Проблем

Докато се опитвате да инсталирате или актуализирате приложение на Adobe, получавате следната грешка.

Няма достъп до сървърите на Adobe

Няма достъп до сървърите на Adobe
Няма достъп до сървърите на Adobe

Решение

Опитайте едно след друго следните решения.

1. Проверете и инсталирайте чакащи актуализации на операционна система

Проверете за актуализации за вашата операционна система и инсталирайте актуализациите, ако има такива. Някои актуализации на операционната система могат да ограничат изходящата Интернет връзка от съображения за сигурност. За повече информация вижте:

2. Създайте нов администраторски акаунт

Създайте нов администраторски акаунт и опитайте да инсталирате или актуализирате приложението. За повече информация вижте:

3. Отстраняване на проблеми с мрежата и връзката

Съобщението за грешка показва, че може да имате проблеми с връзката към мрежа или стабилността. Вижте Проблеми с мрежата и връзката за решаването на тези проблеми.

Този материал е лицензиран под лиценз Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  Публикациите в Twitter™ и Facebook не попадат под клаузите на Creative Commons.

Правни бележки   |   Правила за онлайн поверителност