Ръководство за работа Отказ

Enterprise | Support and Expert Sessions

 1. Adobe за частни организации и екипи: ръководство за администриране
 2. Планиране на разполагането
  1. Основни понятия
   1. Лицензиране
   2. Идентичност
   3. Управление на потребители
   4. Разполагане на приложение
   5. Общ преглед на Admin Console
   6. Администраторски роли
  2. Ръководства за разполагане
   1. Ръководство за разполагане на наименуван потребител
   2. Ръководство за разполагане на SDL
   3. Разполагане на Adobe Acrobat 
  3. Разполагане на Creative Cloud за образованието
   1. Ръководство за разполагане
   2. Одобряване на приложенията на Adobe в Google Admin Console
   3. Активиране на Adobe Express в Google Classroom
   4. Интеграция с Canvas LMS
   5. Интеграция с Blackboard Learn
   6. Конфигуриране на SSO за областни портали и LMS
   7. Разполагане на Adobe Express чрез Google App Licensing
   8. Добавяне на потребители чрез Roster Sync
   9. ЧЗВ относно Kivuto
   10. Насоки за допустимост на институции от началното и средното образование
 3. Настройване на вашата организация
  1. Видове идентичност | Общ преглед
  2. Настройване на идентичност | Общ преглед
  3. Настройване на организация с Enterprise ID
  4. Настройване на обединяване и синхронизиране с Azure AD
   1. Настройване на SSO с Microsoft чрез Azure OIDC
   2. Добавяне на Azure Sync към вашата директория
   3. Синхронизиране на роли за образованието
   4. ЧЗВ относно Azure Connector
  5. Настройване на обединяване и синхронизиране с Google
   1. Настройване на SSO с обединяване на Google
   2. Добавяне на Google Sync към вашата директория
   3. ЧЗВ относно обединяване с Google
  6. Настройване на организация с Microsoft ADFS
  7. Създаване на организация за областни портали и LMS
  8. Настройване на организация с други доставчици на идентичност
   1. Създаване на директория
   2. Потвърждаване на собствеността върху домейн
   3. Добавяне на домейни към директории
  9. Общи въпроси и отстраняване на неизправности във връзка със SSO
   1. Общи въпроси относно SSO
   2. Отстраняване на неизправности във връзка със SSO
   3. Общи въпроси във връзка с образованието
 4. Управление на настройката на вашата организация
  1. Управление на съществуващи домейни и директории
  2. Активиране на автоматичното създаване на акаунт
  3. Настройване на организация чрез доверена директория
  4. Мигриране към нов доставчик на удостоверяване 
  5. Настройки за ресурси
  6. Настройки за удостоверяване
  7. Контакти за защита и поверителност
  8. Настройки на Console
  9. Управление на шифроване  
 5. Управление на потребители
  1. Общ преглед
  2. Административни роли
  3. Техники за управление на потребителите
   1. Индивидуално управление на потребители   
   2. Управление на множество потребители (партиден CSV)
   3. Инструмент за синхронизиране на потребители (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Промяна на вида идентичност на потребителя
  5. Управление на потребителски групи
  6. Управление на потребителите на директория
  7. Управление на разработчици
  8. Мигриране на съществуващи потребители към Adobe Admin Console
  9. Мигриране на управлението на потребители към Adobe Admin Console
 6. Управление на продукти и права
  1. Управление на продукти и продуктови профили
   1. Управление на продукти
   2. Управление на продуктови профили за корпоративни потребители
   3. Управление на правилата за автоматично възлагане
   4. Преглед на заявките за продукти
   5. Управление на политиките за самообслужване
   6. Управление на интеграциите на приложения
   7. Управление на разрешенията за продукта в Admin Console  
   8. Активиране/деактивиране на услуги за продуктов профил
   9. Отделно приложение | Creative Cloud за частни организации
   10. Допълнителни услуги
  2. Управление на лицензи за споделено устройство
   1. Вижте новостите
   2. Ръководство за разполагане
   3. Създаване на пакети
   4. Възстановяване на лицензи
   5. Управление на профили
   6. Инструменти за лицензиране
   7. ЧЗВ относно лицензиране на споделено устройство
 7. Управление на съхранение и ресурси
  1. Съхранение
   1. Управление на съхранението за частни организации
   2. Adobe Creative Cloud: актуализиране в съхранението
   3. Управление на съхранението на Adobe
  2. Мигриране на ресурси
   1. Автоматизирана миграция на ресурси
   2. ЧЗВ относно автоматизираната миграция на ресурси  
   3. Управление на прехвърлени ресурси
  3. Възстановяване на ресурси от потребител
  4. Мигриране на ресурси за учащи | Само за EDU
   1. Автоматично мигриране на ресурси за учащи
   2. Мигриране на вашите ресурси
 8. Управление на услуги
  1. Adobe Stock
   1. Пакети с кредити на Adobe Stock за екипи
   2. Adobe Stock за частни организации
   3. Използване на Adobe Stock за частни организации
   4. Одобряване на лиценз за Adobe Stock
  2. Персонализирани шрифтове
  3. Adobe Asset Link
   1. Общ преглед
   2. Създаване на потребителска група
   3. Конфигуриране на Adobe Experience Manager Assets
   4. Конфигуриране и инсталиране на Adobe Asset Link
   5. Управление на ресурси
   6. Adobe Asset Link за XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Настройване на Adobe Acrobat Sign за частни организации или екипи
   2. Adobe Acrobat Sign – Администратор на функции за екипи
   3. Управление на Adobe Acrobat Sign в Admin Console
  5. Creative Cloud за частни организации – безплатно членство
   1. Общ преглед
 9. Разполагане на приложения и актуализации
  1. Общ преглед
   1. Разполагане и доставяне на приложения и актуализации
   2. Планиране на разполагане
   3. Подготовка на разполагане
  2. Създаване на пакети
   1. Създаване на пакети с приложения чрез Admin Console
   2. Създаване на пакети за лицензиране на наименувани потребители
   3. Шаблони за пакети на Adobe
   4. Управление на пакети
   5. Управление на лицензи за устройство
   6. Лицензиране на сериен номер
  3. Персонализиране на пакети
   1. Персонализиране на приложението за настолен компютър на Creative Cloud
   2. Включване на разширения във вашия пакет
  4. Разполагане на пакети 
   1. Разполагане на пакети
   2. Разполагане на пакети на Adobe чрез Microsoft Intune
   3. Разполагане на пакети на Adobe чрез SCCM
   4. Разполагане на пакети на Adobe чрез ARD
   5. Инсталиране на продукти в папката с изключения
   6. Деинсталиране на продукти на Creative Cloud
   7. Използване на изданието за частни организации на инструмента за осигуряване на Adobe
   8. Идентификатори за лицензиране на Adobe Creative Cloud
  5. Управление на актуализации
   1. Управление на промените за корпоративни и екипни клиенти на Adobe
   2. Разполагане на актуализации
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Общ преглед на AUSST
   2. Настройване на сървъра за вътрешни актуализации
   3. Поддръжка на сървъра за вътрешни актуализации
   4. Общи случаи на употреба на AUSST   
   5. Отстраняване на неизправности в сървъра за вътрешни актуализации
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Използване на Adobe Remote Update Manager
   2. Идентификатори на канали за използване с Adobe Remote Update Manager
   3. Разрешаване на грешки с RUM
  8. Отстраняване на неизправности
   1. Отстраняване на неизправности при инсталиране и деинсталиране на приложения на Creative Cloud
   2. Запитване към клиентските машини за проверка дали даден пакет е разположен
   3. Съобщение за грешка „Неуспешно инсталиране“ в пакета на Creative Cloud.
  9. Създаване на пакети чрез Creative Cloud Packager (CC 2018 или по-стари приложения)
   1. Относно Creative Cloud Packager
   2. Бележки към изданието за Creative Cloud Packager
   3. Създаване на пакети с приложения
   4. Създаване на пакети чрез Creative Cloud Packager
   5. Създаване на пакети с наименувани лицензи
   6. Създаване на пакети с лицензи за устройства
   7. Създаване на пакет с лицензи
   8. Създаване на пакети с лицензи за сериен номер
   9. Автоматизация на Packager
   10. Създаване на пакети с продукти, различни от Creative Cloud
   11. Редактиране и запазване на конфигурации
   12. Задаване на език на системно ниво
 10. Управление на вашия акаунт
  1. Управление на вашия акаунт за екипи
   1. Общ преглед
   2. Актуализиране на данните за плащането
   3. Управление на фактури
   4. Промяна на титуляря по договора
   5. Промяна на търговеца
  2. Възлагане на лицензи на екипен потребител
  3. Добавяне на продукти и лицензи
  4. Подновявания
   1. Екипно членство: подновявания
   2. Корпорация във VIP: подновявания и съответствие
  5. Етапи на автоматизирано изтичане на ETLA договори
  6. Превключване на видове договори в рамките на съществуваща Adobe Admin Console
  7. Съответствие на заявката за покупка
  8. Value Incentive Plan (VIP) в Китай
  9. Помощ за VIP Select
 11. Отчети и регистрационни файлове
  1. Регистрационен файл от проверка
  2. Отчети за възложени задачи
  3. Регистрационни файлове на съдържанието
 12. Получете помощ
  1. Свържете се с Грижа за клиентите на Adobe
  2. Възможности за поддръжка за екипни акаунти
  3. Възможности за поддръжка за корпоративни акаунти
  4. Възможности за поддръжка за Experience Cloud

Learn how to use Adobe Admin Console for enterprises to contact Adobe Customer Care, manage your support cases, schedule sessions with experts, and more.

System administrators and Support administrators can contact Adobe Customer Care from the Support tab in the Adobe Admin Console.


Create and Manage Support Cases

Sign in to the Admin Console and navigate to Support. To resolve or discuss a case, you can call Adobe Customer Care using the contact number given in the upper-right corner of the page. If the country mentioned below the phone number does not match yours, select Other Regions for more contact numbers. To learn about our support terms and processes, see Enterprise Support Terms.

The Support page also displays Your Adobe support plans along with some Adobe contacts (wherever applicable), such as the Named Support Engineer and the Technical Account Manager for your Adobe products.

Бележка:

Call Adobe Customer Care using the contact number given on the upper-right corner of the Support Summary page if the issue results in outages or serious interruptions to a production system such as the following:

 • A complete crash of the system or interruptions in main functions of the production system
 • Data integrity compromised
 • Imminent financial losses due to missing critical project deadlines or deliverables

To create a case, do the following:

 1. Sign in to the Admin Console.

 2. Click Create Case. The Create Case window appears.

 3. In the form that appears, provide the details about your issue.

  Details to be filled

  Description

  Product impacted

  Select the impacted product or bundle from the drop-down list.

  If you select a bundle, you are prompted to select a specific product from that bundle.

  Issue reason

  Select a category that best describes your issue.

  Select the priority of the issue

  Help us understand the consequences of the issue on your operations. Depending on how the issue impacts your operations, classify it as follows:

  • P4 (Minor): If the issue is minimal or no interruptions to normal operations. This option can include issues related to APIs and integration, installation and configuration inquiries, enhancement requests, or documentation questions.
  • P3 (Important): If the issue interrupts normal operations. For example, malfunctioning or incorrect behavior of the software.
  • P2 (Urgent):  If the issue has serious interruptions to your business' normal operations. For example, if the issue negatively impacts an enterprise-wide installation, urgent deadlines, or causes financial risk to business.
  • P1 (Critical): If the issue results in outages or extremely serious interruptions to a production system, call us using the contact number given on the upper-right corner of the Support Summary page, so we can serve you immediately.

  Quantify the impact of the issue

  Help us understand the scale at which the issue affects your organization.  Based on the scale at which the issue affects your organization, select one from the following options:

  • Small: One or two users impacted
  • Medium: A specific group of users impacted
  • Large: Most users impacted

  Summarize the issue

   Provide a descriptive summary of your issue. Mention what the specific problem is and what you are seeing.

   

  Examples of descriptive summaries:

  • Error "Could not process incoming SAML response" with Federated ID
  • "Account not recognized" in the support panel
  • Error 400 or other error when attempting to validate a domain claim
  • Users, groups, or identity panel is blank
  • Change Domain Claim from Enterprise ID to Federated (or conversely)
  • Receiving the error "An invitation with this code was not found"

  Describe the issue

  Describe your issue in detail, including when it first happened, the tasks you were trying to complete or products you were using when the issue occurred, and steps to reproduce the problem.

  Attach screenshots that can help describe the issue (optional)

  You can attach relevant files under 20 MB to the case. For example, a screenshot of the error.

  Files in formats .dll and .exe are not supported.

 4. Click Next to add more details about the issue. In the window that follows, fill in the following information:

  Details to be filled

  Description

  List people you want to notify

  You can add more email addresses to which you want Adobe Customer Care to send case updates via email. You can notify up to ten people.

  Timezone

  We will consider your timezone if we need to call you. This field is populated by default, according to your system's information.

  Working hours

  If we need to call you, we will take into consideration your working hours and Adobe Customer Care normal business hours.

  Use the time slider to let us know the best time of day to reach you.

  Phone number

  Provide a contact number so that an Adobe Customer Care agent might contact you via phone to troubleshoot or ask for clarification.

 5. Click Submit. A support case is created, and a notification displays.

  When you submit a case, a case ID is assigned, and you can track the progress via the Admin Console. All responses are updated to the case, and are also sent by email.

  To view the details, or update a support case, click the title of the case on the Support Summary or the Support Cases page.

To view and track your organization's open and closed cases, navigate to Support > Support Cases in the Admin Console.

 • The Open tab on the Support Cases page provides details about the ongoing cases. The list is color-coded and sorted according to status, with the cases requiring action at the top.
 • Once your case is resolved, you are able to view the case history under the Closed tab on the Support Cases page.
View and track existing cases
View and track existing cases

To update a case, navigate to Support > Support Cases in the Admin Console, and click the case title. A screen with all information about the case appears.

Update a case
Case details

You can perform the following actions on this page:

View case details

Click Details under the case name on the screen that appears when you open a specific case.

Update contacts

To email case notifications to multiple people, click the three dots opposite the Contact tab. Then, select Update contacts. In the window that appears, add the relevant email addresses. You can notify up to ten people.

Add comment or attachment

To provide new information about the case or respond to Adobe Customer Care, you can add comments after the case creation.

 • To add a comment, click Add comment under the Discussion tab. Then, click Submit.
 • To add an attachment, select Add attachment under the Discussion tab. Upload your files and click Submit.
Бележка:

You can attach relevant files under 20 MB to the case, for example, a screenshot of the error. Executable and DLL files are not supported.

Close a case

To close a case, click Close Case under the Actions tab. In the window that appears, provide details about why you want to close the case, and click Submit.

Close a case
Close a case

Reopen a case

You can reopen a case within 14 days of closure. To reopen a case, click Reopen Case under the Actions tab. In the window that appears, provide details about why you want to reopen the case. Then, click Submit.

If you are not satisfied with the case progress or resolution, you can escalate to Adobe Support. To escalate a case, do the following:

 1. In the Admin Console, navigate to Support > Support Cases.

 2. Select a case title. A screen with all the information about the case appears.

 3. Click Escalate Case in the Actions and provide the necessary information.

  Close a case
  Escalata a case

 4. Then, click Submit.

Chat with Adobe Customer Care

To help resolve or troubleshoot your issues, the Adobe Admin Console allows you to chat with Adobe Customer Care. To allow quicker routing and resolution of the issue, ensure that you select the most appropriate topic from the ones displayed in the live-chat window.
After the chat ends, your request and conversation are saved as a case that you can view, track, and manage later.

To chat with Adobe Customer Care, do the following:

 1. In the Admin Console, navigate to Support > Support Summary, and click Start Chat.

 2. A live chat window appears with a set of pre-defined chat topics. Select any one from these topics.

  Start Chat Session
  Live chat window with a set of pre-defined chat topics

 3. To connect with our representatives and resolve your query, type your message in the chat window. 

Schedule Expert Sessions

An Expert Session consists of a 30-minute phone call that covers a how-to topic to assist users with a specific product feature. Each session is scheduled by appointment at a time chosen by you, with the Adobe Customer Care team. The sessions are carried out using a screen sharing software, if needed, that allows a product expert to walk you through complex or new workflows.

Бележка:
 1. Expert sessions are not available with Adobe Substance 3D Collection plans.
 2. Expert sessions can be scheduled from Monday to Friday and are available in English, French, German, and Japanese.
 3. You must place a request at least 24 hours in advance and can choose any day within the next 15 days.
 4. The proposed session times can only be at half-hour marks (for example, 8:30 or 9:00). If on the same day, they must be two hours apart.
 5. For longer sessions or more formal training, visit the Adobe digital learning services for an overview of Adobe training options.

You can track the sessions you have with the experts. To view the details, update or cancel a requested Expert Session, click its Session ID on the Support Summary or the Expert Sessions page.

 • The Open tab on the Expert Sessions page provides details about ongoing sessions such as their status, topic, admin who requested them, and the relevant dates. The Open cases list is color-coded and sorted according to status, with the cases requiring action at the top.
 • Once your sessions are complete, you are able to view all history under the Closed tab on the Expert Sessions page.

To request an Expert Session, do the following:

 1. In the Admin Console, navigate to Support > Support Summary.

 2. Click Request Expert Session. The Request Expert Session window opens.

  Alternatively, you can navigate to Support > Expert Sessions and click Request Expert Session.

 3. Select a topic you would like to discuss.

 4. Provide more details about your issue in the window that appears.

  Details to be filled

  Description

  Specify a product

  Specify the product that you would you like to learn more about. This option is not available if you've requested an Expert Session for administrators.

  Session topic

  Choose a session topic from the drop-down list.

  Describe the nature of your request

  Describe the issue in some detail, including the workflow that caused the issue.

  Propose session times

  Enter three preferred time slots when you're available for a call. Session times must follow the criteria here to be able to submit the request.

  Time zone

  The time zone is populated by default, according to your system's information.

  Email

  The email to which the session updates are sent is listed on the page.

  Phone number

  Enter your preferred contact number, including country and area codes.

 5. Click Submit. An Expert Session is created, and a notification displays.

  When you request an Expert Session, a case ID is assigned, and you can track its progress. All responses are updated to the case, and are also sent by email.

 Adobe

Получете помощ по-бързо и по-лесно

Нов потребител?