Kitap dosyası oluşturma

Kitap dosyası, stilleri, örnekleri, kalıp sayfaları ve diğer öğeleri paylaşabilen bir belge koleksiyonudur. Kitap haline getirilmiş belgelerdeki sayfaları sıralı olarak numaralandırabilir, kitapta seçilen belgeleri yazdırabilir veya bunları PDF'ye aktarabilirsiniz. Tek bir belge birden çok kitap dosyasına ait olabilir.

Kitap dosyasına eklenen belgelerden biri stil kaynağıdır. Varsayılan olarak stil kaynağı kitaptaki ilk belgedir ancak istediğiniz zaman yeni bir stil kaynağı seçebilirsiniz. Kitaptaki belgeleri senkronize ettiğinizde stil kaynağında belirtilen stiller ve örnekler diğer kitap haline getirilmiş belgelerdeki stil ve örneklerin yerini alır.

Michael Murphy, Kitap Temelleri'nde kitap oluşturmayla ilgili bir video eğitimi sunmaktadır.

 1. Dosya > Yeni > Kitap seçeneğini belirleyin.
 2. Kitap için bir ad yazın, bir konum belirleyin ve Kaydet'i tıklatın.

  Kitap paneli görünür. Kitap dosyası .indb dosya adı uzantısıyla kaydedilir.

 3. Kitap dosyasına belgeler ekleyin.

Kitap dosyasına belgeler ekleme

Kitap dosyası oluşturduğunuzda dosya Kitap panelinde açılır. Kitap paneli kitap dosyasının belgeleri eklediğiniz, kaldırdığınız ve yeniden düzenlediğiniz çalışma alanıdır.

 1. Kitap paneli menüsünden Belge Ekle'yi seçin veya Kitap panelinin altındaki artı düğmesini  tıklatın.
 2. Eklemek istediğiniz Adobe InDesign belgelerini seçin ve ardından Aç'ı tıklatın.

  Not:

  Dosyaları Gezgin (Windows) veya Finder (Mac OS) penceresinden sürükleyip Kitap paneline bırakabilirsiniz. Ayrıca belgeyi bir kitaptan başka bir kitaba sürükleyebilirsiniz. Belgeyi kopyalamak için Alt (Windows) ya da Option (Mac OS) tuşunu basılı tutun.

 3. InDesign yazılımının önceki sürümlerinde oluşturulmuş belgeler eklediyseniz bunlar kitaba eklenirken Adobe InDesignCS5 formatına dönüştürülür. Farklı Kaydet iletişim kutusunda, dönüştürülen belge için yeni bir ad belirtin (veya varolan adı olduğu gibi bırakın) ve Kaydet'i tıklatın.

  Not:

  Adobe PageMaker veya QuarkXPress belgelerini kitap dosyasına eklemeden önce dönüştürmeniz gerekir.

 4. Gerekirse paneldeki belgeleri listedeki uygun konumlarına yukarı veya aşağı sürükleyerek sıralarını değiştirin.
 5. Belgeyi stil kaynağı olarak atamak için panelde belge adının yanındaki kutuyu tıklatın.

Kitap dosyasındaki bir belgeyi açmak için Kitap panelinde belge adını çift tıklatın.

Kitap dosyalarını yönetme

Her açık kitap dosyası Kitap panelinde kendi sekmesinde görünür. Aynı anda birden çok kitap açıksa, söz konusu kitabı önplana getirmek ve panel menüsüne erişmek için bir sekmeyi tıklatın.

Kitap panelindeki simgeler belgenin açık , eksik  (belge taşınmış, yeniden adlandırılmış veya silinmiş), değiştirilmiş  (belge düzenlenmiş veya kapatılırken sayfa veya kısım numaraları değişmiş) ya da kullanımda  (yönetilen iş akışında belge başka bir kullanıcıda açıksa) gibi güncel durumunu gösterir. Kapalı belgelerin yanında simge görünmez.

Not:

Kitaptaki herhangi bir belgenin dizin yolunu görmek için bir araç ipucu görünene kadar fare işaretçisini belge adının üzerinde tutun. Bunun yerine Kitap paneli menüsünden Belge Bilgileri'ni de seçebilirsiniz.

Kitap dosyası kaydetme

Kitap dosyaları belge dosyalarından ayrıdır. Örneğin, Kitabı Kaydet komutunu seçtiğinizde InDesign kitaptaki belgeleri değil, değişiklikleri kitaba kaydeder.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Kitabı yeni bir adla kaydetmek için Kitap paneli menüsünde Kitabı Farklı Kaydet'i seçin, bir konum ve dosya adı belirleyin ve Kaydet'i tıklatın.

  • Varolan bir kitabı aynı adla kaydetmek için Kitap paneli menüsünde Kitabı Kaydet'i seçin veya Kitap panelinin altındaki Kaydet düğmesini  tıklatın.

Not:

Kitap dosyalarını sunucu yoluyla paylaşıyorsanız yanlışlıkla birbirinizin değişikliklerinin üzerine kaydetmemek için bir dosya yönetim sistemi kullandığınızdan emin olun.

Kitap dosyasını kapatma

 • Tek bir kitabı kapatmak için kitabın panel menüsünden Kitabı Kapat'ı seçin.
 • Aynı panelde bir araya getirilmiş tüm açık kitapları kapatmak için Kitap panelinin başlık çubuğundaki kapat düğmesini tıklatın.

Kitap belgelerini kaldırma

 1. Belgeyi Kitap panelinden seçin.
 2. Kitap paneli menüsünde Belgeyi Kaldır'ı seçin.

Belgeyi kitap dosyasından kaldırmak diskteki dosyayı silmez; belge sadece kitap dosyasından kaldırılır.

Kitap belgelerini değiştirme

 1. Belgeyi Kitap panelinden seçin.
 2. Kitap paneli menüsünde Belgeyi Değiştir'i seçin, belgeyi değiştirmek için kullanmak istediğiniz belgeyi seçin ve Aç'ı tıklatın.

Explorer veya Finder'da bir kitap dosyası açma

 1. Kitaplar panelinde bir belge seçin.

 2. Kitaplar paneli menüsünden, Explorer'da Göster (Windows) veya Finder'da Göster'i (Mac OS) seçin.

Seçili dosyanın görüntülendiği bir tarayıcı penceresi açılır.

Kitap belgelerini senkronize etme

Kitaptaki belgeleri senkronize ettiğinizde stiller, değişkenler, kalıp sayfalar, bindirme hazır ayarları, çapraz referans formatları, koşullu metin ayarları, numaralandırılan listeler ve örnekler gibi belirlediğiniz öğeler stil kaynağından kitapta belirtilen belgelere kopyalanarak adları aynı olan öğelerin yerini alır.

Stil kaynağındaki öğeler senkronize edilmekte olan belgelerde bulunmazsa bunlar eklenir. Stil kaynağında bulunmayan belgeler senkronize edilmekte olan belgelerde oldukları gibi bırakılır.

Senkronize edilecek öğeleri seçme

 1. Kitap paneli menüsünde Senkronizasyon Seçenekleri'ni seçin.
 2. Stil kaynağından diğer kitap belgelerine kopyalamak istediğiniz öğeleri seçin.

  Diğer stillerin tanımında yer alan tüm stilleri seçtiğinizden emin olun. Örneğin, nesne stili paragraf ve karakter stilleri içerebilir ve bunlar da örnekler içerebilir.

 3. Stil gruplarına ya da gruplarından taşınan benzersiz olarak adlandırılmış stillerin çoğaltılmasını önlemek için Stil Gruplarını Akıllı Eşleştir'i seçin.

  Stil kaynağında stil grubundaki karakter stilinin bulunduğunu ve senkronize edilen belgelerinde stil grubu dışında aynı karakter stilinin bulunduğunu varsayın. Bu seçenek belirlendiyse karakter stili senkronize belgelerdeki karakter stiline taşınır.

  Bu seçenek işaretli değilse karakter stilinin ikinci bir örneği stil kaynağıyla eşleşen seçeneklerin bulunduğu stil grubunda oluşturulur. Stil grubunun dışındaki karakter stili değişmez.

  Not:

  Belgede aynı adla birden çok stil varsa (örneğin stil grubunda Karakter Stili 1 ve stil grubu dışında Karakter Stili 1) InDesign seçenek işaretlenmemiş gibi davranır. En iyi sonuçlar için benzersiz adlara sahip stiller oluşturun.

 4. Tamam'ı tıklatın.

Kitap dosyasındaki belgeleri senkronize etme

Kitaptaki belgeler kapalıyken kitabı senkronize edebilirsiniz. InDesign kapalı belgeleri açar, gerekli değişiklikleri yapar ve ardından belgeyi kaydederek kapatır. Siz senkronizasyon yaparken açık olan belgeler değiştirilir ancak kaydedilmez.

 1. Kitap panelinde stil kaynağı olmasını istediğiniz belgenin yanındaki boş kutuyu tıklatın; stil kaynağı simgesi  hangi belgenin stil kaynağı olduğunu gösterir.
  Seçilen stil kaynağı
  Seçilen stil kaynağı

 2. Stil kaynağından kopyalanmasını istediğiniz öğelerin Senkronizasyon Seçenekleri iletişim kutusunda seçildiğinden emin olun.
 3. Kitap panelinde stil kaynağı belgesiyle senkronize etmek istediğiniz belgeleri seçin. Belge seçilmediyse tüm kitap senkronize edilir.

  Not:

  Hiçbir belgenin seçilmediğinden emin olmak için kitap haline getirilmiş belgelerin altındaki boş gri alanı tıklatın (Kitap panelini kaydırmanız veya yeniden boyutlandırmanız gerekebilir). Ayrıca Ctrl (Windows) veya Command (Mac OS) tuşunu basılı tutup, seçimini kaldırmak için seçilen bir belgeyi tıklatabilirsiniz.

 4. Kitap paneli menüsünden Seçilen Belgeleri Senkronize Et'i veya Kitabı Senkronize Et'i seçin veya Kitap panelinin altındaki Senkronize Et düğmesini  tıklatın.

Not:

Düzen > Geri Al seçeneğinin belirlenmesi sadece senkronizasyon sırasında açık olan belgelerdeki değişiklikleri geri alır.

Kalıp sayfaları senkronize etme

Kalıp sayfalar diğer öğelerle benzer şekilde senkronize edilir. Stil kaynağındakilerle aynı ada sahip ana sayfalar (A-Kalıp) değiştirilir. Kalıp sayfaların senkronize edilmesi, çalışan üstbilgiler ve altbilgiler gibi aynı tasarım öğelerini kullanan belgeler için kullanışlıdır. Ancak, belgelerdeki kalıp sayfada stil kaynağı dışındaki sayfa öğelerini korumak istiyorsanız, kalıp sayfaları senkronize etmeyin veya farklı adlara sahip kalıp sayfalar oluşturun.

Kalıplar ilk kez senkronize edildikten sonra belge sayfalarının üzerine yazılan tüm kalıp sayfa öğeleri kalıp sayfadan ayrılır. Bu nedenle, kitabınızdaki kalıp sayfaları senkronize etmeyi düşünüyorsanız, tasarım sürecinin başında kitabınızdaki tüm belgeleri senkronize etmek iyi bir fikirdir. Bu şekilde, üzerine yazılan kalıp sayfa öğeleri kalıp sayfayla olan bağlantılarını korur ve stil kaynağındaki değiştirilmiş kalıp sayfa öğelerinden güncelleştirilmeye devam edilir.

Ayrıca kalıp sayfaları sadece bir stil kaynağından senkronize etmek iyi bir fikirdir. Farklı bir stil kaynağından senkronize ederseniz, üzerine yazılan kalıp sayfa öğeleri kalıp sayfadan ayrılır. Farklı bir stil kaynağı kullanarak senkronize etmeniz gerekirse bunu yapmadan önce Senkronizasyon Seçenekleri iletişim kutusundaki Kalıp Sayfalar seçeneğinin işaretini kaldırın.

Önceki InDesign sürümlerindeki kitap dosyalarını dönüştürme

Önceki bir InDesign sürümünde oluşturulmuş kitap dosyasını açıp InDesign CS5 içinde kaydederek dönüştürebilirsiniz. Dönüştürülen bir kitabı senkronize ettiğinizde, numaralandırmasını güncellediğinizde, yazdırdığınızda, paketlediğinizde veya dışa aktardığınızda kitabın içerdiği belgeler de InDesign CS5 formatına dönüştürülür. Orijinal belge dosyalarının üzerine yazmayı veya korumayı seçebilirsiniz.

InDesign CS5 ile birlikte kullanmak için kitap dosyasını dönüştürme

 1. InDesign CS5'te, Dosya > Aç seçeneklerini belirleyin.
 2. Önceki bir InDesign sürümünde oluşturulan kitap dosyasını seçin ve Tamam'ı tıklatın.

  Kitap dosyası önceki bir InDesign formatında kaydedilmiş belgeler içeriyorsa bir uyarı görüntülenir.

 3. Kitap paneli menüsünden Kitabı Farklı Kaydet'i seçin. Dönüştürülen kitap dosyası için yeni bir ad seçin ve Kaydet'i tıklatın.

Kitap dosyasındaki belgeleri dönüştürme

 1. Kitap dosyasını InDesign CS5'te açın.
 2. Kitap paneli menüsünde:
  • Dönüştürme sırasında orijinal belgelerin üzerine yazılmasını istiyorsanız Otomatik Belge Dönüştürme'yi seçin.

  • Orijinal belgeleri korumak ve dönüştürülen belgeleri yeni adlarla kaydetmek istiyorsanız Otomatik Belge Dönüştürme seçeneğinin işaretinin kaldırın. (Kitap listesi orijinalleri değil dönüştürülen dosyaları içerecek şekilde güncelleştirilir.)

 3. Belgeleri dönüştürmek için aşağıdakilerden birini yapın:
  • Kitap paneli menüsünden Kitabı Senkronize Et'i seçin. (Bkz. Kitap belgelerini senkronize etme.)

  • Kitap paneli menüsünde Numaralandırmayı Güncelleştir > Tüm Numaraları Güncelleştir'i seçin.

 4. Otomatik Belge Dönüştürme seçili değilse, InDesign dönüştürülen her belgeyi yeni bir adla kaydetmenizi ister.

Not:

Belgeler ayrıca kitabı yazdırdığınızda ya da kitabı Adobe PDF'ye aktardığınızda da dönüştürülür.

Kitaptaki sayfaları, bölümleri ve paragrafları numaralandırma

Kitaptaki sayfaların, bölümlerin ve paragrafların nasıl numaralandırılacağını belirleyebilirsiniz. Kitap dosyasında sayfalar ve bölümler için numaralandırma stilleri ve başlangıç numaraları, Numaralandırma ve Kısım Seçenekleri iletişim kutusunda veya Belge Numaralandırma Seçenekleri iletişim kutusunda her belgenin ayarlarıyla saptanır. Mizanpaj > Numaralandırma ve Kısım Seçenekleri'ni ya da Kitap paneli menüsünden Belge Numaralandırma Seçenekleri'ni seçerek bu iletişim kutularından birini açabilirsiniz.

Bir belgeye sayfa numaralandırma ekleme hakkında bilgi almak için bkz. Temel sayfa numaraları ekleme.

Numaralandırılan paragraflarda (şekil listeleri gibi), numaralandırma bu paragraf stilinin içerdiği numaralandırılmış liste stil tanımıyla saptanır.

Sayfa aralığı Kitap panelindeki her belge adının yanında görünür. Varsayılan olarak, kitap haline getirilmiş belgelere sayfa ekleyip kaldırdığınızda veya kitap dosyasında belgeleri yeniden sıralama, ekleme veya kaldırma gibi değişiklikler yaptığınızda InDesign uygulaması Kitap panelindeki sayfa ve kısım numaralandırmasını güncelleştirir. Sayfa ve kısım numaralarını otomatik olarak güncelleştirme seçeneğini kapatırsanız kitaptaki numaralandırmayı elle güncelleştirebilirsiniz.

Kitap güncellendiyse ve numaralama yanlış görünüyorsa sorun Genel tercihlerdeki kısım numaraları yerine eski numaraların gösterilmesi olabilir. Bkz. Sayfalar panelinde mutlak veya kısım numaralandırması görüntüleme.

Belge eksikse veya açılamıyorsa sayfa aralığı eksik belgenin olması gereken yerden kitabın sonuna kadar “?” olarak gösterilerek gerçek sayfa aralığının bilinmediği belirtilir. Numaralandırmayı güncelleştirmeden önce eksik belgeyi kaldırın veya değiştirin. Kullanımda simgesi  görünürse, yönetilen iş akışında farklı bir bilgisayar kullanan bir kişi belgeyi açmıştır; numaralandırmayı güncelleştirebilmeniz için söz konusu kişinin belgeyi kapatması gerekir.

Her belge için sayfa ve bölüm numaralandırma seçeneklerini değiştirme

 1. Belgeyi Kitap panelinden seçin.
 2. Kitap paneli menüsünde Belge Numaralandırma Seçenekleri'ni seçin veya Kitap panelinde belgenin saya numaralarını çift tıklatın.
 3. Sayfa, kısım ve bölüm numaralandırma seçeneklerini belirleyin. (Bkz. Belge numaralandırma seçenekleri.)
 4. Tamam'ı tıklatın.

Not:

Kitap haline getirilmiş bir belgede Otomatik Sayfa Numaralandırma'yı seçmek yerine bir başlangıç numarası belirlerseniz, kitap haline getirilmiş belge belirtilen sayfadan başlar; kitapta ondan sonraki tüm belgeler buna göre yeniden numaralandırılır.

Numaralandırmayı tek veya çift sayfada başlatma

Kitap haline getirilmiş belgelerde numaralandırmayı tek veya çift sayfalarda başlatabilirsiniz.

 1. Kitap paneli menüsünde Kitap Sayfası Numaralandırma Seçenekleri'ni seçin.
 2. Sonraki Tek Numaralı Sayfada Devam Et'i veya Sonraki Çift Numaralı Sayfada Devam Et'i seçin.
 3. Ardından elen belgenin tek veya çift numaralı sayfayla başlaması gereken herhangi bir belgenin sonuna boş bir sayfa eklemek için Boş Sayfa Ekle'yi seçin ve Tamam'ı tıklatın.

Kitapta otomatik sayfa numaralandırmayı kapatma

 1. Kitap paneli menüsünden Kitap Sayfası Numaralandırma Seçenekleri'ni seçin.
 2. Sayfa ve Bölüm Numaralarını Otomatik Güncelleştir seçeneğinin işaretini kaldırın ve Tamam'ı tıklatın.
 3. Sayfa numaralandırmasını elle güncelleştirmek için Kitap paneli menüsünde Numaralandırmayı Güncelleştir > Tüm Numaraları Güncelleştir'i seçin.

  Ayrıca sadece sayfa ve kısım numaralarını veya sadece bölüm ve paragraf numaralarını güncelleştirebilirsiniz.

Kitaplarda sıralı paragraf numaralandırması kullanma

Şekil, tablo veya diğer öğelerin listelerinde sıralı paragraf numaraları kullanmak için öncelikle paragraf stilinde kullanılan bir numaralı liste tanımlamanız gerekir. Tanımladığınız numaralı liste, paragraf numaralandırmanın kitaptaki tüm belgelerde sıralı numaralandırmayı koruyup korumayacağını belirler.

 1. Kitap için stil kaynağı olarak kullanılacak belgeyi açın.
 2. Yazım > Madde İşaretli ve Numaralı Listeler > Listeleri Tanımla'yı seçin.
 3. Liste tanımlamak için Yeni'yi seçin veya varolan bir listeyi seçin ve Düzen'i tıklatın.
 4. Öyküler Arasında Numaralara Devam Et'i ve Numaralara Kitaptaki Önceki Belgeden Devam Et'i birlikte seçin.
 5. Tamam'ı tıklatın.
 6. Numaralandırılan listeyi kullanan bir paragraf stili seçin ve bunun listeyi içeren her belgedeki metne uygulayın. (Bkz. Çalışan listeler için paragraf stili oluşturma.)

Not:

Aynı numaralı liste ayarının kitaptaki tüm belgelerde kullanıldığından emin olmak için Senkronizasyon Seçenekleri iletişim kutusundaki Paragraf Stilleri ve Numaralı Listeler seçeneklerini belirleyin ve kitabı senkronize edin.

Kitap dosyası kullanmanın avantajlarından biri, kitaptaki seçili dosyalar veya kitabın tamamını yazdırma, ön kontrol, paketleme veya EPUB veya PDF'e dışa aktarma gibi çıktı işlemleri için tek bir komut kullanabilmenizdir.

 1. Kitap panelinde aşağıdakilerden birini yapın:
  • Belirli belgelerin çıktısını almak için istediğiniz belgeleri seçin.

  • Kitabın tamamının çıktısını almak için seçili belge bulunmadığından emin olun.

 2. Kitap paneli menüsünde bir çıktı komutu (Kitabı Yazdır veya Seçilen Belgeleri Yazdır) seçin.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi