3B oluşturma ve kaydetme

Not:

Photoshop CS5 ve Photoshop CS6'da, 3B işlevselliği Photoshop Extended'ın bir parçasıydı. Photoshop Extended'da yer alan tüm özellikler Photoshop CC'nin parçasıdır. Photoshop CC ayrı bir Extended teklifi sunmaz.

3B oluşturma ayarlarını değiştirme

Oluşturma ayarları 3B modellerin çizilme şeklini belirler. Photoshop ortak ayarları olan bir kaç hazır ayar yükler. Kendi hazır ayarlarınızı oluşturmak için ayarları özelleştirin.

Not:

Oluşturma ayarları katmana özeldir. Bir belge birden fazla 3B katman içeriyorsa, her biri için ayrı oluşturma ayarları belirleyin.

Oluşturma hazır ayarı seçme

Modellerin görülebilir yüzeylerini görüntüleyen standart oluşturma hazır ayarı Varsayılandır. Tel Kafes ve Tepe Noktaları hazır ayarları alt yapıyı gösterir. Düz ve tel kafes oluşturmayı birleştirmek için Kesintisiz Tel Kafes hazır ayarını seçin. Bir modeli dış boyutlarını gösteren basit bir kutu olarak görüntülemek için Sınırlayıcı Kutu hazır ayarını seçin.

 1. 3B panelinin üst kısmında Sahne düğmesini  tıklatın.

 2. Panelin alt kısmındaki Hazır Ayar menüsünden bir seçenek belirleyin.

Yüklü oluşturma hazır ayarları

A. Varsayılan (Kalite Etkileşimli olarak ayarlanmıştır) B. Varsayılan (Kalite Işın İzlemeli olarak ayarlanmıştır ve taban düzlemi görünür) C. Sınırlayıcı Kutu D. Derinlik Eşlem E. Gizli Tel Kafes F. Çizgi İllüstrasyonu G. Normaller H. Boyama Maskesi I. Gölgeli İllüstrasyon J. Gölgeli Tepe Noktaları K. Gölgeli Tel Kafes L. Kesintisiz Tel Kafes M. Saydam Sınırlayıcı Kutu Ana Hattı N. Saydam Sınırlayıcı Kutu O. İki Taraflı P. Tepe Noktaları Q. Tel Kafes 

Not:

İki Taraflı hazır ayarı yalnızca kesitlere uygulanır, modelin yarısını düz gösterirken diğer yarısını tel kafes şeklinde gösterir.

Oluşturma ayarlarını özelleştirme

 1. 3B panelinin üst kısmında Sahne düğmesini  tıklatın.

 2. Oluşturma Ayarları menüsünün sağındaki Düzen'i tıklatın.

 3. (İsteğe Bağlı) Yaptığınız değişikliklerin etkilerini görmek için Ön İzleme öğesini seçin. Bu öğeyi seçmeyerek performansı az da olsa arttırabilirsiniz.

  Not:

  Kesitin iki yarısı için ayrı ayrı ayar belirlemek üzere iletişim kutusunun üst kısmında bulunan kesit düğmelerini   tıklatın.

 4. İletişim kutusunun sol tarafındaki onay kutularını tıklatarak Yüzey, Kenar, Tepe Noktası, Cilt veya Stereo oluşturmayı etkinleştirin. Ardından alttan ilgili ayarları yapın.

Not:

Temel olarak DICOM görüntüleriyle birlikte kullanılan Birim seçenekleri hakkında bilgi için bkz. 3B birimi farklı oluşturma modlarında görüntüleme.

Yüzey seçenekleri

Yüzey seçenekleri model yüzeylerinin nasıl göründüğünü belirler.

Yüzey Stili

Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak yüzeyler çizer:

Kesintisiz

OpenGL ekran kartı üzerindeki GPU'yu kullanarak gölge ve yansıma olmadan çizim yapar.

Işıklandırılmamış Doku

Yalnızca seçili Doku seçeneğini görüntülemek yerine ışık olmadan çizim yapar. (Dağıtma varsayılan olarak seçilidir.)

Düz

Bir yüzeydeki tüm tepe noktaları için aynı yüzey normalini uygulayarak parlak bir görünüm sağlar.

Sabit

Dokuları belirtilen geçerli renkle değiştirir.

Not:

Yüzey, kenar veya tepe noktası renklerini ayarlamak için Renk kutusunu tıklatın.

Sınırlayıcı Kutu

Bileşenlerin dış boyutlarını gösteren kutular görüntüler.

Normaller

Farklı renklerdeki yüzey normalleri için X, Y ve Z bileşenlerini görüntüler.

Derinlik Eşlem

Derinliği göstermek için renk parlaklığı kullanarak gri bir model görüntüler.

Boyama Maskesi

Boyanabilir bölgeleri beyaz, fazla örneklenen bölgeleri kırmızı, az örneklenen bölgeleri ise mavi renkte görüntüler. (Bkz. Boyanabilir alanları belirleme.)

Doku

Yüzey Stili, Işıklandırılmamış Doku olarak ayarladığında doku eşlemini belirler. (Bkz. 3B Malzeme ayarları.)

Son Çıktı İçin Oluşturma

Dışa aktarılan video animasyonlar için yansıyan nesnelerden ve ortamlardan daha düzgün gölgeler ve daha gerçekçi renk taşma payları oluşturur. Ancak bu seçenek daha fazla işlem süresi gerektirir.

Yansımalar, Işık Kırılmaları, Gölgeler

Bu Işın İzlemeli oluşturma özelliklerini gösterir veya gizler.

Arka Yüzeyleri Kaldır

İki taraflı bileşenlerin arka tarafındaki yüzeyleri kaldırır.

Kenar seçenekleri

Kenar seçenekleri tel kafes çizgilerinin nasıl görüneceğini belirler.

Kenar Stili

Yukarıda bahsedilen Yüzey Stili için Sabit, Düz, Kesintisiz ve Sınırlayıcı Kutu seçeneklerini gösterir.

Kenar Kat Eşiği

Modelde görünen yapısal çizgilerin sayısını ayarlar. Modelde belirli bir açıyla iki çokgen birlikte geldiğinde kat veya çizgi oluşur. Kenarlar Kat Eşiği ayarı (0‑180) altında bir açıda buluşursa oluşturdukları çizgi kalkar. 0 ayarında tüm tel kafes görüntülenir.

Çizgi Genişliği

Genişliği piksel cinsinden belirtir.

Arka Yüzeyleri Kaldır

İki taraflı bileşenlerin arka tarafındaki kenarları kaldırır.

Gizli Çizgileri Sil

Ön plan çizgileriyle çakışan çizgileri kaldırır.

Tepe noktası seçenekleri

Tepe noktası seçenekleri tepe noktalarının (tel kafes modelini oluşturan poligon kesişmeleri) görünümünü ayarlar.

Tepe Noktası Stili

Yukarıda bahsedilen Yüzey Stili için Sabit, Düz, Kesintisiz ve Sınırlayıcı Kutu seçeneklerini gösterir.

Yarıçap

Tepe noktalarının piksel yarıçapını belirler.

Arka Yüzeyleri Kaldır

İki taraflı bileşenlerin arka tarafındaki tepe noktalarını kaldırır.

Gizli Tepe Noktalarını Sil

Ön plan tepe noktalarıyla çakışan tepe noktalarını kaldırır.

Stereo seçenekleri

Stereo seçenekleri kırmızı-mavi gözlüğü kullanılarak bakılacak veya bir mercek içeren nesnelere basılacak görüntüler için ayarları belirler.

Stereo Türü

Renkli gözlükler kullanılarak bakılacak görüntüler için Kırmızı/Mavi veya merceksi baskılar için Dikey Taramalı seçeneğini belirler.

Paralaks

İki stereo fotoğraf makinesi arasındaki mesafeyi ayarlar. Yüksek değerler üç boyut derinliğini arttırır ancak alan derinliğini azalttığından nesnelerin odak düzleminin önüne veya arkasına geçerek odak dışında görünmelerine neden olur.

Merceksi Boşluk

Dikey taramalı görüntüler için mercekte inç başına kaç çizgi olacağını belirler.

Odak Düzlemi

Odak düzleminin modelin sınırlayıcı kutusunun merkezine göre konumunu belirler. Düzlemi ileri taşımak için negatif, geri taşımak için pozitif değerler girin.

Bir oluşturma hazır ayarını kaydetme veya silme

 1. 3B panelinin üst kısmında Sahne düğmesini  tıklatın.

 2. Oluşturma Ayarları'nı tıklatın.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir hazır ayarı kaydetmek için ayarları özelleştirin ve Kaydet düğmesini  tıklatın.

  • Bir hazır ayarı silmek için Hazır Ayar menüsünden seçin ve Sil düğmesini  tıklatın.

Son çıktı için bir 3B dosya oluşturma

3B dosya ile işinizi bitirdiğinizde, web, baskı veya animasyon çıktınızın en yüksek kaliteli sürümünü oluşturmak için son bir oluşturma işlemi gerçekleştirin. Son oluşturma, daha gerçekçi ışık ve gölge efektleri yakalamak için ışın izleme ve daha yüksek örnekleme hızı kullanır.

Son oluşturma modunu 3B sahnenizde aşağıdaki efektleri geliştirmek için kullanın:

 • Görüntü tabanlı aydınlatma ve genel ortam rengi.

 • Nesne yansımasıyla aydınlatma (renk taşması).

 • Yumuşak gölgelerde daha az parazit.

Not:

Son oluşturma 3B sahnenizdeki modele, aydınlatmaya ve eşlemlere bağlı olarak uzun zaman alabilir.

 1. Aydınlatma ve gölge efektleri dahil olmak üzere modelinizde gerekli değişiklikleri veya ayarlamaları yapın.

  Not:

  Oluşturma işleminden önce Kenar Yumuşatma ayarlarını değiştirmeniz gerekmez. Varsayılan olarak En İyi ayarı kullanılır.

 2. 3B panelinin üst kısmında Sahne düğmesini  tıklatın ve daha sonra aşağıdaki listede Sahne girişini tıklatın.

 3. Panelin altta kalan yarısında, Işın İzlemeli Finali seçin.

Oluşturma işlemi tamamlandıktan sonra 3B sahneyi başka bir formatta çıktı oluşturmak için düzleştirebilir, 3B sahneyi 2B içerikle birleştirebilir veya doğrudan 3B katmandan çıktı alabilirsiniz.

Not:

Dışa aktarılmış video animasyonları için, Son Çıktı İçin Oluştur öğesi 3B Oluşturma Ayarları iletişim kutusunda bir seçenek olarak mevcuttur. Bkz. Oluşturma ayarlarını özelleştirme.

3B dosyaları kaydetme ve dışa aktarma

Bir dosya içindeki 3B içeriği korumak için dosyayı Photoshop formatında veya başka bir desteklenen görüntü formatında kaydedin. Bir 3B katmanı da desteklenen 3B dosya formatı şeklinde dışa aktarabilirsiniz.

Bir 3B katmanı dışa aktarma

3B katmanları tüm desteklenen 3B formatlarında dışa aktarabilirsiniz: Collada DAE, Wavefront/OBJ, U3D ve Google Earth 4 KMZ. Bir dışa aktarım formatı seçerken aşağıdaki etmenleri göz önünde bulundurun:

 • Wavefront/OBJ formatı fotoğraf makinesi ayarlarını, ışıklarını ve animasyonu kaydetmez.

 • Yalnızca Collada DAE oluşturma ayarlarını kaydeder.

Bir 3B katmanı dışa aktarmak için aşağıdakileri yapın:

 1. 3B > 3B katmanı dışa aktar'ı seçin

 2. Dokuları dışa aktarmak için bir format seçin:

  • U3D ve KMZ doku formatı olarak JPEG veya PNG'yi destekler.

  • DAE ve OBJ dokular için Photoshop tarafından desteklenen tüm görüntü formatlarını destekler.

 3. (İsteğe bağlı) U3D formatında dışa aktarma yapıyorsanız, bir kodlama seçeneği seçin. ECMA 1 Acrobat 7.0 ile; ECMA 3 ise Acrobat 8.0 ve sonraki sürümleriyle uyumludur ve kafes sıkıştırma sağlar.

 4. Dışa aktarmak için Tamam'ı tıklatın.

U3D formatına dışa aktarılırken karşılaşılan sınırlamalar

U3D olarak dışa aktardığınız tüm 3B katmanlarının yalnızca üçgen nesne geometrisine sahip olduğundan emin olun. Ayrıca, 3B katmanlarını U3D olarak dışa aktarırken aşağıdaki sınırlamaları aklınızda tutun:

 • NURBS, kamalar ve eğriler gibi yüksek düzeyli temel öğeler desteklenmez.
 • Doku eşleme, malzeme başına bir dağıtma eşlemi ile sınırlıdır. Ortam, aynasal, ışıklı veya opaklık doku eşlemleri desteklenmez.
 • Malzeme animasyonu desteklenmez.

Bir 3B dosyayı kaydetme

3B model konumunu, aydınlatmasını, oluşturma modunu ve kesitlerini korumak için dosyaları 3B katmanlarla birlikte PSD, PSB, TIFF veya PDF formatında kaydedin.

 1. Dosya > Kaydet veya Dosya > Farklı Kaydet seçeneklerini belirleyin. Photoshop (PSD), Photoshop PDF veya TIFF formatını seçip Tamam'ı tıklatın.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın