Ръководство за работа Отказ

Актуализиране на кредитна карта и адрес за фактуриране

Поддържайте актуални информацията си за плащане и метода на плащане. Научете как да промените номера на вашата кредитна или дебитна карта, срока на валидност или адреса си.

Как да актуализирате данните на картата си или адреса за фактуриране

 1. Влезте на адрес https://account.adobe.com/plans.

 2. Изберете Редактиране на фактуриране и плащане.

  Редактиране на данните за фактуриране и плащане

 3. Изберете Добавяне на нов или Редактиране.

  Редактиране на данните за фактуриране и плащане

 4. Въведете данните на картата си и след това изберете Запазване.

  Редактиране на метод на плащане

Ако използвате една и съща кредитна или дебитна карта за няколко плана във вашия акаунт, вашите данни за плащане се актуализират за всички планове. (В определени региони може да се начислява такса за дебитна карта от вашата банка.)

Забележка: Ако основният ви метод на плащане не функционира правилно или ако не успеем да таксуваме пълната сума, Adobe може да използва всеки друг метод на плащане във вашия акаунт, за да събере дължимата сума, включително частични или допълнителни суми за плащане.

Видео: Актуализиране на информацията за кредитна карта и адрес за фактуриране

Ако в стъпка 2 сте получили подкана да посетите Adobe Store

В някои региони ще получите подкана да посетите Adobe Store под раздела Фактуриране и плащане.

 1. Изберете Към Adobe Store.

  Управление на метода на плащане

 2. Изберете Редактиране на информацията за плащане.

  Редактиране на информацията за плащане

 3. Актуализирайте вашите данни за плащане в прозореца Моята информация за плащане.

 4. Изберете Изпращане.

Лого на Adobe

Влезте във вашия акаунт