U hebt een Enterprise-id nodig om verbinding te maken met Adobe-producten en -services die zijn geactiveerd door uw organisatie of onderwijsinstelling. Een Enterprise-id wordt gemaakt en beheerd door en is eigendom van de organisatie. Enterprise-beheerders maken een Enterprise-id en verstrekken deze aan een gebruiker. Beheerders bepalen de toegang tot producten en services, en kunnen de gebruikersaccounts centraal beheren. Beheerders kunnen bovendien een Enterprise-id verwijderen om de toegang tot de bijbehorende producten, services en gegevens permanent te blokkeren.

Eindgebruikers kunnen zich niet aanmelden voor een Enterprise-id of zelf een id maken. Ook kunnen ze zich niet aanmelden voor aanvullende producten en services van Adobe met een Enterprise-id. Wanneer een Enterprise-id wordt gemaakt, wordt een e-mailuitnodiging naar de gebruiker verzonden. Eindgebruikers moeten de uitnodiging accepteren om hun Enterprise-id te activeren.

Let op:

Een Enterprise ID wordt gemaakt en beheerd door en is eigendom van uw organisatie. Neem contact op met uw systeembeheerder als u geen Enterprise ID hebt.

Welke identiteitstypen worden ondersteund door Adobe?

Adobe maakt gebruik van een onderliggend identiteitsbeheersysteem om gebruikers te verifiëren en te machtigen. Als u licenties op naam gebruikt of van plan bent om gebruikers toegang tot services te verlenen, is het gebruik van identiteiten een vereiste. Adobe ondersteunt drie identiteits- of accounttypen. Hiervoor wordt het e-mailadres als gebruikersnaam gebruikt. Deze identiteitstypen zijn:

 • Federated ID: Wordt gemaakt en beheerd door en is eigendom van een organisatie en is via federatie gekoppeld aan de directory van de onderneming. De organisatie beheert de aanmeldingsgegevens en verwerkt eenmalige aanmelding via een SAML2-identiteitsprovider (IdP).
 • Enterprise ID: Wordt gemaakt en beheerd door en is eigendom van de organisatie. Adobe host de Enterprise ID en voert de verificatie uit, maar de organisatie onderhoudt de Enterprise ID.
 • Adobe ID: Wordt gemaakt en beheerd door en is eigendom van de eindgebruiker. Adobe voert de verificatie uit en de eindgebruiker beheert de identiteit.

Op basis van de behoeften van uw organisatie selecteert u het meest geschikte identiteitsmodel dat u wilt implementeren en gebruiken.

Federated ID

Een Federated ID wordt gemaakt door en is eigendom van een organisatie en is federatief gekoppeld aan de bedrijfsdirectory. De organisatie beheert de aanmeldingsgegevens en verwerkt Single Sign-On via een SAML2-identiteitsprovider (IdP).

Adobe raadt Federated ID's aan voor de volgende vereisten:

 • Om gebruikers toegang te bieden op basis van de bedrijfsdirectory van uw organisatie.
 • Om de verificatie van gebruikers te beheren.
 • Om strikt toezicht te houden op de apps en services waarover een gebruiker beschikking heeft.
 • Om gebruikers toe te staan hetzelfde e-mailadres te gebruiken om zich te registreren voor een Adobe ID.
 • In alle K-12-gebruikersinstellingen om naleving van wetgeving inzake de privacy van studenten en andere relevante wetten te waarborgen.

Enterprise ID

Een Enterprise ID wordt gemaakt en beheerd door en is eigendom van een organisatie. Adobe host de Enterprise ID en voert de verificatie uit, maar de organisatie behoudt de Enterprise ID. Eindgebruikers kunnen zich niet aanmelden voor een Enterprise ID of zelf een ID maken. Ook kunnen ze zich niet aanmelden voor aanvullende producten en services van Adobe met een Enterprise ID.

Beheerders maken een Enterprise-id en verstrekken deze aan een gebruiker. Beheerders kunnen de toegang tot producten en services intrekken door de account over te nemen, of de Enterprise-id verwijderen om toegang tot gekoppelde gegevens permanent te blokkeren.

Adobe raadt Enterprise ID's aan voor de volgende vereisten:

 • Om strikt toezicht te houden op de apps en services waarover een gebruiker beschikking heeft.
 • Als u in geval van nood toegang dient te hebben tot de bestanden en gegevens die aan een ID zijn gekoppeld.
 • Om een gebruikersaccount volledig te kunnen blokkeren of verwijderen.
 • In alle K-12-gebruikersinstellingen om naleving van wetgeving inzake de privacy van studenten en andere relevante wetten te waarborgen.

Adobe ID

Een Adobe ID wordt gemaakt en beheerd door en is eigendom van de eindgebruiker. Adobe voert de verificatie uit en de eindgebruiker beheert de identiteit. Gebruikers behouden de volledige controle over de bestanden en gegevens die zijn gekoppeld aan hun id. Gebruikers kunnen aanvullende producten en services van Adobe kopen. Beheerders kunnen gebruikers uitnodigen om zich aan te sluiten bij de organisatie, en kunnen ze ook weer verwijderen. Een beheerder kan gebruikers echter niet de toegang ontzeggen tot hun eigen Adobe ID-account. De beheerder kan de accounts niet verwijderen of overnemen. Er is geen installatie vereist voordat u Adobe ID's kunt gaan gebruiken.

Adobe raadt Adobe ID's aan voor de volgende vereisten:

 • Om gebruikers de mogelijkheid te geven om een identiteit te maken, bezitten en beheren.
 • Om gebruikers toe te staan andere Adobe-producten of -services te kopen of zich ervoor te registeren.
 • Als u verwacht dat gebruikers andere Adobe-services gaan gebruiken die momenteel geen ondersteuning bieden voor Enterprise of Federated ID's.
 • Als gebruikers al Adobe ID's en gekoppelde gegevens hebben, zoals bestanden, lettertypen of instellingen. 
 • In instellingen voor hoger onderwijs, zodat volwassen studenten gemakkelijk hun Adobe ID en accountinhoud kunnen behouden na hun afstuderen.
 • Als u werkt met contractanten en freelancers die geen e-mailadressen gebruiken op domeinen die u beheert.

Aanmelden met een Enterprise ID

Ga als volgt te werk om u aan te melden met een Enterprise ID:

 1. Klik of tik in het scherm Aanmelden op Aanmelden met een Enterprise ID.

  Het aanmeldingsscherm
 2. Voer het e-mailadres in dat aan uw Enterprise ID is gekoppeld en vervolgens uw wachtwoord, en klik of tik op Aanmelden met een Enterprise ID.

  Voer uw e-mailadres en wachtwoord in

Welke van deze aanmeldingsproblemen treden op?

Uw wachtwoord opnieuw instellen

Als u uw wachtwoord vergeten bent of de fout 'Enterprise ID en wachtwoord komen niet overeen' krijgt, volgt u deze stappen om uw wachtwoord opnieuw in te stellen.

 1. Voer op de aanmeldpagina voor Enterprise ID uw e-mailadres in en klik op Wachtwoord vergeten.

  Wachtwoord vergeten

  Opmerking:

  Kunt u de tekst die in het veld E-mailadres staat niet wissen? Klik in het veld en begin te typen.

 2. U ontvangt een e-mail op het door u ingevoerde adres met instructies om uw wachtwoord opnieuw in te stellen. Als u de e-mail niet ziet in uw Postvak IN, controleert u uw map met spam of ongewenste berichten.

  Controleer uw e-mail voor een bericht van Adobe met instructies om uw wachtwoord opnieuw in te stellen

 Geen e-mail ontvangen? U kunt uw beheerder vragen uw wachtwoord opnieuw in te stellen.

 Bent u uw Enterprise ID vergeten? Zie Het e-mailadres achterhalen dat u als uw Enterprise ID gebruikt.

Het e-mailadres achterhalen dat u als uw Enterprise-id gebruikt

Uw Enterprise-id is het e-mailadres dat is gebruikt toen uw organisatie of onderwijsinstelling u aanmeldde. Ga naar de pagina Aanmelden en probeer u aan te melden met uw officiële e-mailadres.

U kunt ook proberen uw wachtwoord opnieuw in te stellen. Als u de fout 'Het opgegeven e-mailadres kan niet worden gekoppeld aan een account in ons archief' krijgt, neemt u contact op met uw beheerder.

Kunt u zich nog steeds niet aanmelden?

 Probeer een andere browser.
 

 Schakel cookies in uw browser in en wis de cookies en cache van uw browser. Voor instructies wordt verwezen naar de documentatie van uw browser.
 

 Als u de e-mail die u van Adobe verwachtte, niet ziet, controleert u uw map met spam of ongewenste berichten.
 

 Typ uw e-mail en wachtwoord opnieuw. Zorg dat Caps Lock en Num Lock uit staan. 

Nog hulp nodig?

Neem contact op met uw beheerder om uw wachtwoord opnieuw in te stellen.

Ik wil het accounttype kiezen om me bij aan te melden.

U hebt mogelijk al een Adobe ID die is gekoppeld aan uw werk-e-mail. Mogelijk hebt u zich geregistreerd met een Adobe ID die is gekoppeld aan hetzelfde e-mailadres als uw Enterprise ID. Als uw e-mailadres is gekoppeld aan een Adobe ID en een Enterprise ID, kunt u kiezen met welke account u zich wilt aanmelden.

Voer uw e-mailadres in op het aanmeldingsscherm.Als het e-mailadres is gekoppeld aan zowel een Adobe ID als een Enterprise ID, wordt er een scherm weergegeven waarop u uw account kunt kiezen.

Het accounttype kiezen

Opmerking:

JavaScript moet in uw browser zijn ingeschakeld om dit scherm te laten werken. Als JavaScript is uitgeschakeld, gebruikt u de hyperlinks Aanmelden met een Adobe ID of Aanmelden met een Enterprise ID op het aanmeldingsscherm.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid