Werken met fotoverzamelingen

Typen verzamelingen

Verzamelingen zijn een manier om foto's op een centrale locatie te groeperen, zodat u ze gemakkelijk kunt bekijken of er verschillende bewerkingen op kunt uitvoeren. Zo kunt u foto's in een verzameling in een presentatie, contactblad of webfotogalerie groeperen. Wanneer u een verzameling hebt gemaakt, wordt deze in het deelvenster Verzamelingen van elke module weergegeven. U kunt verzamelingen altijd selecteren als u ze nodig hebt. U kunt een onbeperkt aantal verzamelingen maken.

Gewone verzameling Een groep foto's die u in een groep plaatst.

Slimme verzameling Verzamelingen op basis van regels die u definieert. U kunt bijvoorbeeld een slimme verzameling maken van alle foto's met vijf sterren en een rood kleurlabel. Foto's die aan de criteria voldoen, worden automatisch aan de slimme verzameling toegevoegd.

Opmerking:

Vanaf versie 13.2 en 13.3 van Lightroom Classic zijn de volgende opties voor slimme verzamelingen en filters voor metagegevens beschikbaar.

 • Beschikt over Maskeren
 • Beschikt over AI-maskeren
 • Beschikt over Vage lens
 • Heeft Verwijderen
 • Heeft Verwijderen met AI
 • Beschikt over Puntkleur

Snelle verzameling U kunt tijdelijk foto's groeperen voor bepaalde taken in de snelle verzameling. In tegenstelling tot gewone of slimme verzamelingen, kan er maar één snelle verzameling tegelijk in de catalogus staan.

Houd het volgende in gedachten wanneer u met verzamelingen werkt:

 • Zorg dat u het verschil tussen catalogi en verzamelingen begrijpt: verzamelingen zijn een groep foto's in een catalogus.

 • Foto's kunnen deel uitmaken van meerdere verzamelingen.

 • U kunt foto's stapelen in een verzameling, maar geen foto's uit verschillende verzamelingen stapelen of foto's uit verzamelingen en mappen stapelen. Een stapel die in een verzameling is gemaakt, is alleen zichtbaar als u alleen die verzameling bekijkt.

 • U kunt de sorteervolgorde van foto's in een normale verzameling wijzigen, maar u kunt foto's niet sorteren met de opdracht Gebruikersvolgorde en u kunt foto's niet slepen om ze opnieuw te rangschikken in een slimme verzameling.

 • Als u een foto verwijderd uit een verzameling, wordt de foto niet verwijderd uit de catalogus en niet verzonden naar de prullenbak (Windows) of de prullenmand (macOS).

 • U kunt verzamelingssets maken om uw verzamelingen in te delen.

 • U kunt de instellingen van de modules Presentatie, Afdrukken en Web expliciet opslaan als uitvoerverzamelingen. Zie Presentatie-instellingen opslaan als een presentatieverzameling, Afdrukinstellingen opslaan als een afdrukverzameling en Webinstellingen opslaan als een webverzameling.

Opmerking:

Zie voor een video over het gebruik van trefwoorden om uw foto's te organiseren Overzicht van trefwoorden.

Werken met verzamelingen en verzamelingssets

Een verzameling maken

Opmerking:

Sleep een map vanuit het deelvenster Mappen naar het deelvenster Verzamelingen om snel een verzameling te maken.

 1. Selecteer foto's in de rasterweergave en voer een van de volgende handelingen uit:
  • Kies Bibliotheek > Nieuwe verzameling.

  • Klik op het plusteken (+) in het deelvenster Verzamelingen en kies Verzameling maken.

 2. Typ een naam in het vak Verzameling in het dialoogvenster Verzameling maken.
 3. Als u wilt dat de verzameling deel uitmaakt van een verzamelingsset, kiest u de set in het menu Set. Kies anders Geen.

 4. Selecteer de optie Geselecteerde foto's opnemen.

 5. Als u deze verzameling op meerdere apparaten wilt gebruiken in Lightroom , selecteert u de optie Synchroniseren met Lightroom .

 6. Klik op Maken.

De verzameling wordt weergegeven met een fotopictogram in het deelvenster Verzamelingen. Foto's die deel uitmaken van een verzameling, worden in de rasterweergave en de filmstrip met een pictogram  aangeduid dat aangeeft dat de foto in een verzameling voorkomt.

Een verzamelingsset maken

Een verzamelingsset is een container met een of meer verzamelingen. Met behulp van verzamelingssets kunt u uw foto's op flexibele wijze beheren en indelen. Een verzamelingsset bevat geen feitelijke foto's, maar alleen verzamelingen, zoals standaardverzamelingen, slimme verzamelingen en uitvoerontwerpen. Een verzamelingsset wordt aangeduid met het pictogram van een archiefdoos .

 1. Ga in de module Bibliotheek op een van de volgende manieren te werk:
  • Kies Bibliotheek > Nieuwe verzamelingsset.

  • Klik op het plusteken (+) in het deelvenster Verzamelingen en kies Verzamelingsset maken.

 2. Typ een naam voor de verzamelingsset in het dialoogvenster Verzamelingsset maken.
 3. Kies de bestaande set in het menu Set als u wilt dat de nieuwe set deel uitmaakt van een bestaande set. Kies anders Geen.

 4. Klik op Maken.

 5. Sleep een verzameling in het deelvenster Verzamelingen naar een verzamelingssetmap en voeg deze toe aan de set.

Een verzameling of verzamelingsset dupliceren

Als een verzamelingsset is gedupliceerd, zijn alle verzamelingen/verzamelingssets daarin beschikbaar in de nieuwe gedupliceerde verzamelingsset samen met eventuele foto's.

 1. Selecteer een verzameling of verzamelingsset in het deelvenster Verzamelingen.

 2. Klik met de rechtermuisknop (Windows) of houd Control ingedrukt en klik (macOS) op een verzameling of verzamelingsset en kies Verzameling dupliceren of Verzamelingsset dupliceren.

   

Een verzameling of verzamelingsset verwijderen

Als u een verzameling verwijdert, worden er geen foto's uit de catalogus of van de vaste schijf verwijderd.

 1. Ga in het deelvenster Verzamelingen op een van de volgende manieren te werk:
  • Selecteer een verzameling of verzamelingsset en klik op het min-pictogram (-).

  • Klik met de rechtermuisknop (Windows) of houd Control ingedrukt en klik (macOS) op een verzameling of verzamelingsset en kies Verwijderen.

Foto's aan een verzameling toevoegen

 1. Sleep foto's uit de rasterweergave naar een verzameling in het deelvenster Verzamelingen.

Foto's in een verzameling identificeren

 • Foto's die deel uitmaken van een verzameling, worden in de rasterweergave en de filmstrip met een pictogram  aangeduid dat aangeeft dat de foto in een verzameling voorkomt. Klik op het pictogram om te zien in welke verzamelingen de foto voorkomt.

  Opmerking: Slimme verzamelingen worden niet vermeld.

 • Houd Ctrl ingedrukt en klik (macOS) of klik met de rechtermuisknop (Windows) op een foto in een verzameling en kies Ga naar map in bibliotheek om naar de map met de foto te gaan.

Foto's verwijderen uit een verzameling

 1. Selecteer een verzameling in het deelvenster Verzamelingen.
 2. Selecteer de foto's in de rasterweergave en kies Foto > Verwijderen uit verzameling of druk op Verwijderen.

Foto's kopiëren of verplaatsen naar andere verzamelingen

 1. Selecteer een verzameling in het deelvenster Verzamelingen in de module Bibliotheek.
 2. Selecteer foto's in de rasterweergave.
 3. Als u de geselecteerde foto's wilt kopiëren, sleept u ze naar de verzameling in het deelvenster Verzamelingen waaraan u ze wilt toevoegen.
 4. Als u de geselecteerde foto's wilt verplaatsen, verwijdert u de foto's uit de oorspronkelijke verzameling nadat u ze naar de nieuwe collectie hebt gesleept.

Verzamelingen sorteren

 • Klik in het deelvenster Verzamelingen op het plus-pictogram (+) en voer een van de volgende handelingen uit:
  • Kies Sorteren op naam om verzamelingen alfabetisch te sorteren.

  • Kies Sorteren op type om verzamelingen op type te sorteren.

De naam van een verzameling of verzamelingsset wijzigen

 1. In het deelvenster Verzamelingen klikt u met de rechtermuisknop (Windows) of houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u (Mac OS) op een verzameling of verzamelingsset en kiest u Naam wijzigen in het menu.

 2. Overschrijf de naam van de verzameling.

Een doelverzameling instellen

Met een doelverzameling kunt u de tijdelijke snelle verzameling overschrijven. Met een doelverzameling kunt u een definitieve verzameling laten functioneren als een snelle verzameling gedurende de tijd dat de doelverzameling geldig is. Doelverzamelingen zijn handig als u foto's snel wilt groeperen en verwerken.

 1. Selecteer in het deelvenster Verzamelingen de verzameling waarvan u een doelverzameling wilt maken.
  Opmerking:

  Een verzamelingsset kan geen doel zijn.

 2. Klik met de rechtermuisknop (Windows) of houd Ctrl ingedrukt en klik (macOS) op de verzameling en kies Instellen als doelverzameling.

  Een wit plusteken naast de naam van een verzameling geeft aan dat het nu een doelverzameling is.

 3. Als u een foto aan een doelverzameling wilt toevoegen, selecteert u de foto in een module en drukt u op de toets B.

 4. Als u een foto uit een doelverzameling wilt verwijderen, selecteert u eerst de doelverzameling en vervolgens de foto in de rasterweergave. Druk vervolgens op B.

 5. Als u de doelverzameling wilt uitschakelen, selecteert u de verzameling, klikt u er met de rechtermuisknop op (Windows) of houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u erop (Mac OS). Daarna schakelt u Instellen als doelverzameling uit.

Werken met de snelle verzameling

Met de snelle verzameling kunt u een tijdelijke groep foto's maken waarmee u in een willekeurige module kunt werken. U kunt de snelle verzameling in de filmstrip of de rasterweergave bekijken, en u kunt de snelle verzameling omzetten in een definitieve verzameling.

Bekijk deze videozelfstudie voor meer informatie.

Foto's toevoegen aan de snelle verzameling

 1. Selecteer een of meer foto's in de filmstrip of in de rasterweergave.
 2. Kies Foto > Toevoegen aan snelle verzameling in de module Bibliotheek of Ontwikkelen. Kies Bewerken > Toevoegen aan snelle verzameling in de module Presentatie, Afdrukken of Web.

  Opmerking:

  Selecteer een foto en druk op de toets B vanuit een willekeurige module. U kunt ook de aanwijzer boven een miniatuurafbeelding plaatsen en op de cirkel rechtsboven in de miniatuur klikken.

De foto's weergeven die deel uitmaken van de snelle verzameling

 • Selecteer Snelle verzameling in het deelvenster Catalogus in de module Bibliotheek.
 • Kies Snelle verzameling in het menu van de bronindicator in de filmstrip.

Foto's verwijderen uit de slimme verzameling of de slimme verzameling wissen

 1. Geef de snelle verzameling weer in de filmstrip of in de rasterweergave.
 2. Selecteer een of meerdere foto's in de verzameling.
 3. Kies Foto > Verwijderen uit snelle verzameling in de module Bibliotheek of Ontwikkelen. Kies Bewerken > Verwijderen uit snelle verzameling in de module Presentatie, Afdrukken of Web.

  Opmerking:

  Selecteer de foto en druk op de toets B vanuit een willekeurige module. U kunt ook de aanwijzer boven een miniatuurafbeelding plaatsen en op de cirkel rechtsboven in de miniatuur klikken.

De snelle verzameling omzetten in een verzameling

U kunt een snelle verzameling opslaan als een verzameling. U kunt de snelle verzameling wissen nadat u deze hebt opgeslagen.

 1. Kies Bestand > Snelle verzameling opslaan in een van de modules.

 2. Typ een naam in het vak Naam van verzameling in het dialoogvenster Snelle verzameling opslaan.
 3. Geef een van de volgende handelingen op:
  • Selecteer Snelle verzameling wissen na het opslaan om de snelle verzameling te wissen nadat u deze hebt opgeslagen als een verzameling.

  • Schakel Snelle verzameling wissen na het opslaan uit om de snelle verzameling te behouden nadat u deze hebt opgeslagen als een verzameling.

 4. Klik op Opslaan.

Werken met slimme verzamelingen

Een slimme verzameling is een verzameling op basis van metagegevenscriteria die u opgeeft. Slimme verzamelingen bevatten automatisch alle foto's die aan de criteria voldoen. U hoeft niet handmatig foto's toe te voegen aan of te verwijderen uit een slimme verzameling.

Lightroom Classic beschikt over vijf standaard slimme verzamelingen: Rood gekleurd, Vijf sterren, Afgelopen maand, Onlangs gewijzigd en Zonder trefwoorden.

 

Een slimme verzameling maken

 1. Ga in de module Bibliotheek op een van de volgende manieren te werk:
  • Kies Bibliotheek > Nieuwe slimme verzameling.

  • Klik op het plusteken (+) in het deelvenster Verzamelingen en kies Slimme verzameling maken.

 2. Typ een naam voor uw slimme verzameling in het dialoogvenster Slimme verzameling maken.
 3. Kies de bestaande set in het menu Set als u wilt dat de slimme verzameling deel uitmaakt van een bestaande set. Kies anders Geen.

 4. Geef de regels voor de slimme verzameling op door opties te kiezen in de pop-upmenu's.
  Opmerking:

  De regels die worden gebruikt om doorzoekbare tekstvoorwaarden voor slimme verzamelingen te definiëren, zijn dezelfde als de regels die worden gebruikt voor het zoeken naar tekst met behulp van de bibliotheekfilterbalk. Zie Zoeken naar foto's aan de hand van het tekstfilter voor definities.

 5. (Optioneel) Klik op het plusteken (+) om extra criteria toe te voegen. Klik op het minteken (-) om criteria te verwijderen.

 6. (Optioneel) Houd Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt en klik op het plusteken (+) om geneste opties weer te geven waarmee u criteria verder kunt definiëren.

 7. Kies of moet worden voldaan aan minstens één of alle criteria in het menu Overeenkomst met.
 8. Klik op Maken.

Lightroom Classic voegt de slimme verzameling toe aan het deelvenster Verzamelingen en voegt alle foto's uit de catalogus toe die aan de opgegeven criteria voldoen. In de rechterbenedenhoek van slimme verzamelingen wordt het pictogram van een fotoafdruk met een tandwiel weergegeven.

Slimme verzamelingen bewerken

U kunt de criteria en de regels voor een slimme verzameling op elk gewenst moment wijzigen.

 1. Klik met de rechtermuisknop (Windows) of houd Ctrl ingedrukt en klik (macOS) op een slimme verzameling  in het deelvenster Verzamelingen en kies vervolgens Slimme verzameling bewerken.

 2. Kies nieuwe regels en opties in het dialoogvenster Slimme verzameling bewerken.
 3. Klik op Opslaan.

Opmerking:

U kunt foto's niet sorteren met de opdracht Gebruikersvolgorde en u kunt foto's niet slepen om ze opnieuw te rangschikken in een slimme verzameling.

Instellingen voor slimme verzamelingen delen

U kunt slimme verzamelingen delen door de instellingen van slimme verzamelingen te exporteren en vervolgens deze instellingen in een andere catalogus te importeren. Lightroom Classic voegt de extensie .lrsmcol toe aan instellingenbestanden voor slimme verzamelingen.

wanneer u een slimme verzameling exporteert, exporteert u in feite de regels voor de slimme verzameling. U exporteert niet de foto's die deel uitmaken van de slimme verzameling.

Wanneer u regels voor slimme verzamelingen importeert, wordt de slimme verzameling gemaakt in het deelvenster Verzamelingen en worden alle foto's toegevoegd uit de catalogus die aan de criteria voor de slimme verzameling voldoen.

 • Als u een slimme verzameling wilt exporteren, klikt u met de rechtermuisknop (Windows) of houdt u Control ingedrukt en klikt u (Mac OS) op de desbetreffende verzameling in het deelvenster Verzamelingen en kiest u Instellingen slimme verzameling exporteren. Geef de naam en de locatie van het instellingenbestand voor de geëxporteerde slimme verzameling op en klik op Opslaan.
 • Als u een slimme verzameling wilt importeren, klikt u met de rechtermuisknop (Windows) of houdt u Control ingedrukt en klikt u (Mac OS) op de desbetreffende verzameling in het deelvenster Verzamelingen en kiest u Instellingen slimme verzameling importeren. Navigeer naar een instellingenbestand voor een slimme verzameling (*.lrsmcol), selecteer dit bestand en klik op Importeren.

Hiermee voegt u een kleurlabel toe aan verzamelingen, slimme verzamelingen en verzamelingssets

Geïntroduceerd in de augustus 2019-versie van Lightroom Classic (versie 8.4)

In het deelvenster Verzamelingen in de module Bibliotheek kunt u uw afbeeldingen ordenen door een kleurlabel toe te kennen aan verzamelingen, slimme verzamelingen en verzamelingssets.

 1. Selecteer een of meer verzamelingen in het deelvenster Verzamelingen van de module Bibliotheek en klik met de rechtermuisknop (Win)/houd Control ingedrukt en klik (macOS) om het contextmenu weer te geven.

 2. Kies in het contextmenu Kleurlabel toevoegen aan verzameling en selecteer vervolgens een kleur in het submenu.

  kleurlabels
  Kleurlabels die zijn toegewezen aan verzamelingen

Kleurlabels verwijderen van verzamelingen

Selecteer een of meer verzamelingen die een kleurlabel hebben. Klik met de rechtermuisknop (Windows)/houd Control ingedrukt en klik (macOS) en kies Kleurlabel toevoegen aan verzameling > Geen in het contextmenu.

Met kleur gelabelde verzamelingen filteren

Alle verzamelingen filteren waaraan een kleurlabel is toegewezen:

 1. Klik in de zoekbalk boven aan het deelvenster Verzamelingen op het pictogram .

 2. Kies Kleurenlabels in de vervolgkeuzelijst en selecteer een kleur.

  Verzamelingen filteren
  Met kleur gelabelde verzamelingen filteren in het deelvenster Verzamelingen

Werken met de verzameling Alle gesynchroniseerde foto's

De verzameling Alle gesynchroniseerde foto's in het deelvenster Catalogus
De verzameling Alle gesynchroniseerde foto's in het deelvenster Catalogus

In de module Bibliotheek worden alle Lightroom Classic-foto's die naar de mobiele Adobe Photoshop Lightroom-clients zijn gesynchroniseerd, inclusief foto's die geen onderdeel uitmaken van een verzameling, weergegeven in de verzameling Alle gesynchroniseerde foto's in het deelvenster Catalogus. Daardoor zijn de foto's die worden weergegeven in de weergave Alle foto's van Lightroom op internet, de weergave Alle foto's in Lightroom voor mobiele apparaten (iOS) en Lightroom-foto's in Lightroom voor mobiele apparaten (Android) dezelfde als de verzameling Alle gesynchroniseerde foto's in Lightroom Classic voor desktop.

Foto's toevoegen aan de verzameling Alle gesynchroniseerde foto's

U kunt een foto direct slepen naar de verzameling Alle gesynchroniseerde foto's in het deelvenster Catalogus (module Bibliotheek) om die foto te synchroniseren met al uw mobiele Adobe Photoshop Lightroom-clients, zelfs als die foto geen deel uitmaakt van een gesynchroniseerde verzameling.

Opmerking:

Om foto's toe te voegen aan de verzameling Alle gesynchroniseerde foto's, moet de optie Synchroniseren met Adobe Photoshop Lightroom voor mobiele apparaten zijn ingeschakeld. Zie Lightroom Classic synchroniseren tussen desktop en mobiele platforms voor meer informatie over het inschakelen van synchroniseren.

Foto's verwijderen uit de verzameling Alle gesynchroniseerde foto's

Als u foto's verwijdert uit de verzameling Alle gesynchroniseerde foto's, worden ze uit al uw mobiele Adobe Photoshop Lightroom-clients verwijderd, maar niet uit Lightroom Classic voor desktop.

 1. Selecteer Alle gesynchroniseerde foto's in het deelvenster Catalogus in de module Bibliotheek.

 2. Selecteer de foto's in de rasterweergave en kies Foto > Verwijderen uit Alle gesynchroniseerde foto's of druk op Delete.

Opmerking:

Als u een gesynchroniseerde verzameling verwijdert, een gesynchroniseerde verzameling desynchroniseert of een foto verwijdert uit een gesynchroniseerde verzameling, worden die foto's niet verwijderd uit Alle gesynchroniseerde foto's. Als u een foto niet meer wilt synchroniseren met uw mobiele Adobe Photoshop Lightroom-clients, dient u deze te verwijderen uit Alle gesynchroniseerde foto's.

Een verzameling exporteren als een catalogus

U kunt een verzameling foto's exporteren als een nieuwe catalogus. Als u een nieuwe catalogus maakt op basis van een verzameling foto's, worden de fotoinstellingen geëxporteerd naar de nieuwe catalogus.

Opmerking:

Wanneer u een slimme verzameling exporteert als een catalogus, voegt u de foto's in de slimme verzameling toe aan de nieuwe catalogus. De regels of criteria die de slimme verzameling vormen, worden niet geëxporteerd.

 1. Selecteer de verzameling of de slimme verzameling op basis waarvan u een catalogus wilt maken.
 2. Klik met de rechtermuisknop (Windows) of houd Ctrl ingedrukt en klik (Mac OS) op de naam van de verzameling en kies Deze verzameling exporteren als een catalogus.

 3. Geef de naam, de locatie en andere opties voor de catalogus op en klik vervolgens op Opslaan (Windows) of Catalogus exporteren (macOS).

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online