Handboek Annuleren

Aan de slag met Lightroom voor mobiele apparaten (iOS)

 1. Handboek Adobe Lightroom
 2. Inleiding
  1. Nieuw in Lightroom
  2. Systeemvereisten voor Lightroom
  3. Lightroom | Algemene vragen
  4. Lightroom-lesbestanden
  5. Werken met Adobe Photoshop Lightroom voor mobiele apparaten
  6. Voorkeuren instellen
 3. Leren in de app
  1. Leren en inspireren in de app
  2. Leren en inspireren in de app | Lightroom voor mobiele apparaten (iOS)
  3. Leren en inspiratie in de app | Lightroom voor mobiele apparaten (Android)
 4. Foto's toevoegen, importeren en vastleggen
  1. Foto's toevoegen
  2. Foto's vastleggen met Lightroom voor mobiele apparaten (iOS)
  3. Foto's vastleggen met Lightroom voor mobiele apparaten (Android)
  4. Foto's importeren in Lightroom voor mobiele apparaten (iOS)
  5. Foto's en video's importeren in Lightroom voor mobiele apparaten (Android)
 5. Foto's ordenen
  1. Foto's ordenen
  2. Foto's van personen vinden en ordenen in de weergave Personen
  3. Foto's zoeken en indelen in Lightroom voor mobiele apparaten (iOS)
  4. Foto's zoeken en indelen in Lightroom voor mobiele apparaten (Android)
 6. Foto's bewerken
  1. Foto's bewerken
  2. Maskeren in Lightroom
  3. Foto's bewerken in Lightroom voor mobiele apparaten (iOS)
  4. Foto's bewerken in Lightroom voor mobiele apparaten (Android)
  5. Foto's samenvoegen tot HDR's, panorama's en HDR-panorama's
  6. Verbeter eenvoudig de afbeeldingskwaliteit in Lightroom
 7. Video's bewerken
  1. Video's bewerken 
  2. Foto's bewerken in Lightroom voor mobiele apparaten (iOS)
  3. Foto's bewerken in Lightroom voor mobiele apparaten (Android)
 8. Opslaan, delen en exporteren
  1. Uw foto's exporteren of delen
  2. Foto's exporteren en delen in Lightroom voor mobiele apparaten (iOS)
  3. Foto's opslaan, delen en exporteren met Lightroom voor mobiele apparaten (Android)
 9. Lightroom voor mobiele apparaten, tv en op het web
  1. Aan de slag met Lightroom voor mobiele apparaten (iOS)
  2. Aan de slag met Lightroom voor mobiele apparaten (Android)
  3. Adobe Photoshop Lightroom op het web
  4. De app Lightroom voor Apple TV installeren
  5. Snelkoppelingen gebruiken in Lightroom voor mobiele apparaten (iOS en Android)
  6. Adobe Photoshop Lightroom voor mobiele apparaten en Apple TV | Veelgestelde vragen
  7. Lightroom-foto's en -video's weergeven op uw tv
  8. Voorinstellingen toevoegen/synchroniseren met mobiele apparaten
 10. Foto's migreren
  1. Apple-fotobibliotheek migreren naar Lightroom
  2. Foto's en video's migreren van Lightroom Classic naar Lightroom
  3. Foto's migreren van Photoshop Elements naar Lightroom

Leer hoe u zich aanmeldt en werkt met de loepweergave, rasterweergave, de weergave Personen en nog veel meer op iPhones en iPads. U kunt ook uw opslag bijwerken, de app-instellingen aanpassen en experimenteren met Technology Previews, zoals Lange belichtingstijd, Begeleide zelfstudies en nog veel meer.

Lightroom voor mobiele apparaten

Adobe Lightroom voor mobiele apparaten is een gratis app die u een krachtige, maar eenvoudige oplossing voor het vastleggen, bewerken en delen van uw foto's biedt. U kunt ook upgraden naar premiumfuncties om meer gedetailleerde bewerkingen te kunnen uitvoeren en voor naadloze toegang tot uw werk op alle platformen: op mobiele apparaten, op uw desktop en op internet.

Aanmelden

Hebt u Adobe Photoshop Lightroom voor mobiele apparaten nog niet?

Ga naar de pagina Aan de slag met Adobe Photoshop Lightroom voor mobiele apparaten om de app te downloaden.

Ik heb Adobe Photoshop Lightroom voor mobiele apparaten. Hoe ga ik aan de slag?

 1. Tik op uw iPad of iPhone op het pictogram van de Lightroom-app.

 2. Meld u aan met uw Adobe ID, Apple ID, Facebook- of Google-account.

 3. Als u eenmaal bent aangemeld, kunt u uw foto's vastleggen, importeren, zoeken en indelen, bewerken en zelfs opslaan, delen en exporteren.

Leren werken met de werkruimte

Bibliotheekweergave

Tik op het pictogram  en navigeer naar de Bibliotheekweergave. Dit is een overzicht van alle albums en mappen die u in Lightroom voor mobiele apparaten (iOS) hebt gemaakt of vanuit Lightroom voor desktop of Lightroom Classic hebt gesynchroniseerd. Vanuit de bibliotheekweergave kunt u eenvoudig naar de weergave Alle foto's navigeren.

Bibliotheekweergave

Sorteervolgorde in de weergave Albums

U kunt opgeven in welke volgorde u de mappen en albums in de weergave Albums wilt weergeven. Tik op het pictogram in de rechterbovenhoek van de sectie Albums.

Kies in het pop-upmenu een van de volgende albumsorteeropties:

 • Sorteren op vastlegdatum
 • Albumnaam
 • Aantal foto's
 • Lokaal opgeslagen

Weergave voor alle foto's (alle Lightroom-foto's)

De weergave voor alle foto's is een tijdlijnweergave van al uw Lightroom-foto's, gesorteerd op maand (standaard). Als u de weergave Alle foto's wilt openen, tikt u op   in het onderste deelvenster van het scherm en tikt u op Alle foto's.

Weergave Alle foto's

Opmerking:

Tik met twee vingers in de weergave Alle foto's om de verschillende metagegevens te doorlopen.

Weergave Personen

De weergave Personen in Lightroom voor mobiele apparaten (iOS) herkent foto's van dezelfde persoon en groepeert ze in een cluster. U kunt gemakkelijk door de foto's van een bepaalde persoon bladeren met behulp van de weergave Personen.

Het schermbericht Er zijn nog geen personen gevonden verschijnt wanneer Lightroom uw foto's nog aan het analyseren is op de aanwezigheid van personen of wanneer er geen mensen in uw foto's staan.

Geen persoonsclusters zichtbaar
Kan geen persoonsclusters weergeven in de weergave Personen. Dat komt hierdoor.

Weergave Personen

Weergave Personen in iOS
Weergave Personen in Lightroom mobile voor iOS

Personen in uw foto's weergeven

 1. Tik op het pictogram  onder aan het app-venster om de Bibliotheekweergave te openen.

 2. Selecteer Personen onder de Bibliotheekweergave om naar de weergave Personen te navigeren.

  In deze weergave kunt u fotoclusters bekijken die voor een bepaalde persoon zijn gedetecteerd. Het totaal aantal foto's per persoon wordt vermeld onder de omslagfoto van de cluster.

Personen tonen en verbergen

 1. Tik op het pictogram () in de rechterbovenhoek van de weergave Personen.

 2. Selecteer Personen tonen en verbergen om het deelvenster Personen tonen en verbergen te openen.

 3. Alle persoonsclusters die worden getoond in de weergave Personen zijn standaard geselecteerd. Selecteer in het deelvenster Personen tonen en verbergen een verborgen cluster om het te tonen. U verbergt een cluster door de selectie op te heffen.

 4. Tik op in de rechterbovenhoek om uw selectie toe te passen.

Personen samenvoegen

 1. Tik op het pictogram () in de rechterbovenhoek van de weergave Personen.

 2. Selecteer Personen samenvoegen om het deelvenster Personen samenvoegen te openen.

 3. Selecteer de persoonsclusters die u wilt samenvoegen.

 4. Tik rechtsboven op . In het dialoogvenster Zijn dit dezelfde personen? dat verschijnt, accepteert u de voorgestelde clusternaam of wijzigt u de naam van het cluster in de naam van een gewenste persoon in het veld Een naam toevoegen.

 5. Tik op Samenvoegen. Alle foto's van de geselecteerde personen zullen worden samengevoegd tot één persoon. U kunt het dialoogvenster sluiten zonder samen te voegen door op Annuleren te tikken.

  Opmerking:

  Lightroom voor iOS kan detecteren wanneer twee clusters tot dezelfde persoon behoren. In dat geval kunt u in het bovenste deelvenster een suggestie bekijken om de clusters samen te voegen wanneer u een van beide opent. Tik op Ja om de clusters samen te voegen of op Nee om ze niet samen te voegen. Als u op Nee tikt, zal de suggestie om samen te voegen niet meer worden getoond voor de betreffende clusters. U kunt ook op het pictogram Annuleren tikken om de suggestie te verwijderen. Wanneer u het persoonscluster opent, ziet u weer suggesties voor samenvoegen.

Sorteeropties in de weergave Personen

 1. Tik op het pictogram () in de rechterbovenhoek van de weergave Personen.

 2. Selecteer de optie Sorteren op om het deelvenster Sorteren te openen.

 3. Selecteer in het deelvenster Sorteren een optie om uw persoonsclusters te sorteren:

      Op voornaam    Persoonsclusters met een naam worden gesorteerd op alfabetische volgorde van de voornaam

      Op achternaam    Persoonsclusters met een naam worden gesorteerd op alfabetische volgorde van de achternaam

      Op aantal    Persoonsclusters worden gesorteerd op het aantal foto's dat de clusters bevatten

  Tik nogmaals op uw selectie om te wisselen tussen de oplopende en aflopende volgorde van de geselecteerde sorteeroptie. Persoonsclusters met een naam verschijnen altijd boven de naamloze clusters.

Een persoonscluster een naam geven

 1. In de weergave Personen tikt u op een naamloos cluster. Het cluster wordt geopend.

 2. In het geopende cluster tikt u op het veld Naam toevoegen boven aan het cluster om het dialoogvenster Persoon hernoemen te openen.

 3. Typ een naam en tik op OK onder aan het dialoogvenster Persoon hernoemen. Tik op Annuleren om het dialoogvenster te sluiten.

De naam van een persoonscluster wijzigen

U kunt de naam van een persoonscluster wijzigen door in de weergave Personen op een persoonscluster te tikken en een van de volgende handelingen uit te voeren:

 • Bewerk de naam boven aan het benoemde cluster direct. Nadat u de naam hebt bewerkt, tikt u op OK onder aan het dialoogvenster Persoon hernoemen.
 • Tik op het pictogram () in de rechterbovenhoek van het scherm en selecteer Persoon hernoemen. Vervolgens kunt u de naam boven aan het cluster bewerken en op OK tikken onder aan het dialoogvenster Persoon hernoemen.

Tik op Annuleren om het dialoogvenster Persoon hernoemen te sluiten.

Foto's verwijderen uit een persoonscluster

 1. Tik in de weergave Personen op de naam van een cluster om het te openen.

 2. Druk lang op een foto om de modus voor meervoudige selectie te openen en selecteer de foto's die u uit het cluster wilt verwijderen.

 3. Tik onderaan op om het dialoogvenster Foto's verwijderen te openen.

 4. Selecteer Verwijderen uit persoon om de geselecteerde foto's uit het cluster te verwijderen. Selecteer Definitief verwijderen om foto's te verwijderen uit Alle foto's en alle bijbehorende albums.

Omslagfoto instellen in een persoonscluster

Volg deze stappen om een foto in een persoonscluster als omslagfoto van het cluster in te stellen:

 1. Open de gewenste foto in een personencluster.

 2. Tik op () in de rechterbovenhoek.

 3. Selecteer Organiseren in het contextmenu.

 4. Tik op Als omslagfoto instellen om de foto in te stellen als de omslagfoto van het persoonscluster.

De weergave Personen uitschakelen

Als u een nieuwe gebruiker bent, is de weergave Personen standaard uitgeschakeld. Als de weergave Personen is ingeschakeld, analyseert Lightroom voor desktop en Lightroom voor mobiele apparaten (iOS en Android) foto's in de cloud op personen zodat clusters kunnen worden gevormd in de weergave Personen.

Wanneer u de weergave Personen uitschakelt, worden alle bestaande gegevens over gezichtsmodellen van de Lightroom-servers verwijderd. Lightroom analyseert nieuwe foto's dan niet meer en groepeert ze niet automatisch in clusters. Bestaande clusters in de weergave Personen worden niet gewijzigd en niet verwijderd. 

Ga als volgt te werk om de weergave Personen uit te schakelen:

 1. Selecteer Bewerken > Voorkeuren (Windows) of Adobe Lightroom > Voorkeuren (macOS).

 2. Klik in het dialoogvenster Voorkeuren op het tabblad Algemeen.

 3. Selecteer in het gedeelte Privacy de optie Weergave Personen inschakelen. Als u de weergave Personen wilt uitschakelen, schakelt u deze optie uit.

 4. Klik op Gereed.

Ga voor meer informatie over deze voorkeursinstelling naar Algemene voorkeuren.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit om het menu Instellingen te openen:

  • In de weergave Albums tikt u op het instellingenpictogram () rechtsboven in het venster.
  • In de rasterweergave of in de loepweergave tikt u op de drie puntjes rechtsboven in het venster. Kies vervolgens Instellingen in het pop-upmenu.
 2. Selecteer in het deelvenster Instellingen de Weergave Personen om deze functie in te schakelen. Als u deze functie wilt uitschakelen, schakelt u deze optie uit.

 1. Start de app en tik op de app-instellingen () linksboven in het venster.

 2. Selecteer Voorkeuren > Weergave Personen en gebruik de schakelknop om het categoriseren van de weergave Personen in of uit te schakelen.

Weergave voor gedeelde albums

Tik op het pictogram  om te navigeren naar de weergave Gedeelde albums, een lijst met alle albums die u openbaar hebt gedeeld.

Weergave gedeelde albums

Weergave Leren

Met de weergave Leren kunt u gratis en eenvoudig verschillende bewerkingstechnieken leren terwijl u in de app bezig bent. Bekijk zelfstudies van een reeks professionele fotografen en fotografiedocenten en pas de bewerkingen stap voor stap toe in Lightroom mobile. Zie Doe praktische ervaring op met interactieve zelfstudies voor meer informatie.

Weergave Leren

Weergave Ontdekken

De weergave Ontdekken biedt foto's van andere fotografieleden. Blader door verschillende categorieën foto's en tik op een foto om te bekijken hoe deze stap voor stap is bewerkt. U kunt de bewerkingen ook opslaan als voorinstelling. Zie Inspirerende foto's ontdekken voor meer informatie.

Weergave Ontdekken

Rasterweergave (foto's weergeven in een album)

De rasterweergave is beschikbaar wanneer u de foto's in een album bekijkt. Tik in de weergave Albums op een album om de rasterweergave te openen.

Opmerking:

Tik met twee vingers in de rasterweergave om de verschillende metagegevens met betrekking tot foto's te doorlopen. Op deze manier kunt u de gegevens voor alle foto's in het album gemakkelijker bekijken.

Rasterweergave in Lightroom
Rasterweergave

Een omslagfoto voor het album opgeven

Standaard wordt door Lightroom voor mobiele apparaten een van de foto's als omslagfoto voor het album geselecteerd. U kunt deze optie wijzigen en zelf een foto kiezen.

 1. Tik in de rasterweergave op een foto om deze in de loepweergave te openen.
 2. Tik in de loepweergave op de drie puntjes rechtsboven en kies Instellen als albumomslag in het menu.

Filteropties

In de rasterweergave kunt u een filter instellen als u alleen specifieke foto's wilt zien op basis van hun vlagstatus, beoordeling of andere filteropties.

Klik op het pictogram bovenin (naast het pictogram Zoeken) om foto's snel te filteren.  Meer informatie vindt u in Foto's filteren.

Opties voor sorteren en segmenteren

In de rasterweergave kunt u ervoor kiezen om een eenvoudig raster weer te geven of de foto's in het raster te laten segmenteren. Verder kunt u de foto's sorteren op opnamedatum, importdatum, wijzigingsdatum en meer.

Tik op de drie puntjes () rechtsboven in de rasterweergave. Kies een van de volgende opties in het contextmenu dat wordt weergegeven:

Segmentatie > Geen, Automatisch, Op jaar, Maand, Dag, Uur, Vlag, Sterrenclassificatie en Bestandstype.

Als u deze optie inschakelt, worden rasterfoto's door Lightroom voor mobiele apparaten standaard gesegmenteerd op dag. U kunt andere segmenteeropties kiezen: Op jaar, maand, uur, vlag, sterrenclassificatie en bestandstype.

Sorteren op > Vastlegdatum | Importeerdatum | Wijzigingsdatum | Bestandsnaam | Sterrenclassificatie

Selecteer een van deze sorteeropties als u de weergave van foto's wilt wijzigen op basis van de geselecteerde criteria. Door nogmaals op de optie te klikken, schakelt u tussen oplopende en aflopende sorteervolgorde.

Sorteren op > Aangepast

Gebruik deze sorteeroptie om uw rasterfoto's opnieuw handmatig te ordenen.  

Tik op het bewerkpictogram naast de optie Aangepaste volgorde om het deelvenster Opnieuw ordenen weer te geven. Druk lang op een foto en sleep deze naar de gewenste plek. Door nogmaals op de optie Aangepaste volgorde te klikken, schakelt u tussen oplopende en aflopende volgorde.

Weergaveopties

In de Rasterweergave tikt u op de drie puntjes rechtsboven. In het contextmenu kiest u Weergaveopties.

Tik om de knop Info-overlays tonen in te schakelen in het menu Weergaveopties en selecteer de informatie  die moet worden getoond als overlay op alle foto's in de rasterweergave.

 • Bestandstype
 • Markeringen en beoordelingen
 • Foto-info
 • EXIF-info
Blader omhoog in het menu om een miniatuurformaat te kiezen:
 • Kleine miniaturen
 • Normale miniaturen
 • Grote miniaturen

Bewerkweergave voor filmrol

De bewerkweergave voor Filmrol is beschikbaar wanneer u een foto kiest in de filmrol van uw toestel om toe te voegen aan Lightroom voor mobiele apparaten.

Bewerkweergave voor filmrol
Bewerkweergave voor filmrol

De foto van uw filmrol opent in de bewerkweergave voor filmrol. In deze weergave kunt u bewerkingen toepassen op de foto. Wanneer u de bewerkingen accepteert, wordt de foto automatisch geïmporteerd in Lightroom.

Meer informatie vindt u in Foto's bewerken.

Loepweergave (voorbereiden om een foto te bewerken)

De loepweergave is beschikbaar wanneer u in de rasterweergave op een foto tikt. Er is maar één foto tegelijk zichtbaar. In deze weergave vindt u alle opties en tools om bewerkingen toe te passen op uw foto.  

Opmerking:

Tik met twee vingers in de loepweergave om de metagegevens en informatie over foto's te doorlopen. In de onderstaande afbeelding ziet u de beschikbare Exif-informatie en een histogram.

Loepweergave in Lightroom
Loepweergave

De loepweergave is het venster waarin u de meeste acties voor een foto uitvoert. U kunt een foto niet alleen wijzigen, maar ook delen via e-mail of sms, kopiëren, verplaatsen, afdrukken en nog veel meer.

Contextafhankelijke hulp

In Lightroom voor mobiele apparaten versie 5.0 hebt u toegang tot Contextafhankelijke hulp vanuit het menu van het pictogram Help in de loepweergave. In de app vindt u begeleide zelfstudies waarmee u meer te weten komt over tools en functies, en waarmee u nieuwe en geavanceerdere fotobewerkingstechnieken kunt ontdekken.

Open Contextuele hulp als volgt:

 1. Open een foto in de loepweergave.

 2. Tik op het pictogram Help () in de rechterbovenhoek.

  Het menu Contextafhankelijke hulp
  Het menu Contextafhankelijke hulp

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Selecteer een optie in het gedeelte Tools en functies. U kunt ook op Meer tools en functies tikken om door meer opties te bladeren. Nadat u een optie hebt geselecteerd, krijgt u in Lightroom uitleg over de tool of functie met een GIF en een beschrijving. Tik op Tonen (indien beschikbaar) als u een demonstratie van de tool of functie wilt bekijken met de foto die u hebt geopend in de loepweergave.
  • Tik in de sectie Leren in Lightroom op Zelfstudies weergeven om door verschillende interactieve zelfstudies te bladeren vanuit het startscherm. Selecteer een stapsgewijze begeleide zelfstudie naar keuze. Volg deze en bereik het gewenste eindresultaat met een voorbeeldfoto.
  • Typ in de zoekbalk de naam van een functie of tool om snel de bijbehorende Help-informatie te vinden. De zoekresultaten kunnen een GIF-bestand en een beschrijving bevatten waarin de tool of functie wordt uitgelegd. U kunt ook tikken op Tonen (indien beschikbaar) om een demonstratie te bekijken van de tool of functie waarnaar u hebt gezocht.

De app-voorkeuren instellen

Voer een van de volgende handelingen uit om het instellingenmenu te openen:

 • In de Bibliotheekweergave tikt u op het instellingenpictogram  rechtsboven in het venster.
 • In de Rasterweergave of Loepweergave tikt u op de drie puntjes rechtsboven in het venster. Kies vervolgens Instellingen in het pop-upmenu.  
Instellingen

 • Help en ondersteuning
  • Bekijk de veelgestelde vragen. Lees de antwoorden op veelgestelde vragen in de webbrowser.
  • Ga naar ons ondersteuningsforum. Tik voor toegang tot het ondersteuningsforum in de webbrowser.
  • Contact opnemen met Adobe Support. Tik om de pagina voor de Adobe-klantenondersteuning te openen in de webbrowser.
  • Een functie aanvragen. Tik voor toegang tot het forum van Lightroom voor mobiele apparaten, waar u een nieuwe functie kunt aanvragen.
  • Help-overlays opnieuw instellen. Tik op deze optie als u de tips voor bewegingen en Help-overlays wilt herstellen die worden weergegeven nadat u Lightroom voor mobiele apparaten hebt geïnstalleerd.
  • Begeleide zelfstudies. Leer hoe u met Lightroom voor mobiele apparaten kunt werken met de stapsgewijze, interactieve zelfstudies.
 • Experimentele functies. Bekijk en activeer de hier vermelde experimentele functies en lever feedback aan Adobe.

Over Lightroom.Tik om de namen te bekijken van al die geweldige mensen die Adobe Photoshop Lightroom voor mobiele apparaten hebben gemaakt.

 • Nieuwe functies Hiermee wordt een chronologische lijst met oplossingen en verbeteringen weergegeven die in Lightroom voor mobiele apparaten is doorgevoerd.
 • Premiumfuncties Toont de premiumfuncties die u krijgt wanneer u een upgrade uitvoert naar een betaald abonnement. 
 • Cloudopslag en synchronisatie
  • Cloudopslag Hier wordt het aantal foto's weergegeven waarvan een back-up is gemaakt in de cloud. Ook ziet u hier de beschikbare cloudopslag.
  • Mobiele data gebruiken Schakel deze optie uit om alleen via wifi te synchroniseren. Schakel deze optie in als u wilt synchroniseren met behulp van bandbreedte binnen uw abonnement.
  • Alleen slimme voorvertoning downloaden Schakel deze optie in om alleen bewerkbare proxy's met een lagere resolutie van uw foto's te downloaden. Deze hebben een kleinere downloadgrootte en nemen minder ruimte in beslag op uw apparaat.
  • Slaapstand voorkomen Schakel deze optie in als u wilt voorkomen dat uw apparaat overgaat op de slaapstand wanneer het op een voedingsbron is aangesloten.
 • Lokale opslag Hiermee wordt weergegeven hoeveel ruimte de lokaal opgeslagen kopieën en bestanden in de cache innemen en de beschikbare vrije ruimte.  
  • Cache wissen Tik om voorvertoningen en tijdelijke bestanden van uw mobiele apparaat te wissen. Er worden geen foto's of bewerkingen verwijderd.
 • Importeren
  • Automatisch toevoegen vanaf filmrol - foto's, schermafbeeldingen, video's Schakel de desbetreffende wisselknop in om automatisch nieuwe foto's, schermafbeeldingen of video's van uw filmrol of uit uw galerie te importeren.
  • Copyright toevoegen Schakel deze optie in om tijdens het importeren uw copyrightmetagegevens aan de afbeeldingen toe te voegen.
  • Correcties lensprofiel Schakel deze optie in om correcties van lensprofielen in te schakelen voor alle afbeeldingsbestanden of alleen voor RAW-afbeeldingen.
 • Weergave Personen Schakel de wisselknop in om Lightroom in staat te stellen vergelijkbare gezichten in de map Personen te analyseren en te groeperen.
 • Bewegingssneltoetsen Tik om de bewegingen te bekijken die u in de Adobe Photoshop Lightroom voor mobiele apparaten kunt gebruiken. 
  • Aanrakingen tonen. Schakel de optie in om een rode stip weer te geven op de plaats waar uw vinger/pen het scherm raakt.
  • Linkshandig bewerken (Alleen voor iPad) Schakel deze optie in om de bewerkingsfuncties en deelvensters aan de linkerrand van het scherm weer te geven. 

Leer meer over essentiële fotografieworkflows

U kunt het volgende doen met uw foto's als u bent aangemeld en enigszins vertrouwd bent geraakt met de werkruimte in Lightroom voor mobiele apparaten (iOS):

 • Foto's vastleggen - Gebruik de modus voor het vastleggen van diepte om foto's in de HEIC-indeling te maken of gebruik de HDR-modus om scènes met veel contrast vast te leggen. Met de in-app camera van Lightroom kunt u in de Pro-modus instellingen aanpassen, zoals sluitertijd, scherpstelling, flitser en dergelijke.
 • Foto's importeren - U kunt foto's importeren van de filmrol of uit de galerie. U kunt ook foto's importeren uit bestanden of rechtstreeks vanaf een DSLR-camera. Verder kunt u albums en mappen instellen en uw foto's op volgorde rangschikken door waarderingen of vlaggen toe te passen.
 • Foto's zoeken en indelen - U kunt albums maken en deze verder indelen in mappen. U kunt foto's ook rangschikken met gebruik van de filteropties. U kunt zoeken naar foto's in een album of in de weergave Alle foto's aan de hand van metagegevens, trefwoorden en kenmerken.
 • Foto's bewerken - U kunt foto's bewerken met aangepaste voorinstellingen, radiale en gegradueerde filters toepassen, lokale aanpassingen aanbrengen, de copyrightinfo van foto's en albums bewerken, en nog veel meer. U kunt uw foto's ook retoucheren, nevel uit foto's verwijderen en uw foto's verbeteren.
 • Foto's opslaan, delen en exporteren - U kunt uw foto's vanuit Lightroom opslaan op uw computer, mobiele apparaat of vaste schijf. U kunt watermerken toevoegen voordat u foto's en albums met hun metagegevens exporteert en deelt.
Opmerking:

Zie Aan de slag met Lightroom voor mobiele apparaten (Android) voor meer informatie over het werken met Lightroom op uw Android-apparaat.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account