Opmerking:

U bekijkt Help voor Photoshop Lightroom Classic (voorheen Lightroom CC).
Niet uw versie? Bekijk Help voor Photoshop Lightroom.

Foto's zoeken met de bibliotheekfilterbalk

De bibliotheekfilterbalk bevindt zich boven in de rasterweergave van de Bibliotheek en biedt drie modi voor het filteren van foto's: Tekst, Kenmerk en Metagegevens. U kunt elke modus selecteren en gebruiken, of u kunt ze combineren om op een geavanceerdere manier te filteren.

Tekst

Hiermee kunt u alle geïndexeerde tekstvelden met metagegevens doorzoeken, zoals bestandsnaam, bijschrift, trefwoorden en EXIF- en IPTC-metagegevens.

Kenmerk

Hiermee filtert u op vlagstatus, bewerkingsstatus, sterrenclassificaties, kleurlabels en kopieën.

Metagegevens

Hiermee verschaft u maximaal acht kolommen met metagegevenscriteria die u kunt selecteren om foto's te filteren.

 • Klik op de naam van een willekeurige modus om de opties van deze modus te tonen en te verbergen. Het label van de modus is wit als deze opties zijn geopend. Er kunnen tegelijkertijd één, twee of drie filtermodi geopend zijn.
 • Houd Shift ingedrukt en klik op een tweede of derde label om meerdere modi tegelijk te openen.
 • Klik op Geen om alle filtermodi te verbergen en uit te schakelen.

  Opmerking: Als opties voor het Metagegevensfilter geopend zijn, kunt u de bibliotheekfilterbalk groter of kleiner maken door de aanwijzer over de onderrand van de balk te verplaatsen. Als de aanwijzer verandert in een dubbele pijl, kunt u de rand omhoog of omlaag slepen.

Foto's zoeken met behulp van het tekstfilter

Met het filter Tekst kunt u aan de hand van een veld met zoektekst de catalogus of geselecteerde foto's doorzoeken. U kunt een willekeurig geïndexeerd veld doorzoeken of specifieke velden kiezen en u kunt opgeven hoe aan de zoekcriteria wordt voldaan.

Welke gevonden foto's in de rasterweergave en in de filmstrip worden weergegeven, is afhankelijk van het feit of de volledige catalogus, specifieke mappen of verzamelingen of de snelle verzameling wordt doorzocht. Het aantal foto's dat aan de zoekcriteria voldoet, wordt weergegeven in de bronindicator in de filmstrip.

 1. Selecteer een bron in het deelvenster Catalogus, Mappen of Verzamelingen in de module Bibliotheek.
 2. Selecteer Tekst in de bibliotheekfilterbalk.
 3. Kies in het pop-upmenu Willekeurig doorzoekbaar veld velden om te doorzoeken.

  Willekeurig doorzoekbaar veld

  Inclusief Doorzoekbare metagegevens, Bijschrift, Bestandspad, trefwoorden, de naam van de virtuele kopie, aangepaste metagegevens en namen van verzamelingen

  Bestandsnaam, Naam kopie, Titel, Bijschrift, Trefwoorden

  Al deze metagegevensvelden worden doorzocht. Naam kopie verwijst naar de naam van een virtuele kopie.

  Doorzoekbare metagegevens

  Inclusief Doorzoekbare IPTC, Doorzoekbare EXIF en Titel.

  Doorzoekbare EXIF

  Inclusief Merk, Model, Serienummer en Software.

  Doorzoekbare IPTC

  Inclusief contactgegevens: Fotograaf, Functie, Adres, Plaats, Provincie, Postcode en Land; Inhoud (Mac OS) / IPTC (Windows): Kop, IPTC-onderwerpcode en Auteur van beschrijving; Afbeelding: Intellectueel genre, IPTC-scènecode, Sublocatie, Plaats, Provincie, Land, ISO-landcode; Status (Mac OS) / Workflow (Windows): Kop, Identificatiecode taak, Instructies, Creditregel en Bron; Copyright: Rechten gebruiksvoorwaarden en Copyrightinfo-URL.

  Willekeurig doorzoekbaar plug-inveld

  Inclusief doorzoekbare metagegevensvelden die door externe plug-ins zijn gemaakt.

 4. Kies een zoekregel in het pop-upmenu Bevat alles.

  Bevat

  Hiermee zoekt u naar de opgegeven alfanumerieke reeks(en), inclusief delen van woorden. Als u bijvoorbeeld een zoekactie Bevat vak uitvoert, krijgt u resultaten met onder andere het woord vakantie. Als meerdere reeksen worden ingevoerd, vindt Lightroom Classic foto's die een of meerdere van de afzonderlijke reeksen bevatten.

  Bevat alles

  Hiermee zoekt u naar tekst die alle opgegeven alfanumerieke reeksen bevat. U hebt bijvoorbeeld een map met foto's van een familiereünie en elke foto is getagd met de namen van familieleden in de foto. U kunt dan Bevat alles selecteren en een zoekactie op Joh en Est uitvoeren om alle foto's te vinden die zowel Johan als Esther bevatten. Voer een spatie tussen zoektermen in.

  Bevat woorden

  Hiermee zoekt u naar tekst die alle opgegeven alfanumerieke reeksen bevat en waarbij alleen op hele woorden wordt gezocht. Als u foto's met het trefwoord bloemen wilt vinden, selecteert u Bevat woorden en zoekt u op bloemen.

  Bevat niet

  Hiermee zoekt u naar tekst die niet een van de opgegeven reeksen bevat.

  Begint met

  Hiermee zoekt u naar tekst die met de opgegeven alfanumerieke reeks begint.

  Eindigt met

  Hiermee zoekt u naar tekst die met de opgegeven alfanumerieke reeks eindigt.

 5. Typ de tekst in het zoekvak.

  Opmerking:

  Voeg een uitroepteken (!) toe vóór een willekeurig woord om het uit te sluiten van de zoekresultaten. Voeg een plusteken (+) toe vóór een willekeurig woord om de regel Begint met op dat woord toe te passen. Voeg een plusteken (+) toe na een willekeurig woord om de regel Eindigt met op dat woord toe te passen.

  De foto's die voldoen aan de opgegeven tekstcriteria worden weergegeven in de rasterweergave en in de filmstrip.

 6. (Optioneel) Pas een kenmerk- of metagegevensfilter toe om uw zoekopdracht te beperken.

  Opmerking:

  Wanneer twee of meer filters zijn opgegeven, toont Lightroom Classic foto's die aan alle criteria voldoen.

Foto's zoeken met behulp van het kenmerkfilter

U kunt de kenmerkopties in de bibliotheekfilterbalk gebruiken om foto's te filteren op vlagstatus, bewerkingsstatus, sterrenclassificaties, labels en kopieën. De kenmerkopties zijn ook beschikbaar in de filmstrip. Zie Foto's in de filmstrip en rasterweergave filteren.

 1. Selecteer een bron in het deelvenster Catalogus, Mappen of Verzamelingen in de module Bibliotheek.
 2. Selecteer Kenmerk in de bibliotheekfilterbalk.
 3. Klik op een optie om de geselecteerde foto's te filteren op vlagstatus, bewerkingsstatus, sterrenclassificatie, kleurlabel of kopie.

  De foto's die voldoen aan de opgegeven filtercriteria worden weergegeven in de rasterweergave en in de filmstrip.

  Kenmerkfilters in de bibliotheekfilterbalk
  Kenmerkfilters in de bibliotheekfilterbalk
 4. (Optioneel) Pas een tekst- of metagegevensfilter toe om uw zoekopdracht te beperken.

  Opmerking:

  Wanneer twee of meer filters zijn opgegeven, toont Lightroom Classic foto's die aan alle criteria voldoen.

Foto's zoeken aan de hand van het metagegevensfilter

U kunt foto's zoeken door specifieke metagegevenscriteria op te geven aan de hand van de opties voor metagegevens in de bibliotheekfilterbalk. Lightroom Classic biedt ondersteuning voor metagegevens die uw digitale camera en andere toepassingen, zoals Photoshop of Adobe Bridge, in uw foto's hebben ingesloten.

 1. Selecteer een bron in het deelvenster Catalogus, Mappen of Verzamelingen in de module Bibliotheek.
 2. Selecteer Metagegevens in de bibliotheekfilterbalk.
 3. Kies een categorie metagegevens in de linkerkolom door op de kolomkop te klikken en een keuze te maken in het pop-upmenu. Kies vervolgens een vermelding in die kolom. Kies bijvoorbeeld Bewerken en selecteer vervolgens Bewerkt of Onbewerkt. Het aantal geselecteerde foto's dat aan de criteria naast de vermelding voldoet, wordt weergegeven.

  Metagegevensfilters in de bibliotheekfilterbalk
  Metagegevensfilters in de bibliotheekfilterbalk

  Opmerking:

  Houd Shift en Ctrl ingedrukt (Windows) of houd Command ingedrukt en klik (Mac OS) om meerdere vermeldingen in een kolom te selecteren.

 4. Kies een andere categorie metagegevens in de volgende kolom en kies een vermelding in die kolom.
 5. U kunt een onbeperkt aantal categorieën metagegevens en criteria kiezen. Klik op het pop-upmenu rechts van een kolomkop om de desbetreffende kolom toe te voegen of te verwijderen, de sorteervolgorde te wijzigen en te schakelen tussen de standaardweergave en de hiërarchische weergave.

  De foto's met de opgegeven metagegevens worden weergegeven in de rasterweergave en in de filmstrip.

 6. (Optioneel) Pas een tekst- of kenmerkfilter toe om uw zoekopdracht te beperken.

  Opmerking:

  Wanneer twee of meer filters zijn opgegeven, toont Lightroom Classic foto's die aan alle criteria voldoen.

  Opmerking:

  U kunt ook naar foto's zoeken door op de naar rechts wijzende pijl naast bepaalde vakken met tekst voor metagegevens in het deelvenster Metagegevens te klikken.

Videozelfstudie: Foto's filteren op basis van metagegevens

Videozelfstudie: Foto's filteren op basis van metagegevens
Chris Orwig

De bibliotheekfilterbalk aanpassen

Lightroom Classic beschikt over zes vooraf gedefinieerde filters waarmee u snel gebruikelijke filters kunt uitvoeren en de standaardinstellingen kunt herstellen.

 1. Kies een of meer van de volgende opties in het menu Aangepast filter van de bibliotheekfilterbalk of in de filmstrip:

  Standaardkolommen

  Hiermee opent u de metagegevensopties voor de vier standaardkolommen: Datum, Camera, Lens en Label en voor alle metagegevens die in elke categorie zijn geselecteerd.

  Filters uitgeschakeld

  Hiermee schakelt u alle filters uit en worden alle filteropties verborgen.

  Met vlag

  Alle foto's met een keuzevlag worden weergegeven.

  Locatiekolommen

  Filtert de foto's op de metagegevenscategorieën Land, Staat/provincie, Woonplaats en Locatie.

  Geclassificeerd

  Toont de foto's waaraan een of meer sterren zijn toegewezen.

  Niet geclassificeerd

  Toont foto's zonder sterrenclassificatie.

Voorinstellingen voor bibliotheekfilters gebruiken

De bibliotheekfilterbalkinstellingen opslaan als een voorinstelling

Sla uw filtercriteria op als een voorinstelling om sneller zoekopdrachten en filterbewerkingen te kunnen uitvoeren.

 1. Geef criteria op om uw foto's te filteren aan de hand van de opties Tekst, Kenmerk en Metagegevens in de bibliotheekfilterbalk.
 2. Kies Huidige instellingen opslaan als nieuwe voorinstelling in het menu Aangepast filter rechts van de bibliotheekfilterbalk of de filmstrip.
 3. Typ een naam voor de voorinstelling in het dialoogvenster Nieuwe voorinstelling en klik op Maken.

Een bibliotheekfilterbalkvoorinstelling toepassen

 1. Als u een filtervoorinstelling wilt toepassen, selecteert u deze in het menu Aangepast filter.

Een bibliotheekfilterbalkvoorinstelling verwijderen

 1. Als u een filtervoorinstelling wilt verwijderen, selecteert u deze in het menu Aangepast filter en kiest u Voorinstelling [Naam voorinstelling] verwijderen. 

De naam van een bibliotheekfilterbalkvoorinstelling wijzigen

 1. Als u de naam van een filtervoorinstelling wilt wijzigen, selecteert u de voorinstelling in het menu Aangepast filter en kiest u Naam van voorinstelling [Naam voorinstelling] wijzigen.

Foto's zoeken aan de hand van verzamelingen

U kunt verzamelingen niet alleen gebruiken om foto's weer te geven en in te delen, u kunt ze ook gebruiken om naar bepaalde foto's te zoeken.

 1. Selecteer een of meer items in het deelvenster Verzamelingen.

  De foto's in de verzamelingen worden weergegeven in de rasterweergave en in de filmstrip. Als u een verzamelingsset selecteert, worden alle verzamelingen in de set ook geselecteerd.

 2. (Optioneel) Als u uw zoekopdracht wilt verfijnen, past u een tekst-, kenmerk- of metagegevensfilter toe aan de hand van de bibliotheekfilterbalk.

Foto's zoeken op basis van trefwoordtags

Met behulp van het deelvenster Trefwoordenlijst kun u naar foto's zoeken die specifieke trefwoordtags bevatten.

 1. Selecteer een trefwoordtag in het deelvenster Trefwoordenlijst en klik op de pijl naar rechts naast het aantal foto's.

  Alle foto's in de catalogus waaraan de desbetreffende trefwoordtag is toegewezen, worden weergegeven in de rasterweergave en de filmstrip. Ook wordt de bibliotheekfilterbalk geopend en worden de criteria voor trefwoorden voor metagegevens weergegeven.

 2. (Optioneel) Als u uw zoekopdracht wilt verfijnen, past u een tekstfilter, kenmerkfilter of aanvullend metadatafilter toe met behulp van de bibliotheekfilterbalk.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid