Code opmaken

U kunt voorkeuren instellen die de opmaak van uw code bepalen wanneer u een bestand maakt of bewerkt.

Code handmatig opmaken

 1. Open een ondersteund bestand.

 2. Selecteer Bewerken > Code > Bronopmaak toepassen.

  Of selecteer Bronopmaak toepassen via de werkbalk Algemeen > Broncode opmaken.

Geselecteerde code in een bestand handmatig opmaken

 1. Open de code.

 2. Selecteer de code.

 3. Selecteer Bewerken > Code > Bronopmaak toepassen op selectie.

  Of selecteer Bronopmaak toepassen op selectie via de werkbalk Algemeen > Broncode opmaken.

  Opmerking:

  Als u code tussen tags selecteert en bronopmaak toepast op de selectie, wordt de opmaak toegepast op de bovenliggende tag.

Standaardregels voor codeopmaak bewerken

U kunt de opmaak van CSS-, JS- en PHP-code aanpassen door opmaakregels toe te voegen aan het bestand .jsbeautifyrc in de hoofdmap van uw site.

Voer de volgende stappen uit om het bestand .jsbeautifyrc te bewerken:

Opmerking:
 • De volgende instructies zijn alleen van toepassing op CSS-, JS- en PHP-documenten.
 • HTML-tags in een PHP-document worden opgemaakt op basis van voorkeuren in tagbibliotheken. U kunt de code in PHP-blokken opmaken met behulp van de onderstaande instructies.
 1. Maak een nieuw bestand in de hoofdmap van de site met de naam .jsbeautifyrc.

 2. Kopieer en plak de onderstaande opmaakregels voor CSS, JS en PHP in .jsbeautifyrc en sla het bestand op.

  { 
   
    "js": { 
   
      "eol": "\n", 
   
      "preserve_newlines": true, 
   
      "max_preserve_newlines": 3, 
   
      "space_after_anon_function": true, 
   
      "keep_array_indentation": false, 
   
      "space_before_conditional": true, 
   
      "break_chained_methods": false, 
   
      "unescape_strings": false, 
   
      "wrap_line_length": 0, 
   
      "end_with_newline": true, 
   
      "comma_first": false, 
   
      "operator_position": "after-newline" 
   
    }, 
   
    "css": { 
   
      "preserve_newlines": false, 
   
      "selector_separator_newline" : false, 
   
      "end_with_newline": false, 
   
      "newline_between_rules": false, 
   
      "space_around_selector_separator": true 
   
    }, 
   
    "php": { 
   
      "eol": "\n", 
   
      "preserve_newlines": true, 
   
      "max_preserve_newlines": 3, 
   
      "space_after_anon_function": true, 
   
      "brace_style": "collapse", 
   
      "keep_array_indentation": false, 
   
      "space_before_conditional": true, 
   
      "break_chained_methods": false, 
   
      "unescape_strings": false, 
   
      "wrap_line_length": 0, 
   
      "end_with_newline": false, 
   
      "comma_first": false, 
   
      "space_in_paren":true 
   
    } 
   
  }
 3. Bewerk de standaardcodeopmaakregels aan de hand van de onderstaande tabel en sla de wijzigingen op.

Opmerking:

Als u de codeopmaak voor PHP-, CSS- en JS-bestanden in andere Dreamweaver-sites wilt aanpassen, moet u het aangepaste bestand .jsbeautifyrc in de hoofdmap van de site plaatsen.

Regels voor CSS-, JS- en PHP-opmaak:

CSS Regels Standaardwaarden in Dreamweaver Beschrijving
  preserve_newlines false Geeft aan of u lege regels wilt behouden.
selector_separator_newline false

Geeft aan of een nieuwe regel moet worden ingevoegd tussen door komma's gescheiden kiezers.

Bijvoorbeeld: '.div, .P'

end_with_newline false Geeft aan of u het bestand wilt eindigen met een lege regel.
newline_between_rules false Geeft aan of u een nieuwe regel wilt toevoegen na elke CSS-regel.
space_around_selector_separator true

Hiermee zorgt u ervoor dat er een spatie wordt toegevoegd rond scheidingstekens: >, +, ~

Bijvoorbeeld: 'a>b' wordt 'a > b' wanneer de bronopmaak wordt toegepast.

JS Regels Standaardwaarden in Dreamweaver Beschrijving
  "eol" "\n" Teken dat wordt gebruikt om het einde van een regel aan te geven.
preserve_newlines true Geeft aan of u lege regels wilt behouden.
max_preserve_newlines 3

Voor "max_preserve_newlines": N

blijven N-1 lege regels behouden wanneer de opmaak wordt toegepast indien er meer dan N-1 lege regels in het JS-bestand aanwezig zijn.

Opmerking: max_preserve_newlines is alleen van toepassing als preserve_newlines is ingesteld op true.

space_after_anon_function true

Geeft aan of een spatie moet worden toegevoegd voor het haakje van een anonieme functie.

Bijvoorbeeld: 'function()' wordt 'function ()' wanneer de bronopmaak wordt toegepast.

keep_array_indentation false Nieuwe regels binnen het hoofdgedeelte van een array toestaan of behouden.
space_before_conditional true

Geeft aan of een spatie moet worden toegevoegd voor een voorwaardelijke instructie

Bijvoorbeeld: 'if(true)' wordt 'if (true)' wanneer de opmaak wordt toegepast.

break_chained_methods false

Nieuwe regels tussen functies in een keten toestaan of behouden.

Bijvoorbeeld:

'foobar().baz()'

unescape_strings false

Geeft aan of afdrukbare tekens in tekenreeksen die zijn gecodeerd in de notatie \xNN, normaal moeten worden weergegeven.

Bijvoorbeeld:

'\x65\x78\x61\x6d\x70\x6c\x65' verandert in 'example' wanneer de bronopmaak wordt toegepast.

wrap_line_length 0 Regels moeten na dit aantal tekens bij de eerstvolgende mogelijkheid worden omgeslagen.
end_with_newline true

Hiermee zorgt u ervoor dat er een nieuwe regel wordt toegevoegd aan het einde van het bestand.

comma_first false Wanneer een regel wordt afgebroken bij een komma, wordt deze code gebruikt om ervoor te zorgen dat de komma het eerste teken op de regel is.
operator_position after-newline

Als een lange voorwaardelijke expressie over meerdere regels wordt opgebroken, wordt deze code gebruikt om de positie van operatoren op de regels te definiëren.

U kunt de code bewerken met de onderstaande waarden:

 • before-newline
 • after-newline
 • preserve-newline
Opmerking:

De regels voor PHP-opmaak zijn hetzelfde als voor JS-opmaak (beschreven in voorgaande tabel) met deze twee extra regels:

PHP Regels Standaardwaarden in Dreamweaver Beschrijving
  brace_style collapse

U kunt de positie van accolades bepalen met deze optie:

Bijvoorbeeld:

function f() {

// code

}

of 

function f()

{

// Code

}

U kunt de onderstaande waarden toewijzen:

 • 'collapse': plaatst accolades op dezelfde regel als de besturingsinstructies
 • 'expand': plaatst accolades op een eigen regel (Allman/ANSI-stijl)
 • 'end-expand': plaatst afsluitende accolades op een eigen regel
 • 'none': probeert de accolades te houden waar ze zijn
 • een van de bovenstaande + ',preserve-inline': preserve-inline probeert inline blokken met accolades te behouden
space_in_paren true

Geeft aan of spaties worden toegevoegd binnen de haakjes.

Bijvoorbeeld:

include('header.php')

wordt

include( 'header.php' ) wanneer de opmaak wordt toegepast

Verwante informatie

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?