Werken in het documentvenster

Lees hoe u in Dreamweaver overschakelt tussen verschillende weergaven en hoe u het documentvenster trapsgewijs of naast elkaar weergeeft en de grootte van het venster aanpast.

Opmerking:

De gebruikersinterface van Dreamweaver CC en hoger is vereenvoudigd. Daarom zijn sommige opties die in dit artikel worden beschreven, niet beschikbaar in Dreamweaver CC en hoger. Zie dit artikel voor meer informatie.

Schakelen tussen weergaven in het documentvenster

U kunt een document in het documentvenster weergeven in de codeweergave, gesplitste codeweergave, ontwerpweergave of in de code- en de ontwerpweergaven of Live weergave. U kunt er ook voor kiezen om de gesplitste codeweergave of code- en ontwerpweergaven horizontaal of verticaal weer te geven. (Horizontale weergave is de standaardweergave.)

Opmerking:

De ontwerpweergaveoptie is niet beschikbaar voor documenten met dynamische rasters.

Overschakelen naar de codeweergave

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Selecteer Weergave > Code.

  • Klik in de werkbalk Document op de knop Code.

    

    

Overschakelen naar de gesplitste codeweergave

In de gesplitste codeweergave wordt het document in tweeën gesplitst zodat u tegelijkertijd aan twee onderdelen van de code kunt werken.

 1. Selecteer Weergave > Gesplitste code.

Overschakelen naar de ontwerpweergave

Klik in de werkbalk Document op de vervolgkeuzelijst naast Live-optie en klik op Ontwerp. Klik op de knop Ontwerp als u wilt overschakelen naar volledige ontwerpweergave.

Zowel de code- als de ontwerpweergave tonen

 

Klik in de werkbalk Document op de knop Splitsen. Klik vervolgens op de vervolgkeuzelijst naast Live-optie en klik op Ontwerp.

 

Weergaven verticaal of horizontaal splitsen

 1. Zorg ervoor dat u zich in de Gesplitste weergave (gesplitste code- of ontwerpweergave of Live View) bevindt.

 2. Als u de weergave verticaal wilt splitsen, selecteert u Weergave > Verticaal splitsen. Als u de weergave horizontaal wilt splitsen, heft u de selectie op van Weergave > Verticaal splitsen.

Documentvensters trapsgewijs of naast elkaar weergeven

Als u veel documenten tegelijk hebt geopend, kunt u ze trapsgewijs of naast elkaar weergeven.

Documentvensters trapsgewijs weergeven

 1. Selecteer Venster > Trapsgewijs.

Documentvensters naast elkaar weergeven

 • (Windows) Selecteer Venster > Naast elkaar weergeven of Venster > Onder elkaar weergeven.
 • (Mac) Selecteer Venster > Naast elkaar.

De grootte van het documentvenster wijzigen

In de statusbalk worden de huidige afmetingen (in pixels) van het documentvenster weergegeven. Als u een pagina wilt ontwerpen die er bij een bepaalde grootte goed uitziet, kunt u het documentvenster aanpassen aan een van de vooraf ingestelde formaten, die vooraf ingestelde formaten wijzigen of formaten maken.

Als u de weergavegrootte van een pagina wijzigt in de ontwerpweergave of in Live View, worden alleen de afmetingen van de weergavegrootte aangepast. De documentgrootte blijft ongewijzigd.

In Dreamweaver worden naast vooraf ingestelde en aangepaste afmetingen ook de afmetingen weergegeven die zijn opgegeven in een mediaquery. Als u een grootte selecteert die overeenkomt met een mediaquery, gebruikt Dreamweaver de mediaquery om de pagina weer te geven. U kunt ook de oriëntatie van de pagina wijzigen om de pagina voor te vertonen voor mobiele apparaten waarbij de paginalay-out afhankelijk is van de wijze waarop het apparaat wordt vastgehouden.

Om de grootte van het documentvenster te wijzigen, selecteer een van de formaten uit het Windows pop-upmenu onderaan het documentvenster.

Het formaat van het documentvenster wijzigen in een vooraf ingestelde grootte

 1. Selecteer een van de formaten in het pop-upmenu Venstergrootte onder aan het documentvenster. In Dreamweaver CS5.5 en latere versies is een uitgebreide lijst met opties beschikbaar, onder andere voor veelgebruikte mobiele apparaten (hierna afgebeeld).

  De weergegeven venstergrootte komt overeen met de binnenmaten van het browservenster, zonder randen. De grootte van het scherm of mobiele apparaat wordt aan rechterkant weergegeven.

  Opmerking:

  Als u de grootte niet zo nauwkeurig hoeft te wijzigen, kunt u de standaardmethoden voor wijziging van het formaat van schermen van uw besturingssysteem gebruiken, bijvoorbeeld door de rechterbenedenhoek van een venster te slepen.

  Opmerking:

  (Alleen Windows) Documenten in het documentvenster zijn standaard gemaximaliseerd, en u kunt het formaat van een document niet wijzigen wanneer het venster is gemaximaliseerd. Als u het document niet-gemaximaliseerd wilt weergeven, klikt u op de knop Vorig formaat in de rechterbovenhoek van het document.

De waarden wijzigen in het pop-upmenu Venstergrootte

 1. Selecteer Grootten bewerken in het pop-upmenu Venstergrootte.
 2. Klik op een van de breedte- of hoogtewaarden in de lijst Venstergrootte en typ een nieuwe waarde.

  Als u het documentvenster alleen een specifieke breedte wilt geven (en de hoogte ongewijzigd wilt laten), selecteert u een hoogtewaarde en verwijdert u deze.

 3. Klik op het tekstvak Beschrijving om een beschrijvende tekst bij een bepaalde grootte in te voeren.

Een nieuw formaat toevoegen aan het pop-upmenu Venstergrootte

 1. Selecteer Grootten bewerken in het pop-upmenu Venstergrootte.
 2. Klik op de lege ruimte onder de laatste waarde in de kolom Breedte.
 3. Voer waarden in voor Breedte en Hoogte.

  Als u alleen de Breedte of Hoogte wilt instellen, laat u het andere veld leeg.

 4. Klik op het veld Beschrijving om een beschrijvende tekst bij het toegevoegde formaat op te geven.

  U kunt bijvoorbeeld SVGA of gemiddelde pc typen naast de vermelding voor een beeldscherm van 800 x 600 pixels, of 17 inch. Mac naast de vermelding voor een beeldscherm van 832 x 624 pixels. De meeste beeldschermen kunnen worden aangepast aan verschillende pixelafmetingen.

 5. Klik op Toepassen en sluit het dialoogvenster.

  Uw nieuwe venstergrootte is nu beschikbaar voor gebruik in het pop-upmenu Venstergrootte.

Venstergrootte en verbindingssnelheid instellen

 1. Selecteer Bewerken > Voorkeuren (Windows) of Dreamweaver > Voorkeuren (Macintosh).
 2. Selecteer Venstergrootten in de lijst Categorie aan de linkerkant.

 3. Pas de venstergrootten zoals gewenst aan.

Rapporten in Dreamweaver

U kunt rapporten uitvoeren in Dreamweaver om te zoeken naar inhoud, problemen op te lossen of inhoud te testen. U kunt de volgende typen rapporten genereren:

Zoeken

Hiermee kunt u zoeken naar tags, kenmerken en specifieke tekst binnen tags.

Referentie

Hiermee zoekt u naar handig referentiemateriaal.

Validatie

Hiermee kunt u controleren op code- of syntaxisfouten.

Browsercompatibiliteit

Hiermee kunt u de HTML in uw documenten testen om te zien of deze tags of kenmerken bevat die niet worden ondersteund door uw doelbrowsers.

Koppelingencontrole

Hiermee kunt u verbroken, externe en zwevende koppelingen zoeken en herstellen.

Siterapporten

Hiermee kunt u de workflow verbeteren en HTML-kenmerken in uw site testen. In workflowrapporten vindt u informatie over door wie uitgecheckt, recent gewijzigd en ontwerpnotities. HTML-rapporten bevatten informatie over combineerbare lettertypetags, toegankelijkheid, ontbrekende Alt-tekst, overbodige geneste tags, verwijderbare lege tags en documenten zonder naam.

FTP-logboek

Hiermee kunt u alle activiteiten weergeven die plaatsvinden tijdens de bestandsoverdracht via FTP.

Fouten op de server opsporen

Hiermee krijgt u informatie over het opsporen van fouten in een Adobe® ColdFusion®-toepassing.

Opmerking:

Ondersteuning voor ColdFusion is verwijderd uit Dreamweaver CC en hoger.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account