Виділення та редагування таблиць

Виділення клітинок, рядків і стовпчиків таблиці

Коли ви виділяєте частину чи увесь текст клітинки, це виділення виглядає таким же чином, як і текст, виділений за межами таблиці. Проте, якщо виділення поширюється на кілька клітинок, виділяються як клітинки, так і їхній вміст.

Якщо таблиця простягається на кілька кадрів, то утримування вказівника мишки над будь-яким рядком верхнього або нижнього колонтитула (які не є першими) викликає появу значка блокування, який позначає, що вибирати текст або клітинки в цьому рядку не можна. Щоб мати змогу вибирати клітинки рядка верхнього або нижнього колонтитула, перейдіть до початку таблиці.

Виділення клітинок

 1. За допомогою інструмента «Текст»  виконайте одну з таких дій:
  • Щоб вибрати одну клітинку, клацніть у клітинці або виділіть текст та виберіть «Таблиця» > «Виділити» > «клітинка».

  • Виділити кілька клітинок можна шляхом перетягування через межу клітинки. Будьте обережні, щоб не перетягнути лінію стовпчика або рядка, оскільки це призведе до зміни розмірів таблиці.

Примітка.

Для переключання між виділенням усього тексту в клітинці та виділенням клітинки натисніть Esc.

Виділення цілих стовпчиків або рядків

 1. За допомогою інструмента «Текст»  виконайте одну з таких дій:
  • Клацніть у клітинці або виділіть текст і виберіть «Таблиця» > «Виділити» > «Стовпець» або «Рядок».

  • Перемістіть вказівник на верхній край стовпчика або лівий край рядка таким чином, щоб він перетворився на стрілку ( або ), потім клацніть, щоб вибрати увесь стовпчик або рядок.

Before and after selecting Row

 1. Клацніть всередині таблиці або виділіть текст.
 2. Виберіть «Таблиця» > «Виділити» > «Рядки верхнього колонтитула», «Основні рядки» або «Рядки нижнього колонтитула».

Виділення всієї таблиці

 1. За допомогою інструмента «Текст»  виконайте одну з таких дій:
  • Клацніть всередині таблиці або виділіть текст та виберіть «Таблиця» > «Виділити» > «Таблиця».

  • Перемістіть вказівник у верхній лівий кут таблиці таким чином, щоб вказівник набув форми стрілки , потім клацніть, щоб вибрати всю таблицю.

  Before and after selecting table

  • Протягніть інструмент «Текст» через усю таблицю.

Примітка.

Таблицю також можна виділити таким же чином, як ви виділяєте прив’язану графіку — помістіть точку вставки відразу перед таблицею або після неї та, утримуючи Shift, натисніть відповідно клавішу «Стрілка вправо» або «Стрілка вліво».

Вставлення рядків та стовпчиків

Рядки та стовпчики можна вставляти кількома різними способами.

Вставлення рядка

 1. Помістіть точку вставки у рядок, що знаходиться нижче або вище того місця, де ви бажаєте вставити новий рядок.
 2. Виберіть «Таблиця» > «Вставити» > «Рядок».
 3. Вкажіть необхідну кількість рядків.
 4. Вкажіть місце, де має з’явитися новий рядок або рядки (перед або після поточного рядка), та натисніть «OK».

Нові клітинки матимуть таке ж форматування, як і текст у рядку, де було поміщено точку вставки.

Примітка.

Новий рядок також можна створити, натиснувши Tab, коли точка вставки знаходиться в останній клітинці.

Вставлення стовпчика

 1. Помістіть точку вставки у стовпчик, що знаходиться поряд із місцем, куди ви бажаєте вставити новий стовпчик.
 2. Виберіть «Таблиця» > «Вставити» > «Стовпчик».
 3. Вкажіть необхідну кількість стовпчиків.
 4. Вкажіть місце, де має з’явитися новий стовпчик або стовпчики (перед або після поточного стовпчика), та натисніть «OK».

Нові клітинки матимуть таке ж форматування, як і текст у стовпчику, де було поміщено точку вставки.

Вставлення кількох рядків та стовпчиків

 1. Помістивши точку вставки в клітинку, виберіть «Таблиця» > «Параметри таблиці» > «Налаштування таблиці».
 2. Вкажіть іншу кількість рядків та стовпчиків і натисніть «OK».

Нові рядки будуть додані внизу, а нові стовпчики — з правого боку таблиці.

Примітка.

Кількість рядків та стовпчиків також можна змінити за допомогою панелі «Таблиця». Щоб відобразити панель «Таблиця», виберіть «Вікно» > «Текст і таблиці» > «Таблиця».

Вставлення рядків або стовпчиків шляхом перетягування

Якщо під час додавання стовпчиків ви перетягнете стовпчик на відстань, що в півтора рази перевищує його ширину, будуть додані нові стовпчики, що матимуть таку ж ширину, що й оригінальний. Якщо ви використовуєте перетягування для додавання тільки одного стовпчика, цей стовпчик може бути вужчим або ширшим за оригінал. Таке ж правило діє й для рядків крім випадків, коли для параметра «Висота рядка» перетягуваного рядка встановлено значення «Найменша». У такому випадку, якщо ви використовуєте перетягування для створення лише одного рядка, InDesign за потреби змінить висоту нового рядка достатньо для вміщення тексту.

 1. Помістіть інструмент «Текст» над межею стовпчика або рядка таким чином, щоб з’явився значок із подвійною стрілкою ( або  ).
 2. Натисніть та утримуйте натиснутою клавішу мишки, потім натисніть клавішу Alt (Windows) або Option (Mac OS) та перетягуйте вниз для створення нового рядка або вправо для створення нового стовпчика. (Якщо ви спершу натиснете Alt або Option, а потім натиснете клавішу мишки, з’явиться інструмент «Рука». Тому спершу почніть перетягування, а потім натискайте Alt або Option.)
Примітка.

Перетягування з метою вставлення рядків або стовпчиків не працює для верхнього та лівого країв таблиці. Ці поля використовуються для виділення рядків або стовпчиків.

Примітка.

Перетягування з метою вставлення рядків або стовпчиків не працює для верхнього й лівого країв горизонтальної таблиці або для верхнього й правого країв вертикальної таблиці. Ці поля використовуються для виділення рядків або стовпчиків.

Видалення рядків, стовпчиків або таблиць

 • Щоб видалити рядок, стовпчик або таблицю, помістіть точку вставки в таблицю або виділіть в таблиці текст, а потім виберіть «Таблиця» > «Видалити» > «Рядок», «Стовпчик» або «Таблиця».
 • Щоб видалити рядки та стовпчики за допомогою діалогового вікна «Параметри таблиці», виберіть «Таблиця» > «Параметри таблиці» > «Налаштовування таблиці». Вкажіть іншу кількість рядків та стовпчиків і натисніть «OK». Рядки видаляються знизу таблиці, а стовпчики – з правого боку.
Примітка.

У вертикальній таблиці рядки видаляються з лівого боку таблиці, а стовпчики – знизу.

 • Щоб видалити рядок або стовпчик за допомогою мишки, розмістіть вказівник над нижньою або правою межею таблиці таким чином, щоб з’явився значок із подвійною стрілкою ( або ), після цього натисніть клавішу мишки, утримуючи Alt (Windows) або Option (Mac OS), та перетягуйте вгору для видалення рядків або вліво для видалення стовпчиків.
Примітка.

Якщо ви спершу натиснете Alt або Option, а потім натиснете клавішу мишки, з’явиться інструмент «Рука». Тому спершу почніть перетягування, а потім натискайте Alt або Option.

 • Щоб вилучити вміст клітинки, не видаляючи саму клітинку, виділіть необхідну клітинку або виділіть текст у ній за допомогою інструмента «Текст» . Натисніть Backspace чи Delete або виберіть «Правка» > «Очистити».

Змінення параметрів вирівнювання таблиці в кадрі

Таблиця переймає ширину абзацу або клітинки таблиці, в якій цю таблицю було створено. Проте ви можете змінити розмір текстового кадру або таблиці таким чином, щоб таблиця була ширшою або вужчою за кадр. У такому випадку ви можете вирішувати, де таблицю необхідно вирівнювати всередині кадру.

 1. Помістіть точку вставки праворуч або ліворуч від таблиці. Переконайтеся, що точка вставки тексту знаходиться в абзаці, де знаходиться таблиця, а не всередині самої таблиці. Точка вставки матиме ту ж висоту, що й таблиця в кадрі.
 2. На панелі «Абзац» або на панелі керування натисніть кнопку вирівнювання (наприклад, «Вирівнювання по центру»).

Для переміщення по таблиці використовуйте клавішу Tab або клавіші зі стрілками. Ви також маєте змогу безпосередньо перейти до потрібного рядка, що є надзвичайно зручним у великих таблицях.

Переміщення по таблиці за допомогою Tab

 • Натискайте Tab для переходу до наступної клітинки. Якщо натиснути «Tab» в останній клітинці таблиці, буде створено новий рядок. Відомості щодо вставлення табуляторів та відступів у таблицю див. у розділі Форматування тексту в таблиці.
 • Для переходу до попередньої клітинки одночасно натисніть Shift+Tab. Якщо одночасно натиснути Shift і Tab у першій клітинці таблиці, точка вставки переміститься до останньої клітинки таблиці.
Примітка.

Перша, остання, попередня й наступна клітинки відрізняються залежно від напрямку написання матеріалу. Для горизонтального написання перша клітинка розташовується у верхньому лівому куті, остання – у нижньому правому, попередня клітинка – це клітинка зліва (попередня клітинка для клітинки з лівого краю – це остання клітинка справа в рядку вище), а наступна клітинка – це клітинка справа (наступна клітинка для клітинки з правого краю – це перша клітинка зліва в рядку нижче). Для вертикального написання перша клітинка розташовується у верхньому правому куті, остання – у нижньому лівому, попередня клітинка – це клітинка вище (попередня клітинка для клітинки з верхнього краю – це нижня клітинка в рядку справа), а наступна клітинка – це клітинка нижче (наступна клітинка для клітинки з нижнього краю – це верхня клітинка зліва в рядку зліва).

Переміщення по таблиці за допомогою клавіш зі стрілками

 1. Натискайте клавіші зі стрілками для переміщення всередині клітинок таблиці та між ними. Якщо натиснути клавішу «Стрілка вправо», коли точка вставки знаходиться в кінці останньої клітинки в рядку, точка вставки переміститься на початок першої клітинки того ж рядка. Так само, якщо натиснути клавішу «Стрілка вниз», коли точка вставки знаходиться в кінці останньої клітинки у стовпчику, точка вставки переміститься на початок першої клітинки того ж стовпчика.
 2. Якщо натиснути клавішу зі стрілкою вниз, коли точка вставки знаходиться в кінці останньої клітинки в рядку у вертикальній таблиці, точка вставки переміститься на початок першої клітинки того ж рядка. Подібним чином, якщо натиснути клавішу зі стрілкою ліворуч, коли точка вставки знаходиться в кінці останньої клітинки в стовпці у вертикальній таблиці, точка вставки переміститься на початок першої клітинки того ж стовпця.

Перехід безпосередньо до необхідного рядка в таблиці

 1. Виберіть «Таблиця» > «Перейти до рядка».
 2. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Вкажіть номер рядка, до якого необхідно перейти, та натисніть «OK».

  • Якщо в поточній таблиці наявні рядки верхнього або нижнього колонтитула, ви можете вибрати з меню пункт «Верхній колонтитул» або «Нижній колонтитул» та натиснути «OK».

Вирізання, копіювання та вставлення вмісту таблиці

Дії для вирізання, копіювання та вставлення тексту, виділеного всередині клітинки, такі ж самі, як і для тексту, виділеного за межами таблиці. Крім того, ви також можете вирізати, копіювати та вставляти клітинки разом зі вмістом. Якщо під час вставлення клітинок точка вставки знаходиться в таблиці, вставлені клітинки з’являться як таблиця всередині таблиці. Ви також маєте змогу переміщувати або копіювати цілу таблицю.

 1. Виділіть клітинки, які необхідно вирізати або скопіювати, потім виберіть «Правка» > «Вирізати» або «Копіювати».
 2. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Щоб вбудувати одну таблицю в іншу, помістіть точку вставки у клітинку, в яку необхідно вставити таблицю, потім виберіть «Правка» > «Вставити».

  • Щоб замінити існуючі клітинки, виділіть одну або більше клітинок у таблиці (переконайтеся, що внизу та праворуч від виділеної клітинки наявна достатня кількість клітинок), потім виберіть «Правка» > «Вставити».

Переміщення або копіювання таблиці

 1. Щоб вибрати всю таблицю, помістіть точку вставки в таблицю та виберіть «Таблиця» > «Виділити» > «Таблиця».
 2. Виберіть «Правка» > «Вирізати» або «Копіювати», перемістіть точку вставки у місце, куди необхідно вставити таблицю, потім виберіть «Правка» > «Вставити».

Перетворення таблиць на текст

 1. За допомогою інструмента «Текст»  помістіть точку вставки всередині таблиці або виділіть текст таблиці.
 2. Виберіть «Таблиця» > «Перетворити таблицю на текст».
 3. Для параметрів «Розділювач стовпчиків» та «Розділювач рядків» вкажіть бажані розділювачі.

  Щоб досягти найкращого результату, використовуйте різні розділювачі для стовпчиків і рядків, наприклад, табулятори для стовпчиків та символи початку абзацу для рядків.

 4. Натисніть «OK».

Під час перетворення таблиці на текст відбувається вилучення ліній таблиці, а вказані розділювачі вставляються у кінці кожного рядка та стовпчика.

Об’єднання таблиць

За допомогою команди «Вставити» ви маєте змогу об’єднати дві або більшу кількість таблиць в одну.

 1. У цільовій таблиці вставте принаймні таку ж кількість пустих рядків, як і кількість рядків із даними, які ви плануєте вставити з інших таблиць. (Якщо кількість вставлених пустих рядків буде меншою, ніж кількість скопійованих, вставлення буде неможливим.)
 2. У вихідній таблиці виділіть клітинки, які необхідно скопіювати. (Якщо ви скопіюєте більше клітинок стовпчика, ніж доступно пустих клітинок в цільовій таблиці, вставлення буде неможливим.)
 3. Виділіть принаймні одну клітинку, куди необхідно вставити вхідні рядки, та виберіть «Правка» > «Вставити».
Примітка.

Якщо вставлені рядки мають форматування, яке відрізняється від решти таблиці, визначте один або більше стилів клітинок і застосуйте ці стилі до вставлених клітинок. Щоб замінити існуюче форматування, під час натискання на стилі клітинки утримуйте Alt (Windows) або Option (Mac OS).

Анна-Марія Консепсьйон помістила статтю про комбінування таблиць на сторінці Об’єднання таблиць (Joining Tables).

Робота з таблицями в редакторі матеріалу

Коли ви вибираєте «Правка» > «Редагувати в редакторі матеріалу», таблиці та їхній уміст з’являються в редакторі матеріалу. Ви можете редагувати таблиці в редакторі матеріалу.

Editing tables in Story Editor

A. Table icon B. Overset graphic 

 • Щоб розгорнути або згорнути таблицю в редакторі матеріалу, клацніть трикутник угорі таблиці ліворуч від значка таблиці.

 • Щоб визначити спосіб сортування таблиці (за рядками або стовпцями), клацніть значок таблиці правою клавішею миші (Windows) або клацніть його лівою клавішею миші з утримуванням Ctrl (Mac OS) та оберіть «Упорядкувати за рядками» або «Упорядкувати за стовпцями».

 • Для зміни та форматування таблиці використовуйте меню «Шар». В редакторі матеріалу неможна вибирати рядки або стовпці.

Робота з таблицями в режимі перегляду гранок/матеріалу

Якщо ви працюєте в режимі «Гранки» або «Матеріал», ви можете редагувати таблиці та їхній вміст.

Editing tables in Story view

 • Щоб розгорнути або згорнути таблицю в режимі «Гранки» або «Матеріал», клацніть трикутник угорі таблиці ліворуч від значка таблиці.

 • Щоб визначити спосіб сортування таблиці (за рядками або стовпцями), клацніть значок таблиці правою клавішею миші (Windows) або клацніть його лівою клавішею миші з утримуванням Ctrl (Mac OS) та оберіть «Упорядкувати за рядками» або «Упорядкувати за стовпцями».

 • Для зміни та форматування таблиці використовуйте меню «Шар». Неможливо виділити стовпці в перегляді «Гранки» або «Матеріал».

 Adobe

Отримуйте допомогу швидше й простіше

Новий користувач?