Огляд методів виділення

InDesign пропонує такі методи та інструменти виділення:

Інструмент «Виділення» 

Дає змогу виділяти текстові та графічні кадри, а також працювати з об’єктом за допомогою рамки розміру. Якщо клацнути інструмент виділення вмісту (у формі кільця), який відображається в разі утримання курсору миші на зображенні, можна маніпулювати зображенням у межах кадру без переходу до інструмента «Часткове виділення».

Інструмент захоплення вмісту

Інструмент «Часткове виділення» 

Дозволяє виділяти зміст кадру (наприклад, поміщену графіку) або безпосередньо працювати з об'єктами, які підлягають редагуванню, такими як контури, прямокутники або текст, що було перетворено на текстовий контур.

Інструмент «Текст» 

Дозволяє виділяти текст у текстовому кадрі, на контурі або в таблиці.

Виділити підменю

Дозволяє виділяти контейнер об'єкта (або кадр) та його зміст. Підменю «Виділити» також дозволяє виділяти об'єкти на основі їх розташування по відношенню до інших об'єктів. Для перегляду підменю «Виділити» оберіть «Об'єкт» > «Виділити». Також для відображення контекстного меню можна клацнути об'єкт правою кнопкою миші (у Windows) або лівою кнопкою миші, утримуючи натиснутою клавішу Control (у Mac OS), а потім обрати команду «Виділити».

Кнопки виділення на панелі керування

Також виділити вміст можна за допомогою кнопки «Вибрати вміст»  або кнопки «Вибрати контейнер». Крім того, можна скористатися командами «Виділити наступний об'єкт» або «Виділити попередній об'єкт» для виділення наступного або попереднього об'єктів в групі або на розвороті.

Команди «Виділити все» та «Зняти все виділення»

Дають змогу виділяти всі об’єкти на розвороті та монтажному столі та скасовувати їхній вибір залежно від того, який інструмент наразі активний, а також від того, які елементи вже виділені. Виберіть «Правка» > «Виділити все» або «Правка» > «Зняти все виділення».

Примітка.

Двічі клацніть об’єкт для переходу між виділенням рамки та об’єкта. Для розміщення точки вставлення та для увімкнення інструмента «Текст» двічі клацніть текстовий кадр.

Виділення об'єктів

Об'єкт — це будь-який елемент, який друкується на сторінці або монтажному столі, наприклад, контур або імпортована графіка. Кадр або контур — це фігура, яку ви малюєте, або контейнер для тексту або графіки. Рамка розміру — це прямокутник із вісьмома ручками виділення, що представляють вертикальні та горизонтальні розміри об'єктів. Перед внесенням змін до об'єкта вам потрібно виділити його за допомогою інструмента виділення.

Існує два способи виділення об'єкта у програмі InDesign:

Контур, виділений за допомогою рамки розміру (ліворуч), виділений контур (посередині) та контур, виділений за допомогою точки прив'язки (праворуч)
 • За допомогою інструмента «Виділення» можна виділяти рамку розміру об’єкта для виконання загальних завдань макетування, наприклад, розміщення та визначення розмірів об’єктів. Вибираючи зображення, можна використати інструмент «Виділення» для виділення кадру або зображення в кадрі.

Використання інструмента «Виділення» для редагування зображень

A. Після наведення миші на зображення відображається значок інструмента захоплення вмісту. B. Клацніть інструмент захоплення вмісту, щоб виділити вміст. C. Клацніть поза межами інструмента захоплення вмісту, щоб виділити кадр. 
 • Ви також можете використовувати інструмент «Часткове виділення» для виділення змісту контейнера (наприклад, імпортованої графіки) або окремих пунктів на контурі для завдань, що включають в себе зміну розміру імпортованої графіки, розмальовування та редагування контурів, а також для редагування тексту.

Примітка.

Імпортований графічний файл завжди міститься в межах кадру. Можливо здійснювати виділення графіки та її кадру, лише графіки або лише кадру. Кадр та рамка розміру імпортованої графіки можуть бути різного розміру. Щоб дізнатися, як у програмі InDesign позначається виділений вміст, див. розділ Змінення об'єктів за допомогою графічних кадрів.

Виділення за допомогою рамки розміру (ліворуч) у порівнянні з виділенням за допомогою прямокутного контуру (праворуч)

По відношенню до прямокутних об'єктів важко визначити різницю між їхньою рамкою розміру та власне їхнім контуром. Рамка розміру завжди відображує вісім великих порожніх точок прив'язки. Прямокутний контур в свою чергу відображує чотири маленьких опорних точки (вони можуть бути пустими або суцільними).

Виділення рамки розміру

Ви можете обрати рамку розміру для будь-якого об'єкта; вона представляє собою прямокутник, що вказує горизонтальні та вертикальні розміри об'єкта. (Для згрупованих об'єктів рамка розміру представлена прямокутником із пунктирними лініями.) Рамка розміру також називається контейнер. Рамка розміру дає можливість швидко переміщати, створювати дублікати об'єктів та масштабувати їх без потреби використання інших інструментів. По відношенню до контурів рамка розміру спрощує роботу із цілим об'єктом, опорні точки, які визначають фігуру об'єкта, не змінюються випадково.

Примітка.

Для більш точного переміщення та масштабування та інших змін, наприклад повертання, використовуйте панель керування або панель трансформування.

 1. За допомогою інструмента «Виділення» виконайте одну з таких дій:
  • Клацніть по об'єкту. Якщо об’єкт представлено у вигляді незалитого контура, клацніть по його краю. Якщо об’єктом є зображення, клацніть інструмент захоплення вмісту, щоб вибрати рамку розміру зображення, або клацніть поза межами інструмента захоплення вмісту, щоб вибрати кадр.

  • Перетягніть прямокутник виділення, що має контури у вигляді крапкового пунктиру, або рамку навколо частини або всього об'єкта.

  • Виділивши графічний об'єкт або вкладений вміст, натисніть кнопку «Вибрати контейнер»,  що знаходиться на панелі керування.

За умови виділення одного або декількох об'єктів за допомогою інструмента «Виділення» навколо об'єкта відображається рамка розміру, яка вказує розмір кожного об'єкта. Якщо об'єкт виділено, а рамка розміру не відображається, можливо, об'єкт було виділено за допомогою інструмента «Часткове виділення».

Якщо клацання на кадрі не призводить до його виділення, можливо, кадр є заблокованим елементом, знаходиться в заблокованому шарі або є елементом сторінки-шаблону. Див. розділ Неможливо виділити об'єкт.

Виділення контура або точок на контурі

Контури в InDesign позначаються опорними та кінцевими точками, лініями напряму. Опорні та кінцеві точки можна виділити за допомогою інструмента «Часткове виділення».

Контур із однією виділеною точкою (ліворуч) та декількома виділеними точками (праворуч)
 1. Використовуючи інструмент «Часткове виділення», клацніть контур, щоб виділити його.

  Зверніть увагу на те, як змінюється інструмент, коли він знаходиться над контуром  або над точкою.

 2. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Для виділення окремого пункту натисніть на ньому.

  • Для виділення декількох точок контуру натискайте клавішу Shift одночасно із клацанням кожної точки.

  • Для того, щоб одночасно виділити всі пункти контурів, натисніть на пункті в центрі об'єкта або клацніть на контурі лівою кнопкою миші, утримуючи клавішу Alt (Windows) або Option (Mac OS). У разі часткового виділення будь-якої частини об’єкта команда Виділити всі також призводить до виділення всіх точок.

Виділення тексту всередині кадру

 • Щоб виділити текст шляхом перетягування, натисніть на текстовому кадрі за допомогою інструмента «Текст». З'явиться пункт вводу.
 • Щоб створити пункт вводу в тексті, двічі клацніть на текстовому кадрі за допомогою будь-якого інструмента виділення. InDesign автоматично перемикнеться на інструмент «Текст».

Виділення об'єкта в кадрі

 1. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Клацніть на об'єкті за допомогою інструмента «Часткове виділення» . Інструмент «Часткове виділення» автоматично змінюється на Інструмент «Рука», коли його розміщують над графічним об'єктом всередині кадру (але не над неграфічним об'єктом як, наприклад, контур).

  • Якщо об’єкт у межах кадру є зображенням, клацніть інструмент захоплення вмісту, щоб виділити зображення.

  Примітка.

  Якщо потрібно, щоб інструмент захоплення вмісту не відображався за наведення вказівника миші на зображення, виберіть «Перегляд» > «Допоміжні елементи» > «Сховати інструмент захоплення вмісту».

  • Виділивши кадр, оберіть команди «Виділити» > «Вміст» у меню «Об'єкт» або контекстному меню кадру.
  • Виділивши кадр, натисніть кнопку «Виділити вміст», яка знаходиться на панелі керування.
    

Виділення декількох об'єктів

 • Для виділення всіх об'єктів у прямокутній області скористайтеся інструментом «Виділення», щоб перетягнути рамку поверх об'єктів, які необхідно виділити.
 • Для виділення несуміжних об'єктів скористайтеся інструментом «Виділення», щоб виділити об'єкт, а потім натисніть клавішу Shift одночасно із натисканням на додатковий об'єкт. Якщо натиснути на виділених об'єктах, це призведе до відміни виділення.
 • Для того, щоб додати до виділеного більше об'єктів, натисніть клавішу Shift, одночасно користуючись інструментом «Виділення», щоб перетягнути область над додатковими об'єктами. Якщо здійснити перетягування над виділеними об'єктами, це призведе до відміни їх виділення.

Примітка.

Ці самі методи можна застосовувати за допомогою інструмента «Часткове виділення», щоб виділити об'єкти, вкладені всередині груп або кадрів.

Виділення або скасування виділення всіх об'єктів

Для скасування виділення всіх об’єктів на розвороті та його монтажному столі виберіть «Правка» > «Зняти все виділення». Або ж за допомогою інструмента «Виділення» чи «Часткове виділення» клацніть на відстані принаймні 3 пікселі від об’єкта.

Команда «Виділити все» діє по-різному залежно від ситуації.

 • Якщо вибрано інструмент «Виділення»,  всі контури та кадри на розвороті та монтажному столі виділяються, а їхні рамки розміру активні.

 • Якщо вибрано інструмент «Часткове виділення»  і об'єкт виділено частково, команда «Виділити все» виділяє всі опорні точки цього об’єкта, але не виділяє жодних інших об’єктів. Якщо не виділено жодного об'єкта, команда «Виділити все» виділяє всі об’єкти, що мають контури, на розвороті та монтажному столі.

 • Якщо вибрано інструмент «Текст», а в текстовому кадрі є точка вставки (позначається вертикальною лінією, що блимає), команда «Виділити все» виділяє весь текст у межах цього текстового кадру та інших зв’язаних із ним кадрів, але не виділяє інші об’єкти.

 • Якщо виділено об’єкт у групі, команда «Виділити все» виділяє лише решту об’єктів у групі, але не виділяє жодних інших об’єктів на розвороті.

 1. Оберіть інструмент, який ви хочете використати. За бажанням оберіть об'єкт або розмістіть пункт вводу в текстовому кадрі.
 2. Виберіть меню «Правка» > « Виділити все».

  Примітка.

  Команда Виділити все не дає змогу виділяти вкладені об’єкти, об’єкти, які розміщаються на заблокованих або прихованих шарах, елементи макетів сторінок, які не ігнорувалися на сторінках документа, або об’єкти на інших розворотах та монтажних столах (окрім зв’язаних текстових блоків).

Неможливо виділити об'єкт

Неможливість виділяти об’єкти може бути спричинена наведеними нижче обставинами.

 • Об’єкт покривається іншим об’єктом у стеку. Утримуйте клавішу Ctrl (Windows) або Command (Mac OS) і кілька разів клацніть у тому самому місці, доки не виділите потрібний кадр або групу. Див. розділ Виділення вкладених об’єктів або об’єктів накладання.

 • Об’єкт є елементом сторінки-шаблона, про що свідчить межа у вигляді крапкового пунктиру. Щоб вибрати елемент сторінки-шаблона, перейдіть до сторінки-шаблона, яку застосовано до сторінки документа, або перепризначте елемент сторінки-шаблона. Див. розділ Заміна елементів шаблону.

 • Об’єкт заблоковано за допомогою команди «Об’єкт» > «Заблокувати». Виберіть «Об’єкт» > «Розблокувати все на розвороті». Див. розділ Блокування та розблокування об'єктів.

 • Об’єкт знаходиться в заблокованому шарі. Щоб розблокувати шар, на панелі «Шари» клацніть значок блокування поруч із відповідним шаром. Див. розділ Блокування або розблокування шарів.

Виділення вкладених об’єктів або об’єктів накладання

Якщо в кадрі міститься об'єкт, то він називається вміщеним в контейнер або кадр. Три поширені види вкладання: контури в кадрах, кадри в кадрах та групи в групах. Завжди будьте уважними щодо того, які саме об'єкти або атрибути об'єктів вам необхідно виділити, які виділені наразі, та які інструменти виділення необхідно використати для зміни виділеного.

Керування виділеним у вкладених групах можна здійснювати використовуючи інструменти «Часткове виділення» та «Виділення», а також кнопками «Виділити вміст» та «Виділити контейнер». Ви можете виділяти символи тексту за допомогою інструмента «Текст», коли вам потрібно, незважаючи на те, наскільки глибоко вкладений текстовий кадр.

Виділення вкладених, згрупованих об'єктів або об'єктів накладання

Коли ви здійснюєте вкладання або розміщення об'єктів поверх один одного на одному і тому ж шарі, можете бути важко виділити один об'єкт або кадр. Меню «Об'єкт» та контекстне меню містять у собі параметри виділення для полегшення виділення бажаного об'єкта.

Виділення вкладених об'єктів

A. Виділене зображення B. Контур кадру, що містить виділене зображення C. Група, яка містить виділений кадр 

Примітка.

Якщо ви відкриєте панель інформації, вам буде краще видно, які об'єкти виділені.

 1. Використовуючи інструмент «Часткове виділення», натисніть на вкладений або згрупований об'єкт.
 2. Якщо потрібний об'єкт виділити неможливо, скористайтеся одним із таких способів:
  • Виберіть команди меню «Об'єкт» > «Виділити» та виберіть один із параметрів виділення.
  • Розмістіть курсор над об'єктом, який слід виділити, та натисніть правою кнопкою миші (у Windows) або лівою кнопкою миші з утриманням клавіші Control (у Mac OS) для відображення контекстного меню. Після цього виберіть команду «Виділити» та потрібний параметр виділення.

  Примітка.

  Виділення об'єктів за допомогою команд контекстного меню відрізняється від виділення за допомогою команд меню «Об'єкт» > «Виділити». У випадку користування контекстним меню виділене розташовується на точних пунктах, на які ви натискаєте для відображення контекстного меню. Це означає, що об'єкт, який знаходиться понад або під місцем натискання кнопки миші, може бути обраним, а не наступний об'єкт в порядку стекування.

  • Утримуйте клавішу Ctrl (Windows) або Command (Mac OS) та декілька разів клацніть одне й те ж місце, поки не виділите потрібний кадр або групу. (Не натискайте на опорній точці.)

  • Щоб виділити всі об’єкти у групі в індивідуальному порядку, скористайтеся інструментом «Виділення», натисніть кнопку «Виділити вміст», яка знаходиться на панелі керування, а потім виберіть «Правка» > «Виділити все».

 3. Для поступового переміщення вгору або вниз стеку об'єктів виконайте одну з таких дій:
  • Клацніть правою кнопкою миші (Windows) або лівою кнопкою миші, утримуючи клавішу Control (Mac OS), і виберіть у контекстному меню параметр «Виділити».

  • Виберіть «Об'єкт» > «Виділити» > «Наступний об'єкт знизу» або «Наступний об'єкт зверху», вибирайте декілька разів, поки потрібний об'єкт не буде виділено. Коли ви досягаєте початку або кінця стеку, виділене не змінюється.

  • Для того, щоб переміститися в стеку зверху до низу, утримуючи клавішу Ctrl (Windows) або клавішу Command (Mac OS), клацніть на стеку. Коли ви доходите до кінця стеку, виділення розпочинається знову з верхньої частини стеку. Для того, щоб переміститися в стеку знизу до верху, утримуючи комбінацію клавіш Alt+Ctrl (Windows) або Option+Command (Mac OS), клацніть стек за допомогою інструмента «Виділення».

  Примітка.

  Параметри контекстного меню реагують на місце розташування вказівника.

Виділення декількох вкладених об'єктів

 1. Використовуючи інструмент «Часткове виділення», клацніть вкладений об'єкт.
 2. Натискаючи лівою кнопкою миші на додатковому вкладеному об'єкті, який ви хочете виділити, утримуйте клавішу Shift.

Параметри виділення

Параметри в підменю «Виділити» (оберіть «Об'єкт» > «Виділити» або оберіть команду «Виділити» в контекстному меню) допомагає виділяти вкладені або згруповані об'єкти або об'єкти, які накладаються. Доступність деяких параметрів залежить від типу об'єкта, з яким ви працюєте. Якщо ви користуєтеся контекстним меню, то виділений об'єкт залежить від місця розташування курсору.

Перший об'єкт вище

Виділяє об'єкт, який знаходиться у верхній частині стеку.

Наступний об'єкт вище

Виділяє об'єкт, який знаходиться зразу понад поточним об'єктом.

Наступний об'єкт нижче

Виділяє об'єкт, який знаходиться зразу під поточним об'єктом.

Останній об'єкт нижче

Виділяє об'єкт, який знаходиться внизу стеку.

Вміст

Виділяє вміст виділеного графічного кадру або, якщо виділена група, то виділяє об'єкт в межах цієї групи. Ви також можете натиснути кнопку «Виділити вміст», яка знаходиться на панелі керування.

Контейнер

Виділяє кадр разом із виділеним об'єктом або, якщо об'єкт в межах групи виділений, виділяє групу, яка містить в собі даний об'єкт. Ви також можете натиснути кнопку «Виділити контейнер», яка знаходиться на панелі керування.

Попередній об'єкт / наступний об'єкт

Виділяє наступний або попередній об'єкт у групі, за умови, що виділений об'єкт є частиною групи, або, якщо виділено розгрупований об'єкт, виділяє наступний або попередній об'єкт на розвороті. Для пропуску п'яти об'єктів клацніть кнопкою миші, утримуючи клавішу Shift. Для виділення першого або останнього об'єкта в стеку, утримуючи клавішу Ctrl (Windows) або Command (Mac OS), клацніть на них клавішею мишки.

Упорядковування об’єктів у стеку

Об'єкти, що накладаються, стекуються в порядку створення або імпорту. Для зміни порядку стекування об'єктів ви можете скористатися підменю «Знаходження».

Панель «Шари» також допомагає визначати порядок об’єктів у стеку. Порядок кожного шару на панелі «Шари» визначає спосіб розташування об’єктів у відповідному шарі: перед об’єктами або позаду них в інших шарах. Порядок об’єктів у межах кожного шару визначає порядок цих об’єктів у стеку відповідного шару. Можна перетягати об’єкти в межах шару або використовувати команди меню «Об’єкт» > «Знаходження» для керування стеком кожного шару. Якщо не створено жодних шарів, документ міститиме лише один стек об’єктів у єдиному шарі за замовчуванням. Об'єкти на шаблонах існують позаду кожного іменованого шару.

Примітка.

Групування об'єктів може змінити порядок їх стекування (відносно незгрупованих об'єктів).

 1. Виділіть об'єкт, який ви хочете перемістити в стеку вперед або назад.
 2. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Для переміщення виділеного об'єкта на передній або задній план стеку оберіть «Об'єкт» > «Знаходження» > «На передній план» або «Об'єкт» > «Знаходження > «На задній план».

  • Для переміщення виділеного об'єкта вперед або назад у стеку повз наступний об'єкт оберіть «Об'єкт» > «Знаходження» > «Перемістити вперед» або «Об'єкт» > «Впорядкувати» > «Перемістити назад».

  • На панелі «Шари» клацніть трикутник поруч із шаром, а потім перетягніть об’єкти в межах шару для зміни їхнього порядку в стеку.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності