Малювання за допомогою ліній і фігур

Малювання базових ліній і фігур

 1. На палітрі інструментів виконайте одну з таких дій:
  • Щоб намалювати лінію або фігуру, виберіть інструмент «Лінія» , інструмент «Еліпс» , інструмент «Прямокутник»  або інструмент «Багатокутник» . (Клацніть і утримуйте інструмент «Прямокутник», щоб взяти або інструмент «Еліпс», або інструмент «Багатокутник».)

  • Щоб намалювати графічний кадр-заповнювач (порожній), візьміть інструмент «Овальний кадр» , «Прямокутний кадр»  або «Багатокутний кадр»  .

 2. Перетягніть вказівник миші у вікні документа, щоб створити контур або кадр.
  • Щоб малювати від центра, утримуйте Alt (Windows) або Option (Mac OS).

  • Щоб обмежувати обертання лінії до 45° або обмежити ширину і висоту контура або кадру тими самими пропорціями, під час перетягування утримуйте Shift.

  • Щоб створити кілька фігур у сітці, натискайте клавіші зі стрілками, утримуючи кнопку миші. Див. розділ Малювання багатьох об’єктів у сітці..

  • Щоб змінити кількість сторін багатокутника, почніть перетягування, натисніть пробіл, а потім натискайте клавіші зі стрілками вгору та вниз. Натискаючи клавіші зі стрілками вправо та вліво, змінюйте висоту променів зірки. Натисніть пробіл ще раз, щоб повернутися в режим сітки.

Перетягування для створення базового кола

Примітка.

Наведений результат показує рамку розміру навколо контуру. Якщо інструмент «Виділення» був щойно активним, ви побачите цю рамку розміру. Якщо пізніше був активним інструмент «Часткове виділення» , контур показується натомість з опорними точками.

Малювання багатьох об’єктів у сітці

Під час роботи з інструментами для створення кадрів (наприклад, «Прямокутник» або «Текст») за допомогою клавіш-модифікаторів можна створити сітку кадрів із рівними інтервалами між ними.

 1. Виберіть інструмент, за допомогою якого можна намалювати кадр.

 2. Почніть перетягування. Утримуючи кнопку миші, виконайте будь-яку з наведених нижче дій.

  • Натискайте клавіші зі стрілками вправо та вліво, щоб змінити кількість стовпців. Натискайте клавіші зі стрілками вгору та вниз, щоб змінити кількість рядків.

  • Утримуйте клавішу Ctrl (Windows) або Command (Mac OS) та натискайте клавіші зі стрілками, щоб змінити інтервал між кадрами.

 3. Відпустіть кнопку миші.

Якщо під час використання інструмента «Багатокутник» вам потрібно скористатися клавішами зі стрілками для змінення кількості сторін або висоти променів зірки, натисніть пробіл, утримуючи кнопку миші.

Малювання фігури заповнювача

Фігура заповнювача — це еліпс, прямокутник або багатокутник, що показується у вікні документа з X, вказуючи, що згодом його має замінити текст або зображення.

 1. Візьміть інструмент «Овальний кадр»  , «Прямокутний кадр»  або «Багатокутний кадр»  на палітрі інструментів.
 2. Перетягніть вказівник миші у вікні документа, щоб створити контур або кадр. Утримуйте Shift, щоб зберігати ширину і висоту кадру.
Примітка.

Ви можете змінити величину кадрування, контрольну точку та інші параметри припасування для шаблонного кадру, вибравши «Об’єкт» > «Припасування» > «Параметри припасування кадру».

Встановлення параметрів багатокутника

 1. Якщо потрібно застосувати параметри багатокутника до існуючих форм, виберіть багатокутники.
 2. Двічі клацніть на інструменті «Багатокутник»  , задайте вказані налаштування і клацніть «OK»:
  • У пункті «Число сторін» введіть бажане значення числа сторін багатокутника.

  • У пункті «Висота променів зірки» введіть значення у відсотках для довжини променів зірки. Кінчики променів торкаються зовнішнього краю рамки розміру багатокутника, і відсоток визначає глибину заглиблення між променями. Вище значення дає довші і тонкіші промені.

Автоматична зміна форми контуру

Ви можете перетворити будь-який контур на попередньо визначену фігуру. Наприклад, ви можете перетворити прямокутник на трикутник. Налаштування обведення первинного контуру залишаються тими самими для нового контуру. Якщо новий контур — багатокутник, його фігура базується на параметрах у діалоговому вікні «Параметри багатокутника». Якщо новий контур має кутовий ефект, розмір його радіуса базується на розмірі в діалоговому вікні «Параметри кута».

 1. Виділіть контур.
 2. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Виберіть «Об’єкт» > «Перетворити фігуру» > «[нова фігура].

  • На панелі «Обробка контурів» («Вікно» > «Об’єкти та макет» > «Обробка контурів») клацніть на кнопці фігури в частині «Перетворити фігуру».

 Adobe

Отримуйте допомогу швидше й простіше

Новий користувач?