Získejte informace o nečastějších problémech, kvůli kterým se soubory PDF neotevírají, a o jejich řešeních.

Nejčastější problémy

Otevření souboru PDF v aplikaci Adobe Reader nebo Acrobat může bránit řada okolností, například tyto:

 • Je poškozen soubor PDF. 
 • Je poškozena instalace nebo aktualizace aplikace Reader či Acrobat.
 • Aplikace Reader nebo Acrobat je zastaralá.
 • Nelze rozpoznat typ souboru.
 • Soubory PDF byly vytvořeny v aplikaci jiné společnosti než Adobe. 

Při odstraňování tohoto problému vyzkoušejte nejprve následující navržené postupy.

Řešení problémů souvisejících se samotnými soubory PDF

Zde jsou uvedeny nejčastější problémy, které souvisí se samotnými soubory PDF, a jejich řešení.

Soubory PDF chráněné heslem

Problém: Autor může dokument PDF zabezpečit heslem, aby jej nemohli zobrazit neautorizovaní uživatelé.

Řešení: Tento typ dokumentu lze otevřít tak, že po zobrazení výzvy zadáte heslo. Pokud vám autor dokumentu PDF heslo nesdělil, nemůžete tento dokument otevřít. 

Podezřelé soubory PDF

Problém: Soubory PDF, které nesplňují určité oborové standardy PDF, jsou aplikacemi Reader a Acrobat blokovány. Aplikace Reader a Acrobat například blokují soubory PDF, které umožňují načtení potenciálně škodlivého obsahu, nebo soubory PDF vytvořené s použitím špatné syntaxe (sada pravidel pro programovací jazyk).

Řešení: Buďte obezřetní. Tyto soubory PDF mohou pro váš systém představovat bezpečnostní riziko. Prověřte zdroj dokumentu, například osobu, která vám jej poslala, nebo web, ze kterého jste jej stáhli, abyste měli jistotu, že je bezpečné dokument otevřít. Potom postupujte podle zbývajících kroků pro odstranění tohoto problému.

Nekompatibilní soubory PDF

Problém: Soubory PDF vytvořené v produktech jiných společností než Adobe někdy nemusí vyhovovat specifikaci PDF v plné míře, a proto se v aplikaci Reader nebo Acrobat neotevřou. Starší verze aplikací Reader a Acrobat navíc nejsou ve věci kompatibility se standardy PDF tak striktní jako novější verze. Pokud jste tedy mohli určitý soubor PDF otevřít ve starší verzi aplikace, může se stát, že ho v nejnovější verzi neotevřete.

Řešení: Pokud autorovi souboru PDF a původu tohoto souboru důvěřujete, můžete k jeho otevření použít starší verzi aplikace Reader nebo Acrobat.

V případě aplikace Reader přejděte na stránku, kde si můžete stáhnout starší verze aplikace Reader. K používání starší verze aplikace Acrobat se můžete vrátit, pokud máte sériové číslo pro danou verzi. Instalační programy naleznete zde: Acrobat 8 a 9 nebo Acrobat XI a X.

Pokud chcete začít používat starší verzi, je nutné nejprve odinstalovat verzi aplikace Acrobat nebo Reader, která je na disku aktuálně nainstalovaná.

Poškozený soubor

Problém: Někdy se může stát, že se soubor PDF poškodí nebo že obsahuje poškozená data.

Řešení: Pokud jste soubor PDF stáhli z webu nebo jej obdrželi e-mailem, stáhněte si jej znovu nebo požádejte odesílatele, aby vám jej znovu poslal. Zkopírujte soubor přímo na pevný disk, nikoli na přenosnou jednotku (flash disk) nebo síťovou jednotku. Potom otevřete novou kopii přímo z pevného disku. 

Poznámka:

Pokud na základě výše uvedených vysvětlení problém nevyřešíte, odešlete příklad takového souboru pomocí formuláře pro hlášení chyb a žádosti o funkce.

Řešení problémů souvisejících s aplikacemi Reader a Acrobat a nastavením operačního systému

Pokud víte, že soubor PDF není poškozený ani nekompatibilní, pokuste se pomocí následujících kroků ověřit, že je aplikace Reader nebo Acrobat aktuální a není poškozená:

 • Proveďte aktualizaci na nejnovější verzi s tečkou (například z verze 15.006 na verzi 15.008).
 • Opravte instalaci.
 • Proveďte přeinstalaci s použitím nejnovější verze.
 • Zkontrolujte, zda operační systém umí soubory PDF rozpoznat. 

Aktualizace aplikace Reader nebo Acrobat

Společnost Adobe pro aplikace Reader a Acrobat pravidelně vydává aktualizace zabezpečení. Konflikty se systémem často vyřeší nejnovější oprava v rámci této aktualizace.

 1. Otevřete aplikaci Reader nebo Acrobat.

 2. Zvolte možnost Nápověda > Zkontrolovat aktualizace.

  Vyhledat aktualizace
 3. Pokud se zobrazí dialogové okno programu pro aktualizaci, klikněte na tlačítko Ano. Aktualizace se automaticky nainstaluje.

  Kliknutí na tlačítko Ano v dialogovém okně programu pro aktualizaci
 4. Restartujte svůj počítač.

Oprava aplikace Reader nebo Acrobat (pouze v systému Windows)

Aplikace Reader nebo Acrobat, případně prostředky, které tyto aplikace využívají, mohou být poškozené. Oprava instalace představuje rychlý a bezpečný způsob, jak dané problémy vyřešit.

Poznámka:

Samotný soubor PDF opravit nemůžete. Pokud však máte k dispozici zdrojový soubor, můžete soubor PDF pomocí produktu společnosti Adobe (například aplikace Acrobat nebo Photoshop Elements) vytvořit znovu.

Oprava pomocí Ovládacích panelů

Instalaci produktu můžete opravit volbou možnosti Nápověda > Opravit instalaci [Název_produktu], ale při použití zde popsané metody s využitím Ovládacích panelů je někdy dosaženo lepších výsledků. 

 1. Zavřete aplikaci Reader nebo Acrobat.

 2. Windows 7: Zvolte možnost Start > Ovládací panely.

  Windows 8/10: Na hlavním panelu klikněte pravým tlačítkem na tlačítko Start a zvolte příkaz Ovládací panely.

  Otevření Ovládacích panelů
 3. V Ovládacích panelech proveďte v závislosti na používané verzi systému Windows jednu z následujících akcí:

  • Windows 10/8/7/Vista: Klikněte na odkaz Programy a potom na odkaz Programy a funkce.
  • Windows XP: Klikněte dvakrát na položku Přidat nebo odebrat programy.

  V seznamu programů vyberte aplikaci Adobe Reader nebo Adobe Acrobat.

 4. Klikněte na tlačítko Změnit a podle pokynů proveďte opravu aplikace. Po dokončení procesu klikněte na tlačítko Dokončit.

  Kliknutí na tlačítko Změnit

Oprava z aplikace Reader nebo Acrobat

Zvolte možnost Nápověda > Opravit instalaci.

Volba příkazu Opravit instalaci v nabídce Nápověda

Přeinstalace s použitím nejnovější verze

Přeinstalace aplikace Acrobat nebo Reader je proces probíhající ve dvou krocích. Nejdříve je třeba aplikaci odinstalovat a potom znovu nainstalovat nejnovější verzi. 

 1. Odinstalujte aplikaci Adobe Acrobat nebo Adobe Reader.

 2. Nainstalujte znovu nejnovější verzi aplikace Acrobat nebo Reader.

Kontrola, zda operační systém rozpozná soubor PDF

Používaný systém nemusí být nastaven tak, aby soubory PDF v počítači automaticky otevíral pomocí aplikace Reader nebo Acrobat. Lze ho nastavit takto:

Uživatelé systému Windows

Chcete-li systém Windows nakonfigurovat tak, aby se soubory PDF otevíraly v aplikaci Reader nebo Acrobat, postupujte podle následujících kroků:

 1. Klikněte na soubor PDF pravým tlačítkem a poté zvolte příkaz Otevřít v programu > Zvolit výchozí program (nebo příkaz Zvolit aplikaci v systému Windows 10).

  Příkaz Otevřít v programu zobrazený po kliknutí pravým tlačítkem myši
 2. V seznamu programů zvolte aplikaci Adobe Reader nebo Adobe Acrobat a poté proveďte následující akce:

  V systému Windows 7 a starší: Zaškrtněte políčko K otevření souborů tohoto typu vždy použít vybraný program.

  V systému Windows 8: Zaškrtněte políčko označující, že chcete používat tuto aplikaci pro všechny soubory PDF.

  V systému Windows 10: Zaškrtněte políčko označující, že k otevírání souborů PDF chcete vždy používat tuto aplikaci.

  Volba výchozího programu
  Volba jiné aplikace v systému Windows 10
  Windows 10

 3. Klikněte na tlačítko OK.

Uživatelé systému Mac OS

Chcete-li systém Mac OS X nakonfigurovat tak, aby se soubory PDF otevíraly v aplikaci Reader nebo Acrobat, postupujte podle následujících kroků:

 1. Kliknutím vyberte v aplikaci Finder ikonu souboru PDF.

 2. Vyberte možnost Soubor > Informace.

  Výběr možnost Soubor > Informace
 3. Klikněte na trojúhelníček vedle položky Otevřít v aplikaci a v rozevíracím seznamu vyberte aplikaci Adobe Acrobat Reader nebo Adobe Acrobat (pokud požadovaná aplikace v seznamu není, zvolte možnost Jiné a vyberte ji).

  Kliknutí na trojúhelníček vedle příkazu Otevřít v aplikaci
 4. Klikněte na tlačítko Změnit vše.

Další řešení

Pokud systém zamrzne nebo je zobrazena chybová zpráva, jedná se o specifický problém s počítačem nebo instalačním procesem. Podrobnější řešení problému viz dokument TechNote uvedený u chyby v tabulce níže. Pokud není nějaká chyba v tabulce uvedena, zadejte ji do vyhledávacího pole v horní části této stránky a potom stiskněte klávesu Enter nebo Return. 

Situace nebo chyba Dokument TechNote nebo řešení
 • Prázdné nebo blikající dialogové okno
 • Zmrazený kurzor či obrazovka nebo modrá obrazovka
 • Neočekávané restartování počítače
 • Chyba typu STOP, závažná chyba systému nebo chyba aplikace
 • Chyba týkající se určitého modulu nebo paměti
Chyby a zamrznutí | Adobe Reader | Windows
 • Prázdné nebo blikající dialogové okno
 • Zamrzlý kurzor nebo obrazovka
 • Kurzor myši v podobě otáčejícího se kolečka
 • Chyba oznamující, že došlo k neočekávanému ukončení aplikace Adobe Reader
Chyby a zamrznutí | Adobe Reader | Mac OS
Instalace je zahájena, ale ve spuštění brání zamrzlý kurzor, zamrzlá obrazovka nebo chybová zpráva. Instalace přerušena | Acrobat 9, Reader 9

Chyba 1402 | Chyba 1406 | Acrobat, Reader
Soubor PDF nelze zobrazit ve webovém prohlížeči nebo se otevírá mimo prohlížeč.

 
Nelze zobrazit PDF na webu
Chyba: Soubor je poškozen a nelze ho opravit. Příspěvek ve fóru

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online