De kleur en toon van een afbeelding aanpassen

Overzicht van het aanpassen van de kleur en toon in een afbeelding

U kunt de toon en kleur van een afbeelding op twee manieren aanpassen: met aanpassingslagen of door de afbeelding te bewerken in Adobe Camera Raw. Bij beide methoden hebt u veel controle en flexibiliteit en worden de oorspronkelijke afbeeldingsgegevens niet permanent gewijzigd of beschadigd. De integriteit van uw oorspronkelijke afbeeldingen blijft behouden. Met niet-destructieve bewerkingen hebt u de flexibiliteit om verdere wijzigingen aan te brengen, opnieuw te beginnen met een andere bewerkingsmethode of de aanpassingen ongedaan te maken, zelfs als u de bewerkingen al hebt opgeslagen.

Met aanpassingslagen past u bewerkingen toe op een aparte laag van het afbeeldingsbestand, zodat de oorspronkelijke afbeelding (achtergrondlaag) intact blijft. De meest eenvoudige manier om toegang te krijgen tot de tools voor aanpassingslagen is door te klikken op een pictogram in het paneel Aanpassingen. U kunt meerdere aanpassingslagen toevoegen voor complexe beeldbewerking. U kunt ook een masker gebruiken om de aanpassing op een specifiek gedeelte van de afbeelding toe te passen. Voor meer informatie gaat u naar Lagen maskeren.

Adobe Camera Raw is een Photoshop-plug-in voor het maken van aanpassingen aan kleur en toon. In het venster Bewerken van Camera Raw ziet u een groot voorvertoningsvenster. De aanpassingstools worden weergegeven in de volgorde waarin u ze normaal gesproken zou gebruiken. Ondanks de naam kunt u in Camera Raw niet alleen Camera Raw-bestanden bewerken, maar ook JPEG- en TIFF-bestanden. Als u dezelfde aanpassing op meerdere afbeeldingen wilt toepassen, kunt u de instellingen opslaan als een voorinstelling en deze naar wens toepassen.

Opmerking:

Tenzij een specifieke aanpassing niet beschikbaar is als aanpassingslaag of niet beschikbaar is in Camera Raw, dient u de opdrachten in het menu Afbeelding > Aanpassingen niet te gebruiken. De aanpassingen in het menu Afbeelding zorgen ervoor dat pixelgegevens in uw afbeelding permanent worden gewijzigd of verwijderd.

De kleur en toon van een afbeelding aanpassen met afbeeldingslagen

 1. Klik in het deelvenster Aanpassingen op het toolpictogram voor de aanpassing die u wilt maken:

 2. Pas in het deelvenster Eigenschappen de toolinstellingen voor aanpassingslagen aan.

De kleur en toon van een afbeelding aanpassen in Camera Raw

 1. Kies Bestand > Openen.

 2. In het venster Openen selecteert u een of meer Camera Raw-, TIFF- of JPEG-bestanden en vervolgens selecteert u Camera Raw in het menu Indeling.

 3. Klik op Openen.

 4. Gebruik de besturingselementen in Adobe Camera Raw om de instellingen aan te passen. U kunt het aanpassingspenseel gebruiken om specifieke gedeelten van de afbeelding te bewerken. Zie voor meer informatie Kleur- en tintaanpassingen aanbrengen in Camera Raw.

Opmerking:

U kunt voorkeuren instellen, zodat JPEG- en TIFF-bestanden altijd worden geopend in Camera Raw.

Tip: Voor tips over het instellen van uw JPG's om deze te openen in Adobe Camera Raw, bekijkt u deze zelfstudievideo van Terry White.

Het bewerken van JPEG- en TIFF-bestanden inschakelen in Camera Raw

 1. Kies (Windows) Bewerken > Voorkeuren > Camera Raw of (Mac OS) Photoshop > Voorkeuren > Camera Raw.

 2. Voer een of meerdere van de volgende handelingen uit in het gedeelte JPEG- en TIFF-beheer van het dialoogvenster Camera Raw Voorkeuren:

  • Kies in het JPEG-menu Alle ondersteunde JPEG-bestanden automatisch openen.
  • Kies in het TIFF-menu Alle ondersteunde TIFF-bestanden automatisch openen.
Opmerking:

Naast de twee hierboven beschreven workflows, kunt u ook Slimme objecten gebruiken om lagen op niet-destructieve wijze te bewerken. Zie Gekoppelde slimme objecten voor meer informatie.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?