Параметри друку графіки

В області графіки діалогового вікна «Друк» оберіть параметри, за допомогою яких ви зазначите спосіб обробки графіки під час виводу.

Надіслати дані –

контролює об’єм даних про зображення у розташованих бітових зображеннях для надсилання на принтер або у файл.

Усі –

Відсилає дані про повну роздільну здатність, що підходить для будь-якого друку із високою роздільною здатністю або друку градацій сірого, або кольорових зображень у вигляді чорно-білого тексту з одним плашковим кольором. Цей параметр потребує найбільшого дискового простору.

Оптимізована підвибірка –

Відсилає достатньо даних про зображення для друку графіки із найкращою роздільною здатністю для пристрою виводу. (Принтер із високою роздільною здатністю використає більше даних, ніж настільна модель принтера із низькою роздільною здатністю.) Оберіть цей параметр під час роботи із зображеннями, які мають високу роздільну здатність, а не під час друку пробних зображень на настільному принтері.

Примітка.

InDesign не проводить підвибірку EPS- або PDF-графіки, навіть якщо обрано параметр «Оптимізована підвибірка».

З екранною роздільною здатністю –

відсилає версії з екранною роздільною здатністю (72 dpi) розташованих бітових зображень, скорочуючи при цьому час друку.

Немає –

Під час друку тимчасово видаляє всю графіку та заміщує її графічними фреймами із горизонтальними лініями, скорочуючи таким чином час друку. Графічні фрейми мають однаковий розмір, оскільки імпортована графіка та відсічні контури зберігаються, отже, ви можете перевіряти розміри та розташування. Пригнічення друку імпортованої графіки може знадобитися, коли ви хочете розповсюдити пробне зображення тексту серед редакторів або коректорів. Друк без використання графіки також можна застосовувати, коли ви намагаєтесь ізолювати причину несправності під час друку.

Параметри завантаження шрифтів на принтер

Вбудовані шрифти принтера зберігаються в пам’яті принтера або на під’єднаному до нього жорсткому диску. Шрифти Type 1 та TrueType можуть зберігатися на принтері або на вашому комп’ютері, растрові шрифти зберігаються лише на комп’ютері. InDesign завантажує шрифти як необхідно, за умови, що вони встановлені на жорсткому диску вашого комп’ютера.

В області графіки діалогового вікна «Друк» оберіть параметри, оберіть параметри, які допоможуть керувати завантаженням шрифтів на принтер.

Немає –

включає посилання на шрифт у файлі PostScript, який вказує процесору растрових зображень (RIP) або постпроцесору, куди потрібно включити шрифт. Цей параметр доцільно використовувати, якщо шрифти постійно зберігаються у принтері. Однак для забезпечення правильного сприйняття шрифтів скористайтеся одним із інших варіантів завантаження шрифту, наприклад варіантом «Діапазон» або «Завантажити шрифти PPD».

Повністю –

завантажує всі шрифти, які необхідні для документа, на початку друку. Всі гліфи та символи у шрифті включаються, навіть якщо вони не використовуються в документі. InDesign автоматично розбиває на діапазони шрифти, які містять більше максимальної кількості гліфів (символів), яка вказується у діалоговому вікні «Параметри».

Діапазон –

завантажує лише символи (гліфи), які використовуються у документі. Гліфи завантажуються один раз на сторінку. Цей параметр, як правило, дає в результаті швидші й менші файли PostScript, якщо використовується з документом, що складається з однієї сторінки, або з короткими документами, які не містять багато тексту.

Завантажити шрифти PPD –

завантажує всі шрифти, які використовуються у документі, навіть якщо ці шрифти зберігаються у принтері. Використовуйте цей параметр для того, щоб переконатися, що InDesign застосовує контури шрифтів на вашому комп’ютері для друку звичайних шрифтів таких як Helvetica та Times. Використання цього параметра може вирішити проблеми, які виникають із версіями шрифтів, наприклад, невідповідні набори символів, які не співпадають на вашому комп’ютері та принтері, або відхилення контурів у трепінгу. Якщо ви широко не застосовуєте розширені набори символів, немає потреби у використанні даного параметра для друку чернеток на настільному принтері.

Параметри друку PostScript

В області графіки діалогового вікна «Друк» оберіть параметри, щоб зазначити, у який спосіб інформація про PostScript передається на принтер.

PostScript –

вказує рівень сумісності з інтерпретатором у пристроях виводу PostScript.

Формат даних –

вказує, як InDesign передає інформацію про зображення із вашого комп’ютера на принтер. Формат ASCII передається у вигляді тексту ASCII, який є сумісним із старішими мережами та паралельними принтерами та найкраще підходить для графіки, яка використовується на багатьох платформах. Бінарний формат експортується як бінарний код, який є більш компактним, ніж ASCII, але може не суміщатися з усіма системами.

Примітка.

InDesign не завжди може змінювати інформацію, яка використовується EPS або графічними файлами DCS. Якщо під час відправки інформації у бінарному форматі у вас виникнуть проблеми, спробуйте змінити формат інформації графічних файлів EPS або DCS у вихідній програмі.

Параметри для пропускання графіки

Параметри OPI у області «Додаткові параметри» дозволяють вибірково пропускати різні типи імпортованої графіки під час відправлення інформації про зображення на принтер або у файл, залишаючи лише зв’язки OPI (коментарі) для подальшої обробки OPI-сервером.

Заміна зображення OPI –

дає змогу InDesign під час виводу заміщати модулі доступу графіки EPS із низькою роздільною здатністю на графіку із високою роздільною здатністю. Для роботи заміщення OPI-зображення файл EPS повинен містити коментарі OPI, які прив’язують зображення із низькою роздільною здатністю до зображень із високою роздільною здатністю. InDesign повинен мати доступ до графіки, прив’язаної коментарями OPI. Якщо версії із високою роздільною здатністю недоступні, InDesign зберігає зв’язки OPI та включає зображення з низькою екранною роздільною здатністю до експортованого файлу. Для того, щоб OPI-сервер замінив зв’язану з OPI графіку пізніше під час робочих процесів, вимкніть цей параметр.

Пропустити для OPI –

дозволяє вибірково пропускати різні типи імпортованої графіки (EPS, PDF та бітові зображення) під час відправки інформації про зображення на принтер або у файл, залишаючи лише OPI-зв’язки (коментарі) для подальшої обробки OPI-сервером. У коментарях міститься інформація, необхідна для розташування зображення із високою роздільною здатністю на OPI-сервері. InDesign лише включає коментарі; постачальник послуг повинен мати доступ до оригіналу зображення із високою роздільною здатністю, яке знаходиться на сервері, під час заміни. Параметр «Пропустити для OPI» не застосовується до вбудованої графіки.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності