Een CSS-regel bewerken in het deelvenster CSS-stijlen

Opmerking:

in Dreamweaver CC en hoger is het deelvenster CSS-stijlen vervangen door CSS ontwerpen. Zie CSS ontwerpen voor meer informatie.

U kunt zowel interne als externe, op een document toegepaste regels bewerken.

Wanneer u een CSS-stijlpagina bewerkt die de tekst in uw document bepaalt, kunt u alle, door die CSS-stijlpagina bepaalde tekst ogenblikkelijk opnieuw opmaken. Bewerkingen aan een externe stijlpagina hebben invloed op alle documenten die aan die pagina zijn gekoppeld.

U kunt een externe editor instellen, die moet worden gebruikt voor het bewerken van de stijlpagina's.

Een regel bewerken in het deelvenster CSS-stijlen (modus Huidig)

 1. Open het deelvenster CSS-stijlen door de selectie van Venster > CSS-stijlen.
 2. Klik op de knop Huidige boven aan het paneel CSSstijlen.
 3. Selecteer een tekstelement op de huidige pagina om de eigenschappen ervan weer te geven.
 4. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Dubbelklik op een eigenschap in het deelvenster Samenvatting voor selectie om het dialoogvenster CSS-regeldefinitie weer te geven en breng vervolgens uw wijzigingen aan.

  • Selecteer een eigenschap in het deelvenster Samenvatting voor selectie en bewerk vervolgens de eigenschap in het deelvenster Eigenschappen hieronder.

  • Selecteer een regel in het deelvenster Regels en bewerk vervolgens de eigenschappen van de regel in het deelvenster Eigenschappen hieronder.

  Opmerking:

  Als u het gedrag voor dubbelklikken om CSS te bewerken en ander gedrag wilt wijzigen, moet u de voorkeuren in Dreamweaver aanpassen.

Een regel bewerken in het deelvenster CSS-stijlen (modus Alles)

 1. Open het deelvenster CSS-stijlen door de selectie van Venster > CSS-stijlen.
 2. Klik op de knop Alles boven aan het deelvenster CSS-stijlen.
 3. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Dubbelklik op een regel in het deelvenster Alle regels om het dialoogvenster CSS-regeldefinitie weer te geven en breng vervolgens uw wijzigingen aan.

  • Selecteer een regel in het deelvenster Alle regels en bewerk vervolgens de eigenschappen van de regel in het deelvenster Eigenschappen hieronder.

  • Selecteer een regel in het deelvenster Alle regels en klik vervolgens op de knop Stijl bewerken in de rchterbenedenhoek van het deelvenster CSS-stijlen.

  Opmerking:

  U kunt het gedrag voor dubbelklikken voor het bewerken van CSS alsmede andere gedragsvormen wijzigen door het wijzigen van de voorkeuren in Dreamweaver.

De naam van een CSS-kiezer wijzigen

 1. Selecteer in het deelvenster CSS-stijlen (modus Alles) de kiezer die u wilt wijzigen.
 2. Klik opnieuw op de kiezer om de naam bewerkbaar te maken.
 3. Breng uw wijzigingen aan en druk op Enter (Windows) of Return (Macintosh).
Adobe-logo

Aanmelden bij je account