Belgeleri ve kitapları bindirme

Mürekkep bindirme hakkında

Ofset baskılı bir belgede aynı sayfada birden çok mürekkep kullanılıyorsa, basılırken her mürekkebin, bitiştiği diğer mürekkeplerle, farklı mürekkeplerin çakıştığı yerlerde boşluk kalmayacak şekilde oturması (mükemmel bir şekilde hizalanması) gerekir. Ancak, basımevinde basılan her sayfadaki her nesnenin kesin oturmasını sağlamak mümkün olmadığından, mürekkebin hatalı kayıt (oturmaması) durumu ortaya çıkabilir. Hatalı kayıt, mürekkepler arasında istenmeyen bir boşluğa neden olur.

Hatalı kaydı, bir nesneyi farklı renkteki başka bir renkle örtüşecek şekilde hafifçe genişleterek dengeleyebilirsiniz; bu işleme bindirme denir. Varsayılan değer olarak, bir mürekkebin başka bir mürekkebin başka bir mürekkebin üzerine yerleştirilmesiyle, alttaki mürekkep gizlenir (veya kaldırılır) ve böylece istenmeyen mürekkep karışmalarının önüne geçilmiş olur; ancak bindirmede, mürekkeplerin üst baskı yapılarak birbirinin üzerine basılması ve böylece en azından kısmi bir çakışma elde edilmesi gerekir.

Bindirmesiz (solda) ve bindirmeli (sağda) hatalı kayıt

Çoğu bindirmede, açık renkli bir nesne koyu renkli nesnenin içine doğru genişletilerek, yayılma kullanılır. Bitişik iki renkten koyu olanı nesnenin veya metnin görünür kenarını belirlediğinden, daha açık olan rengin daha koyu rengin içine hafifçe genişletilmesi, görsel kenarı korur.

Bindirme yöntemleri

Aşağıdaki yöntemlerin herhangi bir birleşimini kullanarak belge bindirin:

 • Bindirme gerektirmeyen proses renkleri kullanın.

 • Siyah üst baskı.

 • Konturlara ya da dolgulara elle üst baskı uygulayın.

 • Adobe InDesign CS4 yerleşik bindirmesini ya da Adobe In-RIP Bindirme'yi kullanın.

 • İçe aktarılan grafikleri, bu grafiklerin oluşturuldukları resim programlarındaki bindirme özelliklerini kullanarak bindirin. Bu uygulamaların belgelerine bakın.

  Örneğin Adobe PostScript ya da PDF gibi, kullanmakta olduğunuz renk çıktısı iş akışlarını tamamlayan bir bindirme çözümü seçin.

Renk kullanımınızdaki sapma olasılığını ortadan kaldırarak bindirme zorunluluğunu giderin. Bitişik proses renklerinin ortak mürekkepleri olmasını sağlayarak sapmaları önleyin. Örneğin canlı kırmızı dolgulu koyu mor bir kontur belirtirseniz, her iki renk de önemli oranda macenta içerecektir. Konturun ve dolgunun ortak macenta rengi tek bir alan olarak yazdırılır, böylece proses mürekkeplerinde sapma ortaya çıkarsa macenta yazdırma kalıbı sonuçta ortaya çıkan farkların görülmesini zorlaştırır.

Otomatik bindirme hakkında

InDesign dahili bindirme altyapısıyla renkli belgeleri bindirebilir ve ayrıca Adobe In-RIP Bindirmesini destekleyen Adobe PostScript çıktı aygıtlarındaki Adobe In-RIP Bindirmesinden de yararlanabilir.

Her iki bindirme altyapısı da, hem yazımın hem de grafiklerin kenarına yapılan ayarlamaları hesaplar. Metin ya da InDesign nesnesi birkaç farklı arka plan rengiyle çakışsa bile, bindirme tekniklerini tek bir nesnenin farklı bölümlerine uygularlar. Bindirme ayarları otomatik olarak yapılır ve belirli sayfa aralıklarının gereksinimlerini gidermek üzere bindirme hazır ayarları tanımlayabilirsiniz. Yalnızca bindirme altyapısı tarafından oluşturulan renk ayrımlarındaki bindirmenin efektlerini görebilirsiniz; InDesign'ın içinden sonuçları ekranda göremezsiniz.

Bindirme altyapısı kontrast renkteki kenarları algılar ve ardından, genellikle daha açık renkleri bitişik koyu renklere yayarak, bitişik renklerin nötr yoğunluğunu (açıklık veya koyuluk) temel alan bindirmeleri oluşturur. Bindirme Hazır Ayarları panelinde belirlediğiniz bindirme ayarları bindirme alt yapısının sonuçlarını değiştirir.

Otomatik bindirme gereksinimleri

Belgeleri InDesign yerleşik altyapısını kullanarak bindirmek için ayırmaları destekleyen bir PPD'ye gerek vardır.

Belgeleri Adobe In-RIP Bindirme altyapısını kullanarak bindirmek için aşağıdaki yazılımlara ve donanımlara gerek vardır:

 • Adobe In-RIP Bindirmesi'ni destekleyen RIP kullanan Adobe PostScript Düzey 2 veya üstü çıktı aygıtı. PostScript çıktı aygıtının Adobe In-RIP Bindirmesi'ni destekleyip desteklemediğini öğrenmek için üreticiye veya baskı öncesi servis sağlayıcısına başvurun.

 • Adobe In-RIP Bindirmesi'ni destekleyen yazıcı için PPD (PostScript Yazıcı Açıklaması) dosyası. Bu PPD'yi yazıcıyı yüklerken seçmelisiniz.

Yerleşik bindirme ve Adobe In-RIP Bindirmesi arasındaki farklar

Bileşik renk iş akışı

Yerleşik bindirmeyle InDesign ya da In-RIP renk ayrımlarını kullanarak bir belgeyi ayırabilirsiniz. Adobe In-RIP Bindirmesini kullanmak için In-RIP renk ayrımlarını kullanmanız gerekir.

Bindirme genişlikleri

Dahili bindirme sınırları, bindirme genişlikleri için girdiğiniz değeri dikkate almadan, bu genişlikleri 4 puntoyla sınırlar. Daha büyük bindirme genişlikleri için Adobe In-RIP Bindirmesini kullanın.

Vektör EPS grafikleri

Dahili bindirme yerleştirilmiş EPS grafiklerini bindiremez; Adobe In-RIP Bindirmesi içe aktarılan tüm grafikleri bindirir.

İçe aktarılmış bit eşlem görüntüleri bindirme

Dahili bindirmede bit eşlem görüntüler, sözgelimi fotoğraflar, metne ve grafiklere bindirilebilir. Bit eşlem görüntülerin, ticari baskıdaki renk gerekliliklerini destekleyen, saf piksel tabanlı bir dosya formatı kullanılarak kaydedilmesi gerekir. PSD (Photoshop) ve TIFF, ticari baskı işlerinde en uygun formatlardır; başka bir format kullanmadan önce, yayına hazırlama servis sağlayıcınıza danışın.

Bir Açık Ön Baskı Arabirimi (OPI) sunucusu kullanıyorsanız, bu sunucunun, TIFF veya PSD formatlarını kullanan, sadece konum için (FPO) görüntüleri oluşturduğunu doğrulayın. Görüntüler TIFF veya PSD ise, çıktı alma sırasında OPI İçin Yoksay seçeneklerinden birini seçmediğiniz sürece, dahili bindirme kullanmak mümkün olabilir. (PostScript yazıcı hedefleniyorsa OPI İçin Yoksay seçenekleri, Yazdır iletişim kutusunun Gelişmiş kısmında yer alır.)

Not:

OPI iş akışı içindeki bir bindirmenin davranışı ve netliği, OPI sunucusunun FPO görüntüleri oluşturmakta kullandığı altörnekleme yöntemi gibi birçok faktöre bağlıdır. En iyi sonucu almak için, OPI satıcınızla görüşüp, Adobe bindirme çözümlerinin satıcının OPI sunucusuyla entegre edilmesi hakkında bilgi edinin.

İçe aktarılmış vektör grafikleri bindirme

Hem Adobe In‑RIP Bindirmesi hem de dahili bindirme, InDesign araçlarıyla oluşturulan metin ve grafikleri ve yerleştirilmiş PDF dosyalarını bindirebilir. Ancak, dahili bindirme yerleştirilmiş EPS grafiklerini bindiremez.

InDesign'da oluşturduğunuz metin, yol ve çerçeveler, dahili bindirmenin bindirme uygulamayacağı, örneğin vektör EPS grafikleri gibi yerleştirilmiş grafik içeren bir çerçeveyle çakışırlarsa doğru şekilde bindirilmezler. (Ancak bu nesneler Adobe In-RIP Bindirmesiyle doğru şekilde bindirilirler.) Grafik çerçevesini ayarlarsanız vektör EPS grafikleri içeren belgelerde dahili bindirme kullanabilirsiniz. Yerleştirilmiş EPS grafiği dikdörtgen değilse, çerçeveyi grafiğe daha yakın ve diğer nesnelere uzak biçimde yeniden şekillendirmeyi deneyin. Örneğin grafik çerçevesini grafiğin daha yakınına oturtmak için Nesne > Kırpma Yolu'nu seçebilirsiniz.

Yerleştirilmiş EPS grafikleriyle çakışan InDesign metin ve grafikleri (sol) doğru şekilde bindirilmezler; iyi bir bindirme elde etmek için çerçeveyi diğer nesnelerle temas etmeyecek biçimde yeniden şekillendirin (sağ).

Bindirme metni

Hem Adobe In-RIP hem de dahili bindirme altyapıları metin karakterlerini diğer metin ve grafiklere bindirebilir. (Dahili bindirme metin ve grafiklerin InDesign'la oluşturulmuş olmasını ve içe aktarılan grafiklerde içerilmemesini gerektirir.) Farklı arka plan renkleriyle çakışan bir metin karakteri tüm renklere doğru olarak bindirilir.

Adobe In-RIP Bindirmesi tüm font türlerini bindirebilir. Bunun tersine dahili bindirme yalnızca Type 1, OpenType ve Multiple Master fontlarıyla en iyi sonuçları verir; TrueType fontları kullanmak tutarsız bindirmelerle sonuçlanabilir. Belgenizde TrueType font kullanılması gerekiyorsa ve dahili bindirmeyi kullanmak istiyorsanız, metni seçip ardından Yazım > Anahatlar Oluştur'u seçerek tüm TrueType metnini anahatlara dönüştürebilirsiniz. Metin, güvenli şekilde bindirilen InDesign nesnelerine dönüşür. Metin anahatta dönüştürüldükten sonra düzenlenemez.

Bindirme performansını en üst düzeye çıkarma

İster Adobe In-RIP bindirme ister dahili bindirme kullanın, sözgelimi sadece siyah metin içeren sayfalar gibi, bindirme gerektirmeyen sayfaları işlemeyerek, zaman tasarrufu yapabilirsiniz. Bindirmeyi sadece bindirme gerektiren sayfalar için etkinleştirmek üzere bindirme hazır ayarlarını kullanabilirsiniz.

Dahili bindirmenin uygulanma hızı, bilgisayar sisteminizin hızına bağlıdır. Uzun bir belgenin her sayfasına bindirme uygulayacaksanız, elinizdeki en hızlı bilgisayar sistemini kullanın. Dahili bindirme ayrıca, bilgisayarınızın sabit diskini de kapsamlı şekilde kullanır; dolayısıyla, hızlı bir sabit disk ve veriyolu da dahili bindirme motoru için yararlı olacaktır.

Bilgisayarınızın başka görevler için kullanılabileceği süreyi maksimuma çıkarmak için, bütün bindirmeleri bilgisayarınızda yapmak yerine, tüm bindirmeleri RIP işlemcisinde işleyen Adobe In‑RIP Bindirme'yi kullanmayı düşünün.

Dahili bindirme için disk alanı ayırma

Bindirme motoru, bindirme gerektiren her rengin kenarlarını bindirmek için, sadece çıktı aygıtı tarafından kullanılan çok sayıda yol oluşturur (yollar belgenizde depolanmaz). Adobe In-RIP Bindirme, bu ek yolları RIP işlemcisinde işler ve saklar, dahili bindirmeyse bu bindirme yolları için geçici saklama alanı olarak bilgisayarınızın sabit diskini kullanır. Dahili bindirmeyi kullanmadan önce, mümkün olduğu kadar çok boş sabit disk alanınız olmasına dikkat edin.

İhtiyacınız olan disk alanı, birçok faktöre bağlıdır, dolayısıyla, belirli bir bindirme işinin ne kadar alan gerektirdiğini önceden tahmin etmek mümkün değildir. Ancak, belgenizde aşağıdaki özelliklerden birinin veya birden çoğunun artması durumunda disk alanı ihtiyacının artması olasılığı çok büyüktür:

 • Bindirme sayfa aralıklarının içerdiği sayfa sayısı.

 • Çakışan renk nesnelerinin sayısı.

 • Bindirilmesi gereken görüntülerin sayısı.

 • Bindirilmesi gereken metin miktarı.

 • Son çıktının çözünürlüğü.

  Dahili bindirme kullanan bir işin işlemi kesintiye uğrarsa veya disk alanınızı tamamen bitirirse, bindirme verileri sabit diskinizde kalabilir. Gerekirse, uygulamadan çıkıp, C:\Temp klasöründeki (Windows) geçici verileri bulup silebilirsiniz. Mac OS sisteminde bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Belge ya da kitap bindirme

Baskı öncesi servis sağlayıcınıza danışmadan ve bindirme seçeneklerinin, üzerinde çalıştığınız belgenin ve yazdırma koşullarının bağlamına göre nasıl sonuçlar vereceğini tam olarak anlamadan varsayılan bindirme ayarlarını değiştirmeyin.

Kitaptaki birden fazla belgeyi bindirirken, kitabın ayrı ayrı belgelerindeki sayfa aralıklarına özel bindirme hazır ayarları atadığınızdan emin olun. Kitabın tamamına bir defada bindirme ayarları atayamazsınız. Ancak belgedeki çakışan hazır ayarları giderebilirsiniz.

 1. Gerekiyorsa belgeniz ve baskı koşullarınız için özel ayarlar içeren bir bindirme hazır ayarı oluşturun.
 2. Sayfa aralığına bindirme hazır ayarları atayın.
 3. Yazdır iletişim kutusunu açmak için Dosya > Yazdır'ı seçin.
 4. Soldaki listeden Çıktı'yı seçin.
 5. Renk için, ana bilgisayar veya In-RIP renk ayrımları oluşturmanıza bağlı olarak, Renk Ayrımları ya da In-RIP Renk Ayrımları'nı seçin.
 6. Bindirme için, aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:
  • InDesign'la birlikte gelen bindirme altyapısını kullanmak için Uygulamada Yerleşik.

  • Adobe In-RIP. Bu seçenek yalnızca Adobe In-RIP Bindirmesi'ni destekleyen bir çıktı aygıtını hedeflediğinizde çalışır.

 7. Baskı öncesi servis sağlayıcınız mürekkep ayarlarını değiştirmenizi önerirse Mürekkep Yöneticisi'ni tıklatın. Mürekkep seçin, baskı öncesi servis sağlayıcınız tarafından belirtilen seçenekleri ayarlayın ve sonra Tamam'ı tıklatın:
 8. Diğer yazdırma seçeneklerini belirlemeye devam edin ve belgenizi yazdırmak için Yazdır'ı tıklatın.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi