Voorkeuren voor downloadtijd en -grootte instellen in Dreamweaver

Ga als volgt te werk als u voorkeuren voor de downloadtijd en -grootte wilt instellen via het deelvenster Voorkeuren in Dreamweaver.

Dreamweaver berekent de grootte op basis van de hele inhoud van de pagina, inclusief alle gekoppelde objecten, zoals afbeeldingen en insteekmodules. Dreamweaver schat de downloadtijd op basis van de verbindingssnelheid die is opgegeven in de statusbalkvoorkeuren. De werkelijke downloadtijd varieert afhankelijk van algemene internetomstandigheden.

Opmerking:

Een goede richtlijn voor het controleren van de downloadtijd voor een bepaalde webpagina is de 8-secondenregel. Die houdt in dat de meeste gebruikers niet langer dan 8 seconden wachten op het laden van een pagina.

  1. Selecteer Bewerken > Voorkeuren (Windows) of Dreamweaver > Voorkeuren (Macintosh).
  2. Selecteer Statusbalk in de lijst Categorie aan de linkerkant.
  3. Selecteer de verbindingssnelheid waarmee de downloadtijd moet worden berekend en klik op OK.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account