Poznámka:

Kompletní seznam článků o zabezpečení najdete na stránce Přehled zabezpečení v aplikaci Acrobat a v obsahu PDF.

Aplikace Acrobat DC a Acrobat Reader DC vás upozorní pokaždé, když se pokusíte otevřít URL (webové místo) nebo přiložený soubor, který používá nepovolený typ souboru. URL a nepovolené typy souborů jsou potenciálně nebezpečné, protože mohou přenášet nebo spouštět programy, makra nebo viry, které mohou poškodit váš počítač. Mezi zakázané typy souborů patří soubory .exe a .zip.

Dokumenty lze zabezpečit několika způsoby. Chcete-li si v aplikaci Acrobat nebo Reader zobrazit nastavení zabezpečení dokumentu, klikněte na možnost Soubor > Vlastnosti. V dialogu Vlastnosti dokumentu klikněte na záložku Zabezpečení. Pokud máte potíže při otevírání PDF nebo nemůžete používat určité funkce, kontaktuje autora PDF.

Chráněný heslem

PDF chráněný heslem vyžaduje buď heslo pro otevření, nebo heslo pro změnu či odstranění operací, na které se vztahují omezení. Pokud jsou pro dokument omezeny některé funkce, nástroje a volby pro tyto funkce budou ztlumené.

Certifikováno

Certifikace dokumentu ujistí příjemce, že dokument je autentický. Certifikační podpisy zahrnují také informace o tom, zda jsou povoleny či zakázány konkrétní akce, jako je vyplňování formulářů a úpravy dokumentu. Pokud odešlete certifikovaný formulář, budete mít jistotu, že se vrací platnému autorovi. U dokumentu s platným certifikátem se zobrazuje ikona s modrou stužkou . Portfolio PDF s platným certifikátem zobrazí značku podpisu.

Portfolio PDF s certifikačním podpisem
Portfolio PDF s certifikačním podpisem

Konfigurace serveru LiveCycleRights Management ES

Server Adobe LiveCycle Rights Management ES (ALCRMS) umožňuje spravovat účty a konfigurovat zásady zabezpečení pro vaši organizaci. Server ALCRMS umožňuje vytvořit zásadu pro dokumenty, aniž by bylo nutné používat digitální podpisy a certifikáty.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online