3B oluşturma ve kaydetme

  Photoshop'ta 3B özelliklerin sonlandırılması

Photoshop'un 3B özellikleri gelecekteki güncellemelerle kaldırılacaktır. 3B özellikleri kullanan kullanıcıların, Adobe'nin yeni nesil 3B araçlarını temsil eden yeni Substance 3D koleksiyonunu incelemelerini kesinlikle tavsiye ediyoruz. Photoshop'un 3B özelliklerinin kullanımdan kaldırılacak olmasıyla ilgili daha ayrıntılı bilgiyi burada bulabilirsiniz: Photoshop 3B | 3B özelliklerin kullanımdan kaldırılmasıyla ilgili sık sorulan sorular.

Not:

Photoshop CS6'da, 3B işlevselliği Photoshop Extended'ın bir parçasıydı. Photoshop Extended'taki tüm özellikler Photoshop'un bir parçasıdır. Photoshop, ayrı bir Extended teklifi sunmaz.

3B oluşturma ayarlarını değiştirme

Oluşturma ayarları 3B modellerin çizilme şeklini belirler. Photoshop ortak ayarları olan bir kaç hazır ayar yükler. Kendi hazır ayarlarınızı oluşturmak için ayarları özelleştirin.

Not:

Oluşturma ayarları katmana özeldir. Bir belge birden fazla 3B katman içeriyorsa, her biri için ayrı oluşturma ayarları belirleyin.

Oluşturma hazır ayarı seçme

Modellerin görülebilir yüzeylerini görüntüleyen standart oluşturma hazır ayarı Varsayılandır. Tel Kafes ve Tepe Noktaları hazır ayarları alt yapıyı gösterir. Düz ve tel kafes oluşturmayı birleştirmek için Kesintisiz Tel Kafes hazır ayarını seçin. Bir modeli dış boyutlarını gösteren basit bir kutu olarak görüntülemek için Sınırlayıcı Kutu hazır ayarını seçin.

 1. 3B panelinin üst tarafındaki Sahne düğmesini tıklayın.

 2. Panelin alt kısmındaki Hazır Ayar menüsünden bir seçenek belirleyin.

Photoshop 3B oluşturma hazır ayarları
Yüklü oluşturma hazır ayarları

A. Varsayılan (Kalite Etkileşimli olarak ayarlanmıştır) B. Varsayılan (Kalite Işın İzlemeli olarak ayarlanmıştır ve taban düzlemi görünür) C. Sınırlayıcı Kutu D. Derinlik Eşlemi E. Gizli Tel Kafes F. Çizgi İllüstrasyonu G. Normaller H. Boyama Maskesi I. Gölgeli İllüstrasyon J. Gölgeli Tepe Noktaları K. Gölgeli Tel Kafes L. Kesintisiz Tel Kafes M. Saydam Sınırlayıcı Kutu Ana Hattı N. Saydam Sınırlayıcı Kutu O. İki Taraflı P. Tepe Noktaları Q. Tel Kafes 

Not:

İki Taraflı hazır ayarı yalnızca kesitlere uygulanır, modelin yarısını düz gösterirken diğer yarısını tel kafes şeklinde gösterir.

Oluşturma ayarlarını özelleştirme

 1. 3B panelinin üst tarafındaki Sahne düğmesini tıklayın.

 2. Oluşturma Ayarlarının sağındaki Düzen'i tıklayın.

 3. (İsteğe Bağlı) Yaptığınız değişikliklerin etkilerini görmek için Ön İzleme öğesini seçin. Bu öğeyi seçmeyerek performansı az da olsa arttırabilirsiniz.

  Not:

  Kesitin iki yarısı için ayrı ayrı ayar belirlemek için iletişim kutusunun üst kısmında bulunan kesit düğmelerini tıklayın.

 4. İletişim kutusunun sol tarafındaki onay kutularını tıklayarak Yüzey, Kenar, Tepe Noktası, Cilt veya Stereo oluşturmayı etkinleştirin. Ardından alttan ilgili ayarları yapın.

Not:

Özellikle DICOM görüntüleriyle kullanılan Birim seçenekleri hakkında bilgi için bkz. Farklı oluşturma modlarında 3B birimini görüntüleme.

Yüzey seçenekleri

Yüzey seçenekleri model yüzeylerinin nasıl göründüğünü belirler.

Yüzey Stili

Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak yüzeyler çizer:

Kesintisiz

OpenGL ekran kartı üzerindeki GPU'yu kullanarak gölge ve yansıma olmadan çizim yapar.

Işıklandırılmamış Doku

Yalnızca seçili Doku seçeneğini görüntülemek yerine ışık olmadan çizim yapar. (Dağıtma varsayılan olarak seçilidir.)

Düz

Bir yüzeydeki tüm tepe noktaları için aynı yüzey normalini uygulayarak parlak bir görünüm sağlar.

Sabit

Dokuları belirtilen geçerli renkle değiştirir.

Not:

Yüzey, kenar veya tepe noktası renklerini ayarlamak için Renk kutusunu tıklayın.

Sınırlayıcı Kutu

Bileşenlerin dış boyutlarını gösteren kutular görüntüler.

Normaller

Farklı RGB renklerindeki yüzey normalleri için X, Y ve Z bileşenlerini görüntüler.

Derinlik Eşlemi

Derinliği göstermek için renk parlaklığı kullanarak gri bir model görüntüler.

Boyama Maskesi

Boyanabilir bölgeleri beyaz, fazla örneklenen bölgeleri kırmızı, az örneklenen bölgeleri ise mavi renkte görüntüler. (Bkz. Boyanabilir alanları tanımlama.)

Doku

Yüzey Stili, Işıklandırılmamış Doku olarak ayarladığında doku eşlemini belirler. (Bkz. 3B Malzeme ayarları.)

Son Çıktı İçin Oluşturma

Dışa aktarılan video animasyonlar için yansıyan nesnelerden ve ortamlardan daha düzgün gölgeler ve daha gerçekçi renk taşma payları oluşturur. Ancak bu seçenek daha fazla işlem süresi gerektirir.

Yansımalar, Işık Kırılmaları, Gölgeler

Bu Işın İzlemeli oluşturma özelliklerini gösterir veya gizler.

Arka Yüzeyleri Kaldır

İki taraflı bileşenlerin arka tarafındaki yüzeyleri kaldırır.

Kenar seçenekleri

Kenar seçenekleri tel kafes çizgilerinin nasıl görüneceğini belirler.

Kenar Stili

Yukarıda bahsedilen Yüzey Stili için Sabit, Düz, Kesintisiz ve Sınırlayıcı Kutu seçeneklerini gösterir.

Kenar Kat Eşiği

Modelde görünen yapısal çizgilerin sayısını ayarlar. Bir modeldeki iki çokgen belirli bir açıyla bir araya geldiğinde bir kat veya çizgi oluşur. Kenarlar Kat Eşiği ayarı (0‑180) altında bir açıda buluşursa oluşturdukları çizgi kalkar. 0 ayarında tüm tel kafes görüntülenir.

Çizgi Genişliği

Genişliği piksel cinsinden belirtir.

Arka Yüzeyleri Kaldır

İki taraflı bileşenlerin arka tarafındaki kenarları kaldırır.

Gizli Çizgileri Kaldır

Ön plan çizgileriyle çakışan çizgileri kaldırır.

Tepe noktası seçenekleri

Tepe noktası seçenekleri tepe noktalarının (tel kafes modelini oluşturan çokgen kesişmeleri) görünümünü ayarlar.

Tepe Noktası Stili

Yukarıda bahsedilen Yüzey Stili için Sabit, Düz, Kesintisiz ve Sınırlayıcı Kutu seçeneklerini gösterir.

Yarıçap

Tepe noktalarının piksel yarıçapını belirler.

Arka Yüzeyleri Kaldır

İki taraflı bileşenlerin arka tarafındaki tepe noktalarını kaldırır.

Gizli Tepe Noktalarını Kaldır

Ön plan tepe noktalarıyla çakışan tepe noktalarını kaldırır.

Stereo seçenekleri

Stereo seçenekleri kırmızı-mavi gözlüğü kullanılarak bakılacak veya bir mercek içeren nesnelere basılacak görüntüler için ayarları belirler.

Stereo Türü

Renkli gözlükler kullanılarak bakılacak görüntüler için Kırmızı/Mavi veya merceksi baskılar için Dikey Taramalı seçeneğini belirler.

Paralaks

İki stereo fotoğraf makinesi arasındaki mesafeyi ayarlar. Yüksek değerler üç boyut derinliğini arttırır ancak alan derinliğini azalttığından nesnelerin odak düzleminin önüne veya arkasına geçerek odak dışında görünmelerine neden olur.

Merceksi Boşluk

Dikey taramalı görüntüler için mercekte inç başına kaç çizgi olacağını belirler.

Odak Düzlemi

Odak düzleminin modelin sınırlayıcı kutusunun merkezine göre konumunu belirler. Düzlemi ileri taşımak için negatif, geri taşımak için pozitif değerler girin.

Bir oluşturma hazır ayarını kaydetme veya silme

 1. 3B panelinin üst tarafındaki Sahne düğmesini tıklayın.

 2. Oluşturma Ayarları'nı tıklayın.

 3. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

  • Bir hazır ayar kaydetmek için, ayarları özelleştirin ve Kaydet düğmesini tıklayın.

  • Bir hazır ayarı silmek için Hazır Ayar menüsünden seçin ve Sil düğmesini tıklayın.

Son çıktı için bir 3B dosya oluşturma

3B dosya ile işinizi bitirdiğinizde, web, baskı veya animasyon çıktınızın en yüksek kaliteli sürümünü oluşturmak için son bir oluşturma işlemi gerçekleştirin. Son oluşturma, daha gerçekçi ışık ve gölge efektleri yakalamak için ışın izleme ve daha yüksek örnekleme hızı kullanır.

Son oluşturma modunu 3B sahnenizde aşağıdaki efektleri geliştirmek için kullanın:

 • Görüntü bazlı aydınlatma ve genel ortam rengi.

 • Nesne yansımasıyla aydınlatma (renk taşması).

 • Yumuşak gölgelerde daha az parazit.

Not:

Son oluşturma 3B sahnenizdeki modele, aydınlatmaya ve eşlemlere bağlı olarak uzun zaman alabilir.

 1. Aydınlatma ve gölge efektleri dahil olmak üzere modelinizde gerekli değişiklikleri veya ayarlamaları yapın.

  Not:

  Oluşturma işleminden önce Kenar Yumuşatma ayarlarını değiştirmeniz gerekmez. Varsayılan olarak, En İyi ayar kullanılır.

 2. 3B panelinin en üstünde Sahne düğmesini  tıklayın ve daha sonra aşağıdaki listede Sahne girişini tıklayın.

 3. Panelin altta kalan yarısında, Işın İzlemeli Finali seçin.

Oluşturma işlemi tamamlandıktan sonra 3B sahneyi başka bir formatta çıktı oluşturmak için düzleştirebilir, 3B sahneyi 2B içerikle birleştirebilir veya doğrudan 3B katmandan çıktı alabilirsiniz.

Not:

Dışa aktarılmış video animasyonları için, Son Çıktı İçin Oluştur öğesi 3B Oluşturma Ayarları iletişim kutusunda bir seçenek olarak mevcuttur. Bkz. Özel oluşturma ayarları

3B dosyaları kaydetme ve dışa aktarma

Bir dosya içindeki 3B içeriği korumak için dosyayı Photoshop formatında veya başka bir desteklenen görüntü formatında kaydedin. Bir 3B katmanı da desteklenen 3B dosya formatı şeklinde dışa aktarabilirsiniz.

Bir 3B katmanı dışa aktarma

3B katmanları tüm desteklenen 3B formatlarında dışa aktarabilirsiniz: Collada DAE, Wavefront/OBJ, U3D ve Google Earth 4 KMZ. Bir dışa aktarım formatı seçerken aşağıdaki etmenleri göz önünde bulundurun:

 • Wavefront/OBJ fotoğraf makinesi ayarlarını, ışıklarını ve animasyonu kaydetmez.

 • Yalnızca Collada DAE oluşturma ayarlarını kaydeder.

Bir 3B katmanı dışa aktarmak için aşağıdakileri yapın:

 1. 3B > 3B katmanı dışa aktar'ı seçin.

 2. Dokuları dışa aktarmak için bir format seçin:

  • U3D ve KMZ doku formatı olarak JPEG veya PNG'yi destekler.

  • DAE ve OBJ dokular için Photoshop tarafından desteklenen tüm görüntü formatlarını destekler.

 3. (İsteğe bağlı) U3D formatında dışa aktarma yapıyorsanız, bir kodlama seçeneği seçin. ECMA 1 Acrobat 7.0 ile; ECMA 3 ise Acrobat 8.0 ve sonraki sürümleriyle uyumludur ve kafes sıkıştırma sağlar.

 4. Dışa aktarmak için Tamam'ı tıklayın.

U3D formatına dışa aktarılırken karşılaşılan sınırlamalar

U3D olarak dışa aktardığınız tüm 3B katmanlarının yalnızca üçgen nesne geometrisine sahip olduğundan emin olun. Ayrıca, 3B katmanlarını U3D olarak dışa aktarırken aşağıdaki sınırlamaları aklınızda tutun:

 • NURBS, kamalar ve eğriler gibi yüksek düzeyli temel öğeler desteklenmez.
 • Doku eşleme, malzeme başına bir dağıtma eşlemi ile sınırlıdır. Ortam, aynasal, ışıklı veya opaklık doku eşlemleri desteklenmez.
 • Malzeme animasyonu desteklenmez.

Bir 3B dosyayı kaydetme

3B model konumunu, aydınlatmasını, oluşturma modunu ve kesitlerini korumak için dosyaları 3B katmanlarla birlikte PSD, PSB, TIFF veya PDF formatında kaydedin.

 1. Dosya > Kaydet'i veya Dosya > Farklı Kaydet'i seçin. Photoshop (PSD), Photoshop PDF veya TIFF biçimini seçip Tamam'ı tıklayın.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın