Ръководство за работа Отказ

Primary and Secondary Institution Eligibility Guidelines

 1. Adobe за частни организации и екипи: ръководство за администриране
 2. Планиране на разполагането
  1. Основни понятия
   1. Лицензиране
   2. Идентичност
   3. Управление на потребители
   4. Разполагане на приложение
   5. Общ преглед на Admin Console
   6. Администраторски роли
  2. Ръководства за разполагане
   1. Ръководство за разполагане на наименуван потребител
   2. Ръководство за разполагане на SDL
   3. Разполагане на Adobe Acrobat 
  3. Разполагане на Creative Cloud за образованието
   1. Ръководство за разполагане
   2. Одобряване на приложенията на Adobe в Google Admin Console
   3. Активиране на Adobe Express в Google Classroom
   4. Интеграция с Canvas LMS
   5. Интеграция с Blackboard Learn
   6. Конфигуриране на SSO за областни портали и LMS
   7. Разполагане на Adobe Express чрез Google App Licensing
   8. Добавяне на потребители чрез Roster Sync
   9. ЧЗВ относно Kivuto
   10. Насоки за допустимост на институции от началното и средното образование
 3. Настройване на вашата организация
  1. Видове идентичност | Общ преглед
  2. Настройване на идентичност | Общ преглед
  3. Настройване на организация с Enterprise ID
  4. Настройване на обединяване и синхронизиране с Azure AD
   1. Настройване на SSO с Microsoft чрез Azure OIDC
   2. Добавяне на Azure Sync към вашата директория
   3. Синхронизиране на роли за образованието
   4. ЧЗВ относно Azure Connector
  5. Настройване на обединяване и синхронизиране с Google
   1. Настройване на SSO с обединяване на Google
   2. Добавяне на Google Sync към вашата директория
   3. ЧЗВ относно обединяване с Google
  6. Настройване на организация с Microsoft ADFS
  7. Създаване на организация за областни портали и LMS
  8. Настройване на организация с други доставчици на идентичност
   1. Създаване на директория
   2. Потвърждаване на собствеността върху домейн
   3. Добавяне на домейни към директории
  9. Общи въпроси и отстраняване на неизправности във връзка със SSO
   1. Общи въпроси относно SSO
   2. Отстраняване на неизправности във връзка със SSO
   3. Общи въпроси във връзка с образованието
 4. Управление на настройката на вашата организация
  1. Управление на съществуващи домейни и директории
  2. Активиране на автоматичното създаване на акаунт
  3. Настройване на организация чрез доверена директория
  4. Мигриране към нов доставчик на удостоверяване 
  5. Настройки за ресурси
  6. Настройки за удостоверяване
  7. Контакти за защита и поверителност
  8. Настройки на Console
  9. Управление на шифроване  
 5. Управление на потребители
  1. Общ преглед
  2. Административни роли
  3. Техники за управление на потребителите
   1. Индивидуално управление на потребители   
   2. Управление на множество потребители (партиден CSV)
   3. Инструмент за синхронизиране на потребители (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Промяна на вида идентичност на потребителя
  5. Управление на потребителски групи
  6. Управление на потребителите на директория
  7. Управление на разработчици
  8. Мигриране на съществуващи потребители към Adobe Admin Console
  9. Мигриране на управлението на потребители към Adobe Admin Console
 6. Управление на продукти и права
  1. Управление на продукти и продуктови профили
   1. Управление на продукти
   2. Управление на продуктови профили за корпоративни потребители
   3. Управление на правилата за автоматично възлагане
   4. Преглед на заявките за продукти
   5. Управление на политиките за самообслужване
   6. Управление на интеграциите на приложения
   7. Управление на разрешенията за продукта в Admin Console  
   8. Активиране/деактивиране на услуги за продуктов профил
   9. Отделно приложение | Creative Cloud за частни организации
   10. Допълнителни услуги
  2. Управление на лицензи за споделено устройство
   1. Вижте новостите
   2. Ръководство за разполагане
   3. Създаване на пакети
   4. Възстановяване на лицензи
   5. Управление на профили
   6. Инструменти за лицензиране
   7. ЧЗВ относно лицензиране на споделено устройство
 7. Управление на съхранение и ресурси
  1. Съхранение
   1. Управление на съхранението за частни организации
   2. Adobe Creative Cloud: актуализиране в съхранението
   3. Управление на съхранението на Adobe
  2. Мигриране на ресурси
   1. Автоматизирана миграция на ресурси
   2. ЧЗВ относно автоматизираната миграция на ресурси  
   3. Управление на прехвърлени ресурси
  3. Възстановяване на ресурси от потребител
  4. Мигриране на ресурси за учащи | Само за EDU
   1. Автоматично мигриране на ресурси за учащи
   2. Мигриране на вашите ресурси
 8. Управление на услуги
  1. Adobe Stock
   1. Пакети с кредити на Adobe Stock за екипи
   2. Adobe Stock за частни организации
   3. Използване на Adobe Stock за частни организации
   4. Одобряване на лиценз за Adobe Stock
  2. Персонализирани шрифтове
  3. Adobe Asset Link
   1. Общ преглед
   2. Създаване на потребителска група
   3. Конфигуриране на Adobe Experience Manager Assets
   4. Конфигуриране и инсталиране на Adobe Asset Link
   5. Управление на ресурси
   6. Adobe Asset Link за XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Настройване на Adobe Acrobat Sign за частни организации или екипи
   2. Adobe Acrobat Sign – Администратор на функции за екипи
   3. Управление на Adobe Acrobat Sign в Admin Console
  5. Creative Cloud за частни организации – безплатно членство
   1. Общ преглед
 9. Разполагане на приложения и актуализации
  1. Общ преглед
   1. Разполагане и доставяне на приложения и актуализации
   2. Планиране на разполагане
   3. Подготовка на разполагане
  2. Създаване на пакети
   1. Създаване на пакети с приложения чрез Admin Console
   2. Създаване на пакети за лицензиране на наименувани потребители
   3. Шаблони за пакети на Adobe
   4. Управление на пакети
   5. Управление на лицензи за устройство
   6. Лицензиране на сериен номер
  3. Персонализиране на пакети
   1. Персонализиране на приложението за настолен компютър на Creative Cloud
   2. Включване на разширения във вашия пакет
  4. Разполагане на пакети 
   1. Разполагане на пакети
   2. Разполагане на пакети на Adobe чрез Microsoft Intune
   3. Разполагане на пакети на Adobe чрез SCCM
   4. Разполагане на пакети на Adobe чрез ARD
   5. Инсталиране на продукти в папката с изключения
   6. Деинсталиране на продукти на Creative Cloud
   7. Използване на изданието за частни организации на инструмента за осигуряване на Adobe
   8. Идентификатори за лицензиране на Adobe Creative Cloud
  5. Управление на актуализации
   1. Управление на промените за корпоративни и екипни клиенти на Adobe
   2. Разполагане на актуализации
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Общ преглед на AUSST
   2. Настройване на сървъра за вътрешни актуализации
   3. Поддръжка на сървъра за вътрешни актуализации
   4. Общи случаи на употреба на AUSST   
   5. Отстраняване на неизправности в сървъра за вътрешни актуализации
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Използване на Adobe Remote Update Manager
   2. Идентификатори на канали за използване с Adobe Remote Update Manager
   3. Разрешаване на грешки с RUM
  8. Отстраняване на неизправности
   1. Отстраняване на неизправности при инсталиране и деинсталиране на приложения на Creative Cloud
   2. Запитване към клиентските машини за проверка дали даден пакет е разположен
   3. Съобщение за грешка „Неуспешно инсталиране“ в пакета на Creative Cloud.
  9. Създаване на пакети чрез Creative Cloud Packager (CC 2018 или по-стари приложения)
   1. Относно Creative Cloud Packager
   2. Бележки към изданието за Creative Cloud Packager
   3. Създаване на пакети с приложения
   4. Създаване на пакети чрез Creative Cloud Packager
   5. Създаване на пакети с наименувани лицензи
   6. Създаване на пакети с лицензи за устройства
   7. Създаване на пакет с лицензи
   8. Създаване на пакети с лицензи за сериен номер
   9. Автоматизация на Packager
   10. Създаване на пакети с продукти, различни от Creative Cloud
   11. Редактиране и запазване на конфигурации
   12. Задаване на език на системно ниво
 10. Управление на вашия акаунт
  1. Управление на вашия акаунт за екипи
   1. Общ преглед
   2. Актуализиране на данните за плащането
   3. Управление на фактури
   4. Промяна на титуляря по договора
   5. Промяна на търговеца
  2. Възлагане на лицензи на екипен потребител
  3. Добавяне на продукти и лицензи
  4. Подновявания
   1. Екипно членство: подновявания
   2. Корпорация във VIP: подновявания и съответствие
  5. Етапи на автоматизирано изтичане на ETLA договори
  6. Превключване на видове договори в рамките на съществуваща Adobe Admin Console
  7. Съответствие на заявката за покупка
  8. Value Incentive Plan (VIP) в Китай
  9. Помощ за VIP Select
 11. Отчети и регистрационни файлове
  1. Регистрационен файл от проверка
  2. Отчети за възложени задачи
  3. Регистрационни файлове на съдържанието
 12. Получете помощ
  1. Свържете се с Грижа за клиентите на Adobe
  2. Възможности за поддръжка за екипни акаунти
  3. Възможности за поддръжка за корпоративни акаунти
  4. Възможности за поддръжка за Experience Cloud

Adobe may have special offers available to primary and secondary schools. See if your institution is considered a qualified primary or secondary institution.

Qualified Educational Institutions

The following is a non-exhaustive list of qualified primary and secondary institutions:

 • Accredited (by official accrediting entities) public or private primary or secondary school providing full-time instruction.
 • Named educational institutions approved by Adobe, only if individual named entities are approved by Adobe in writing.

Non-Qualified Educational Institutions

The following is a non-exhaustive list of entities that are not qualified primary and secondary institutions:

 • Non-accredited schools
 • Museums or libraries
 • Hospitals wholly owned and operated by an otherwise qualified educational institution
 • Churches or religious organizations that are not accredited schools
 • Vocational training centers or schools granting certificates for courses such as computer software training or job training that are not accredited schools or that grant degrees requiring less than the equivalent of two years of full-time study
 • Military schools that do not grant academic degrees
 • Research laboratories
 • Public or private university or college (including community, junior, or vocational college)
 • Cooperative associations composed of multiple qualifying and unaffiliated educational institutions that join the cooperative association by enrolling; executing a written, legal agreement; or otherwise being qualified by the cooperative association as a member (each a consortium member) with the primary purpose of creating and/or managing volume-driven procurement/licensing agreements on behalf of its consortium members  

Asia Pacific countries excluding Southeast Asia countries

The following list includes Asia Pacific countries excluding Southeast Asia countries as defined in the Southeast Asia Countries section on this page:

 • Australia, the Independent State of Samoa, Cook Islands, Fiji, Papua New Guinea, Marshall Islands, Solomon Islands; Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Sri Lanka; Mongolia, the People's Republic of China (including Hong Kong SAR of China and Macau SAR of China), Taiwan region; Democratic Republic of Timor-Leste; Northern Mariana Islands; New Zealand; Pakistan; South Korea
 • "Educational Institution" means a pre-tertiary academic institution, public or private, located in the territory that meets one of the criteria below:
  • elementary school, primary school, secondary school, high school, special needs school, correspondence school, religious school, which offer academic courses of study that lead to a certification, that is nationally recognized and acknowledged as part of the territory's mainstream educational progression or that is recognized and endorsed by a government agency/branch ministry in the territory;
  • an early childhood center or kindergarten that:
   1. is incorporated primarily for the purpose of providing educational services to children;
   2. offers an early childhood program; and
   3. is lawfully established, authorized, created, licensed, chartered, registered and/or accredited with/by the Ministry/Department of Education in the territory, or accredited by a government agency/branch/ministry or an accreditation agency recognized by a government agency/branch/ministry within the territory; or
  • Educational establishment specifically named and approved by Adobe's Legal Department in writing
 • Notwithstanding that an educational organization may have met with the criteria above, Adobe may determine, in its sole discretion, not to approve any such educational establishment as an "Qualified Educational Institution"
 • Examples of non‐qualified Educational Institution (a non‐exhaustive list) include:
  1. Tuition centers, and schools that grant certificates or provide courses on computer training, tuition on school subjects, language, arts, music classes, or other subjects or topics, where such entities or certification are not recognized and acknowledged as the territory's mainstream education progression;
  2. Commercial training centers, skills centers, review centers and enrichment centers that are not otherwise Educational Institutions; and
  3. Military school that does not grant academic degree

Southeast Asia Countries

 • Indonesia; Malaysia; Philippines; Singapore; Thailand; Vietnam
 • "Educational Institution" means:
  • pre-school, kindergarten, elementary school, primary school, secondary school or high school (a "Pre-Tertiary School"), or academic institution which offer courses of study or certification equivalent to a Pre-Tertiary School such as special needs school, international or foreign school and religious school, within the respective territory's definition designated by Adobe on www.adobe.com/go/education_entity_seasia_eden (or its successor website thereto), as updated by Adobe from time to time; or
  • Educational establishment specifically named and approved by Adobe's Legal Department in writing
 • Notwithstanding that an educational organization may have met with the criteria above, Adobe may determine, in its sole discretion, not to approve any such educational establishment as an "Qualified Educational Institution"
 • Examples of non‐qualified Educational Institution (a non‐exhaustive list) include:
  • Childcare centers (unless such childcare centers also offer kindergarten programs);
  • skills centers, enrichment centers, tuition centers, education centers, correspondence schools, or other schools, granting certificates or providing courses on computer training, job training, tuition on school subjects, language, arts, music classes, or other subjects or topics; 
  • Military school that does not grant academic degree

Japan

 • Educational institution as provided under the School Education Act
  • Schools (including elementary school, junior high school, high school, school for the blind, school for the deaf, school for the handicapped and kindergarten
 • Other educational institutions
  • Education Board and Education Institution as provided under the Law Regarding the Local Education Administration's Organization and Management. (Specifically, this is the Education Board provided under Article 2 of the Law Regarding Local Education Administration's Organization and Management and Education Center, Education Research Institute and other Education Institution(s) provided under Article 30 of the same law)
  • Independent Administration Institution(s) overseen by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, and which purpose is education, such as, Education Training Center
 • Any other institution that Adobe Ireland separately approves as an Educational Entity
  • Notwithstanding the forgoing, an entity shall no longer be deemed an Educational Entity under this Agreement from the date of Adobe's written notice, given in Adobe's sole discretion, that the entity is not approved as an Educational Entity

EMEA

Education customers eligible for K-12 licenses in Europe, the Middle East, and Africa:

 • The US K-12 standards comply with ISCED* 3 classification, as such, ISCED 3 qualified educational institutions are K-12 eligible as these are requirements for entering higher education, that is, ISCED 5.
 • Therefore, EMEA-qualified educational institutions classified as ISCED 3 are considered K-12 eligible, whereas, educational institutions classified as ISCED 4 and above are considered by Adobe as higher education (HED) eligible.
 • In the United Kingdom, Adobe considers that Sixth Form Colleges are K-12 eligible based on ISCED 3 classification for those educational institutions offering ISCED 3 curricular programs, as participation in Sixth Form Colleges forms a requirement for higher education, among other qualifications.
 • In the Netherlands, organizations of vocational upper secondary education (MBO) are classified as ISCED 4 and are considered by Adobe as higher education (HED) eligible.

ISCED - International Standard Classification of Education

Join the conversation

If you have any questions or observations about the topics, concepts, or procedures described in this article, join the discussion.

Join Now

 Adobe

Получете помощ по-бързо и по-лесно

Нов потребител?