Opslagruimte vormt een kerncomponent van de cloudaanbieding die ervoor zorgt dat je altijd toegang hebt tot je inhoud en verwante services. Het biedt je de mogelijkheid je Creative Cloud-middelen en Document Cloud-middelen te beheren. Als je Creative Cloud-middelen gebruikt, kun je zelfs samenwerken met andere gebruikers en middelen delen. Creative Cloud helpt je ook je inhoud te synchroniseren met je desktop. Alle inhoud die door jou is gemaakt of geüpload, is gekoppeld aan je account.

Je kunt inhoud migreren om een van de volgende redenen:

 • Je schakelt over van een Adobe ID-account naar een Enterprise ID- of Federated ID-account. Zie Identiteitstypen beheren voor meer informatie.
 • Het teamalidmaatschap van je organisatie wordt gewijzigd in een lidmaatschap voor ondernemingen. Je applicaties worden vervolgens gekoppeld aan je nieuwe ondernemingsaccount.

Middelen migreren

Als u middelen hebt die gekoppeld zijn aan een Adobe ID-account, kunt u deze middelen overdragen van uw huidige account naar uw nieuwe Enterprise-account.De migratie kan automatisch of handmatig worden uitgevoerd. In dit document wordt beschreven hoe u uw inhoud handmatig kunt migreren.

Bestanden migreren

Bestanden die online zijn opgeslagen, blijven gekoppeld aan de oorspronkelijke account. Als u bestanden van een Adobe ID-account naar een Enterprise-account wilt migreren, downloadt u de bestanden van uw bestaande Adobe ID-account. Upload ze vervolgens naar de Enterprise-account.

De eenvoudigste manier om uw bestanden te migreren, is via de map met Creative Cloud-bestanden op uw bureaublad.

Opmerking:

Opmerkingen en versies die aan de bestanden zijn gekoppeld, blijven niet behouden.

Doe het volgende om de bestanden te synchroniseren met behulp van de Creative Cloud-desktopapp.

 1. Download al uw bestanden voordat u naar het nieuwe account overschakelt.

 2. Open de Creative Cloud-desktopapp en meld u af bij het andere account om over te schakelen naar uw nieuwe account. Meld u vervolgens aan bij het nieuwe account.

 3. Als u een andere opslaglocatie wilt selecteren, klikt u op het instellingenpictogram () rechtsboven in de Creative Cloud-desktopapp en gaat u naar Synchronisatie in het linkerdeelvenster. Wijzig vervolgens de Maplocatie.

  Instellingenvenster

  Opmerking:

  Zorg dat verborgen bestanden en mappen op uw computer worden weergegeven.

  De naam van de map met Creative Cloud-bestanden die aan uw Adobe ID is gekoppeld, wordt gewijzigd naar <uw oude Adobe ID> Creative Cloud-bestanden. Al uw eerder gesynchroniseerde bestanden zijn nu beschikbaar in de map met de nieuwe naam. Uw Enterprise ID is nu gekoppeld aan uw map met Creative Cloud-bestanden.

  Hoofdmap
 4. Kopieer de inhoud van de map met Creative Cloud-bestanden die aan uw vorige Adobe ID was gekoppeld, naar de map met Creative Cloud-bestanden die aan de nieuwe is gekoppeld.

  De map Gebruikers bevindt zich op de volgende locatie.

  Windows: C:\Users\<gebruikersnaam>\
  macOS: Mac HD/Users/<gebruikersnaam>/

  De Creative Cloud-desktopapp start de synchronisatiebewerking voor de gemigreerde bestanden.

Bibliotheken migreren

Bibliotheken die online zijn opgeslagen, blijven gekoppeld aan een account. Als u uw bibliotheken naar een andere account wilt migreren, deelt u de bibliotheken met de andere account. Accepteer het delen vervolgens in de andere account.

 1. Meld u aan bij de bronaccount vanwaaruit u de bibliotheken wilt migreren.

 2. Ga naar Bibliotheken > Alle.

 3. Klik voor de betreffende bibliotheek op de vervolgkeuzepijl en kies Koppeling verzenden.

  menu
 4. Klik in het dialoogvenster Koppeling verzenden op de schakelaar om een openbare koppeling te maken. Kopieer vervolgens de koppeling.

  send-link
 5. Navigeer naar de openbare koppeling nadat u zich hebt aangemeld bij de doelaccount (uw nieuwe Enterprise-account).

  U kunt de openbare koppeling openen in een andere browser/op een andere computer, of u kunt zich afmelden bij uw account in de actieve browser. Meld u aan bij uw doelaccount.

 6. Klik in de doelaccount op Opslaan.

Herhaal stap 3 t/m 6 van deze procedure voor elke bibliotheek die u wilt migreren.

Overige instellingen migreren

Om de instellingen te synchroniseren, meldt u zich bij een app aan met uw Adobe ID, synchroniseert u uw instellingen, en meldt u zich weer af. Meld u vervolgens aan met de Enterprise of Federated ID.De nieuwste instellingen op de desktop kunnen vervolgens met Creative Cloud worden gesynchroniseerd met uw Enterprise ID of Federated ID.

Het kopiëren/verplaatsen van mobiele creaties van de ene naar de andere cloud wordt niet ondersteund.

Creative Cloud Market-middelen en gegevens van ontwerpbibliotheken zijn ook accountspecifiek. U kunt de middelen opnieuw downloaden en  ontwerpbibliotheken maken.

Voor assistentie bij de migratie van Adobe Color-gegevens van een Adobe ID naar een Enterprise of Federated ID, moet uw beheerder een ticket bij Adobe Support indienen.

Adobe Fonts

Lettertypen die zijn geactiveerd op uw bureaublad, zijn alleen beschikbaar als u bent aangemeld bij de Creative Cloud-desktopapp. Wanneer u zich aanmeldt met een Enterprise ID, zijn lettertypen die met de Adobe ID zijn geactiveerd, niet beschikbaar. 

U kunt lettertypen op uw bureaublad activeren. Apps zoals InDesign en Illustrator vragen u ook om lettertypen te synchroniseren als er lettertypen in documenten ontbreken.

Behance

U hebt twee Behance-accounts: de ene is gekoppeld aan uw Adobe ID en de andere aan uw Enterprise ID. Er is geen directe manier om de gegevens vanuit Behance te migreren. Als workaround kunt u voor Behance het volgende doen:

 1. Maak een Behance-account met uw Enterprise of Federated ID.

 2. Meld u bij uw bestaande account aan met uw Adobe ID.

 3. Maak uw nieuwe account mede-eigenaar van de projecten in de bestaande account.

 4. Meld u desgewenst aan bij uw nieuwe account en verwijder uw oude account als mede-eigenaar. Met deze procedure wordt de inhoud gemigreerd, maar niet de opmerkingen en volgers die aan de oude account zijn gekoppeld.