Creative Cloud Libraries in zakelijke opslag

Gebruik Creative Cloud Libraries om creatieve elementen vast te leggen, te organiseren en te delen met uw creatieve teams. Met Creative Cloud Libraries kunnen ontwerpers sneller werken doordat ze minder vaak hoeven te klikken. Ontwerpers kunnen ook eenvoudig de juiste assets gebruiken en organisaties kunnen het gebruik van assets eenvoudiger controleren.

Opmerking:

Creative Cloud Libraries voor bedrijven is alleen beschikbaar als uw organisatie gebruikmaakt van Adobe-opslag voor bedrijven, dat wereldwijd gefaseerd wordt uitgerold.

Met bibliotheken in zakelijke opslag kunt u eenvoudig en snel verzamelingen elementen delen met uw organisatie of medewerkers. Bibliotheken in zakelijke opslag zijn alleen beschikbaar bij lidmaatschappen van Creative Cloud voor teams en ondernemingen. Lees meer over Creative Cloud Libraries.

Zakelijke organisaties kunnen toestaan dat gebruikers op twee manieren bibliotheken maken en beheren: bibliotheken kunnen worden opgeslagen in de persoonlijke opslag van gebruikers of in een map in de zakelijke opslag. Als een bibliotheek wordt opgeslagen in persoonlijke opslag, is de maker de eigenaar van de bibliotheek en heeft deze de volledige controle over het delen en beheren van de bibliotheek. Als een gebruiker een bibliotheek maakt in een map in zakelijke opslag, is er geen individuele eigenaar. De organisatie deelt de bibliotheek en deze kan gebruikersmachtigingen overnemen van de map. Bibliotheken in zakelijke opslag zorgen voor continuïteit als een gebruiker van functie verandert, een project verlaat of het bedrijf verlaat.

Aan de slag met bibliotheken in zakelijke opslag

Als u wilt toestaan dat gebruikers bibliotheken in zakelijke opslag maken, moet een systeem- of opslagbeheerder eerst een map maken in de Adobe Admin Console. Beheerders kunnen er ook voor kiezen om gebruikers of groepen gebruikers toe te wijzen aan die map. Zodra er een of meer mappen aanwezig zijn, zien gebruikers de gedeelde opslaglocaties in het deelvenster waarin ze bibliotheken kunnen maken. 

 1. Navigeer als systeem- of opslagbeheerder naar Opslag > Bibliotheken in de Admin Console.

 2. Selecteer Map maken om een map in zakelijke opslag te maken waarin gebruikers bibliotheken kunnen opslaan.

 3. Wijs gebruikers of gebruikersgroepen toe aan een map, zodat gebruikers automatisch toegang hebben tot alles wat in die map wordt opgeslagen.

  Nadat de map is gemaakt, kunnen gebruikers bibliotheken maken en deze opslaan in persoonlijke opslag of in de beschikbare mappen in zakelijke opslag. Gebruikers die zijn toegewezen aan de map in de zakelijke opslag, krijgen automatisch machtigingen voor alle bibliotheken die in die map zijn opgeslagen. Gebruikers kunnen ook personen uitnodigen voor een bibliotheek zelf.

  Net als bij een bibliotheek in persoonlijke opslag kan de maker van een bibliotheek machtigingen instellen om de bibliotheek te bekijken en te gebruiken of te bewerken, afhankelijk van het scenario.

  Screenshot van scherm om gebruikers uit te nodigen voor uw map
  Gebruikers uitnodigen voor uw map.

U beheert uw bibliotheken vanuit de Creative Cloud desktop-applicatie, het deelvenster Bibliotheken in Adobe-applicaties of Creative Cloud op het web. U vindt bibliotheken in zakelijke opslag door te zoeken naar het zakelijke pictogram ii ernaast.

Uw mappenstructuur voor zakelijke opslag bepalen

Als beheerder kunt u een mappenstructuur instellen op basis van de manier waarop uw bedrijf werkt en zo uw gebruikers helpen informatie te ordenen en snel en efficiënt te vinden wat ze nodig hebben. Een map is een gedeelde opslaglocatie voor bibliotheken waarbij gebruikers worden toegewezen op mapniveau. Gebruikers die aan een map zijn toegevoegd, krijgen automatisch machtigingen voor de bibliotheken in die map. Als u mappen in zakelijke opslag gebruikt, kunt u bibliotheken gemakkelijker delen.

Gebruikers kunnen worden toegewezen aan een of meer mappen, zodat u flexibel bent bij het instellen van uw structuur. We raden u aan om mappen te beperken tot de werkgroepen die toegang nodig hebben tot gedeelde ontwerpassets. Kijk eerst naar uw organisatie en kijk hoe verschillende groepen mensen samenwerken. Maak vervolgens mappen in zakelijke opslag om aan die behoeften te voldoen.

Hier volgen enkele voorbeelden:

Huisstijlgids

Een voorbeeld van een huisstijlgids
Maak een huisstijlgids om merkconsistentie te waarborgen.

Maak een map voor de hele organisatie voor scenario's zoals een huisstijlgids. Sla de kleuren, lettertypen, logo's en andere merkassets van uw bedrijf op in een alleen-lezen bibliotheek om zo de controle te houden, merkconsistentie te garanderen en er zeker van te zijn dat ontwerpers altijd over de meest recente assets beschikken. Meer informatie.

Afdelings-/projectspecifieke bibliotheken

Een voorbeeld van een projectspecifieke bibliotheek
Maak projectspecifieke bibliotheken om medewerkers eenvoudiger toegang te geven.

Maak mappen die zijn toegewezen aan verschillende afdelingen of werkgroepen om de desbetreffende medewerkers snel toegang te geven tot een verzameling bibliotheken. Medewerkers kunnen elementen, kleuren, tekststijlen, Adobe Stock-foto's, penselen, video's en meer uploaden naar hun afdeling of project. Deze elementen en updates worden automatisch gesynchroniseerd tussen alle gebruikers.

De map Iedereen

Uw organisatie heeft mogelijk een bestaande map genaamd 'Iedereen', waaraan uw hele bedrijf is toegewezen op mapniveau. Dit kan een geschikte map zijn als u bibliotheken hebt die door alle gebruikers moeten worden gedeeld, zoals een huisstijlgids. Afhankelijk van de grootte van uw bedrijf raden we u aan om te kijken of er behoefte is aan algemeen toegankelijke bibliotheken en te overwegen om mappen met een beperkter bereik te maken.

Bibliotheken verplaatsen naar zakelijke opslag

Creative Cloud-gebruikers kunnen bibliotheken verplaatsen van persoonlijke opslag naar een map in zakelijke opslag. Zo kunnen ze de bibliotheek snel delen met gebruikers die er toegang toe moeten hebben, terwijl ze tevens profiteren van de voordelen van gedeeld eigendom.

 1. Open het deelvenster Bibliotheken in een Creative Cloud desktop-app.

 2. Selecteer het pictogram Meer opties voor een bibliotheek en kies Verplaatsen.

  Een screenshot van opties die worden weergegeven als de drie puntjes worden geselecteerd
  Verplaats uw bibliotheek naar een andere locatie.

 3. Kies de opslaglocatie en stel het toegangsniveau in.

  Screenshot van het dialoogvenster voor verplaatsen naar zakelijke opslag
  Selecteer een opslaglocatie om uw bibliotheek te verplaatsen.

 4. Selecteer Opslaan.

Uw bibliotheken beheren

Overgenomen toegang voor mappen in zakelijke opslag

Voor een optimaal gebruik van zakelijke opslag kunnen beheerders instellingen op mapniveau gebruiken om toegang te bieden tot alle bibliotheken in die map. Als u bijvoorbeeld een specifieke marketingbibliotheek hebt, kunnen beheerders in de zakelijke opslag een map voor die afdeling maken en gebruikers eenmalig toewijzen op mapniveau. Vervolgens worden voor elke nieuwe bibliotheek die in die map wordt gemaakt, automatisch toegangsrechten verleend aan alle gebruikers die al aan de map zijn toegewezen.

Machtigingen

Wanneer u een bibliotheek maakt in zakelijke opslag, wordt deze automatisch gedeeld met medewerkers die op mapniveau zijn toegewezen. Stel toegangsniveaus in voor uw medewerkers.

 • Bewerkingsrechten om elementen te gebruiken en te bewerken.

 • Weergave- en gebruiksrechten om elementen te gebruiken.

Screenshot van het dialoogvenster om een bibliotheek te maken
Stel weergave- of bewerkingsrechten in voor uw medewerkers.

Uitnodigingen op bibliotheekniveau

Voor elke bibliotheek kunt u niet alleen de gebruikers overnemen van de map in de zakelijke opslag, maar ook andere gebruikers of gebruikersgroepen uitnodigen. Er geldt geen limiet voor het aantal medewerkers in een bibliotheek.  

 • Individuele gebruikers: Dit kunnen gebruikers binnen of buiten de organisatie zijn (afhankelijk van het beleid voor het delen van assets). 

 • Groepen: Via Azure Active Directory synchroniseerde groepen die zijn gemaakt door de beheerder in de Azure Active Directory van de organisatie en via de Admin Console worden gesynchroniseerd met het adresboek van de organisatie. 

Screenshot van de opties in het menu van het deelvenster Bibliotheken
Extra deelnemers uitnodigen voor uw bibliotheek.

Veelgestelde vragen

Bibliotheken in zakelijke opslag zijn alleen beschikbaar voor Creative Cloud voor teams en Creative Cloud voor ondernemingen die Adobe-opslag voor bedrijven gebruiken.

Momenteel kunnen eindgebruikers geen mappen maken en beheren. Ze moeten dit vragen aan een opslag- of systeembeheerder.

U kunt een onbeperkt aantal bibliotheken maken. U bent uitsluitend beperkt door de hoeveelheid Creative Cloud-opslagruimte die u hebt.

Hoewel bibliotheken maximaal 10.000 elementen kunnen bevatten, raden we aan groepen te gebruiken om assets efficiënter te organiseren. Bladeren door grote bibliotheken kan zeer vervelend zijn.

De maximale bestandsgrootte voor één asset is 1 GB. Bibliotheekassets moeten worden gesynchroniseerd met de cloud en het uploaden van grote bestanden duurt erg lang. Denk eraan dat anderen mogelijk dezelfde bibliotheek gebruiken. De bestandsgrootte van elementen zoals kleurstalen, tekst en alinea- en tekenstijlen is verwaarloosbaar, terwijl assets zoals Photoshop-content in hoge resolutie met meerdere lagen zeer groot zijn.

Een bibliotheek kan elk gewenst aantal deelnemers hebben.

Als u personen uitnodigt, kunnen meerdere gebruikers veilig samenwerken en alleen met anderen die ook zijn uitgenodigd. Bij Koppeling ophalen wordt een openbare koppeling gemaakt en iedereen met die koppeling kan een kopie van uw bibliotheekassets downloaden. De kopie is onafhankelijk en is niet gekoppeld aan de oorspronkelijke bibliotheek.

Persoonlijke bibliotheken worden vanaf 2021 meegeteld voor het quotum van gebruikers. Bibliotheken in zakelijke opslag tellen mee voor het quotum van het team. Ze tellen niet mee voor het quotum voor de gebruikersopslag. Als een bibliotheek wordt gedeeld met tien gebruikers, telt dit alleen mee voor het quotum van het team, niet van de individuele gebruikers.

Adobe Bridge is een desktop-applicatie waarmee u grote aantallen bestanden in verschillende grafische bestandsindelingen die op uw lokale vaste schijf of bestandsserver zijn opgeslagen, snel en gemakkelijk kunt vinden en bekijken. Sommige mensen maken 'bibliotheken' met assets, bestaande uit mappen op hun vaste schijf, en gebruiken Adobe Bridge om snel door die mappen te navigeren en met de assets te werken. Deze workflow lijkt in sommige opzichten op die van Creative Cloud Libraries, maar Creative Cloud Library-assets worden opgeslagen in de cloud, worden weergegeven in een deelvenster in de desktop-applicaties en zijn nauwer geïntegreerd met de functionaliteit van Creative Cloud-applicaties. Creative Cloud Libraries werken ook nauw samen met mobiele Creative Cloud-apps en specifieke applicaties van derden op manieren die niet mogelijk zijn bij Adobe Bridge.

MS Word en PowerPoint

De Creative Cloud-add-on voor Microsoft Word en PowerPoint biedt toegang tot uw bibliotheken vanuit Word en PowerPoint. Gebruik uw ontwerpassets in uw presentaties, rapporten, brochures en andere materialen. Zie Adobe Creative Cloud-invoegtoepassing voor Word en PowerPoint voor meer informatie.

Zapier

Maak automatische workflows, zaps genaamd, door uw Creative Cloud-bibliotheken te verbinden met Google Spreadsheets, Slack of een van de andere meer dan 1500 apps die beschikbaar zijn op Zapier. Zie Creative Cloud Libraries voor Zapier voor meer informatie.

Gmail

Met Adobe Creative Cloud for Gmail kunt u koppelingen naar inhoud die is opgeslagen in Creative Cloud Files, bibliotheken en mobiele creaties, rechtstreeks delen in uw Gmail-berichten.

Creative Cloud Libraries zijn geen vervanging voor een DAM-systeem (Digital Asset Management). Een DAM-systeem is primair bedoeld om een groot aantal goedgekeurde afbeeldingen bij te houden. Creative Cloud Libraries zijn het meest geschikt voor ontwerpelementen die taken in applicaties versnellen, zoals het maken en toepassen van kleuren, alineastijlen, pagina-elementen en assets. Creative Cloud Libraries worden gesynchroniseerd met de desktop van elke gebruiker. Een DAM wordt daarentegen uitsluitend uitgevoerd op een server of in de cloud.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account