Üst baskı hakkında

Saydamlık panelinde resminizin saydamlığını değiştirmediyseniz, üst renkler altındaki alanı altını gizlediğinden veya kesip çıkardığından, resimdeki dolgular ve konturlar opak olarak görünecektir. Nitelikler panelinin Üst Baskı seçeneklerini kullanarak altını gizlemeyi engelleyebilirsiniz. Üst baskı seçeneklerinizi ayarladıktan sonra ekranda üst baskı efektlerini önizleyebilirsiniz.

Üst baskı olmadan çakışan üç dairenin (sol) üst baskılı üç çakışan daire (sağ)

InDesign ayrıca, bileşik baskı cihazında spot ve proses mürekkeplerinin üst baskı efektlerini simüle etmede kullanışlı olan üst baskı simülasyonuna sahiptir.

Metne veya doğal InDesign nesnelerine uygulanan siyah mürekkep, renkli alanların üzerinde konumlanan küçük siyah türde karakterlerin veya siyah çizgilerle çevrelenen renkli alanların hatalı kaydını engellemek için varsayılan olarak üst baskı yapılır. Siyahın Görünümü tercihlerini kullanarak siyah mürekkep ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Tasarım iş akışınız, üst baskı yapılmak üzere belirli bir renge ayarlanmayı gerektirebilir. Örneğin, baskınızdaki tüm metnin belirli bir renkte yazılmasını isteyebilirsiniz. Aşağıdaki seçenekleri dikkate alın:

 • Spot mürekkebi, eşleşen üst baskı dolgu veya kontur içeren dolgu veya kontur olarak kullanan bir nesne stili oluşturun.

 • Spot renginizi içeren nesneler için ayrı bir katman oluşturun ve bu katmanı siyaha atayın.

 • Bileşik PDF oluşturun ve PDF içindeki üst baskı ayarlarını değiştirin.

 • RIP'nizde üst baskı ayarlarınızı atayın.

 • Görüntü veya nesneye üst baskı ayarlarını uygulayın ve kitaplığınıza ekleyin veya orijinal uygulamanızda yerleştirilen dosyayı düzenleyin.

Üst baskı yapma zamanını manuel olarak belirleme

InDesign'daki yerleşik bindirme veya Adobe In‑RIP Bindirme olarak otomatik bindirme, manuel üst baskı alma gereksinimini hemen hemen ortadan kaldırır. Bununla birlikte, otomatik bindirmeyi kullanamadığınız nadir durumlarda manuel üst baskı etkin bir çözüm olabilir.

Üst baskıyı kullanıp kullanmayacağınızı belirlemek için aşağıdaki kılavuzları kullanın:

 • Çıktı cihazlarının manuel üst baskıyı destekleyip desteklemediğini öğrenmek için servis sağlayıcınıza danışın.

 • Resim, ortak mürekkep renklerini desteklemediğinde ve bindirme veya kaplama mürekkep efektleri istediğinizde üst baskı alın. Proses renk karışımını veya ortak mürekkep renklerini kullanmayan özel renkleri üst baskı yaparken, üst baskı rengi arka plan rengine eklenir. Örneğin, %100 siyan dolgunun üzerine %100 macenta dolgu yazdırıyorsanız, çakışma dolguları macenta değil mor görüntülenir.

 • İki proses rengini bindirmek için kontur kullanırken üst baskı yapmayın. Bunun yerine, her orijinal renkte ilgili mürekkeplerden daha fazla değeri kullanan CMYK kontur rengi belirleyin.

 • Yazdır iletişim kutusunda belirlenen bindirme seçeneklerini önemli ölçüde etkileyeceğinden sizin ve ön baskı servis sağlayıcınız manuel olarak üst baskının ne zaman ve nasıl kullanılacağına dair anlaştığınızdan emin olun. Üst baskı birçok PostScript Düzey 2 ve PostScript 3 cihazları tarafından desteklenir ancak hepsi tarafından desteklenmez.

Sayfa öğeleri üst baskısı

Konturlara veya dolgulara, paragraf çizgilerine ve dipnotlara üst baskı yapabilirsiniz. Spot renk üst baskısına da benzetim yapabilirsiniz.

Konturun veya dolgunun üst baskısını alma

Nitelikler panelini kullanarak seçili yollardan herhangi birini kullanarak dolguların veya konturların üst baskısını alabilirsiniz. Üst baskısı alınan dolgu veya konturun, üst baskı yan yana renkler arasındaki olası boşlukları doldurduğundan bindirilmesine gerek yoktur. Bindirmeyi simüle etmek için de üst baskı yapabilirsiniz (bir rengi üst baskı yaparak, yan yana iki rengin doğru birleşimini manuel olarak hesaplarsınız).

Manuel üst baskı yaparken aşağıdaki yönergelere dikkat edin:

 • %100 siyah dolgu veya kontur üzerinde Üst Baskı Dolgusu seçeneğini kullanıyorsanız, siyah mürekkep altındaki mürekkep renklerini görüntülemeyecek kadar opak olmayabilir. Altındakini gösterme sorununu ortadan kaldırmak için %100 siyah yerine dört renkli (zengin) siyah kullanın. Siyaha eklemek üzere doğru renk yüzdelerini öğrenmek için servis sağlayıcınıza danışın.

 • Bindirme nesnelerinde (metin karakterlerinde değil) kontur kullanırken, kontur hizalamasını yolun içinde veya ortasında olacak biçimde değil, yolun veya nesnenin dışında kalacak biçimde ayarlayın.

 • İki spot rengini veya bir spot ve bir proses rengini bindirmek için kontur kullanırken genellikle en açık rengi kontura uygulanır ve kontura üst baskı yapılır.

  Renklerin nasıl üst basılacağını görmek için Renk Ayrımı Önizleme panelini kullanın.

 1. Seçim aracıyla veya Doğrudan Seçim aracıyla bir veya daha fazla yol seçin veya Yazı aracıyla metin karakterleri seçin. Çerçevenin içine yapıştırılan yolun konturunu üst baskı yapmak için önce Doğrudan Seçim aracını kullanarak iç içe (iç) yolu seçmelisiniz.
  Dolguları ve konturları üst baskı yapma

  A. Siyan (alt katman) B. Macenta (orta katman) C. Sarı (üst katman) 
 2. Pencere > Çıktı > Nitelikler'i seçin.
 3. Nitelikler panelinde aşağıdakilerden birini yapın:
  • Seçili nesnelerin dolgusunun üst baskısını yapmak veya kontursuz yazımın üst baskısı için Üst Baskı Dolgusu'nu seçin

  • Seçili nesnelerin konturunun üst baskısı için Üst Baskı Konturu'nu seçin.

  • Kesikli, noktalı veya desenli çizgideki boşluklara uygulanan rengin üst baskısını almak için Üst Baskı Boşluk'u seçin.

Paragraf çizgisinin üst baskısını alma

 1. Üst baskı renginiz için renk örneğinizin olduğundan emin olun.
 2. Yazım aracını kullanarak paragrafta bir ekleme noktasını tıklatın.
 3. Paragraf panelinde, Paragraf paneli menüsünden Paragraf Çizgileri'ni seçin.
 4. İletişim kutusunun üstündeki açılır menüde üst baskı yapmak istediğiniz paragraf çizgisini seçin.
 5. Aşağıdakilerden birini seçin ve ardından Tamam'ı tıklatın.
  • Çizginin konturunun üst baskısı için Üst Baskı Konturu'nu seçin.

  • Kesikli, noktalı veya desenli çizgideki boşluklara uygulanan rengin üst baskısını almak için Üst Baskı Boşluk'u seçin.

Not:

Paragraf Çizgileri iletişim kutusundaki Üst Baskı Kontur ve Üst Baskı Boşluk seçenekleri paragraf stilinin bir bölümü olarak kaydedilebilir.

Dipnotların üzerine çizgileri üst baskı yapma

InDesign belgenin gövdesinden dipnotları ayırmak için otomatik olarak çizgi ekleyebilir. Çizgiyi üst bastırmayı seçebilirsiniz.

 1. Üst baskı renginiz için renk örneğinizin olduğundan emin olun.
 2. Yazım > Belge Dipnot Seçenekleri'ni belirleyin.
 3. Dipnot Seçenekleri iletişim kutusunda Mizanpaj sekmesini tıklatın.
 4. Üst Baskı Kontur'u ve Tamam'ı tıklatın.

Spot mürekkeplerin üst baskısını simüle etme

Üst baskı simülasyonu, farklı nötr yoğunluk değerlerine (örneğin, kırmızı ve mavi) sahip üst baskı spot mürekkeplerinin efektlerini simüle etmekte kullanışlıdır. Üst baskı simülasyonu kullanan bileşik çıktı cihazında baskı alırken, sonuç olarak elde edilen rengin üst baskı veya altını gizleme rengi olarak istediğiniz renk olup olmadığını görebilirsiniz.

 1. Yazdır iletişim kutusunun Çıktı alanında Renk menüsünden bir bileşik seçenek belirleyin.

  Not:

  Bileşiği Değişmeden Bırak seçeneğini belirlediğinizde üst baskıyı simüle edemezsiniz.

 2. Üst Baskıyı Benzet'i seçin.

Siyah üst baskı ayarını değiştirme

InDesign uygulamasında siyah nesnelerin altını gizlemek için üst baskıda siyah renk örneğini engellemelisiniz. Varsayılan olarak altını gizleyen birçok renk örneğinden farklı olarak, siyah renk örneği tüm siyah konurları, dolguları ve metin karakterleri dahil olmak üzere, varsayılan olarak üst baskı yapar. %100 proses siyah Renk Örnekleri panelinde [Siyah] olarak görüntülenir. Siyah nesneleri, Tercihler'de varsayılan üst baskı seçimini kaldırarak veya varsayılan siyah renk örneğini çoğaltıp, çoğaltılan renk örneğini altı gizlenen renk nesnelerine uygulayarak altını gizleyin. Tercihler iletişim kutusunda üst baskı ayarını devre dışı bırakırsanız, Siyah'ın tüm örneklerinin altı gizlenir (alttaki mürekkepler kaldırılır).

Not:

Matbaanın baskı üzerine proses siyahın üst baskısını yapması, daha uygun fiyatlı ve kolay olabilir.

 1. Düzen > Tercihler > Siyahın Görünümü (Windows) veya InDesign > Tercihler > Siyahın Görünümü (Mac OS) seçeneğini belirleyin.
 2. [Siyah] Renk Örneğini %100'de Üst Baskı Yap seçeneğini belirleyin veya seçimi kaldırın.

Not:

[Siyah] Renk Örneğini %100'de Üst Baskı Yap seçeneği, [Siyah] renk tonlarını, isimsiz siyah renkleri veya saydamlık ayarları ya da stilleri nedeniyle siyah görüntülenen seçenekleri etkilemez. Sadece [Siyah] renk örneğiyle renklendirilen metin veya nesneleri etkiler.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi