Ръководство за работа Отказ

Channel IDs for use with Adobe Remote Update Manager

 1. Adobe за частни организации и екипи: ръководство за администриране
 2. Планиране на разполагането
  1. Основни понятия
   1. Лицензиране
   2. Идентичност
   3. Управление на потребители
   4. Разполагане на приложение
   5. Общ преглед на Admin Console
   6. Администраторски роли
  2. Ръководства за разполагане
   1. Ръководство за разполагане на наименуван потребител
   2. Ръководство за разполагане на SDL
   3. Разполагане на Adobe Acrobat 
  3. Разполагане на Creative Cloud за образованието
   1. Ръководство за разполагане
   2. Одобряване на приложенията на Adobe в Google Admin Console
   3. Активиране на Adobe Express в Google Classroom
   4. Интеграция с Canvas LMS
   5. Интеграция с Blackboard Learn
   6. Конфигуриране на SSO за областни портали и LMS
   7. Разполагане на Adobe Express чрез Google App Licensing
   8. Добавяне на потребители чрез Roster Sync
   9. ЧЗВ относно Kivuto
   10. Насоки за допустимост на институции от началното и средното образование
 3. Настройване на вашата организация
  1. Видове идентичност | Общ преглед
  2. Настройване на идентичност | Общ преглед
  3. Настройване на организация с Enterprise ID
  4. Настройване на обединяване и синхронизиране с Azure AD
   1. Настройване на SSO с Microsoft чрез Azure OIDC
   2. Добавяне на Azure Sync към вашата директория
   3. Синхронизиране на роли за образованието
   4. ЧЗВ относно Azure Connector
  5. Настройване на обединяване и синхронизиране с Google
   1. Настройване на SSO с обединяване на Google
   2. Добавяне на Google Sync към вашата директория
   3. ЧЗВ относно обединяване с Google
  6. Настройване на организация с Microsoft ADFS
  7. Създаване на организация за областни портали и LMS
  8. Настройване на организация с други доставчици на идентичност
   1. Създаване на директория
   2. Потвърждаване на собствеността върху домейн
   3. Добавяне на домейни към директории
  9. Общи въпроси и отстраняване на неизправности във връзка със SSO
   1. Общи въпроси относно SSO
   2. Отстраняване на неизправности във връзка със SSO
   3. Общи въпроси във връзка с образованието
 4. Управление на настройката на вашата организация
  1. Управление на съществуващи домейни и директории
  2. Активиране на автоматичното създаване на акаунт
  3. Настройване на организация чрез доверена директория
  4. Мигриране към нов доставчик на удостоверяване 
  5. Настройки за ресурси
  6. Настройки за удостоверяване
  7. Контакти за защита и поверителност
  8. Настройки на Console
  9. Управление на шифроване  
 5. Управление на потребители
  1. Общ преглед
  2. Административни роли
  3. Техники за управление на потребителите
   1. Индивидуално управление на потребители   
   2. Управление на множество потребители (партиден CSV)
   3. Инструмент за синхронизиране на потребители (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Промяна на вида идентичност на потребителя
  5. Управление на потребителски групи
  6. Управление на потребителите на директория
  7. Управление на разработчици
  8. Мигриране на съществуващи потребители към Adobe Admin Console
  9. Мигриране на управлението на потребители към Adobe Admin Console
 6. Управление на продукти и права
  1. Управление на продукти и продуктови профили
   1. Управление на продукти
   2. Управление на продуктови профили за корпоративни потребители
   3. Управление на правилата за автоматично възлагане
   4. Преглед на заявките за продукти
   5. Управление на политиките за самообслужване
   6. Управление на интеграциите на приложения
   7. Управление на разрешенията за продукта в Admin Console  
   8. Активиране/деактивиране на услуги за продуктов профил
   9. Отделно приложение | Creative Cloud за частни организации
   10. Допълнителни услуги
  2. Управление на лицензи за споделено устройство
   1. Вижте новостите
   2. Ръководство за разполагане
   3. Създаване на пакети
   4. Възстановяване на лицензи
   5. Управление на профили
   6. Инструменти за лицензиране
   7. ЧЗВ относно лицензиране на споделено устройство
 7. Управление на съхранение и ресурси
  1. Съхранение
   1. Управление на съхранението за частни организации
   2. Adobe Creative Cloud: актуализиране в съхранението
   3. Управление на съхранението на Adobe
  2. Мигриране на ресурси
   1. Автоматизирана миграция на ресурси
   2. ЧЗВ относно автоматизираната миграция на ресурси  
   3. Управление на прехвърлени ресурси
  3. Възстановяване на ресурси от потребител
  4. Мигриране на ресурси за учащи | Само за EDU
   1. Автоматично мигриране на ресурси за учащи
   2. Мигриране на вашите ресурси
 8. Управление на услуги
  1. Adobe Stock
   1. Пакети с кредити на Adobe Stock за екипи
   2. Adobe Stock за частни организации
   3. Използване на Adobe Stock за частни организации
   4. Одобряване на лиценз за Adobe Stock
  2. Персонализирани шрифтове
  3. Adobe Asset Link
   1. Общ преглед
   2. Създаване на потребителска група
   3. Конфигуриране на Adobe Experience Manager Assets
   4. Конфигуриране и инсталиране на Adobe Asset Link
   5. Управление на ресурси
   6. Adobe Asset Link за XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Настройване на Adobe Acrobat Sign за частни организации или екипи
   2. Adobe Acrobat Sign – Администратор на функции за екипи
   3. Управление на Adobe Acrobat Sign в Admin Console
  5. Creative Cloud за частни организации – безплатно членство
   1. Общ преглед
 9. Разполагане на приложения и актуализации
  1. Общ преглед
   1. Разполагане и доставяне на приложения и актуализации
   2. Планиране на разполагане
   3. Подготовка на разполагане
  2. Създаване на пакети
   1. Създаване на пакети с приложения чрез Admin Console
   2. Създаване на пакети за лицензиране на наименувани потребители
   3. Шаблони за пакети на Adobe
   4. Управление на пакети
   5. Управление на лицензи за устройство
   6. Лицензиране на сериен номер
  3. Персонализиране на пакети
   1. Персонализиране на приложението за настолен компютър на Creative Cloud
   2. Включване на разширения във вашия пакет
  4. Разполагане на пакети 
   1. Разполагане на пакети
   2. Разполагане на пакети на Adobe чрез Microsoft Intune
   3. Разполагане на пакети на Adobe чрез SCCM
   4. Разполагане на пакети на Adobe чрез ARD
   5. Инсталиране на продукти в папката с изключения
   6. Деинсталиране на продукти на Creative Cloud
   7. Използване на изданието за частни организации на инструмента за осигуряване на Adobe
   8. Идентификатори за лицензиране на Adobe Creative Cloud
  5. Управление на актуализации
   1. Управление на промените за корпоративни и екипни клиенти на Adobe
   2. Разполагане на актуализации
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Общ преглед на AUSST
   2. Настройване на сървъра за вътрешни актуализации
   3. Поддръжка на сървъра за вътрешни актуализации
   4. Общи случаи на употреба на AUSST   
   5. Отстраняване на неизправности в сървъра за вътрешни актуализации
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Използване на Adobe Remote Update Manager
   2. Идентификатори на канали за използване с Adobe Remote Update Manager
   3. Разрешаване на грешки с RUM
  8. Отстраняване на неизправности
   1. Отстраняване на неизправности при инсталиране и деинсталиране на приложения на Creative Cloud
   2. Запитване към клиентските машини за проверка дали даден пакет е разположен
   3. Съобщение за грешка „Неуспешно инсталиране“ в пакета на Creative Cloud.
  9. Създаване на пакети чрез Creative Cloud Packager (CC 2018 или по-стари приложения)
   1. Относно Creative Cloud Packager
   2. Бележки към изданието за Creative Cloud Packager
   3. Създаване на пакети с приложения
   4. Създаване на пакети чрез Creative Cloud Packager
   5. Създаване на пакети с наименувани лицензи
   6. Създаване на пакети с лицензи за устройства
   7. Създаване на пакет с лицензи
   8. Създаване на пакети с лицензи за сериен номер
   9. Автоматизация на Packager
   10. Създаване на пакети с продукти, различни от Creative Cloud
   11. Редактиране и запазване на конфигурации
   12. Задаване на език на системно ниво
 10. Управление на вашия акаунт
  1. Управление на вашия акаунт за екипи
   1. Общ преглед
   2. Актуализиране на данните за плащането
   3. Управление на фактури
   4. Промяна на титуляря по договора
   5. Промяна на търговеца
  2. Възлагане на лицензи на екипен потребител
  3. Добавяне на продукти и лицензи
  4. Подновявания
   1. Екипно членство: подновявания
   2. Корпорация във VIP: подновявания и съответствие
  5. Етапи на автоматизирано изтичане на ETLA договори
  6. Превключване на видове договори в рамките на съществуваща Adobe Admin Console
  7. Съответствие на заявката за покупка
  8. Value Incentive Plan (VIP) в Китай
  9. Помощ за VIP Select
 11. Отчети и регистрационни файлове
  1. Регистрационен файл от проверка
  2. Отчети за възложени задачи
  3. Регистрационни файлове на съдържанието
 12. Получете помощ
  1. Свържете се с Грижа за клиентите на Adobe
  2. Възможности за поддръжка за екипни акаунти
  3. Възможности за поддръжка за корпоративни акаунти
  4. Възможности за поддръжка за Experience Cloud

Adobe® Remote Update Manager provides a command-line interface that facilitates the remote deployment of the majority of Adobe desktop suite updates on client machines that are specific to the applications installed on that system. Therefore, the administrator need not log into each client machine and run the updates. For more information on usage and syntax of Adobe Remote Update Manager, see Using Adobe Remote Update Manager.

Бележка:

For applications listed in this page, use the parameter --productVersion (instead of -channelIds) as explained in the table Remote Update Manager syntax and description. –channelIds parameter is not applicable for applying updates for these apps/versions.

You can use the parameter –channelIds=<channel_id_1,channel_id_2, ...> of Adobe Remote Update Manager to remotely deploy only the updates that you specify instead of mandatorily deploying all updates. You can specify one or more updates to be deployed remotely.

In the syntax, channel_id represents the id for the specified product. Updates for any other products or components that are recommended to be installed with the specified product will also be deployed.

If the –channelIds parameter is not specified, all the available updates for the installed products will be deployed.

The list of products and the corresponding channel ids for Adobe Creative Cloud™ as well as Adobe Creative Suite® is provided here. For each of the product, the applicable channel IDs are listed along with the product version and platform (win32, win64, osx10).

For example, for After Effects CS6 11.0 for Windows 64-bit, you will locate the following entry under After Effects:

CS6--11.0--win64--AdobeAfterEffectsCS6-11 and pass the following parameter for remote deplyment: AdobeAfterEffectsCS6-11.

After Effects

CS6--11.0--osx10-64--AdobeAfterEffectsCS6-11
CS6--11.0--win64--AdobeAfterEffectsCS6-11
CC--12.0--osx10-64--AdobeAfterEffects-12.0.0
CC--12.0--win64--AdobeAfterEffects-12.0.0
CC (2014)--13.0--osx10-64--AdobeAfterEffects-13.0.0-Trial
CC (2014)--13.0--win64--AdobeAfterEffects-13.0.0-Trial
CC (2015)--13.5--osx10-64--AdobeAfterEffects-13.5.0-Trial
CC (2015)--13.5--win64--AdobeAfterEffects-13.5.0-Trial

InCopy
CS6--8.0--osx10--AdobeInCopyCS6-8.0
CS6--8.0--win32--AdobeInCopyCS6-8.0
CC--9.0--osx10--AdobeInCopyCC-9.0
CC (2014)--10.0--osx10--AdobeInCopyCC2014-10.0
CC (2014)--10.0--win32--AdobeInCopyCC201432-bit-10.0
CC (2014)--10.0--win64--AdobeInCopyCC2014-10.0
CC (2015)--11.0--osx10--AdobeInCopyCC2015-11.0
CC (2015)--11.0--win64--AdobeInCopyCC2015-11.0
CC (2015)--11.0--win32--AdobeInCopyCC201532-bit-11.0

Media Encoder 
CC (2014)--8.0--osx10-64--AdobeMediaEncoder-8.0.0-Trial
CC (2014)--8.0--win64--AdobeMediaEncoder-8.0.0-Trial
CC (2015)--9.0--osx10-64--AdobeMediaEncoder-9.0.0-Trial
CC (2015)--9.0--win64--AdobeMediaEncoder-9.0.0-Trial

Acrobat XI
Pro--11.0.0--osx10--AdobeAcrobatXIPro-11.0

Audition
CS6--5.0--win32--AdobeAuditionCS6-5.0
CS6--5.0--osx10--AdobeAuditionCS6-5.0
CC--6.0--win64--AdobeAuditionCC-6.0
CC--6.0--osx10-64--AdobeAuditionCC-6.0
CC (2014)--7.0--osx10-64--AdobeAudition-7.0.0-Trial
CC (2014)--7.0--win64--AdobeAudition-7.0.0-Trial
CC (2015)--8.0--osx10-64--AdobeAudition-8.0.0-Trial
CC (2015)--8.0--win64--AdobeAudition-8.0.0-Trial

Presenter 
9.0--win32--AdobePresenter9.0-9.0
10.0--win32--AdobePresenter10.0-10.0
10.0--osx10--AdobePresenterVideoExpress10-10.0
10.0--win64--AdobePresenter10Core_x64

Captivate
7.0--osx10--AdobeCaptivate7-7.0
7.0--win64--AdobeCaptivate764Bit-7.0
7.0--win32--AdobeCaptivate732Bit-7.0
8.0--win64--AdobeCaptivate864Bit-8.0
8.0--win32--AdobeCaptivate832Bit-8.0
8.0--osx10--AdobeCaptivate8-8.0

Dreamweaver
CS6--12.0.0--osx10--AdobeDreamweaverCS6-12
CS6--12.0.0--win32--AdobeDreamweaverCS6-12
CC--13.0.0--osx10--AdobeDreamweaverCS7-13
CC--13.0.0--win32--AdobeDreamweaverCS7-13
CC (2014)--14.0.0--win32--AdobeDreamweaverCS8-14
CC (2014)--14.0.0--osx10--AdobeDreamweaverCS8-14
CC (2014.1)--15.0.0--win64--AdobeDreamweavercc1564Bit
CC (2014.1)--15.0.0--osx10-64--AdobeDreamweavercc1564Bit
CC (2014.1)--15.0.0--win32--AdobeDreamweavercc15
CC (2015)--16.0.0--osx10-64--AdobeDreamweavercc64Bit-16
CC (2015)--16.0.0--win32--AdobeDreamweavercc-16
CC (2015)--16.0.0--win64--AdobeDreamweavercc64Bit-16

Flash Professional
CS6 and Mobile Device Packaging--12.0--win32--FlashProDriver12.0
CS6 and Mobile Device Packaging--12.0--osx10--FlashProDriver12.0
CC and Mobile Device Packaging (2014)--14.0--win64--FlashPro14.0PR-64bit
CC and Mobile Device Packaging (2014)--14.0--osx10-64--FlashPro14.0PR
CC and Mobile Device Packaging (2015)--15.0--osx10-64--AdobeFlash-15.0.0
CC and Mobile Device Packaging (2015)--15.0--win64--AdobeFlash-15.0.0

Fireworks
CS6--12.0.0--win32--AdobeFireworksCS6-12.0.0-mul
CS6--12.0.0--osx10--AdobeFireworksCS6-12.0.0-mul

InDesign
CS6--8.0--osx10--AdobeInDesignCS6-8.0
CS6--8.0--win32--AdobeInDesignCS6-8.0
CC--9.0--osx10--AdobeInDesignCC-9.0
CC (2014)--10.0--osx10--AdobeInDesignCC2014-10.0
CC (2014)--10.0--win32--AdobeInDesignCC201432-bit-10.0
CC (2014)--10.0--win64--AdobeInDesignCC2014-10.0
CC (2015)--11.0--win32--AdobeInDesignCC201532-bit-11.0
CC (2015)--11.0--win64--AdobeInDesignCC2015-11.0
CC (2015)--11.0--osx10--AdobeInDesignCC2015-11.0

Illustrator
CS6--16.0--osx10--AdobeIllustrator16-mul
CS6--16.0--win32--AdobeIllustrator16Driver-16.0
CC--17.0--osx10-64--AdobeIllustrator17-mul
CC (2014)--18.0--osx10-64--AdobeIllustrator18-mul
CC (2014)--18.0--win64--AdobeIllustrator18-mul_x64
CC (2014)--18.0--win32--AdobeIllustrator18-mul
CC (2015)--19.0--win32--AdobeIllustrator19-mul
CC (2015)--19.0--win64--AdobeIllustrator19-mul_x64
CC (2015)--19.0--osx10-64--AdobeIllustrator19-mul

Bridge
CC--6.0--win32--AdobeBridgeCC-6.0
CC--6.0--osx10--AdobeBridgeCC-6.0
CC--6.0--win64--AdobeBridgeCC64Bit-6.0

Extension Manager
CC--7.0--win32--AdobeExtensionManagerCC-7.0
CC--7.0--osx10--AdobeExtensionManagerCC-7.0

Extendscript Toolkit
CC--4.0--osx10--AdobeESTKCC-4.0.0
CC--4.0--win32--AdobeESTKCC-4.0.0

Lightroom
4--4.4--win32--Lightroom4.4-4.4
4--4.4--osx10--Lightroom4.4-4.4
CC (2015)--6.0--win64--AdobeLightroom-6.0
CC (2015)--6.0--osx10--AdobeLightroom-6.0

Muse
CC (2014.3)--2014.3.2--osx10-64--AdobeMuseCC2014-2014.3.2.11
CC (2014.3)--2014.3.2--win64--AdobeMuseCC2014-2014.3.2.11
CC (2015)--2015.0.2--win64--MuseCC2015-2015.0.2.4
CC (2015)--2015.0.2--osx10-64--MuseCC2015-2015.0.2.4

Photoshop
CS6--13.0--osx10--AdobePhotoshop13Driver-13.0
CS6--13.0--win32--AdobePhotoshop13Driver-13.0
CC--14.0--osx10--AdobePhotoshop14Driver-14.0
CC--14.0--win32--AdobePhotoshop14Driver-14.0
CC (2014)--15.0--win32--AdobePhotoshopCC201432Bit-15.0
CC (2014)--15.0--osx10--AdobePhotoshopCC2014-15.0
CC (2014)--15.0--win64--AdobePhotoshopCC2014-15.0
CC (2015)--16.0--win32--AdobePhotoshopCC201532Bit-16.0
CC (2015)--16.0--win64--AdobePhotoshopCC2015-16.0
CC (2015)--16.0--osx10--AdobePhotoshopCC2015-16.0

Premiere Pro
CC--7.0--win64--AdobePremierePro-7.0.0-Trial
CC--7.0--osx10-64--AdobePremierePro-7.0.0-Trial
CC (2014)--8.0--osx10-64--AdobePremierePro-8.0.0-Trial
CC (2014)--8.0--win64--AdobePremierePro-8.0.0-Trial
CC (2015)--9.0--win64--AdobePremierePro-9.0.0-Trial
CC (2015)--9.0--osx10-64--AdobePremierePro-9.0.0-Trial

Adobe Premiere Elements
12--12.0--osx10--AdobePRE12
13--13.0--win64--AdobePRE13-64
13--13.0--osx10--AdobePRE13
13--13.0--win32--AdobePRE13

Prelude
CS6--1.0--osx10-64--AdobePreludeCS6-1.0.0-Trial
CS6--1.0--win32--AdobePreludeCS6-1.0.0-Trial
CC--2.0--win64--AdobePrelude-2.0.0-Trial
CC--2.0--osx10-64--AdobePrelude-2.0.0-Trial
CC (2014)--3.0--win64--AdobePrelude-3.0.0-Trial
CC (2014)--3.0--osx10-64--AdobePrelude-3.0.0-Trial
CC (2015)--4.0--osx10-64--AdobePrelude-4.0.0-Trial
CC (2015)--4.0--win64--AdobePrelude-4.0.0-Trial

Adobe Photoshop Elements
12--12.0--osx10--AdobePSE12
13--13.0--win32--AdobePSE13
13--13.0--win64--AdobePSE13-64
13--13.0--osx10--AdobePSE1

SpeedGrade 
CS6--6.0--osx10-64--AdobeSpeedGradeCS6-6.0.0-Trial
CS6--6.0--win64--AdobeSpeedGradeCS6-6.0.0-Trial
CC--7.0--win64--AdobeSpeedGrade-7.0.0-Trial
CC--7.0--osx10-64--AdobeSpeedGrade-7.0.0-Trial
CC (2014)--8.0--osx10-64--AdobeSpeedGrade-8.0.0-Trial
CC (2014)--8.0--win64--AdobeSpeedGrade-8.0.0-Trial
CC (2015)--9.0--osx10-64--AdobeSpeedGrade-9.0.0-Trial
CC (2015)--9.0--win64--AdobeSpeedGrade-9.0.0-Trial

Touch App Plugins
1.0--osx10--TouchAppPlugins-1.0
1.0--win32--TouchAppPlugins-1.0

 Adobe

Получете помощ по-бързо и по-лесно

Нов потребител?