Handboek Annuleren

Aan de slag met Lightroom voor mobiele apparaten (Android)

 1. Handboek Adobe Lightroom
 2. Inleiding
  1. Nieuw in Lightroom
  2. Systeemvereisten voor Lightroom
  3. Lightroom | Algemene vragen
  4. Lightroom-lesbestanden
  5. Werken met Adobe Photoshop Lightroom voor mobiele apparaten
  6. Voorkeuren instellen
 3. Leren in de app
  1. Leren en inspireren in de app
  2. Leren en inspireren in de app | Lightroom voor mobiele apparaten (iOS)
  3. Leren en inspiratie in de app | Lightroom voor mobiele apparaten (Android)
 4. Foto's toevoegen, importeren en vastleggen
  1. Foto's toevoegen
  2. Foto's vastleggen met Lightroom voor mobiele apparaten (iOS)
  3. Foto's vastleggen met Lightroom voor mobiele apparaten (Android)
  4. Foto's importeren in Lightroom voor mobiele apparaten (iOS)
  5. Foto's en video's importeren in Lightroom voor mobiele apparaten (Android)
 5. Foto's ordenen
  1. Foto's ordenen
  2. Foto's van personen vinden en ordenen in de weergave Personen
  3. Foto's zoeken en indelen in Lightroom voor mobiele apparaten (iOS)
  4. Foto's zoeken en indelen in Lightroom voor mobiele apparaten (Android)
 6. Foto's bewerken
  1. Foto's bewerken
  2. Maskeren in Lightroom
  3. Vage lens in Lightroom
  4. Foto's bewerken in Lightroom voor mobiele apparaten (iOS)
  5. Foto's bewerken in Lightroom voor mobiele apparaten (Android)
  6. Foto's samenvoegen tot HDR's, panorama's en HDR-panorama's
  7. HDR-foto's bewerken
  8. HDR-foto's bewerken in Lightroom voor mobiele apparaten (iOS)
  9. HDR-foto's bewerken in Lightroom voor mobiele apparaten (Android)
  10. Verbeter eenvoudig de afbeeldingskwaliteit in Lightroom
 7. Video's bewerken
  1. Video's bewerken 
  2. Video's bewerken in Lightroom voor mobiele apparaten (iOS)
  3. Video's bewerken in Lightroom voor mobiele apparaten (Android)
 8. Opslaan, delen en exporteren
  1. Uw foto's exporteren of delen
  2. Foto's exporteren en delen in Lightroom voor mobiele apparaten (iOS)
  3. Foto's opslaan, delen en exporteren met Lightroom voor mobiele apparaten (Android)
 9. Lightroom voor mobiele apparaten en op internet
  1. Aan de slag met Lightroom voor mobiele apparaten (iOS)
  2. Aan de slag met Lightroom voor mobiele apparaten (Android)
  3. Adobe Photoshop Lightroom op internet
  4. De app Lightroom voor Apple TV installeren
  5. Snelkoppelingen gebruiken in Lightroom voor mobiele apparaten (iOS en Android)
  6. Adobe Photoshop Lightroom voor mobiele apparaten en Apple TV | Veelgestelde vragen
  7. Lightroom-foto's en -video's weergeven op uw tv
  8. Voorinstellingen toevoegen/synchroniseren met mobiele apparaten
 10. Foto's migreren
  1. Apple-fotobibliotheek migreren naar Lightroom
  2. Foto's en video's migreren van Lightroom Classic naar Lightroom
  3. Foto's migreren van Photoshop Elements naar Lightroom
 11. Problemen oplossen 
  1. Opgeloste problemen 
  2. Bekende problemen

 

Lees informatie over het aanmelden bij en instellen van een Lightroom-account op uw Android-toestel. Leer werken met de werkruimte en stel uw app-voorkeuren in.

Lightroom voor mobiele apparaten

Adobe Lightroom voor mobiele apparaten is een gratis app die u een krachtige, maar eenvoudige oplossing voor het vastleggen, bewerken en delen van uw foto's biedt. En u kunt upgraden naar premium-functies voor nauwkeurige bediening en toegang op al uw apparaten: mobiele apparaten, desktop en op internet.

Aanmelden

Hebt u Adobe Photoshop Lightroom voor mobiele apparaten (Android) nog niet?

Ga naar de pagina Aan de slag met Adobe Photoshop Lightroom voor mobiele apparaten voor meer informatie over de grondbeginselen van Adobe Photoshop Lightroom voor mobiele apparaten.

Ik heb Adobe Photoshop Lightroom voor mobiele apparaten. Hoe ga ik aan de slag?

 1. Tik op uw Android-apparaat op het pictogram van de Lightroom-app.

 2. Meld u aan met uw Adobe ID, Facebook of Google.

  Meld u op uw Android-apparaat aan bij Lightroom voor mobiele apparaten
  Meld u op uw Android-apparaat aan bij Lightroom voor mobiele apparaten

 3. Nadat u zich hebt aangemeld, kunt u uw apparaatfoto's in de app bekijken. Tik op een foto om deze te bewerken. Lightroom slaat uw bewerkingen automatisch intern op. U kunt ook een kopie opslaan op uw apparaat en uw foto's delen en exporteren. U kunt zelfs meerdere foto's importeren, zoeken en sorteren.

Leren werken met de werkruimte

Opmerking:

Vanaf versie 8.4 van Lightroom voor mobiele apparaten (Android) hebt u direct toegang tot al uw foto's en albums op uw mobiele apparaat. Zo kunt u gemakkelijk door de foto's bladeren en de foto's die u wilt bewerken selecteren.  

Galerieweergave

Als u de Lightroom-app opent, hebt u direct toegang tot de foto's van uw apparaat in de galerieweergave. Als u de Albums op uw apparaat wilt bekijken, selecteert u het vervolgkeuzemenu en selecteert u een album waarin u de bijbehorende bestanden in de galerieweergave wilt plaatsen. U kunt elke gewenste foto selecteren om te beginnen met bewerken. De bewerkte foto wordt weergegeven in de Lightroom-weergave en er verschijnt een Lightroom-pictogram () in de linkerbovenhoek van de foto in de galerieweergave.

Foto's filteren en sorteren in de galerieweergave

Selecteer het sorteerpictogram om de bestanden te filteren en te sorteren op nieuwste naar oudste of andersom. U kunt de bestanden ook filteren in de galerieweergave door op het filterpictogram te tikken en een of meerdere filters te selecteren.

 • JPG's/PNG's
 • Video's
 • RAW's

Lightroom-weergave

Waarschuwing:

De Lightroom-weergave verschijnt als de bewerkingsweergave voor freemium-gebruikers.

Selecteer het tabblad Lightroom om alle foto's te bekijken die u al hebt bewerkt in Lightroom of die zijn gesynchroniseerd vanaf Lightroom desktop of Lightroom Classic. U kunt het menu van het vervolgkeuzepictogram selecteren om Lightroom-albums of Nieuwe maken te bekijken en te selecteren.

Opmerking:

Nieuw sinds de release van Lightroom voor mobiele apparaten (Android, versie 8.5):

 • Toegang tot de zoekfunctie en meer filteropties in de albums Mijn bewerkingen, Onbewerkt en Geïmporteerde foto's.
 • U kunt de Lightroom-albums gebruiken met de vervolgkeuzepijl in de Albums-weergave.
 • U hebt toegang tot het camerapictogram  ( ) in het album Mijn bewerkingen.

U kunt opgeven in welke volgorde u de bestanden in de Lightroom-weergave wilt weergeven. Selecteer het sorteerpictogram in de rechterbovenhoek van het scherm en kies een van de volgende opties voor Sorteren op in het pop-upmenu.

 • Vastlegdatum
 • Importeerdatum
 • Wijzigingsdatum 
 • Bestandsnaam
 • Sterrenclassificatie

Als de volgorde is geselecteerd, kunt u ook Omgekeerde volgorde kiezen voor oplopende of aflopende volgorde van de gesorteerde lijst.

Als u de bestanden in de Lightroom-weergave wilt filteren, selecteert u het filterpictogram en kiest u een van de volgende opties voor Filteren op:

 • Sterrenclassificatie
 • Op markering
 • Tekst
 • Camera
 • Personen
 • Locatie
 • Trefwoord
 • Bewerkt

Weergave voor alle foto's (alle Lightroom-foto's)

De weergave Alle foto's voor gebruikers met een lidmaatschap is een verzameling van al uw geïmporteerde en bewerkte foto's op alle Lightroom-apparaten. Voor freemium-gebruikers is dit een verzameling van alle foto's die in de app zijn bewerkt. Als u toegang wilt tot de weergave Alle foto's, selecteert u het tabblad Lightroom in het onderste deelvenster van het scherm en vervolgens Alle foto's in het menu van het vervolgkeuzepictogram.

Weergave Personen

De weergave Personen in Lightroom voor mobiele apparaten (Android) herkent foto's van dezelfde persoon en groepeert ze in een cluster. U kunt gemakkelijk door de foto's van een bepaalde persoon bladeren met behulp van de weergave Personen. De weergave Personen in Lightroom voor mobiele apparaten (Android) is standaard uitgeschakeld voor nieuwe gebruikers.

Het schermbericht Er zijn nog geen personen gevonden verschijnt wanneer Lightroom uw foto's nog aan het analyseren is op de aanwezigheid van personen of wanneer er geen mensen in uw foto's staan.

Er zijn nog geen personen gevonden
Kan geen persoonsclusters weergeven. Dat komt hierdoor.

Personen in uw foto's weergeven

Selecteer Personen in de Bibliotheekweergave om naar de weergave Personen te navigeren. In deze weergave kunt u fotoclusters bekijken die voor een bepaalde persoon zijn gedetecteerd. Het totaal aantal foto's per persoon wordt vermeld onder de omslagfoto van de cluster.

Personen tonen en verbergen

 1. Tik op het pictogram met drie stippen in de rechterbovenhoek van de weergave Personen.

 2. Selecteer Tonen en verbergen om het deelvenster Personen tonen en verbergen te openen.

 3. Alle persoonsclusters die worden getoond in de weergave Personen zijn standaard geselecteerd. Selecteer in het deelvenster Personen tonen en verbergen een verborgen cluster om het te tonen. U verbergt een cluster door de selectie op te heffen.

 4. Tik op het vinkje in de rechterbovenhoek om uw selectie toe te passen.

Personen samenvoegen

U kunt fotoclusters van dezelfde persoon onder afzonderlijke persoonsbuckets combineren met behulp van de optie Samenvoegen. Maar u kunt de samenvoeging niet ongedaan maken.

 1. Tik op de drie puntjes  in de rechterbovenhoek van de weergave Personen.

 2. Selecteer Personen samenvoegen om het deelvenster Personen samenvoegen te openen.

 3. Selecteer de persoonsclusters die u wilt samenvoegen.

 4. Tik in de rechterbovenhoek op het vinkje. In het dialoogvenster Zijn dit dezelfde personen? dat verschijnt, accepteert u de voorgestelde clusternaam of wijzigt u de naam van het cluster in de naam van een gewenste persoon in het veld Een naam toevoegen.

 5. Tik op Samenvoegen. Alle foto's van de geselecteerde persoonsclusters zullen worden samengevoegd tot één cluster. U kunt het dialoogvenster sluiten zonder samen te voegen door op Annuleren te tikken.

  Opmerking:

  Lightroom voor mobiele apparaten (Android) kan detecteren wanneer twee clusters tot dezelfde persoon behoren. In dat geval kunt u in het bovenste deelvenster een suggestie bekijken om de clusters samen te voegen wanneer u een van beide opent. Tik op Ja om de clusters samen te voegen of op Nee om ze niet samen te voegen. Als u op Nee tikt, zal de suggestie om samen te voegen niet meer worden getoond voor de betreffende clusters. U kunt ook op het pictogram Annuleren tikken om de suggestie te verwijderen. Door te annuleren, wordt de suggestie alleen voor die ene keer verwijderd en zal deze opnieuw verschijnen als het cluster weer geopend wordt.

Sorteeropties in de weergave Personen

 1. Tik op de drie puntjes in de rechterbovenhoek van de weergave Personen.

 2. Selecteer de optie Sorteren op om het deelvenster Sorteren op te openen.

 3. Selecteer in het deelvenster Sorteren op een optie om uw persoonsclusters te sorteren:

     Voornaam: Persoonsclusters met een naam worden gesorteerd op alfabetische volgorde van de voornaam

      Achternaam: Persoonsclusters met een naam worden gesorteerd op alfabetische volgorde van de achternaam

     Aantal: Persoonsclusters worden gesorteerd op het aantal foto's in de cluster

  Tik nogmaals op uw selectie om te wisselen tussen de oplopende en aflopende volgorde van de geselecteerde sorteeroptie. Persoonsclusters met een naam verschijnen altijd boven de naamloze clusters.

  Sorteeropties in de weergave Personen
  Sorteeropties in de weergave Personen

Een persoonscluster een naam geven

 1. In de weergave Personen tikt u op een naamloos cluster. Het cluster wordt geopend.

 2. In het geopende cluster tikt u op het veld Naam toevoegen boven aan het cluster en voert u de gewenste naam in.

 3. Tik op het vinkje onder aan het toetsenbord om de naam van het cluster op te slaan.

De naam van een persoonscluster wijzigen

U kunt de naam van een persoonscluster wijzigen door in de weergave Personen op een persoonscluster te tikken en een van de volgende handelingen uit te voeren:

 • Bewerk de naam boven aan het benoemde cluster direct. Nadat u de naam hebt bewerkt, tikt u op het vinkje onder aan het toetsenbord.
 • Tik op de drie puntjes in de rechterbovenhoek van het scherm en selecteer Naam persoon wijzigen. Vervolgens kunt u de naam boven aan het cluster bewerken en op het vinkje onder aan het toetsenbord tikken.

Foto's verwijderen uit een persoonscluster

 1. Tik in de weergave Personen op de naam van een cluster om het te openen.

 2. Druk lang op een foto om de modus voor meervoudige selectie te openen.

 3. Selecteer de foto's die u uit het cluster wilt verwijderen.

 4. Tik op  in het menu boven aan het venster om het dialoogvenster Foto's verwijderen te openen.

 5. Selecteer Foto's van persoon verwijderen om de geselecteerde foto's uit het cluster te verwijderen. Selecteer Verwijderen om foto's te verwijderen uit Alle foto's en alle bijbehorende albums.

Foto's verplaatsen tussen persoonsclusters

In deze versie kunt u foto's handmatig selecteren en verplaatsen van het ene persoonscluster naar het andere als u vindt dat een of meer van de foto's niet thuishoren in dat cluster. U kunt zowel clusters met als zonder naam verplaatsen. Verandering van cluster is ook te zien in het deelvenster Info, waarin de bijgewerkte personentag overeenkomt met het nieuwe doelcluster.

Ga als volgt te werk om foto's te verplaatsen van het ene naar het andere cluster:

 1. Druk lang op een foto in een persoonscluster om de modus voor meervoudige selectie te openen.

 2. Selecteer de foto's die u wilt verplaatsen.

 3. Tik op de drie puntjes in de rechterbovenhoek.

 4. Tik op Verplaatsen naar in het contextmenu.

 5. In het venster Foto's verplaatsen naar dat wordt geopend, selecteert u de persoonsclusterbestemming en tikt u op het vinkje in de rechterbovenhoek.

De weergave Personen uitschakelen

Als u een nieuwe gebruiker bent, is de weergave Personen standaard uitgeschakeld. Wanneer de weergave Personen is ingeschakeld, analyseert Lightroom voor desktop (Mac en Windows) en Lightroom voor mobiele apparaten (iOS en Android) foto's in de cloud om modellen van gezichten te maken en vergelijkbare gezichten te groeperen. Door deze functie in te schakelen, laat u ons weten dat u Adobe toestaat om deze modellen namens u te maken en dat u goedkeuring hebt van de personen op uw foto's.

Wanneer u de weergave Personen uitschakelt, worden alle bestaande gegevens over gezichtsmodellen van de Lightroom-servers verwijderd. Bestaande groepen van dezelfde gezichten worden nog steeds getoond in de weergave Personen, maar Lightroom analyseert uw foto's niet meer om personen te zoeken en dezelfde gezichten bij elkaar in een groep te plaatsen.

Ga als volgt te werk om de weergave Personen uit te schakelen:

 1. Selecteer Bewerken > Voorkeuren (Windows) of Adobe Lightroom > Voorkeuren (macOS).

 2. Klik in het dialoogvenster Voorkeuren op het tabblad Algemeen.

 3. Selecteer in het gedeelte Privacy de optie Weergave Personen inschakelen. Als u de weergave Personen wilt uitschakelen, schakelt u deze optie uit.

 4. Klik op Gereed.

Ga voor meer informatie over deze voorkeursinstelling naar Algemene voorkeuren.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit om het menu Instellingen te openen:

  • In de weergave Albums tikt u op het instellingenpictogram () rechtsboven in het venster.
  • In de rasterweergave of in de loepweergave tikt u op de drie puntjes rechtsboven in het venster. Kies vervolgens Instellingen in het pop-upmenu.
 2. Selecteer in het deelvenster Instellingen de Weergave Personen om deze functie in te schakelen. Als u deze functie wilt uitschakelen, schakelt u deze optie uit.

 1. Start de app en tik op de app-instellingen () linksboven in het venster.

 2. Selecteer Voorkeuren > Weergave Personen en gebruik de schakelknop om het categoriseren van de weergave Personen in of uit te schakelen.

Weergave Gedeelde albums

In de Lightroom-weergave in het vervolgkeuzemenu selecteert u de optie Mijn albums om te navigeren naar Gedeeld, waarin alle albums worden weergegeven die met u zijn gedeeld of de albums die u openbaar hebt gedeeld.

Weergave Community

De weergave Community biedt foto's van andere fotografieleden. Blader door verschillende categorieën foto's en selecteer een foto om te bekijken hoe deze stap voor stap is bewerkt. U kunt de bewerkingen ook opslaan als voorinstelling. 

Weergave Ontdekken

Rasterweergave (foto's weergeven in een album)

De rasterweergave is beschikbaar wanneer u de foto's in een album bekijkt. Tik in de Bibliotheekweergave op een album om de rasterweergave te openen.

Rasterweergave
Rasterweergave

Een omslagfoto voor het album opgeven

Standaard wordt door Lightroom een van de foto's als omslagfoto voor het album geselecteerd. U kunt deze optie wijzigen en zelf een foto kiezen.

 1. Houd in de rasterweergave uw vinger op een foto om deze te selecteren.
 2. Tik op de drie puntjes om het contextmenu te openen en selecteer Instellen als omslag.
Opmerking:

Het is niet mogelijk om een omslagfoto op te geven voor het album Alle foto's. U kunt alleen een omslagfoto opgeven voor albums die u hebt gemaakt.

Filteropties

In de rasterweergave kunt u een filter instellen als u alleen specifieke foto's wilt zien op basis van vlagstatus, sterrenclassificatie of andere filteropties.

Tik op de drie puntjes rechtsboven in de rasterweergave. Kies een van de filteropties zoals uitgelegd in Foto's filteren.

Opties voor sorteren en segmenteren

In de rasterweergave kunt u ervoor kiezen om een eenvoudig raster weer te geven of de foto's in het raster te laten segmenteren. Daarnaast kunt u de foto's sorteren op opnametijd of wijzigingsdatum.

Tik op de drie puntjes in de rechterbovenhoek van de rasterweergave. Kies een van de volgende opties in het contextmenu dat wordt weergegeven:   

Rastersegmentering

Als u deze optie inschakelt, worden rasterfoto's door Lightroom voor mobiele apparaten (Android) standaard gesegmenteerd Per maand. U kunt ook andere segmenteeropties kiezen, zoalsPer jaar, Per dag of Per uur.

Sorteren op > Vastlegdatum | Importdatum| Wijzigingsdatum | Bestandsnaam | Sterrenclassificatie

Selecteer een van deze sorteeropties als u de weergave van foto's wilt wijzigen op basis van de geselecteerde criteria. Door nogmaals op de optie te klikken, schakelt u tussen oplopende en aflopende sorteervolgorde.

U kunt ook sorteren op Bestandsnaam en Sterrenclassificatie wanneer Rastersegmentatie is uitgeschakeld.  

Sorteren op > Aangepaste volgorde

Gebruik deze sorteeroptie om uw rasterfoto's opnieuw handmatig te ordenen.  

Tik op het bewerkpictogram naast de optie Aangepaste volgorde om het deelvenster Opnieuw ordenen weer te geven. Druk lang op een foto en sleep deze naar de gewenste plek. Een blauwe lijn is zichtbaar terwijl u de foto sleept.

Tik opnieuw op de optie Aangepaste volgorde om te schakelen tussen de oplopende en aflopende volgorde.

U kunt sorteren op Aangepaste volgorde wanneer Rastersegmentatie is uitgeschakeld.

Loepweergave (voorbereiden om een foto te bewerken)

De loepweergave is beschikbaar wanneer u in de rasterweergave een foto selecteert. Er is maar één foto tegelijk zichtbaar. In de loepweergave kunt u Maskeren, Retoucheren, UitsnijdenVoorinstellingen en meer toepassen.

Opmerking:
 • Als u de Exif-informatie van een foto in de loepweergave wilt bekijken (alleen de deelvensters Bewerken en Classificeren en beoordelen), tikt u in de rechterbovenhoek op de drie puntjes en kiest u de optie Info tonen in het menu dat wordt geopend. Nu kunt u op de weergegeven informatie tikken om door de metagegevens te bladeren.
 • Als u in de loepweergave het histogram van een foto wilt bekijken, tikt u in de rechterbovenhoek op de drie puntjes en kiest u de optie Histogram tonen in het menu dat wordt geopend.

De loepweergave is het venster waarin u de meeste bewerkingen en wijzigingen voor een foto uitvoert. U kunt een foto niet alleen wijzigen, maar ook delen via e-mail of sms, kopiëren, verplaatsen en nog veel meer. 

Wanneer de zijbalk is uitgevouwen, kunt u bepaalde voorkeuren opgeven en uw schijfgebruik bekijken. U kunt ook een lijst bekijken van de snelkoppelingen die in Adobe Photoshop Lightroom voor mobiele apparaten (Android) worden gebruikt.

 • Als u de zijbalk wilt uitvouwen, selecteert u in de linkerbovenhoek van het venster van Lightroom voor mobiele apparaten (Android) ().
 • Als u de zijbalk wilt samenvouwen, veegt u deze naar links.

Contextafhankelijke hulp

In Lightroom voor mobiele apparaten (Android) versie 5.0 ziet u in de rechterbovenhoek het pictogram Help  wanneer u overschakelt naar de loepweergave. Tik op het pictogram Help  om het menu Contextafhankelijke hulp te openen.

Opmerking:

Als u het pictogram Help  niet kunt vinden, tikt u op de drie puntjes en selecteert u Help om toegang te krijgen tot Contextafhankelijke hulp.

Met Contextafhankelijke hulp kunt u in Lightroom eenvoudig hulp zoeken bij het gebruik van een tool of functie. U kunt de tool of functie selecteren waarbij u hulp nodig hebt. Lightroom begeleidt u naar de tool of functie, op basis van waar u zich momenteel bevindt in de werkruimte van Lightroom voor mobiele apparaten.

Hulp bij een tool of functie

 1. Tik op het pictogram Help  in de rechterbovenhoek van de loepweergave.

 2. In het pop-upmenu dat wordt weergegeven, vindt u in het eerste gedeelte zelfstudies over specifieke tools en functies, zoals Belichting, Contract, Schaduwen en meer. Tik op Meer tools en functies om de volledige lijst met zelfstudies weer te geven.

 3. Tik op een zelfstudie naar keuze en volg de stappen in de app om er meer over te weten te komen.

Zoeken naar bronnen met behulp van trefwoorden

 1. Tik op het pictogram Help  in de rechterbovenhoek van de loepweergave.

 2. Voer in de zoekbalk boven aan het pop-upmenu een trefwoord in dat relevant is voor uw interesse. Dit kan een tool of functie zijn.

 3. De zoekresultaten worden weergegeven terwijl u het trefwoord invoert. Als u niet kunt vinden wat u zoekt, probeer dan een ander trefwoord.

    

De app-voorkeuren instellen

Opmerking:
 • De naam Technology Preview is nu gewijzigd naar Vroege toegang.
 • Opties voor delen zijn verplaatst vanuit Voorkeuren. Als u de opties voor delen wilt openen, tikt u op het pictogram  terwijl u uw afbeeldingen deelt of exporteert.
 • Account: selecteer dit om uw lidmaatschapsstatus, opslagverbruik in de cloud en de afmeldingsoptie weer te geven.
 • Premium-functies: toont de premium-functies die u krijgt wanneer u een upgrade uitvoert naar een betaald lidmaatschap.
 • Vroege toegang: bekijk en activeer de hier vermelde experimentele en soft launch-functies en lever feedback aan Adobe.
 • Voorkeuren
  •  Automatisch toevoegen inschakelen - Schakel de optie Automatisch toevoegen vanaf apparaat in als u nieuwe foto's op de filmrol of in de galerie automatisch wilt importeren. U kunt ook de indelingen kiezen die u wilt importeren: JPG/PNG en RAW's.
  • Opties voor het importeren van foto's: geef instellingen op voor het importeren van foto's.
   • Copyright toevoegen: schakel naar keuze deze optie in om tijdens het importeren uw copyrightmetagegevens aan de afbeeldingen toe te voegen.
  • Gebruiksgegevens verzenden: schakel deze optie in voor een meer persoonlijke ervaring en productverbeteringen, door toe te staan dat Lightroom informatie over hoe u de app gebruikt naar Adobe stuurt.
  • Mobiele gegevens gebruiken: schakel deze optie uit om alleen via wifi te synchroniseren. Schakel deze optie in als u wilt synchroniseren met behulp van bandbreedte binnen uw lidmaatschap. Lees meer.
  • Alleen slimme voorvertoningen downloaden - Schakel deze optie in om alleen bewerkbare proxy's van uw foto's met een lagere resolutie te downloaden. Schakel deze optie uit om automatisch de foto's met volledige resolutie te downloaden naar ondersteunde toestellen* tijdens het bewerken.
   *Controleer de app-versie in Apparaatinfo en opslag > Apparaatinfo. Als de app-versie 'Arm 8' wordt weergegeven, wordt deze functie ondersteundop uw apparaat.
 • Nieuwe functies: hiermee wordt een chronologische lijst met oplossingen en verbeteringen weergegeven die in Lightroom voor mobiele apparaten (Android) is doorgevoerd.
 • Over Lightroom: selecteer om de namen te bekijken van de geweldige mensen die Adobe Photoshop Lightroom voor mobiele apparaten (Android) hebben gemaakt.
App-voorkeuren
De zijbalk: Representatieve momentopname vanuit Lightroom voor mobiele apparaten (Android).

 • Lokale opslag.
  • Apparaatopslag: laat zien hoeveel lokale opslagruimte voor Lightroom beschikbaar is voor het synchroniseren en importeren van afbeeldingsgegevens.
  • Opslag beheren: selecteer voor een overzicht van alle albums waarvoor u de albumoptie Lokaal opslaan hebt ingeschakeld. In de weergegeven lijst met albums kiest u een of meerdere albums en selecteert u Wissen om de lokaal opgeslagen kopieën vrij te geven en ruimte vrij te maken op uw apparaat; de originelen staan nog steeds als back-up in de cloud.
  • Cache wissen: selecteer om voorvertoningen en tijdelijke bestanden van uw mobiele apparaat te wissen. Er worden geen foto's of bewerkingen verwijderd.
  • Apparaatinformatie: selecteer om de Android OS-versie, de Open GL-versie, ondersteuning voor vastleggen van DNG-bestanden aanwezig (ja/nee), de fabrikant en het model van uw mobiele apparaat weer te geven.
 • Help en ondersteuning
  • Bekijk de veelgestelde vragen. Lees de antwoorden op veelgestelde vragen in de webbrowser.
  • Ga naar ons ondersteuningsforum. Selecteer voor toegang tot het ondersteuningsforum in de webbrowser.
  • Contact opnemen met Adobe Support. Selecteer om de pagina voor de Adobe-klantenondersteuning te openen in de webbrowser.
  • Een aanvraag voor een nieuwe functie indienen. Selecteer voor toegang tot het forum van Lightroom voor mobiele apparaten (Android), waar u een nieuwe functie kunt aanvragen.
  • Aantekeningen en dialoogvensters opnieuw instellen. Selecteer deze optie als u de tips voor bewegingen en Help-overlays wilt herstellen die worden weergegeven nadat u Lightroom voor mobiele apparaten (Android) hebt geïnstalleerd.
  • Bewegings- en toetsenbordsneltoetsenSelecteer als u wilt zien welke bewegings- en toetsenbordsneltoetsen u in Lightroom voor mobiele apparaten (Android) kunt gebruiken.

Opmerking:

Apparaatinfo en opslag > Opslag beheren

Wanneer u de offline-inhoud van een lokaal opgeslagen album wist, dan verwijdert Lightroom voor mobiele apparaten (Android) de cachebestanden die in dat album opgeslagen staan voor offline gebruik. Alle afbeeldingen in het album die in een ander lokaal opgeslagen album ook gemarkeerd zijn voor offline gebruik, worden niet verwijderd. Uw afbeeldingen blijven in het album staan en worden niet verwijderd.

Apparaatinfo en opslag > Cache wissen

Door de cache te wissen, verwijdert u alle cachebestanden die opgeslagen zijn voor offline gebruik door Lightroom voor mobiele apparaten (Android). Dit heeft echter geen invloed op de offline inhoud van de lokaal opgeslagen albums. Door de cache te wissen, worden uw Lightroom-foto's niet verwijderd.

Leer meer over essentiële fotografieworkflows

U kunt het volgende doen met uw foto's als u bent aangemeld en enigszins vertrouwd bent geraakt met de werkruimte in Lightroom voor mobiele apparaten (Android):

 • Foto's vastleggen: u kunt foto's vastleggen in de modi Automatisch, Pro of HDR. Met de in-app camera van Lightroom kunt u in de Pro-modus instellingen aanpassen, zoals sluitertijd, scherpstelling, flitser en dergelijke. U kunt foto's in de DNG RAW-indeling vastleggen op ondersteunde toestellen.
 • Foto's zoeken en indelen: u kunt albums maken en deze verder indelen in mappen. U kunt foto's ook rangschikken met gebruik van de filteropties. U kunt zoeken naar foto's in een album of in de weergave Alle foto's aan de hand van metagegevens, trefwoorden en kenmerken.
 • Foto's bewerken: u kunt allerlei leuke bewerkingen toepassen op uw foto's. U kunt uw foto uitsnijden en het toonbereik ervan aanpassen. U kunt selectieve bewerkingen toepassen en zelfs ongewenste objecten uit uw foto's verwijderen. En u kunt ervoor kiezen om verschillende voorinstellingen en profielen toe te passen of zelf een aangepaste voorinstelling te maken en toe te passen.
 • Foto's opslaan, delen en exporteren: u kunt zowel bewerkte foto's opslaan als originele foto's exporteren. U kunt een album met foto's of een willekeurige selectie van foto's delen in de vorm van een koppeling of naar Adobe Portfolio, waarbij u zelf kunt bepalen of de ontvanger details zoals copyrightgegevens, locatiegegevens en metagegevens kan zien. U kunt ook een aangepast watermerk in uw foto's opnemen terwijl u deze deelt of opslaat op de filmrol.
Opmerking:

Zie Aan de slag met Lightroom voor mobiele apparaten (iOS) voor meer informatie over het werken met Lightroom op een iPad of iPhone.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?