Alt tuşlarına basın. Tercih dosyasını silmek isteyip istemediğiniz sorulduğunda Evet'i tıklatın.

  • (Mac OS) Shift+Option+Command+Control tuşlarını basılı tutarken InDesign'ı başlatın. Tercih dosyasını silmek isteyip istemediğiniz sorulduğunda Evet'i tıklatın.

Çeşitli program tercihleri ve varsayılan ayarlar, Adobe InDesign tercihleri dosyalarında saklanır. Bu dosyalar, InDesign Varsayılanları dosyası dahil, InDesign'dan her çıktığınızda kaydedilir. Elle silmek veya yeniden adlandırmak için, tercih dosyalarının konumu şöyledir:

 • Mac OS

  InDesign SavedData

  Users/[user]/Library/Caches/Adobe InDesign/Version [version]/InDesign SavedData

  InDesign Defaults

  Users/[user]/Library/Preferences/Adobe InDesign/Version [version]/InDesign Defaults

 • Windows XP

  InDesign SavedData

  \Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\Adobe\InDesign\Version [version]\Caches

  InDesign Defaults

  \Documents and Settings\[username]\Application Data\Adobe\InDesign\Version [version]

 • Windows Vista ya da Windows 7

  InDesign SavedData

  Users\[username]\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\Version [version]\Caches\InDesign SavedData

  InDesign Defaults

  C:\Users\[username]\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\Version [version]\InDesign Defaults

InDesign stilleri ve hazır ayarları hakkında

Aşağıdaki öğelere ilişkin ayarlar da dahil olmak üzere ayarları yeniden kullanmak üzere depolayabilirsiniz:

Genelde, özellik ayarını iletişim kutusunda değiştirin ve sonra ayarı kaydedin. Stiller ve hazır ayarlar oluşturuldukları belgede depolanır. Stilleri ve hazır ayarları başka bir belgeden içe aktararak o belgedeki ayarları kullanabilirsiniz. Buna ek olarak çoğu hazır ayar ayrı bir dosyaya dışa aktarılabilir ya da kaydedilebilir ve başka bilgisayarlara dağıtılabilir.

Mike Witherell, Adobe InDesign Presets (Adobe InDesign Hazır Ayarları) (PDF, Yalnızca İngilizce) bağlantısında hazır ayarların ayrıntılı bir listesini sunmaktadır.

Ayrıca stilleri ve hazır ayarları bir kitap dosyasındaki tüm belgeler arasında paylaştırabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Kitap belgelerini senkronize etme.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi